Uzm. Dr.Berrin Alkan

  • İlgi Alanları
  • Doppler ultrasonografi
Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Montreal (Kanada) 2009, Nöroradyoloji
Portekiz 2007, Genel Radyoloji+Meme
Berlin (Almanya) 2003, Kontrast Ajan Sempozyumu
Riskli Gebelerde renkli Doppler Ultrasonografi bulguları
(2004 Ulusal Radyoloji Kongresi)
İntrauterin gelişme geriliği olan olgularda renkli doppler Ultrasonografi
Safra Kesesi Anomalileri (2004) Ulusal Radyoloji Kongresi