satır arası

bilincalti-nedir

Bilinç, aklın ve mantığın devrede olduğu duygu, düşünce ve eylemlerden sorumlu beyin aktivitesidir. Bilinç, kişinin yaşantısında uyguladığı her türlü istemli ve planlı hareketleri kapsar. Yapılan eylemin tamamen farkında olmak bilincin işidir. Bilinçaltı ise akıl ve mantığı tanımayan, düşünülmeden ve istem dışı yapılan davranışların bütünüdür. Konuşma, karar verme, sorun çözme gibi durumlar bilinç tarafından yapılır. Bilinçaltı ise yaratma, hayal etme, hafızanın saklanması, irade, özgüven veya aşık olma gibi insanların toplam davranışları içinde yüksek bir orana sahiptir. Kişilerin düşünmeden yaptıkları herşey bilinçaltını ifade eder ve bilinçten herhangi bir komut gelmediği sürece tüm davranışlar bilinçaltı tarafından yönlendirilir. Yazının devamını takip ederek ‘‘bilinçaltı nedir?, ‘‘bilinçaltını temizleme yöntemleri nelerdir?’’ gibi konularda daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Bilinçaltı Nedir?

Bilinçaltı, bilinç hali dışında zihinsel süreçlerin olabileceği anlamına gelen kavramdır. Bilinçaltı, sinir sistemiyle çalıştığı için, çok hızlı hareket eder. Kişilerin yaşadığı üzüntü, korku, endişe, sevinç, memnuniyet ve alışkanlıklar gibi tüm duygular, deneyimler ve düşünülmeden yapılan eylemler bilinçaltı tarafından kaydedilir. Üzerinde düşünülmeden yapılan her davranışın bilinçaltı etkisiyle olmasına örnek olarak bir şoförün araba kullanması, ev hanımının yemek yapması veya bir yerden başka bir yere gitmek için yürümek verilebilir. Bu durum otomatik bir pilotun uçağı kullanması gibidir. Bunlara ek olarak bilinçaltı, olumsuz kurulan cümleleri ya da komutları aynen yapmak yerine tam tersi olarak algılayıp zıttını yapar. Örneğin bir çocuğa ‘‘yemeğini yemeden masadan kalkma’’ denilirse çocuğun bilinçaltı onu ‘‘yemeğini yemeden kalk’’ olarak algılar. Bilinçaltı, kişiye olumsuz kelimelerinin aksini yaptırırken aynı zamanda bunları pekiştirir ve yapması gerekiyormuş gibi algılar. Bilinçaltıyla yapılan hayal kurma ve imgeleme gibi durumlar en iyi uykuda çalışır. Burdan yola çıkarak, teorik fizikçi Albert Einstein’ın günde 12 saat uyuyarak daha çok hayal etme ve imgeleme yapmaya çalıştığı bilinir. Bilincin daha iyi çalışması için bilinçaltını devreye sokmak gerekir. Yapılan herhangi bir işte daha iyi derecelere gelmek için bilinç, bilinçaltıyla güçlendirilebilir. Bilinçaltındaki hırs, azim, motivasyon gibi değerler bilinçli yapılan her işe katkı sağlayarak mevcut durumun daha başarılı hale gelmesini sağlayabilir.

Bilinçaltının Özellikleri Nelerdir?

Bilinçaltının özellikleri ve nasıl çalıştığını anlamak zihinsel süreçlerimizi anlamak açısından önemlidir. Bilinçaltı özelliklerinden bahsedilecek olursa öne çıkan taraflarından bazıları şöyle sıralanabilir:

