sat覺r aras覺

 Beyin Ameliyat覺 Nedir? Beyin Ameliyat覺 Fiyatlar覺 2024

Darbe, travma ya da tümör benzeri durumlarda yap覺lan cerrahi ilemlere beyin ameliyat覺 denir. 襤nsan beyni normal vücut a覺rl覺覺n覺n yüzde ikisi kadar olmakla birlikte vücuttaki her ii yönetebilme yeterliliine sahiptir.

Koullar gerektirdii sürece beyinin ameliyatla t覺pk覺 dier organlarda ve dokularda olduu gibi ilevi geri kazand覺r覺lmaya çal覺覺l覺r. Fakat baz覺 durumlarda beynin bir k覺sm覺n覺 almak da gerekebilmektedir.

Bu durumlardan biri beyindeki bir bölümün hasar görmesidir. Bir dier durum ise beyinde tümör ad覺 verilen bir kitleyle kar覺la覺lmas覺d覺r. Beynin hasar gören bölümünün al覺nmamas覺 durumunda bu bölge kalan dier bölgelere zarar verebilmekte hatta o k覺sm覺 s覺k覺t覺r覺p zorlamaktad覺r.

Beyin ameliyat覺 nedir, sorusuna cevaben beyindeki hasarl覺 bölgenin al覺nmas覺 ve beynin normal fonksiyonlar覺na kavumas覺n覺 söyleyebiliriz. 

Beyin Ameliyat覺 Nedir?

Beyin ameliyat覺 yap覺ld覺覺 duruma göre ekil almaktad覺r. Beynin bir darbe ya da yaralanma gibi bir travma sonucu zedelenmesi gibi durumlar buna örnek olarak verilebilmektedir. Bu ameliyatlar覺n türlerine göre süresi, ameliyat sonras覺nda yap覺lmas覺 gerekenler ve hastan覺n durumu deikenlik gösterir. 

Beyin ameliyat覺 kaç saat sürer sorusunun yan覺t覺, hastan覺n durumuna göre deikenlik gösterebilir. Ortlama süresi 5 ile 15 saati bulurken bu ameliyatlar alan覺nda uzman beyin cerrahlar覺 taraf覺ndan gerçekletirilmektedir. Beyin ameliyat覺 zor mu sorusuna, ilemin hassasiyeti ve ameliyat süresi göz önüne al覺nd覺覺nda evet, demek mümkündür. 

Beyin Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Beyin Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Ameliyat öncesinde bu sürecin doru bir ekilde ilerleyebilmesi için hastan覺n o bölgeyi engelleyebilecek olan k覺s覺mdaki saçlar覺 kesilir. Daha sonras覺nda hastaya onu tamamen uyutacak miktarda anestezi verilebilir ya da bunun tam aksine lokal anestezi uygulanarak sadece o bölgesi uyuturulabilir. 

Hasta uyutulduktan sonraki aama ise kafatas覺n覺n aç覺lmas覺d覺r. Kafatas覺 aç覺ld覺ktan sonra beyne müdahale gerçekletirilir ve planland覺覺 ekilde beyin hasarl覺 bölgesi al覺n覺r ya da düzeltilmeye çal覺覺l覺r. 

Bunun yan覺 s覺ra kapal覺 beyin ameliyat覺n覺n gerçekletirilmesine olanak salayan cihazlar da vard覺r. Bu sayede kafatas覺n覺n aç覺lmas覺na gerek kalmaz. Beyin ameliyat覺 ciddi bir süreç olup dikkat ve oldukça emek gerektiren bir ameliyatt覺r. Bu tarz uygulamalar neter gerektirmese de hassasiyeti devam etmektedir. 

Burundan beyin ameliyat覺n覺n yap覺lmas覺 olmak üzere kapal覺 ameliyatlar覺 gerçekletirilmekte ve iyileme süresinin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

Kad覺nlarda Beyin Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Normal bir beyin ameliyat覺 süreci kad覺nlar için de geçerli olsa da iyi huylu beyin tümörü olarak bilinen menengioma kad覺nl覺k hormonlar覺ndan beslendii için orta yal覺 kad覺nlarda daha çounlukla rastlanan bir durumdur. 

