Doç. Dr.Birol Karabulut

 • İlgi Alanları
 • Yüksek riskli yenidoğan takibi
 • Prematürite
 • Yenidoğan takibi
 • Sağlam çocuk takibi

Eğitim ve Uzmanlık
1998-2004 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005-2010 Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2011-2014 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2010-2011 Uzman Doktor Adıyaman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
2015-2016 Uzman Doktor Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi
2016-2018 Uzman Doktor Buca Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
2018-2020 Uzman Doktor İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2020-2021 Doçent Doktor Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi
2021-2022 Doçent Doktor Florence Nightingale Ataşehir Ve Kadıköy Hastanesi
2022-2023 Doçent Doktor  Ataşehir Medicana

Kurs ve Sertifikalar
1.İşitme Tarama Programı Uygulayıcı Eğitimi, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce Düzenlenen İşitme Tarama Programı Uygulayıcı Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji Kliniği, Sertifika, 08.11.2016 -09.11.2016
2.Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Neonatal Resusitasyon Kursu, İstanbul, Sertifika, 12.02.2007 -14.02.2007
3.Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Sertifikası, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Sertifika, 26.01.2007 -27.01.2007
4.Yaşamın Kıyısında Hassas Dokunuş: Neonatal Ecmo, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, Kurs, 20.12.2019 -21.12.2019
5.Neonatoloji Uzmanları İçin Hedefe Yönelik Ekokardiyografi ve İntestinal USG Kursu, SBÜ Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kurs, 19.03.2018 -21.03.2018
6.Akciğer Ultrasonografisi Kursu, Neonatologlara Yönelik Yenidoğan Yoğun Bakımda Akciğer Ultrasonografisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 10.03.2018 -10.03.2018
7.İleri Mekanik Ventilasyon Kursu, Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon, 21.Ulusal Neonatoloji Kongresi-Antalya, Kurs, 14.04.2013 -14.04.2013
8.Klinik Araştırma Metodları Kursu, Klinik Araştırma Metodları, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi, Kurs, 13.09.2012 -13.09.2012
9.Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu, Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon, 34.Pediatri Günleri-İstanbul, Kurs, 03.04.2012 -06.04.2012
10.EKG Kursu, 51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne-KKTC, Kurs, 07.11.2007- 07.11.2007

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği
Türk Neonatoloji Derneği

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. Karabulut Birol, Ozdem Alatas Silem. Diagnostic Value of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume on Early Onset Neonatal Sepsis on Term Neonate. Journal of Pediatric Intensive Care, Doi:10.1055/S-0040-1715104
 2. Karabulut Birol, Arcagök Baran Cengiz, Şimşek Ayşe. Utility of the Platelet-to Lymphocyte Ratio in Diagnosing And Predicting Treatment Success in Preterm Neonates with Patent Ductus Arteriosus. Fetal And Pediatric Pathology, 40(2), 103-112., Doi:10.1080/15513815.2019.1686786
 3. Karabulut Birol, Arcagök Baran Cengiz. New Diagnostic Possibilities for Early Onset Neonatal Sepsis: Red Cell Distribution Width to Platelet Ratio. Fetal And Pediatric Pathology, 39(4), 297-306. Doi:10.1080/15513815.2019.1661051
 4. Karabulut Birol, Sahbudak Begum. Autism Spectrum Disorder Screening at 18-36 Months in Infants with Moderate And Severe Neonatal Encephalopathy: Is Routine Screening Required ? Psychopharmacology Bulletin, 50(3), 8-22.
 5. Karabulut Birol, Arcagök Baran Cengiz . A Neglected and Promising Predictor of Severe Hyperbilirubinemia due to Hemolysis: Carboxyhemoglobin. Fetal and Pediatric Pathology, 39(2), 124-131. Doi:10.1080/15513815.2019.1641862
 6. Karabulut Birol, Arcagök Baran Cengiz. Platelet to Lymphocyte Ratio in Neonates: A Predictor Of Early Onset Neonatal Sepsis. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, 11(1), 2019055. Doi:10.4084/Mjhıd.2019.055
 7. Karabulut Birol, Simşek Ayşe, Arcagök Baran Cengiz. Platelets and Patent Ductus Arteriosus: Is There a Any Association Really? Advancements in Cardiovascular Research, 2(2), 143-147. Doi:10.32474/Acr.2019.02.000133
 8. Karabulut Birol, Paytoncu Sebnem. Efficacy and Safety of Oral Paracetamol vs. Oral Ibuprofen in the Treatment of Symptomatic Patent Ductus Arteriosus in Premature Infants. Pedıatrıc Drugs, 21(2), 113-121. Doi:10.1007/S40272-019-00331-Z
 9. Karabulut Birol, Alpagut Gafil Esin. Hemolysis due to Alpha-Hemolytic Enterococcus Urinary Infection: A Rare Cause of Early and Severe Unconjugated Hyperbilirubinemia in  Neonates. Journal of Pediatric Intensive Care. Doi:10.1055/S-0040- 1710055