 • Bilinçaltının Sürekli Uyanık ve Çalışan Durumda Olması: Günlük yaşamda zihin tarafından algılanamayan durumlar, bilinçaltı tarafından kaydedilir. Bu duruma televizyon izlerken uyuyakalındığında, televizyonda yayınlananların bilinme durumu örnek verilebilir.
 • Bilinçaltının Sorun Çözücü Olması: Bilinçaltı, kişinin yaşadığı sıkıntı ya da stres durumlarında onu bir problem gibi görür ve hemen çözmeye çalışır.
 • Bilinçaltının Alışkanlıkları Sürdürmesi: Bir davranışın alışkanlık olması için o davranışın sürekli tekrar edilmesi gerekir. Sık sık yapılan,
 • karmaşık ve zor olan işlere devam etmek ilk zamanlar bilinç tarafından sağlansa da bunu zamanla bilinçaltı devarılır. Böylece zihin aynı hareketleri yapmak için uğraşmaz.
 • Bilinçaltının Olumsuz Durumları Algılamaması: Bilinçaltı olumsuz kurulan cümleleri kabul etmez ve tam tersi gibi algılar. Kelimelerin sonuna konulan ve olumsuzluk ifade eden ‘‘-me, -ma’’ eklerini tanımaz. Örneğin birinin size ‘‘sigara içme’’ demesini ‘‘sigara iç’’ gibi kabul eder ve bu durum kötü bir alışkanlık bile olsa bundan vazgeçmez. Bunun yerine ‘‘sigara içmek sağlığa zararlıdır’’ denmesi bilinçaltının gücünden faydalanmak için daha doğru olan bir yaklaşım olur.
 • Bilinçaltının Bilinçten Daha Güçlü Olması: Bilinç yaptıklarımızdan ve düşüncelerimizin %5’ini kapsarken bilinçaltı ise %95’inden sorumludur. Bu durum hayatımızın önemli bir kısmını oluşturan karar, eylem, duygu ve düşüncelerimizin çok büyük oranda bilinçaltının sorumluluğunda olduğunu gösterir.

Bilinçaltı Temizliği Nasıl Olur?

Bilinçaltı temizliği yapabilmek ve bilinçaltının gücünden faydalanmak için onu iyi bilmek ve anlamak gerekir. Bilinçaltı, hayatımıza çok önemli oranda yön verir ve bunu değiştirmek kolay bir durum değildir. Bu yüzden bilinçaltının bize değil, bizim bilinçaltına yön vermemiz gerekir. İnsanlar kendilerinin sadece kendi istekleri ve iradeleri doğrultusunda yaşadığına inanır. Ancak bilinçli hareket gücü yalnızca %5’lik bir oranı kapsar. Hayatımız, çok küçük yaşlarda aile, okul ve yakın çevrenin etkisi altında şekillenmeye başlar. İleriki dönemlerde de buralardan öğrenilenler ve yaşanılanlar bilinçaltı tarafından kaydedildiği için onlara yön vermek önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bilinçaltındaki alışkanlıkların ne kadarının doğru olduğu, ne kadarının doğru olmadığının ayırt edilmesidir. Bilinçaltı temizleme yöntemlerinden en önemlisi sürekli yapılan alışagelmiş davranışların kontrol edilmesidir. Bunun dışında bilinçaltı temizleme yöntemlerinden bazıları ise şöyledir:

 • Negatif Düşünceden Uzaklaşmak: Bilinçaltı negatif söylem ve deneyimleri olduğu gibi algılar. Bu sebeple olumsuz düşünme biçimini değiştirmek, bilinçaltını iyileştirmede oldukça önemli bir faktördür.
 • Bilinçaltına Soru Sormak: Bilinçaltının her yaptığı doğru değildir. Bazen kişilerdeki korku, kaygı, endişe gibi duyguları içselleştirir ve bunu abartarak kişiye geri verir. Bu yüzden hissedilen bu olumsuz duygularla baş etmek için kişinin kendisine ‘‘neden korkuyorum?’’ sorusunu sorması ve korkunun kaynağını bulup, ondan korkmak yerine baş etmeyi veya normal bir duruma çevirmeyi denemesi gerekir.
 • Bilinçaltının Kötü Düşüncelerini İnanca Çevirmemek: Bilinçaltında kötü deneyimlerin kaynağı ne kadar eskiye dayanırsa dayansın siz istemediğiniz sürece bir inanca dönüşmez. Önemli olan bilinçaltındaki olumsuz düşüncelere inanmamak, onları reddetmektir. Böylelikle bu düşünceler duyguları etkilemez ve gerçeğe dönüşmez.
 • Bilinçaltını Yönlendirmek: Bilinçaltının hayatımızda ne denli etkili olduğu şüphesizdir. Bu yüzden bize hissettirdiği kötü duyguların altında yatan neden yine bizi korumak olabilir. Bizi korumak istediği durumu bulup ona göre bir tedbir almak, bilinçaltında olan kötü duyguları ortadan kaldırabilir.

