Uzm. Dr.Beyza Nur Deveci

 • İlgi Alanları
 • Kozmetik dermatoloji
 • Akne
 • Saç hastalıkları
 • Dermoskopi

Eğitim
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi / Deri ve Zührevi
Hastalıklar Kliniği Uzmanlık Eğitimi (2017-2021)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (2009-2016)
Ordu Fen Lisesi (2006-2009)

Deneyim
T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Ordu Altınordu Toplum Sağlığı Merkezi, Pratisyen Hekim (Eylül 2016-Mart 2017)
T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı / Asistan Doktor (Haziran 2017- 2021)
Gümüşhane Devlet Hastanesi/ Uzman Doktor (Ekim 2021-Ağustos 2023)

4. Bilimsel Yayınlar

 1. Sarıkaya Solak S, Kara Polat A, Kilic S, Oguz Topal I, Saricaoglu H, Karadag AS, Canpolat F, Kartal SP, Deveci BN, Kacar N, Polat Ekinci A, Guner R, Polat M, Dogan G, Guler Ozden M, Bulbul Baskan E, Ozaydin Yavuz G, Adisen E, Gulekon A, Tanribilir ME, Yilmaz O, Akman Karakas A, Ozturk P, Didar Balci D, Gonulal M, Yondem H, Turel Ermertcan A, Sendur N, Topyildiz H, Korkmaz S, Alpsoy E. Clinical characteristics, quality of life and risk factors for severity in palmoplantar pustulosis: a cross-sectional, multicentre study of 263 patients. Clin Exp Dermatol. 2022 Jan;47(1):63-71.
 2. Kara Polat A, Alpsoy E, Kalkan G, Aytekin S, Uçmak D, Yasak Güner R, Topkarcı Z, Yılmaz O, Emre S, Borlu M, Türkoğlu Z, Özkök Akbulut T, Özaydın Yavuz G, Kaya Erdoğan H, Adışen E, Satılmış Kaya A, Oğuz Topal I, Yazıcı S, Yılmaz E, Koku Aksu AE, Kartal SP, Deveci BN, Öksüm Solak E, Karadağ AS, Sarıkaya Solak S, Kıvanç Altunay I, Türel Ermertcan A, Özkesici Kurt B, Gelincik Kaçar N, Ataseven A. Sociodemographic, clinical, laboratory, treatment and prognostic characteristics of 156 generalized pustular psoriasis patients in Turkey: a multicentre case series. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Aug;36(8):1256-1265.
 3. Deveci BN, Hacınecipoğlu F, Kartal SP, Gönül M, Gökçe A. Langerhans Hücreli Histiyositoz: Erişkin Başlangıçlı, Molluskum Kontagiosum Benzeri Nadir Bir Olgu. Dermatoz 2019;10.
 4. Kartal SP, Deveci BN. Ayak Tabanı Lezyonları için Eczacı Önerisiyle Metotreksat Kullanımı Sonrası Gelişen Metotreksat İntoksikasyon Olgusu. Dermatoz 2019;10:99-102.
 5. Deveci BN, Kartal SP. Akne skarları patogenez. Karadağ AS, editör. Akne Skarları: Patogenezden Tedaviye Güncel Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023;1-3.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Gönül M, Kaya Akış H, Deveci BN. Netherton Syndrome: Good Therapeutic Response to Omalizumab Treatment. 27th EADV Congress 12-16 September 2018 Paris.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1.  Canpolat F, Deveci BN, Gönül M, Gökçe A. Yüz Yerleşimli Eruptif Vellüs Kıl Kisti Olgusu. 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi 24-28 Eylül 2019, Antalya – Poster Bildirisi.
 2. Deveci BN, Canpolat F, Kartal SP. Psoriasis Hastalarında Serum Wnt5a Düzeylerinin İnterlökin-17 ve Hastalık Şiddetiyle İlişkisi. 29. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2021, Antalya – Sözel Bildiri.