• Uzmanlık Alanları: Fetal Ekokardiyografi, Girişimsel Kardiyoloji
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Uzmanlık