Bu durumda yine aç覺k veya kapal覺 beyin ameliyatlar覺 tercih edilmekte ve sonras覺nda düzenli olarak kontrolü salanmaktad覺r. Ameliyat sonras覺nda hastan覺n da beslenme düzenine ve pansuman覺na özen göstermesi gerekir. Bu gibi koullar hastan覺n iyileme sürecini etkilemektedir.

Erkeklerde Beyin Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Erkeklerde Beyin Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Beyin ameliyat覺 erkeklerde de benzer bir süreç izler. Öncelikle gerekli tetkikler yap覺l覺r ve hasta ameliyata bu ekilde al覺n覺r. Bölgede ameliyat覺 engelleyecek olan saçlar kesilir. Devam覺nda lokal olarak bölgenin uyuturulmas覺 salan覺r ya da hasta tamamen uyutulur.

Devam覺nda kafatas覺 kesilerek aç覺k bir ameliyat da yürütülebilir. Aç覺k beyin ameliyat覺 riskleri nelerdir konusu dikkat çekebilir. Bu noktada beyin ameliyat覺nda oldukça titiz hareket edilmelidir. Aksi taktirde beynin dier ilevleri engellenebilir. Ya da doku zedelenmelerine sebebiyet verilebilir. 

Yal覺larda Beyin Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Yalar覺ndan ötürü yal覺 insanlarda hassasiyetin en üst noktada olduu bilinmektedir. Süreç eer aç覺k beyin ameliyat覺ysa ayn覺 ekilde ilemekte, öncelikle saçlar kesilmekte ve hastaya anestezi verilmektedir.

Sonras覺nda kafatas覺 aç覺lmakta ve gerekli ilemler yap覺lmaktad覺r. Beyin ameliyat覺 sonras覺 süreç bu noktada oldukça önemlidir. Beyin ameliyat覺 sonras覺 hastan覺n beslenmesine çok dikkat etmelidir. Beyin ameliyat覺 riskleri süreç içinde devam ederken gerekli önlemlerin al覺nmamas覺 halinde sonras覺nda da risk faktörleri devam edebilmektedir. 

Beyin Ameliyat覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

Beyin Ameliyat覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

Beyin ameliyat覺 gerekli olduu durumlarda gerçekletirilir. Daha öncesinde gerekli tetkik ve testler tamamlan覺r. Hastan覺n kronik rahats覺zl覺klar覺 incelenir. Kulland覺覺 ilaçlara dikkat edilir. Kafatas覺 kemiinin kesildii ya da kesik olmaks覺z覺n kapal覺 bir ekilde gerçekleen ameliyatlar vard覺r.

Genellikle genel anestezi (kimi zaman lokal anestezi) uygulan覺r. Hasar覺n bulunduu yere ulamak için 'kraniotomi' yöntemi ile hasara ve hasar覺n bulunduu bölgeye müdahale edilir. Hasarl覺 bölge al覺nd覺ktan ya da onar覺ld覺ktan sonra kemik yerine konulur. Daha sonras覺nda bölge dikilerek ameliyat tamamlan覺r. Bu süreç yava ve emin ad覺mlarla ilerler.  

Beyin Ameliyat覺 Riskleri Nelerdir? 

Beyin ameliyatlar覺 uzun saatlerce sürebilen önemli bir ameliyatt覺r. T覺pk覺 dier cerrahi operasyonlar gibi birtak覺m risk faktörleri ta覺yabilmektedir. Aç覺k ve kapal覺 ekilde gerçekleebilmektedir ve aç覺k beyin ameliyat覺 riskleri ile kapal覺 beyin ameliyat覺 riskleri benzerlik gösterebilmektedir. Ameliyat覺n risklerini aa覺daki gibi s覺ralamak mümkündür:

Beyin Ameliyat覺 Sonras覺 Ne Yapmal覺y覺m?

