satır arası

Böbrek Ameliyatı

Karın boşluğunun iki yanında yer alan böbrekler vücuttaki zararlı ve atık maddelerin atılmasını sağlar. Böbrekler aynı zamanda kanın temizlenmesi konusunda da etkin rol oynar.

Böbrek sağlığı üstlendiği görevler nedeni ile oldukça önemlidir. Böbreklerde meydana gelen kötü huylu tümörler, böbrek taşları, böbrekte oluşan enfeksiyonlar ya da böbrek hipertansiyonu gibi rahatsızlıklar böbrek ameliyatı ile tedavi edilmektedir.

Böbrek Ameliyatı Nedir?

Böbreklerin tamamının ya da hasarlı olan kısmının, açık ya da kapalı cerrahi operasyonlar ile alınması durumu 'böbrek ameliyatı nedir?' sorusunun net yanıtı olarak kabul edilir.

Bu aşamada böbreklerde var olan sorunun tespit edilmesi, farklı bir tedavi yönteminin işe yaramayacağının belirlenmesi böbrek ameliyatı kararının verilmesinde etkili olan unsurların başında yer alır.

Farklı böbrek sorunları nedeni ile tercih edilen cerrahi işlemler, gelişen teknoloji sayesinde kapalı olarak gerçekleştirilebiliyor. Ancak hastaların durumları göz önüne alınarak ve kapalı ameliyatların maddi olarak yüksek tutarlara sahip olmasından dolayı hastalar ve doktorlar açık cerrahi operasyonları tercih edebiliyor.

Yapılacak olan ameliyatın hangi teknikte gerçekleşeceğine doktorların hastalara aktardığı bilgilerden sonra karar verilir. Maddi kısımlar hastaların inisiyatifinde olsa da operasyonların nasıl yapılacağı hem böbrek sorunlarına hem doktor kararına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Çocuklarda Böbrek Ameliyatı Nasıl Olur?

Çocukların gelişimi konusunda önemli bir role sahip olan böbrekler, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da farklı sorunlara sahip olabilir. Bunların başında böbreklerde taş oluşması ve böbrek yetmezliği yer alır. 

Böbrek yetmezliği, çocukların diyaliz tedavisi görmesine neden olan bir durumdur. Çocuklarda görülebilen bu durum hem gelişimlerini hem de sosyal hayatları ve eğitim hayatlarını olumsuz yönde etkiler. Bu gibi durumlarda ivedi bir şekilde uygun böbreğin bulunması ve cerrahi operasyonun gerçekleştirilmesi gerekir.

Küçük çocuklara nakledilecek böbreğin, çocukların kilosu ile uyumlu olması bu aşamada oldukça önemlidir. Yirmi kilogramın üzerindeki bir çocuğa yetişkin bir kişinin böbreğini alabilir.

Ancak yirmi kilogramın altındaki bir çocuğa yetişkin bir kişinin böbreği nakledilir ise dolaşım sisteminde bozulmalar meydana gelir. Bu nedenle hem böbreğin hem de diğer organların zarar görmesi kaçınılmaz olur.

Böbrek naklini gerektiren böbrek ameliyatı, çocuklarda kapalı ya da açık olarak yapılabilir. Bunun yanı sıra çocuklarda böbrek taşı sorunları da sıklıkla görülen rahatsızlıklar arasında yer alır.

Genel olarak 5 mm'nin altındaki taşları çocuklar kendiliğinden düşürebilir. Ancak bu ebadın daha üstündeki taşlar için farklı kırma teknikleri kullanılır. Çocuklar için tercih edilecek olan operasyonlarda kullanılan cerrahi aletler, yetişkin bireylerde kullanılanlara göre daha ince ve narin yapılara sahiptir. Çocuklarda uygulanan böbrek taşı kırma operasyonları şu şekilde sıralanır;

  • Üreterorenoskopi
  • Fleksibl Üreterorenoskopi
  • Perkütan Nefrolitotomi

Kadınlarda Böbrek Ameliyatı Nasıl Olur?

Kadınlarda Böbrek Ameliyatı Nasıl Olur?

Kadınlarda çalışmayan böbreğin olması, böreklerde kötü huylu tümör olması ya da böbreğin küçük bir kısmında tümör olması durumunda cerrahi operasyonlara başvurulur. Bu aşamada kadınların genel sağlık durumu kontrol edilir. Aynı zamanda böbrekte var olan problemin tespit edilmesi adına gerekli tetkikler ve görüntüleme işlemleri yapılır. 

Böbreklerde kitlelerin tespit edilmesi durumunda ise genel olarak uzman hekimler ilk olarak biyopsi yapılmasını uygun görür. Sorunun tespit edilmesinin ardından cerrahi operasyona karar verilir. Genel anestezi altında yapılan operasyonlar, yapılacak olan işleme göre farklı tekniklere sahiptir.

Kadınlardaki böbrek sorunlarının arasında böbrek taşları da yer alır. Böbrek taşının ebadı ve bulunduğu yer, cerrahi operasyonun yapılıp yapılmayacağına karar verilmesinde etkilidir.

Erkeklerde Böbrek Ameliyatı Nasıl Olur?

Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de böbrek sorunlarının tespit edilmesinden sonra cerrahi operasyonlara karar verilir. Kadın ile erkekler arasındaki en büyük fark ise böbrek taşı durumunun meydana gelmesinde ortaya çıkar. Kadınlarda mesane kanalının daha geniş olması bu süreci ve operasyonları erkeklere göre daha rahat atlatmasını sağlar.

Erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi farklı böbrek ameliyatı teknikleri uygulanır. Çalışmayan bir böbreğin alındığı cerrahi operasyona 'laparoskopik nefrektomi', büyük bir tümöre sahip olan böbreğin kapalı operasyon ile tamamen çıkartılması tekniğine 'laparoskopik radikal nefrektomi' ve küçük tümörlerin tespit edilerek sadece tümörlü bölgenin operasyon ile alındığı tekniğe ise 'laparoskopik parsiyel nefrektomi' denir. Bu teknikler hem kadınlarda hem erkeklerde hem de çocuk ve yaşlılarda aynı şekilde uygulanır. 

Yaşlılarda Böbrek Ameliyatı Nasıl Olur?

Yaşlı bireylerde gerekli görülen böbrek ameliyatları için ilk olarak kişilerin genel sağlık durumları kontrol edilir. Bu kişilerin herhangi bir kronik hastalığa sahip olup olmadığı bu aşamada oldukça önemlidir.

Nitekim yaşın ilerlemesi ile böbrek gibi farklı organlarda da yavaşlama ve belli başlı sorunlar meydana gelebilir. Aynı zamanda yaşlı bireylerin genel anesteziyi kaldırıp kaldıramayacağı da ameliyat kararının verilmesini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır.

Böbrek Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Böbrek Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Böbrek tümörü ya da şüphesi olan kişiler için genel olarak kapalı böbrek ameliyatı yöntemi uygulanır. Bu operasyonda hastalar genel anestezi altında olur. Karın boşluğuna yerleştirilen bir borucuk hem karın boşluğuna hava verilmesini hem de operasyonu gerçekleştirecek olan cerrahın rahat bir şekilde çalışabilmesine imkan sunar.

Hastaların karın duvarında ortalama olarak 10 mm çapında bir delik açılır ve bu delikten yerleştirilen kamera sistemi ile iç kısım net olarak görüntülenir. Görüntülemenin yapılabilmesi için açılan kesiğe ek olarak 5 mm ve 10 mm çapında iki kesi daha açılır. Bu iki kesi ile cerrahlar gerekli operasyonu tamamlar.

Açık nefrektomi ise açık ameliyatlara verilen tıbbi isimdir. Bu operasyonlarda genellikle kasık bölgesine 15 cm ila 20 cm arasında bir kesi yapılır. Yapılan bu kesi ile böbrek vücuttan alınır.

Böbrek Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi böbrek ameliyatı da belli risklere sahiptir. Böbrek ameliyatı riskleri arasında yer alan komplikasyonlar şu şekilde sıralanabilir;

Böbrek Ameliyatı Sonrası Ne Yapmalıyım?

Böbrek Ameliyatı Sonrası Ne Yapmalıyım?

Kapalı olarak gerçekleştirilen böbrek ameliyatı sonrası bireylerin yürümesi gerekir. Bu durum akciğer embolisi riskini azaltır. Böbrek ameliyatı sonrası ilk gün hastanın hastanede kalması istenir ve ikinci ya da üçüncü gün taburcu edilir.

Ameliyatın ilk günü kişilerin sıvı gıdalar ile beslenmesi gerekir. Aynı zamanda operasyondan sonraki ilk iki hafta kişilerin beş kilogramdan daha ağır herhangi bir şey kaldırmaması gerekir. Genel olarak hastalar, kapalı böbrek ameliyatı tamamlandıktan iki hafta sonra normal yaşantılarına dönebilir.

Böbrek nakli yapılan hastaların hastane de kalma süresi beş ila yedi gün arasında değişir. Böbrek veren kişiler için ise bu süre üç ila beş gün arasında değişiklik gösterir. 

Böbrek nakli için böbreğini veren kişiler taburcu olduktan sonraki ilk üç gün içinde kontrollerini gerçekleştirmelidir. Kontrollerin ardından normal yaşamlarına dönebilir. Böbrek nakli yapılan kişiler için ise ilk bir ay oldukça önemlidir.

Böbrek Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Böbrek ameliyatı sonrası iyileşme süreci kapalı olarak gerçekleşen operasyonlar için ortalama olarak iki haftadır. Kapalı olarak gerçekleştirilen operasyonlardan sonra kişilerin iyileşme süreci ortalama olarak iki haftadır.

Açık operasyonlarda ise durum biraz daha uzun seyredebilir. Bunun nedeni ise hastalara takılan stentin ortalama bir ay sonra alınmasıdır. Aynı zamanda dikişlerin de yine üç hafta sonra alınması ve bu durumun hastanın hareketlerini kısıtlamasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Böbrek Ameliyatı Zor mu?

'Böbrek ameliyatı zor mu, sorusu genel olarak ameliyat kararı verilen kişiler tarafından merak edilir. Genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonlarda hastalar herhangi bir acı ya da ağrı hissetmez. Bu nedenle böbrek ameliyatı zorluğu diğer ameliyatlar ile aynı seviyededir. İyileşme sürecinde de kişiler, ilaçların düzenli kullanması ve kontrollerini aksatamaması halinde sorunsuz bir süreç geçirir.

Böbrek Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Böbrek ameliyatı kaç saat sürer, sorusunun yanıtı operasyona göre değişiklik gösterir. Kapalı böbrek ameliyatı hastanın kilosu, tümörün boyutu ve tümörün yerine göre farklı sürelere sahip olabilir. Böbrek nakli ameliyatları ise ortalama olarak üç ila dört saat sürer. Ancak bu süreler operasyon esnasında yaşanabilecek farklı komplikasyonlara göre de değişiklik gösterebilir. Böbrek taşı operasyonlarında ise bu süre daha da kısalabilir. 

124

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.