Doç. Dr.Birgül Say

  • İlgi Alanları
  • Yenidoğan yoğun bakım
  • Prematüre bebek takibi
  • Yüksek riskli bebekler
  • Bebek beslenmesi
  • Çocuk beslenme
  • Çocuk sağlığı ve hastalıkları
  • Sağlam çocuk izlemi

Eğitim ve Uzmanlık
1995-2001: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004-2008: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2011- 2015= Ankara Dr. Zekai Tahir Burak KAdın Sağlığı Eğitim ve Araşrırma Hastanesi, Neanotoloji

Deneyim
2004-2008: Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2009-2010: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi
2011 -2015: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2015: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi
2016-2018: T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Neontoloji Derneği
Türk Tabipleri Birliği


Kurslar:
Neonatal Kranial Ultrasonografi Kursu (2015)
Neonatologlara Yönelik Yenidoğan Yoğun Bakımda Akciğer Ultrasonografisi Kursu (2017)
Neonataologlar İçin Hemodinami ve Hedefe Yönelik Ekokardioyografi Kursu (2018)

Yurt dışı yayınlar

-Say, B., Dizdar, E. A., Degirmencioglu, H., Uras, N., Sari, F. N., Oguz, S., & Canpolat, F. E. (2016). The effect of lactational mastitis on the macronutrient content of breast milk. Early human development, 98, 7-9.

- Say, B., Kutman, H. G. K., Oguz, S. S., Oncel, M. Y., Arayici, S., Canpolat, F. E., ... & Karahan, S. (2016). Binasal prong versus nasal mask for applying CPAP to preterm infants: a randomized controlled trial. Neonatology, 109(4), 258-264.

- Say, B., Simsek, G. K., Canpolat, F. E., & Oguz, S. S. (2018). Effects of Pacifier Use on Transition time from gavage to breastfeeding in preterm infants: A randomized controlled trial. Breastfeeding Medicine, 13(6), 433-437.

-Say, B., Sari, F. N., Oguz, S. S., Degirmencioglu, H., Arayici, S., Kadioglu Simsek, G., ... & Dilmen, U. (2015). Interleukin‐6 and C‐reactive protein load in pre‐storage and post‐storage white blood cell‐filtered red blood cell transfusions in premature infants. Transfusion Medicine, 25(3), 170-173.

-Say, B., Uras, N., Sahin, S., Degirmencioglu, H., Oguz, S. S., & Canpolat, F. E. (2017). Effects of cord blood vitamin D levels on the risk of neonatal sepsis in premature infants. Korean journal of pediatrics, 60(8), 248.

-Say, B., Büyüktiryaki, M., Okur, N., Şimşek, G. K., Canpolat, F. E., Uraş, N., & Oğuz, Ş. S. (2019). Evaluation of Syringe Feeding Compared to Bottle Feeding for the Transition from Gavage Feeding to Oral Feeding in Preterm Infants.

-Degirmencioglu, H., Sari, F. N., Dizdar, E. A., Say, B., Altug, N., Uras, N., ... & Oguz, S. S. (2016). Coexistence of Fetal Cardiac Malformation and Maternal Drug-Induced Lupus: Is Lamotrigine Safe?. American journal of therapeutics, 23(5), e1263-e1265.

-Say, B., Degirmencioglu, H., Gozde, H. K. K., Uras, N., & Dilmen, U. (2015). Supraventricular tachycardia after nebulized salbutamol therapy in a neonate: case report. Archivos argentinos de pediatria, 113(2), e98-100.

-Degirmencioglu, H., Oncel, M. Y., Calisici, E., Say, B., Uras, N., & Dilmen, U. (2014). Transient ileus associated with the use of mydriatics after screening for retinopathy of prematurity in a very low birth weight infant. Journal of pediatric ophthalmology and strabismus.

-Say, B., Guzoglu, N., Uras, N., Candemir, Z., Akin, I., & Dilmen, U. (2013). PARTIAL TRISOMY 3p AND PARTIAL MONOSOMY 11g ASSOCIATED WITH DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE AND SEPTUM PELLUCIDUM ET VERGAE: A CASE REPORT. Genetic Counseling, 24(4), 387.

-Degirmencioglu, H., Say, B., Ustunyurt, Z., & Oguz, S. S. (2018). Influence of Maternal Preeclampsia on Neurodevelopmental Outcomes of Preterm Infants. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 24(2), 99-103.

- Degirmencioglu, H., Say, B., & Oguz, S. S. (2018). Indications for Human Albumin Infusion in a Neonatal Population: A Single Center Experience. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 24(1), 47-51.

- Say, B. (2017). Silver Nitrate Burn after Umbilical Granuloma Treatment: A Case Report. Skin Dis Skin Care, 2, 1

- Baltrak, Y. A.  Say B., Aydın Z.  Amyand's Hernıa And Its Treatment In A Premature Newborn Baby. Medical Research Reports, 1(3), 76-77.

 

 

Yurt içi yayınlar

-Degirmencioglu, H., Say, B., Tunay, Z. O., Saygan, S., & Oguz, S. S. (2017). Epidemiology and Susceptibility Patterns of Hospital-Acquired Conjunctivitis in a Neonatal Intensive Care Unit. Eurasıan Journal Of Medıcıne And Oncology, 1(3), 155-159.

-Say B., Öncel M.Y., Uraş N. Yenidoğanlarda Doğum Sonrası Solunum Sıkıntısı ile D Vitamini Eksikliği Arasındaki İlişki. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2019;9(1):23-28

-Say B., Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Orta ve Geç Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-026

-Arayıcı, S., Şimşek, G. K., Say, B., Dizdar, E. A., Uraş, N., Canpolat, F. E., & Oğuz, Ş. S. (2015). Geç preterm yenidoğanlar ve yoğun bakım ünitelerine yatış nedenleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi10(1), 22-26.

- Güzoğlu N, Say B, Uras N, Dilmen U. Yenidoğanda Çok Uzun Zincirli Yağ Asidi Dehidrogenaz Eksikliği. Selçuk Tıp Derg 2014;30(3): 137-138

- Say B. Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İşeme Bozukluklarının ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1-7

- Arayıcı, S., Şimşek, G. K., Say, B., Dizdar, E. A., Uras, N., Canpolat, F. E., & Oğuz, Ş. S. (2015). Geç preterm yenidoğanlar ve yoğun bakım ünitelerine yatış nedenleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi10(1), 22-26.

- Arayıcı, S., Şimşek, G. K., SAY B., Uras N.,., & DİLMEN, U. (2015). Koryoamniyonitin Perinatal ve Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi12(2).