Uzm. Dr.Belgin Küçükkaya

  • İlgi Alanları
  • Metabolik hastalıklar
  • Hormonal tedaviler
  • Böbrek hastalıkları
  • Karaciğer hastalıkları
  • Bağırsak hastalıkları
  • Ozon tedavisi
  • Mezoterapi

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Universitesi,( İng.)Tıp Fakültesi Ankara, Türkiye
Fatih Sultan Mehmet E.A.Hastanesi. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye-Tıpta Uzmanlık

Deneyim
Marmara Üniversitesi Hastanesi uzman doktor, İstanbul
Büyük Swisslab Klinği genel müdür, İstanbul
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Hastanesi uzman doktor,İstanbul
Sandıklı Devlet Hastanesi uzman doktor, Afyon
Universal Hospital, uzman doktor, İstanbul
Bayındır Hastanesi, uzman doktor, İstanbul
Yaşam Hastanesi, uzman doktor, Antalya
Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, Uzman Doktor, Antalya

Kurs ve Sertifikalar
Akupunktur uygulama sertifikası
Ozon uygulama sertifikası
Mezoterapi uygulama sertifikası

1-              Küçükkaya B., Haklar G.,Yalçın A. S.: NMDA excitotoxicity and free radical generation in rat brain homogenates, application of a chemiluminescence assay, Neurochem. Res. vol. 21 (12): 1533-1536, 1996.

2-              Küçükkaya B., Haklar G.,Yalçın A. S.: Protective effects of MK-801 and Muscimol against reactive oxygen species, Epilepsia. 37 (4): 133, 1996.

3-              Kisadere G.,Küçükkaya B.,Güzel Ö.,Yalçın A. S.: Colorimetric assay of peroxidatic activity of catalase in human erytrocytes, CCEC. 7 359-363, 1997.

4-              Küçükkaya B., Aker R., Yüksel M., Onat F., Yalçın A.S.: Low dose MK-801 protects against iron-induced oxidative changes in a rat model of focal epilepsy. Brain Res.788: 133-136, 1998.

5-              Yalçın A. S., Haklar G., .Küçükkaya B, Yüksel M., Dalaman G.: Chemiluminescence measurements for the detection of free radical species, in  Free radicals, oxidative stress and antioxidants (Özben T. ed.), Plenum Press, New York, pp 385-390, 1998.

6-              Yalçın A. S., Haklar G., .Küçükkaya B, Yüksel M., Saybaşılı H.: The role of free radicals in NMDA and glutamate excitotoxicity, in,  Free radicals, oxidative stress and antioxidants (Özben T. ed.), Plenum Press, New York, pp 189-192, 1998.

7-              Yavuz D.G., Küçükkaya B., Ersöz H.O.,Yalçın A.S., Emerk K., Akalın S.: Effects of Aminoguanidine on oxidative stress and nitric oxide release in diabetic rat kidneys, in, Abstracts of 34 th Annual Meeting of EASD, Barcelona, Spain, 8-12 Sept 1998, Diabetologia, vol 41(suppl 1), pp 1155, August 1998.

8-              Yavuz D.G.,  Ersöz H.O., Tuncer M., Sargon M., Küçükkaya B.,Ahıskalı R.,Akalın S.: Effects of Aminoguanidine on glomerular basement membrane anionic content: an electron microscopic study, in, Abstracts of 35 th Annual Meeting of EASD, Brussels, Belgium, 28 Sept-2 Oct 1999, Diabetologia, vol 42(suppl 1), pp A275, August 1999.

9-              Yavuz D.G.,  Ersöz H.O., Küçükkaya B., Budak Y., Ahıskalı R., Ekicioğlu G., Emerk K.,Akalın S.: Effects of Losartan and captopril on glomerular basement membrane anionic charge in a diabetic rat model,  Journal of Hypertension. 17(8): 1217-1221,1999.

10-         Küçükkaya B., Haklar G, Yalçın AS. NMDA receptor activity and its modulation by sulfhydryl compounds chemiluminescence measurements in rat brain synaptosome. Marmara Medical J. 12(2), 1999

11-         Gogas D, Küçükkaya B, Ersöz HA, Emerk K, Akalın S. Effects of aminoguanidine on lipid oxidation in diabetic rat kidneys. Experimental Diabetes res. 3(2), 2002.

