satır arası

Bel kayması ameliyatı nedir, sorusuna vücutta meydana gelen bel kaymalarının onarılması için yapılan tedavi yöntemidir yanıtı verilebilir. Bel kayması ameliyatı, yaygın olarak bel kayması hastalığının ilerleyen boyutlarında tercih edilen bir tedavi yöntemdir.

Hasta omurgasında meydana gelen bel kaymasından dolayı gündelik yaşamını, aktivitelerini sürdürmekte, hareket kabiliyetini yitirmeye başladığı aşamada, bunlara bağlı olarak nörolojik açıdan kas gücü kaybı ya da sinir fonksiyon zayıflığı tespit edildiğinde hastaların tedavisi için doktoru tarafından bel kayması ameliyatı önerilir.

İnsan vücudu yer çekimine karşı ayakta, dik durabilme özelliğini omurga kemiklerine borçludur. Omurga kemikleri yapısal olarak insan vücunda 33-34 omurdan meydana gelir. Bu omurlardan ilk 24 tanesi, omurlar arası disk diye bilinen kıkırdakların yardımıyla birbirlerine bağlanırlar. İnsan vücudunu ayakta taşıyan bu omurlar üç gruba ayrılır.

Bunların yedisi boyun omuru, on ikisi sırt omuru ve beşi bel omurudur. Omurganın taşıdığı en fazla yükü bel omurları üstlenir. Doğuştan gelen genetik yapı farklılıkları, beldeki omurların fazlaya kaçacak şekilde zorlanmasından kaynaklanan yıpranmalar, ileri yaş faktörü ve yaşanılan birtakım travmalardan kaynaklı bel omurgasından biri diğerinin üzerinden kayarak değiştirebilir. Bu omurgalarda meydana gelen yapısal bozukluklarla bel kayması oluşur. Bu durumda bel kayması ameliyatı önerilir.  

Bel Kayması Ameliyatı Nedir? 

Bel kayması ameliyatı nedir sorusuna hastanın vücudunda meydana gelen bel kayması rahatsızlığını iyileştirmek amacıyla yapılan cerrahi operasyon yanıtı verilebilir. Bel kayması rahatsızlığı genel olarak bedensel ağır güç gerektiren işlerde çalışan kişilerde, vücudu zorlayıcı spor aktiviteleri yapan kişilerde görülen tür bir hastalıktır. Ancak ağır bedensel yüklemeler yapmayan kişilerde de genetik kalıtımsal yapı nedeniyle bel kayması hastalığı görülebilir. 

Hastalığın başlangıç aşamasında tipik belirtilerinden biri bel kısmında meydana gelen şiddetli ağrıdır. Hasta bel bölgesinde oluşan ağrı için konunun uzmanı olan doktora muayene olur. Bel kayması hastalıklarıyla beyin cerrahi bölümü ilgilenir.

Hasta doktorun verdiği tetkikleri yaptırdıktan, röntgen ve MR (Emar) görüntülerinden sonra bel kayması teşhisi uzman doktor tarafından konulur. Özellikle bacak ağrısı olan hastalarda mutlaka MR görüntüsü ile sinir sıkışıklıklarının tespit edilmesi büyük önem taşır. Genellikle ilk aşamalarında bel kayması için uzman doktorlar ameliyat önermemektedir.  

Bel kayması teşhisi konulan hastanın bel kayması derecesi önemlidir. Bu dereceye göre doktor tarafından başlangıçta istirahat, ağrı kesici ya da korse kullanımı önerilebilir. Fizyoterapi ve diğer alternatif yöntemler ile tedavi başlayabilir. Ameliyatsız bel kayması tedavilerinden bir sonuç alınamaması durumunda hastaya ameliyat önerilebilir. Bel kayması ameliyatı zor mu sorusunun yanıtı hastanın sağlık durumuna, bel kaymasının derecesine göre farklılıklar gösterebilir. 

Hastanın omurgasındaki bel bölgesindeki iki omur kemiğinin birbirinden ayrılması ve kayması sonucunda oluşan bu hastalık önemlidir. Yaşanılan bel kayması omurilik ve sinirler üzerinde şiddetli baskıya neden olabilir.