Hasta ameliyattan ç覺kt覺覺nda kendinde ba ar覺s覺 ve yukar覺da verilen baz覺 durumlara rastlayabilir. Bunlar oldukça normaldir. Süreç içinde bu gibi ikayetleri azalmaya gidecektir. Süre içerisinde hasta yak覺nlar覺n覺n sab覺rl覺 ve anlay覺l覺 olup hastay覺 desteklemesi oldukça önemlidir.

襤lerleyen zamanlarda hasta kendini olduundan daha iyi hissedecek ve rahatlamaya balayacakt覺r. Beyin ameliyat覺 sonras覺 hastalar birtak覺m durumlarla kar覺laabilmektedir. Ameliyat sonras覺 kar覺la覺lan durumlar覺 aa覺daki gibi s覺ralamak mümkündür: 

Ameliyattan sonra hasta bir süre daha hastanede kalmaya devam eder. Bu süre zarf覺nda doktorlar覺n gözetimi alt覺nda tutulur. Hastan覺n müahede alt覺nda kalaca覺 süre ameliyat覺n türüne göre deiiklik gösterebilmektedir. Daha sonras覺nda hasta taburcu olduunda bir süre daha evde dinlenmeye devam eder. 

2 hafta gibi bir sürenin sonunda art覺k dikilerini ald覺rabilir. Kimi durumlarda dikilerin al覺nmas覺na gerek kalmayabilir. Doktorunuz sizi bu durumdan haberdar edecektir. Dikilerin ard覺ndan belli aral覺klarla kontrollere devam edilir. Bu süre ve aral覺klar yine ameliyat覺n türüne göre deiiklik gösterir.  

Hasta ameliyattan sonra beslenme düzenine dikkat etmelidir. Daha çounlukla lifli g覺dalar tüketmeli ve protein a覺rl覺kl覺 beslenmelidir. Dikili bölge 覺slat覺lmamal覺 ve olas覺 herhangi darbeden korunmal覺d覺r. Fakat bu bölge korunarak hasta banyo yapabilmektedir. 

S覺kça Sorulan Sorular

Beyin Ameliyat覺 Kaç Günde 襤yileir?

Beyin ameliyat覺 kaç saat sürer sorusuna cevap 5 ile 15 saat iken iyileme süresi de yine deikenlik göstermektedir. Bu noktada hastan覺n ya覺, beslenmesi, moral ve motivasyonu oldukça etkilidir. Beyin ameliyatlar覺n覺n yap覺l覺 amac覺na göre iyileme süreci deiiklik gösterebilir. Tahminen 10 ile 12 haftay覺 bulan bir süreç takip edilebilmektedir. 

Hasta öncelikle 2 hafta kadar hastanede gözetim alt覺nda tutulduktan sonra yine 2 hafta kadar bir süre de evde dinlenmektedir. Sonras覺nda belli aral覺klarla kontrollerle süreç 1 y覺la kadar yay覺lmaktad覺r.

Durumun deikenlii sebebiyle hastalar覺n doktorlar覺yla iletiimde olmas覺 önemli ve gerekli bir süreçtir. Bu bilgilerle birlikte beyin ameliyat覺 zor mu sorununa önemli bir organ覺n tedavisi ve ameliyat覺n uzun saatler sürmesini göz önünde bulundurarak evet cevab覺 vermek mümkündür.

Beyin Ameliyat覺ndan Sonra Sigara 襤çilir mi?

Doktorlar sigara kullanan hastalar覺n ameliyattan sonra belirli bir süre ara vermelerini önerirler. Bu süre doktorunuzun belirleyecei bir durumdur. 2 hafta ile 1 ay aras覺nda deiiklik gösterebilmektedir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. r. yesi
Halil Olg羹n Peker
Beyin ve Sinir Cerrahisi (N繹roir羹rji)
Medical Park Bah癟elievler
6653

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.