Prof. Dr.Belma Doğan Güngen

  • İlgi Alanları
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Denge bozuklukları
  • Beyin damar hastalıkları
  • Hareket bozuklukları
  • Multiple skleroz
  • Epilepsi
  • Demans

Eğitim ve Uzmanlık
2001-2007 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
2008-2013 S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Uzmanlık
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Uzmanlık

Deneyim
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2013-2017 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2017 Özel Reyap Hastanesi
2017 - İstinye Üniversitesi

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Güngen B.D.,Aydemir Y,  Aras Y.G., Güngen A.C.,  Kotan D., Bal S.The effects of a pulmonary rehabilitation program on exercise tolerance, quality of life, sleep quality and emotional status in the patients with Parkinson's disease. Biomedical Research 2017; 28 (1):
A2. Demiryürek B.E, Güngen B.D., Acar B.A. Alagöz A.N.,Aras Y.G., A case with chronic renal failure involving ethanbutol and isoniazid associated bilateral optic neuritis development. Biomedical Research 2017;28(2)
A3. Tunç A., Gungen B.D.,  Evliyaoğlu F., Aras Y.G., Tekesin A. K. Evaluation of retinal nerve fiber layer, ganglion cell layer and macular changes in patients with migraine.  Acta Neurologica Belgica pp 1–9
A4.  Aras Y.G., Güngen B.D., Sipahi S., Demiryürek B.E.:Hemodiyalizin Görme Yolları Üzerine Etkisinin Vizüel Uyandırılmış Potansiyeller Yardımı ile İncelenmesi. Arch Neuropsychiatry ; : -DOI: 10.5152/npa.2016.11817
A5. Demiryürek B.E, Ertem D.H., Tekin A., Ceylan M., Aras Y.G. Güngen B.D., Effects of onabotulinumtoxin A treatment on efficacy, depression, anxiety, and disability in Turkish patients with chronic migraine Neurological Sciences. November 2016, Volume 37, Issue 11, pp 1779–1784
A6. Tunç A., Gungen B.D. Carpal tunnel syndrome:Investigating the sensitivity of initial-diagnosis with elektro-diagnostic tests in 600 cases and associated risk factors especially manual milking .Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. 2016 :1-6.
A7. Demiryürek B.E., Demiryürek E.,  Acar B.A., Alagöz A.N., Güngen B.D. Botulinum toxin A and trihexyphenidyl in treatment of meige syndrome: two case reports. Biomedical Research 2017; 28 (3):
A8. Demiryürek E., Demiryürek B.E., Tekin A, Güngen B.D., Aras Y.G., Ceylan M. Migren hastalarında çocukluk çağı travmalarının klinik değişkenlerle ilişkisi:Türk popülasyonunda kesitsel bir çalışma Arch Neuropsychiatry;:-DOI: 10.5152/npa. 2016.8817
A9. Güngen A, Aydemir Y, Güngen B, Yazar E, Yağız O, Aras Y, Gümüş H, Erkorkmaz Ü. Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease. Arch Med Sci DOI: 10.5114/aoms.2016.61011
A10. Aras Y G., Tanık O, Güngen B, Kotan D. PATIENT CHARACTERISTICS AND THE EFFECTS OF INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN IN PATIENTS WITH GUILLAIN-BARRE SYNDROME. Ideggyogy Sz 2016;69(11–12):000–000.
A11. Tunç A,   Yağız O,   Dereci H,   Güngen B,  Öztürk A  Subaraknoid Kanamaya Bağlı Bilateral Anterior Serebral Arter Enfarktı: İki Olgu Sunumu  İstanbul Med J 2013; 14: 279-82.
A12. Tekeşin A, Doğan B, Yağız O, Polat H . Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serebrovasküler Hastalık ile HBA1C Seviyeleri Arasındaki Korelasyon İstanbul Med J 2014; 15: 40-2
A13. Tekeşin A, Doğan B, Yağız O, Güngen AC. Isolated Tuberculosis Myelitis: A Case Repor. İstanbul Med J 2014; 15: 63-5.
A14. Güngen AC, Doğan H, Doğan B, Yazar E, Yıldırım A, Tekeşin  A, Yağız O. Multple Skleroz Hastalarında Sigara İçmenin Özürlülüğe Etkisi. İstanbul Med J 2014; 15: 24-6.
A15. Doğan  B,  Yıldırm A, Sacak Ş, Yağız O, Gurses E, L  Yamanyar G, Tunc A. Rhombensefalosinapsis: Olgu Sunumu. İstanbul Med J 2014; 15: 54-5.
A16. Kotan D , Doğan Güngen B. Isolated Mirror Movement Disorder: A Case Report. İstanbul Med J 2014; 15: 233-4.
A17. Yıldırım A, Avcı K, Doğan Güngen B, Yağız O, Saçak Ş, Polat H .Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda HbA1c Seviyesi ile Distal Simetrik Polinöropati Şiddeti Arasındaki İlişki. İstanbul Med J 2014; 15: 175-7.
A18. Doğan Güngen B, Tekeşin A, Yağız O. Assesment Of Cranial Imagıng Findings In Patients With Migraines. (Istanbul Med J 2017; 18: 232-235) DOI: 10.5152/imj.2017.15921
A19.  Dilcan Kotan,Sinem Sağ,Belma Doğan Güngen, Pınar Polat. A rare case of neuro-Behçet’s disease presenting with limbic encephalitis. Turk J Phys Med Rehab 2017;63(4):351-354 DOI: 10.5606/tftrd.2017.480.
A20. Aras YG, Tunç A, Güngen BD, Güngen AC, Aydemir Y, Demiyürek BE. The effects of depression, anxiety and sleep disturbances on cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cogn Neurodyn. 2017 Dec;11(6):565-571. doi: 10.1007/s11571-017-9449-x. Epub 2017 Aug 5
A21. Güngen AC, Güngen B, Aydemir Y, Aras YG, Çoban H, Düzenli H. The relationship between restless legs syndrome and bronchial asthma. Clin Respir J. 2017 Aug 4. doi: 10.1111/crj.12684. [Epub ahead of print.
A22. Güngen BD, Tunç A, Aras YG, Gündoğdu AA, Güngen AC, Bal S. Predictors of intensive care unit admission and mortality in patients with ischemic stroke: investigating the effects of a pulmonary rehabilitation program. BMC Neurol. 2017 Jul 11;17(1):132. doi: 10.1186/s12883-017-0912-4.
A23. Güngen BD1, Aras YG2, Gül SS1, Acar T1, Ayaz AB3, Alagöz AN1, Acar BA. The effect of maternal migraine headache on their children's quality of life. Acta Neurol Belg. 2017 Sep;117(3):687-694. doi: 10.1007/s13760-017-0790-y. Epub 2017 May 23.
A24. Gungen AC, Gungen B. Assessment of Headache in Asthma Patients.Pak J Med Sci. 2017 Jan-Feb;33(1):156-161. doi: 10.12669/pjms.331.11720.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B1. Aras Y.G., Güngen B., Kotan D., Güngen A. MİGREN HASTALARINDA SİGARA İÇİMİNİN ATAK SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ. Acıbadem sağlık bilimleri dergisi. 2016 Cilt 7 sayı 2
B2. Güngen B., Gur P.,Tunç A., Kotan D., Yağız O. Migrenli hastalarda sinüzal inflamasyon sıklığının araştırılması Ajans 2015;3(3):118-122
B3. Guzey Aras Y,  Doğan Güngen B, Kotan B,  Güngen  AC. Effect of Smoking on Migraine Attack Frequency in Patients with Migraines. ACU Sağlık Bil Derg 2016(2):75-78.
B4.