Bu baskı sonucunda kişi şiddetli bel ağrısı, güç kaybı, bacak ağrısı, karıncalanma, uyuşma ve hareket kabiliyetinde yitim gibi sorunlar yaşanabilir. Bel kayması ameliyatı, omurilik ve sinirler üzerinde oluşan bu baskıyı kaldırmak ve kaymış olan omurları yerine sabitlemek amacıyla yapılan cerrahi bir operasyondur.  

Bel Kayması Ameliyatı Nasıl Olur? 

Bel kayması ameliyatı, genel anestezi altında yapılan ciddi bir cerrahi operasyondur. Bel kayması ameliyatı kaç saat sürer bu bel kayması derecesine göre farklılık gösterebilir. 

Bel kayması ameliyatı için kullanılan iki tür yöntem vardır.

Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:  

 • Açık bel kayması ameliyatı: Bu bel kayması ameliyatı yönteminde, omurganın kayma bölgesinde yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda bir kesi atılır. Bu kesiden girilerek omurganın kayma bölgesi açılarak meydana gelen kayma düzeltilebilir. Bazı kayma durumlarında oluşan kaymanın düzeltilmesini sağlamak için vida, kemik greftleri ya da diğer çeşit implantlar kullanılabilir.
 • Kapalı ameliyat: Bu bel kayması ameliyatı yönteminde, omurganın kayma bölgesinde birkaç küçük kesi (yaklaşık olarak 1-2 cm) yapılır. Kesilerden girilerek omurganın kayma bölgesi görüntüleme sistemleri yardımıyla açılır ve kayma düzeltilir. Kaymanın düzeltilmesini sağlamak için vida, kemik greftleri veya diğer çeşit implantlar kullanılabilir. 

Kadınlarda Bel Kayması Ameliyatı Nasıl Olur? 

Kadınlarda bel kayması ameliyatında yöntem, bel kaymasının derecesine, hastanın genel sağlık durumuna ve risk faktörlerine bağlı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenir. Bel kayması hastalığı yaşayan kadınlar rahatlıkla hamile kalabilirler. Ancak hamilelik döneminde bebeğin rahim içerisinde büyümesiyle beraber annenin ağırlık merkezi bel bölgesine kayacaktır.

Hamileliğin ilerleyen aylarında annenin normal anatomisinin taşıyabileceği yük artar. Buna bağlı olarak bel kayması rahatsızlığı yaşayan annenin ağrılarında şiddetlenme ve bel kayması rahatsızlığının derecesinde artış görülebilir. Hamileliğe hazırlık döneminde doktorun önerdiği uygun egzersizlerle bel kaslarının kuvvetlendirilmesi yapılarak bu dönemin daha rahat geçirilmesi sağlanabilir.   

Açık ameliyat yöntemi, bel kayması hastalığının derecesi yüksek veya hastanın genel sağlık durumunun uygun olmadığı koşullarda tercih edilen bir ameliyat yöntemidir. Kapalı ameliyat yöntemi, bel kaymasının derecesi düşük veya hastanın genel sağlık durumunun uygunluğuna göre tercih edilen bir yöntemdir. 

Erkeklerde Bel Kayması Ameliyatı Nasıl Olur? 

Erkeklerde bel kayması ameliyatı, kadınlarda yapılan ameliyatla aynı şekildedir. Hangi tür ameliyat yöntemi belirleneceği oluşan bel kaymasının derecesine, erkek hastanın genel sağlık durumunun uygunluğuna göre yapılır.

Bel kayması rahatsızlığı yaşayan erkekler baba olabilir. Ancak bebeğin bakımını gerektiren dönemlerde normal hayat akışının dışında işler yapabileceğinden dolayı vücudunu zorlamaması önemlidir. Bel kaslarını ekstra yıpratacak işlerden kaçınması gerekebilir. 

Yaşlılarda Bel Kayması Ameliyatı Nasıl Olur? 

İnsan vücut yapısında yaşa bağlı risk faktörleri oluşur. Yaşlıların kemik yapılarında oluşan kırılganlık, hassasiyet ve oluşan hasarların onarılması süresinde meydana gelen yavaşlıklar gibi etkenler bel kayması tedavi sürecini olumsuz etkileyebilen unsurlardır.