12-         Yavuz D, Küçükkaya B,Haklar G, Ersöz Ö, Akoğlu E, Akalın S. Effects of captopril and losartan on lipid peroxidation, protein oxidation and nitric oxides release in diabetic rat kidney. Prost. leu. and Fatty acids .69(4):223-227,2003.

13-         Sertbaş Y, Kahraman C, Küçükkaya B, Kebapçıoğlu S, Koçyıldız E, Berber E, Kuzu İ, Şendağ D. Hemodializ hastalarının diyaliz öncesi ve sonrası miktarlarının değerlendirilmesinde “TANİTA” cihazının kullanımı.7. Ulusal İç Hastalıkları KOngresi 16-20 Eylül 2005, Antalaya.

14-         Küçükkaya B, Sertbaş Y, Türkeri H, Berber E, Ayter M, Endin H, Aslanhan E, Şendağ D. CA 125 tümör belirtecinin hastalıklara gore dağılımı. 7. Ulusal İç Hastalıkları KOngresi 16-20 Eylül 2005, Antalya.

15-         Küçükkaya B, Ekiz B, Gültekin F, Sertbaş Y, Erdem L, Şendağ D. Ezetemib tedavisinin non diabetic hiperlipidemik hastalarda insulin rezistans parametrelerin üzerindeki etkileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006, Antalya.

16-         Sertbaş Y, Küçükkaya B, Gültekin F, Erdem L, Akıncı M, Şendağ D. Ezetemib tedavisinin lipid parametreleri dışındaki biyokimyasal parametreler üzerindeki etkileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006, Antalya.

17-         Küçükkaya B, Erdem L, Derviş G, Demirci R, BilirB, Kahraman C, Şedağ . ezetemib tedavisi verilen hiperlipidemik hastalarda lipid profile ve ürik asit düzeylerinin değişiklikleri ve birbirleri ile ilişkileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006, Antalya.

18-         Küçükkaya B, Kahraman C, Ekiz B , ÖzcÆan A, Şendağ : Atorvartatn tedavisi verilen hiperlipidemik hastalarda HSCRP ve CRP değişiklikleri ve birbirleri ile ilişkileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006, Antalya.

19-         Sertbas Y, Kucukkaya B, Canbulat EC, Kahraman C, Karabulut S, Ayter M, Şendağ D. Effects of ezetemibe treatment on bone mineral density and metabolic markers in hyperlipidemic patients. Ads. ın Molecular Biol. 3(3):105-106. 2007

20-         Kandemir M, Küçükkaya B., Tepe M.S., Yalçıner Z.B., Salepçi N.T.: Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome Due to Carboplatin and Paclitaxel Therapy  
Balkan Medical Journal - Volume 32 Issue 4 October 2015 .

 

Sözel bildiriler:

1-              Yalçın A.S., Küçükkaya B., Haklar G.: Reactive oxygen species, central nervous system disorders  and glutamate excitotoxicity, International Congress on Free Radicals in Health and Disease, September 6 - 10, 1995, Istanbul, Turkey.

2-              Yalçın A. S., Haklar G., .Küçükkaya B: Chemiluminescence measurements for the detection of free radical species, in Institude co-sponsored by FEBS and NATO “Free radicals, oxidative stress and antioxidants. Pathological and physiological significance”, May 1997, Antalya, Turkey.

3-              Yalçın A. S., Haklar G., .Küçükkaya B: The role of free radicals in NMDA and glutamate excitotoxicity, in Institude co-sponsored by FEBS and NATO “Free radicals, oxidative stress and antioxidants. Pathological and physiological significance”, May 1997, Antalya, Turkey.

4-              Gogas D., Ersöz Ö., Budak Y.,Küçükkaya B., Gümüs A., Emerk K., Akalin S.: Effects of aminoguanidine on erytrocytes’ anionic charges and sialic asid levels  in diabetic rat model, in XX. National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases (with international participation), September 1997, Izmir, Turkey.

5-              Ayter M, Küçükkya B, ERbilgin N, Güven Ö. Lenfomalar ve Hodgkin Hastalığı. Anadolu grubu İç Hastalıklar toplantısı. 24 şubat 2005, İstanbul.