Katıldığı Kongreler:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Kotan D. Özten M, Güngen B, MANIC EPISODE RELATED TO STEROID USE. 7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014
2. Kotan D. Güngen B, HUNTINGTON 7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014
3. Kotan D. Güngen B, CONGENITAL MIRROR MOVEMENT DISORDER A CASE REPORT. 7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözel sunumlar

1- Güngen B.D., Aras Y.G., Acar T. Alagöz A.N., Acar B.A., Migrende Ağrı Tipi İle Depresyon Anksiyete Ve Uyku Bozukluğu İlişkisi 17.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA
2- Güngen B.D., Aras Y.G., Ayaz A.B., Acar B.A., Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA
3- Aras Y.G. Güngen B.D.,: Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA
4- Aras Y.G., Güngen B.D., Güngen A.C., Aydemir Y.: KOAH'lı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi.
5- Güngen A.C., Güngen B.D., Aydemir Y., Aras Y.G., Çoban H,, Düzenli H. THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND BRONCHIAL ASTHMA. USAK 2016 ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ ANTALYA 16-20 MART 2016
6-  Güngen A., Aydemir Y., Güngen B., Yazar E., Yağız O., Aras Y., Gümüş H., Erkorkmaz Ü. Effects Of Aspiration Pneumonia On The İntensive Care Requirements And İn-Hospital Mortality Of Hospitalised Patients With Acute Cerebrovascular Disease. 12.Ulusal Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi SÖZEL SUNUM, ANKARA KASIM 2015