sat覺r aras覺

B繹brek Ta覺 Ka癟 G羹nde D羹er?

Böbrek ta覺, tedavi edilmediinde böbrek kayb覺na kadar sonuçlar dourabileceinden bu problemi yaayanlar覺n ilk sorduu soru böbrek ta覺 kaç günde düer sorusudur.

Ta覺n büyüklüü, yeri ve böbrein ime seviyesi ta覺n dümesini etkiler.

Günümüzde beslenme ekli ve yaam eklindeki deiiklikler kendini böbrekte kum ya da ta olarak gösterir.

Kas覺klar覺n覺zda ve böbreklerinizin olduu bölgede hissettiiniz herhangi bir ar覺 ya da idrar tahlilinizdeki herhangi bir referans d覺覺 deer böbreklerde problemi akla getirir. 

Doktorunuz bir yandan tahlillerinizi yorumlarken bir yandan da tedavi yöntemine karar verir.

Böbrek ta覺 farkl覺 boyutlarda oluabilir. 4mm ve alt覺ndaki talar idrar yoluyla kolayca at覺labilirken 6mm’den büyük olanlar ise idrar yolunda s覺k覺覺p kalabilir.

Beliniz ar覺d覺覺nda, kar覺n ve kas覺k bölgenizde ar覺 hissettiinizde, idrarda kan gördüünüzde veya idrar yaparken yanma hissi yaad覺n覺zda böbrek ta覺n覺z olabilir.

Bu durumda biryandan t覺bbi yard覺m al覺rken bir yandan da böbrek ta覺 kaç günde düer sorusuna cevap arayabilirsiniz. 

Böbrek ta覺ndan kurtulman覺n farkl覺 yollar覺 vard覺r. 襤lk olarak s覺v覺 tüketimi artt覺r覺larak ta覺n kendiliinden dümesi beklenir.

Bu tedaviye ar覺 varsa doktorunuz ar覺 kesici de ekleyebilir. 襤lerlemi vakalarda ise ESWL (ok dalga litotripsi) ile ta k覺rma ve cerrahi müdahaleye bavurulur. 

Böbrek Ta覺 Nedir?

B繹brek Ta覺 Nedir?

Böbrek ta覺, böbreklerde oluan minerallerin at覺lmayarak böbrek içinde bir araya gelmesiyle oluan sert kitledir.

Böbrek içinde oluan talar zamanla böbrei mesaneye balayan ve idrar覺n akmas覺n覺 salayan alan kanal üretere geçer. 

Böbrek ta覺n覺n yap覺s覺 içeriine göre deiir. %5 ile %10 aras覺 ürik asit, %10 magnezyum amonyum fosfat, %1 sistin talar覺 görülse de en s覺k görülen %80’lik oranla kalsiyum oksalat birleiminin oluturduu böbrek talar覺d覺r.

Erkeklerde görülme oran覺 kad覺nlara göre 3 kat daha fazlad覺r. 襤drarda bulunan maddeler bir araya gelerek kristalleir ve böbrek ta覺na dönüür.

Arat覺rmalara göre 30 ile 50 ya aras覺 insanlarda daha yayg覺nd覺r. 

Böbrek Ta覺 Nas覺l Anla覺l覺r?

Böbrek ta覺 fark edilmeden kendiliinden düebildii gibi büyüdüünde böbrekte hareket etmeye balar.

Hareket eden talar ise üretraya tak覺larak iddetli ar覺lara da sebep olabilir. Aa覺daki belirtilerin olmas覺 durumunda böbrek ta覺ndan üphelenebilirsiniz.

 • Kaburgan覺n alt覺, yan覺 ya da arkas覺nda balayan ve kas覺klara kadar inen iddetli ar覺
 • 襤drarda kan görülmesi
 • 襤drar yolunda t覺kan覺kl覺a sebep olan talar覺ndan dolay覺 s覺k idrara ç覺kma, 
 • 襤drar yaparken yanma ve ac覺 hissi
 • 襤drarda normalin d覺覺nda koku 
 • Bulant覺,kusma, ate, titreme

Yukar覺da say覺lan durumlarla kar覺 kar覺ya kalman覺z halinde bir uzmana bavurarak görü alman覺z önerilir. 

Böbrek Ta覺 Neden Oluur?

B繹brek Ta覺 Neden Oluur?

Böbrek ta覺n覺n bilinen kesin bir nedeni olmasa da beslenme al覺kanl覺klar覺 ve yaam koullar覺n覺n sebep olduu düünülmektedir.

Bunun yan覺 s覺ra idrarda bulunan kalsiyum, ürik asit ve oksalat gibi maddeler younlaarak kristalleir ve taa dönüür.