Yaşlılarda bel kayması ameliyatı aynı yetişkinlerde yapıldığı gibi gerçekleştirilir. Ancak burada hastanın iyileşme sürecinde yaşa bağlı faktörlerden kaynaklı olarak zorluklar yaşanabilir. 

Bel Kayması Ameliyatı Nasıl Yapılır? 

Bel kayması ameliyatı, hastanın sağlık durumuna, bel kayması rahatsızlığının derecesine bağlı olarak iki farklı yöntemle uygulanabilen bir tür cerrahi operasyondur. Bel kayması rahatsızlığından şikayetleri olan hasta uzman bir hekime muayene olduktan sonra gerekli görülen tetkiklerin sonucunda hekimin ameliyatı gerekli gördüğü koşullarda bel kayması ameliyatı yapılabilir. 

Bel kayması ameliyatı açık ameliyat ya da kapalı ameliyat olmak üzere iki farklı şekilde olabilir. Hekim hastanın sağlık durumuna göre hangi ameliyat türünün uygun olabileceğine karar verir. Ameliyat öncesinde tüm gereken tetkikler ve sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ameliyat günü ve saati kararlaştırılır. 

Hasta, ameliyat sürecine hazırlanır. Ameliyat için uygun koşullar sağlandıktan sonra hasta ameliyata alınır. Bel Kayması ameliyatı zor mu, sorusuna bel kaymasının derecesi ve hastanın sağlık durumuna göre ameliyatın zorluk durumu değişir şeklinde yanıt verilebilir.

Hastanın bel kaymasının yaşadığı bölüme kesiler yapılarak kaymanın onarılması işlemi yapılır. Bu işlem esnasında gerekli görüldüğü şekilde ameliyatta vida, kemik greftleri, imlant gibi çeşitli malzemelerden yararlanılabilir. 

Bel Kayması Ameliyatı Riskleri Nelerdir? 

 Her ameliyatta birtakım riskler olabileceği gibi bel kayması ameliyatı da bazı riskler taşıyabilir. Bel kayması ameliyatı risklerini şu şekilde sıralayabiliriz:  

 • Enfeksiyon riski: Hemen hemen tüm ameliyatlarda en yaygın olarak görülebilecek risk faktörü enfeksiyondur. Ameliyatlı bölgede ağrı, şişkinlik, kızarıklık ve hastada yüksek ateş gibi belirtilerle kendisini gösterir. Enfeksiyon riskine karşı antibiyotik tedavisi uygulanabilir. 
 • Kanama riski: Hemen hemen her ameliyatlarda karşılaşacak tür bir risk faktörüdür. Ameliyat esnasında ya da ameliyat sonrasında görülebilir. Acilen gereken müdahale yapılarak kanama durdurabilir. 
 • Sinir hasarı riski: Sinir hasarı, bel kayması ameliyatında karşılaşılabilecek en ciddi risklerden biridir. Ameliyat sırasında ya da ameliyat sonrasında oluşabilir. Hasarın oluştuğu bölgede uyuşma, karıncalanma, güç kaybı ya da felç gibi ciddi belirtilerle kendini gösterebilir. Sinir hasarı ilerleyen boyutlara varırsa, etkisi kalıcı olabilir.
 • Yara iyileşme sorunları riski: Yara iyileşme sorunları, tüm ameliyatlarda karşılaşılabilecek türden bir risk faktörüdür. Bel kayması ameliyatında yara iyileşme sorunları ya da yaranın geç iyileşmesi, enfeksiyon veya yara açılması gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Yara iyileşme sorunları uzun sürerse bunun için ek bir tedavi uygulanması gerekebilir.

Bel kayması ameliyatı riskleri, uygulanan ameliyat yöntemine, hastanın içinde bulunduğu sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Açık ameliyat, kapalı ameliyata göre daha fazla risk taşır.

Bunun nedeni, açık ameliyatta daha büyük bir kesi yapılmasıdır. Ayrıca hastanın sağlık durumunda risk oluşturabilecek başka faktörler de söz konusu olabilir.  

Bel Kayması Ameliyatı Sonrası Ne Yapmalıyım? 

Bel kayması ameliyatı sonrası, hasta ve hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken önemli bir süreçtir. Bu süreçte yapılacak olanlar iyileşme süresini etkilediği için özellikle dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Bazı önlemler almak önemlidir.

