• Uzmanlık Alanları: Kadın hastalıkları ve doğum, İnfertilite, Jinekolojik onkoloji, Endoskopik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 
Mesleki Üyelikler
-Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
-Türk-Alman Jinekoloji Eğitim,Araştırma ve Hizmet Vakfı
-Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
 
 
Kongre ve Kurslar
1.Fetal kalp değerlendirme kursu,Türk maternal-fetal tıp ve perinatoloji derneği,Mayıs 2010,Bursa,Türkiye
2.3. Uluslararası Ankara Ürojinekoloji Kongresi,Şubat 2011,Ankara,Türkiye
3.Uygulamalı pelvik anatomi kursu,Şubat 2011,Ankara,Türkiye
4.9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi,Mayıs 2011,Antalya,Türkiye
5.10.Türk-Alman Jinekoloji Kongresi,Nisan-Mayıs 2014,Antalya,Türkiye
 
 

 

- Akar B, Doğer E, Çakıroğlu Y, Çorapçıoğlu F, Sarper N, Çalışkan E. The effect of childhood cancer therapy on ovarian reserve and pubertal development
-Doğer E, Çakıroglu Y,Yıldırım Köpük S, Akar B, Çalışkan E, Yücesoy G. Spontan rupture of uterin vein in twin pregnanncy.
İletişim