 

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. Karabulut Birol, Simsek Ayse. How Much ao Routine Blood Tests Tell Us About Patent Ductus Arteriosus ? Is the Red Cell Distribution Width to Platelet Count Ratio or/and any Platelet Parameter Useful ? E-Journal of Cardiovascular Medicine, 8(2), 91-98.
 2. Karabulut Birol, Simsek Ayse. Effect of Neonatal Hyperbilirubinemia on Ventricular Functions. E-Journal of Cardiovascular Medicine,7(3),142-146. Doi:10.32596/Ejcm.Galenos.2019.08.043
 3. Karabulut Birol, Ozçelik Gul. Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Renal Skar Tespiti İçin Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, 11(2), 50-54.
 4. Karabulut Birol, Simsek Ayse. Comparison of Mortality and Morbidity in Syrian And Turkish Premature Babies with Patent Ductus Arteriosus. E Journal Of Cardiovascular Medicine, 6(4), 134-139. Doi:10.32596/Ejcm.00055
 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 1. Karabulut Birol, Kafes Ozdemiral Cansu, Arcagök Baran Cengiz. Ülkemizin Vitamin-D Replasman Politikası: Gözden Geçirilmeli mi? 5th International Congress of Health Sciences And Family Medicine 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 2. Karabulut Birol, Özçelik Gül. Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Renal Skar Tespiti İçin Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Trakya Üniversiteler Birliği 3.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 3. Karabulut Birol, Simsek Ayse. Patent Ductus Arterıosus In Early Term Infants: Need Treatment? 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 27-30 March 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 4. Karabulut Birol. Uzamış Sarılık Nedeniyle Takip Edilen Yenidoğanların Etyolojilerinin Araştırılması. 4th.International Health Science And Family Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 5. Karabulut Birol. Transfering Problematic of the Newborns with Congenital Heart Diseases From NICU to the Cardiac Centers. 14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) (Davetli Konuşmacı)
 6. Karabulut Birol. Intensive Care in Neonates After Open Heart Surgery. 13th International Congress of Update in Cardiology And Cardiovascular Surgery (UCCVS) (Davetli Konuşmacı)

 

 1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 1. Karabulut Birol. Perinatal Asfiksili Bir Olgunun Postpartum Yönetimi. Ege Perinatoloji Derneği Toplantıları 2017-2018 (Davetli Konuşmacı)
 2. Memişoğlu Aslı, Yaman Akan, Dıralı Burcu, Soysal Ahmet, Söyletir Güner, Pekru Yasemin, Karabulut Birol, Özdemir Hülya, Alp Ünkar Zeynep, Arcagök Baran Cengiz, Bilgen Hülya Selva, Özek Eren (2015). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Karbapenem Dirençli Gram Negatif Basil Kolonizasyonu Sorunu. 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 3. Coşkun Şenay, Arcagök Baran Cengiz, Memişoğlu Aslı, Tekin Burak, Karabulut Birol, Bilgen Hülya Selva, Yücelten Ayşe Deniz, Özek Eren (2014). Selektif Baş Soğutma Tedavisi Sonrası Subkutan Yağ Dokusu Nekrozu. 22.Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 4. Coşkun Şenay, Bilgen Hülya Selva, Özdemir Hülya, Baykan Özgür, Arcagök Baran Cengiz, Karabulut Birol, Şirikçi Önder, Özek Eren (2013). Gestasyonel Diyabetli Anne Bebeklerinde Demir Eksikliği Daha Sık Mıdır? 21.Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 5. Yaman Akan, Malçok Mehmet, Özdoğan Tutku, Karabulut Birol, Soysal Ahmet, Arcagök Baran Cengiz, Özek Eren (2012). Staphylococcus Aureus’ un Neden Olduğu Geç Başlangıçlı İzole Servikal Lenfadenit Olgusu. 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 6. Memişoğlu Aslı, Yaman Akan, Malçok Mehmet, Arcagök Baran Cengiz, Karabulut Birol, Yücelten Ayşe Deniz, Özek Eren (2012). Ayak Tabanında Noduller İle Seyreden İlginç Bir Olgu. 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 7. Uyar Emel, Özdoğan Tutku, Memişoğlu Aslı, Malçok Mehmet, Yaman Akan, Arcagök Baran Cengiz, Karabulut Birol, Özek Eren, Bilgen Hülya Selva (2012). Neonatal Trombosit Transfüzyon Kararını Verirken Trombosit Kütle İndeksini Kullanalım mı? 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 8. Arcagök Baran Cengiz, Memişoğlu Aslı, Karabulut Birol, Kocaoğlu Defne, Karaaslan Ayşe, Soysal Ahmet, Bilgen Hülya Selva (2012). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşanan Kısa Süreli İnfluenza A Epidemisi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)