Bu önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Ağrı kesicileri doktorunuzun talimatına göre almaya özen gösterin. Ağrı, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin normal bir parçasıdır. Ancak, ağrı şiddetliyse veya kontrol altına alınamayacak şekilde sizi etkiliyorsa ağrının altında yatan başka faktörler de bulunabilir. O yüzden mutlaka doktorunuza danışın.
 • Bel kayması ameliyatı ağır bir cerrahi operasyondur. Ameliyat sonrasında ilk birkaç hafta, aşırı hareket etmekten kaçınmanız son derece önemlidir. Doktorunuzun önerdiği şekilde günde birkaç kez kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Fakat uzun süreli oturmaktan veya ayakta belinizi dik pozisyonda tutmaktan kaçınmanız gerekir. 
 • Doktorunuz, ameliyat sonrası bel korsesi kullanmanızı önerebilir. Bel korsesi, omurgayı stabilize etmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. 
 • Fizik tedavi, ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Fizik tedavi uzmanınız, sizin için özel olarak tasarlanmış bir egzersiz programı hazırlar. Bu egzersizler sayesinde hareket kabiliyetinizi güçlendirerek destekleyebilirsiniz. 
 • İyileşme sürecinizi olumsuz etkileyebilecek zararlı alışkanlıklardan özellikle uzak durun. 
 • Dengeli ve sağlıklı beslenmek hemen hemen tüm a meliyatlardan sonraki süreçte önemli bir faktördür. Bel kayması ameliyatı sonrasında da dengeli ve sağlıklı beslenme, iyileşme sürecinizi hızlandırmaya yardımcı olur.

Bel kayması ameliyatı sonrası, dikkat etmeniz gereken bazı durumlar da olabilir. Bunlardan herhangi birini yaşarsanız acilen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Ameliyat sonrasında yaşanması riskli olabilecek durumların bir listesini şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Ameliyat bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik, ateş
 • Ameliyat bölgesinde beliren ani kanama
 • Ameliyat sonrasında ayakta hissedilen uyuşma, karıncalanma, güç kaybı ya da hareket kabiliyetinde zayıflık belirtileri
 • Ameliyat bölgesinde beliren akıntı, kötü koku
 • Ateşin yükseldiğinde 
 • Vücudunuzda aşırı şekilde halsizlik hissettiğinizde
 • Baş dönmesi, bayılacakmış gibi hissetme ya da bayılma durumlarında mutlaka doktorunuza yaşadığınız bu belirtiler hakkında detaylı bilgi verin. 

Bel Kayması Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Bel kayması ameliyatı sonrası iyileşme süresi, seçilen ameliyat yöntemine ve ameliyatın kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca hastanın vücut yapısı, genel sağlık durumu da iyileşme süresini etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Açık ameliyat sonrası iyileşme süresi, kapalı ameliyat sonrası iyileşme süresinden daha uzundur. Açık ameliyat sonrası hastaların çoğu, ameliyattan 4-6 hafta sonra normal aktivitelerine dönebilmektedir. Kapalı ameliyat sonrası hastaların çoğu, ameliyattan 2-4 hafta sonra normal aktivitelerine dönebilirler. 

Sıkça Sorulan Sorular

Bel kayması ameliyatı fiyatı nedir?

Bel kayması ameliyatı fiyatı, bel kayması ameliyatının türüne, ameliyatta kullanılacak olan vida, kemik greftleri, implant malzemelerinin maliyeti gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

Ayrıca bel kayması ameliyatı fiyatı, hastanın bel kayması hastalığının derecesine, ameliyatı gerçekleştirecek olan hekimin mesleki deneyimine, ameliyatlardaki tecrübesine ve bilgisine bağlı olarak da farklılık gösterebilir. 

Bel kayması ameliyatı kaç saat sürer?

Genel olarak açık bel kayması ameliyatı 1 saat ila 3 saat kadar sürebilir. Ancak yapılacak ameliyat türüne göre değişiklik gösterebilir.Kapalı bel kayması ameliyatı 1 saat ile 2 saat kadar sürebilir. Ameliyattaki işlemler bittikten sonra hastanın vücudunda açılan kesiler dikilerek ameliyat sonlandırılır.

709

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.