Bilinçaltı Terapisi Nedir?

Bilinçaltı terapisi sayesinde bilinçaltını iyileştirmek, kötü düşüncelerden arındırmak ve geçmişin getirdiği travmalardan kurtulmak mümkün olabilir. Bunlar bazen kişinin kendi kendine yapabileceği yöntemler, bazen psikolog ya da terapistlerden alınan profesyonel yardım, bazen de bilinçaltı kitapları sayesinde olabilir. Bilinçaltı terapi yöntemlerinden bazıları aşağıda belirtilen maddelerdeki gibi ayrılabilir:

Kendi Kendine Yapılan Bilinçaltı Terapisi

 • Serotonin hormonun tetiklenmesi için sabahları temiz havada ve gözler kapalı bir şekilde nefes egzersizleri yapmak
 • Kişiyi rahatsız eden düşüncelerden kaçmak yerine, onların üzerine gitmek
 • Kişinin yaptığı hataların ve kötü davranışların kendine itiraf etmesi, bunlarla yüzleşmesi
 • Bilinçaltıyla iletişime geçilecek en doğru zaman olan gece uykusundan hemen önceki anlarda self hipnoz (kişinin kendisini başkasının yardımı olmadan telkin etmesi) yapmak

Profesyonel Olarak Yapılan Bilinçaltı Terapisi

 • Nefes Terapisi: Kişiyi psikolojik ve fiziksel yönden iyi hissettiren, ayrıca vücudu daha çok oksijenle buluşturarak sağlıklı düşünmesini sağlayan teknik.
 • Hipnoz: Kişileri daha iyi telkin etmek için kullanılan, uykuyla uyanıklık arası yapılan psikoterapi tekniği.
 • Theta Healing: Geçmişten gelen ve olumlu davranışların önüne geçen, sınırlayıcı duygulardan arındıran bir meditasyon tekniği.

Bilinçaltı Kodlama Teknikleri

Bilinçaltı kodlama teknikleri, kişinin kendi kendine yazılım yükleme yapması gibidir. Bilinçaltına tüm duyu organları tarafından yükleme yapılabilir. Günlük yaşantıda olan olaylar bazen konuşarak, bazen duyarak, bazen de görerek bilinçaltına kaydedilir ve bilinçaltı bunları ileride kullanmak için saklar. Siz bir olayı unutsanız bile bilinçaltı onu hatırlar ve sizin tepkilerinizi belirler. Bilinçaltına kodlama yapmanın temel hedefi, zihne pozitif düşünceler göndermek ve olumlu konuşmaktır. Yapılması gereken basit telkinlerle bilinçaltını yönlendirebilirsiniz. Bunlara örnek ise aşağıda belirtilen maddelerdeki gibidir:

 • Yapabilirsin
 • Başarabilirsin
 • Bir çaresi mutlaka vardır
 • Bir çıkış yolu olmalı
 • O kadar da zor değil
 • İyileşeceksin
 • Zor günler geçecek
 • Bunu da atlatacaksın
 • Her şey yolunda gidiyor
 • Problemleri çözmeyi seviyorum

Siz de bilinçaltının önemini öğrenmek ve bilinçaltı temizleme teknikleri hakkında daha fazla bilgi için bir sağlık kuruluşuna başvurabilir, psikolog ya da terapistlerden profesyonel destek alabilirsiniz.

En Çok Okunan Sağlık Rehberi Yazılarımız

Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

40616

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.