Birçok hastalık artık anne karnında teşhis edilebiliyor

Medical Park Silivri Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakkı İnce’ye göre gebeliğin mümkün olan en erken döneminde hastalıkların tespit edilmesi bebeğin sağlıklı gelişimi için önemli.

Gelişen teknoloji ile günümüzde teşhis olanakları da çeşitlilik gösterir. Bebeğin anne karnında dolaşan DNA fragmentlerinin toplanarak analiz edilmesi gibi. Bebeğin DNA analizi sekizinci gebelik haftasından itibaren yapılıyor. Kromozom kökenli hastalıkların tanısında DNA’ya ait genetik yeterliliğe sekizinci gebelik haftasından itibaren bakılabiliyor.

Bazı böbrek hastalıkları anne karnında teşhis edilebilir
Böbreklerin boyutlarının normalden farklı olması veya olmaması ya da birden fazla böbreğin olması ultrasonografik olarak görüntülenir. Belli bir haftadan sonra böbreklerin çıkışında yer alan genişlikler tespit edilir ve bunların takibi yapılır. Anne karnında böbrek haraplaşmasına giden bir tıkanıklık varsa, bir stent aracılığıyla tedavisi yapılabilir.

Bebeklerde bir grup akciğer hastalığı görülebilir
Ultrasonla akciğerin doğumsal yokluğu veya kistleşmesine ait bazı tanılarda konulabilir. Bu bölgeyle soluk ve yemek borusu arasında bağlantı olması ile ilgili tanılar ultrasonografi eşliğinde saptanabilir. Böyle durumlarda bebeğin doğum yapacağı hastanenin, doğumun hemen akabinde bu anomaliye müdahale edebilecek donanımda olması hayat kurtarıcı olabilir.

Kalp hastalıklarına ait belli tanılar konabilir
Özellikle 20. hafta çok önemlidir. 20 – 22 hafta arası kritik dönemdir. Bu dönemde kalbin ana yapısında, 4 odasından başlayan bir inceleme yapılır. Bu odalar arasındaki semptumlar; kapaklar ve odalardan çıkan damarların belli pozisyonlarda olup olmadığına ya da normal pozisyonlarda olup olmadığına bakılarak bebeğe ait kalp hastalıkları, anne karnında erken olarak tanımlanabilir.

Damak yarığı bebek beslenmesinde sorun yaratır
Anomalilerden bir diğeri de dudak yarığı. Buna halk arasında ‘tavşan dudak’ da deniliyor. Dudak yarığının biraz daha ileri formu damak yarığıdır. Bin bebekten yaklaşık binde bir oranında rastlanır. Bu durum bebekte beslenmeyle ilgili problemler yaratabilir. Doğum sonrası cerrahi müdahale ile durum düzeltilebilir.