Tüm bunlar覺n yan覺 s覺ra böbrek ta覺n覺n oluumuna sebep olabilecek dier nedenleri aa覺daki gibi s覺ralamak mümkündür.

 • Yeterli miktarda su tüketmemek
 • Genetik yatk覺nl覺k ve hormon bozukluklar覺
 • Doutan gelen idrar yolu anomalileri
 • Gut hastal覺覺, hiperparatiroidizm gibi baz覺 metabolik hastal覺klar
 • Ba覺rsak hastal覺klar覺
 • Kullan覺lan ilaçlar覺n böbrek ta覺 üretebilme özellii
 • Youn tuz kullanmak
 • Çok fazla D vitamini takviyesi
 • A覺r覺 protein al覺m覺
 • Yetersiz veya çok fazla kalsiyum al覺m覺
 • Oksalat aç覺s覺ndan zengin g覺dalardan olan kakao, çikolata, 覺spanak ve pancar gibi g覺dalar覺n覺n tüketiminin fazla olmas覺
 • Obezite

Böbrek Ta覺 Nas覺l Düürülür?

Böbrek ta覺 tedavisi ta覺n durumu, boyutu ve sebep olduu patolojik duruma göre deiir.

Tedavinin amac覺 öncelikle ta覺 düürmektir. Böbrek ta覺 kaç günde düer sorusu ise ta覺n yerine ve durumuna göre yakla覺k 2 hafta ile 1 ay içinde düer, eklinde cevaplanabilir.

4mm’den küçük olan talar覺n %80’i kendiliinden düerken 4 ile 6 mm aras覺nda olan talar覺n düme oran覺 %60 civar覺ndad覺r. 6mm üzeri talar ise müdahale gerektirir. 

Üreterin mesaneye yak覺n bölümünde bulunan talar覺n kendiliinden düme olas覺l覺klar覺 daha yüksektir.

Ta覺n kanal覺 t覺kamas覺 durumunda en fazla 2 hafta beklenir ve dümemesi durumunda müdahale edilir.

Ta kanal覺 t覺kam覺yorsa bekleme süresi doktor kontrolünde 1 aya kadar ç覺kabilir. Böbrek ta覺 tedavisinin bilinen yöntemleri aa覺daki gibidir.

 • Günde ortalama 2 ya da 3 litre su tüketmek
 • Lifli besinler tüketmek
 • Düzenli egzersiz yapmak
 • Ani kilo kayb覺ndan kaç覺nmak
 • Analjezik ve antienflamatuar ilaçlarla ar覺y覺 kontrol alt覺na almaya çal覺mak
 • Doktorun önerdii ilaçlar覺 kullanmak
 • 襤natç覺 ve yaam kalitesini düürecek ekilde ar覺ya sebep olan ve baka bir tedavi ans覺n覺n kalmad覺覺 durumlarda cerrahi müdahale

Yukar覺daki yöntemlerden biriyle veya birkaç覺yla birden böbrek ta覺ndan kurtulman覺z mümkündür.

Bununla birlikte bir daha olmayacak anlam覺 ta覺mad覺覺ndan s覺v覺 tüketimini doktorunuzun tavsiye ettii oranlarda artt覺rarak en az覺ndan idrar yoluyla at覺lmas覺n覺 salayabilirsiniz.

Böbrek Ta覺 Kendiliinden Düer mi?

B繹brek Ta覺 Kendiliinden D羹er mi?

6mm alt覺ndaki böbrek talar覺n覺n kendiliinden dütüü gözlemlenmitir. Bununla birlikte ta覺n dümesi kad覺n ve erkee göre deiir.

Kad覺nlar ta覺 daha kolay düürebilirken erkeklerde süreç biraz daha zorlay覺c覺d覺r. Bununla birlikte ta düürmede hastan覺n fizyolojik durumu da etkendir.

襤drar kanal覺nda daralma olan, böbrek yap覺s覺 normalin d覺覺nda olan hastalara cerrahi müdahale yapmak gerekebilir.

Böbrek Ta覺 Tedavisinde Kullan覺lan Yöntemler Nelerdir?

Böbrek ta覺 tedavisinde medikal tedavi, ESWL, Perkutan Nefrolithomoty(PNL) ve Üreteroskopi (URS) olmak üzere dört farkl覺 tedavi uygulan覺r. 

 • 襤laç Tedavisi

Medikal tedavinin etkili olabilmesi için ta覺n 5 mm’in alt覺nda olmas覺 gerekir. Bu tip talar覺n büyük bir k覺sm覺n覺n sebep olduu ar覺larda ar覺 kesiciler kullan覺l覺r. Enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisine bavurulur. 襤laç tedavisi ta覺n türüne ve oluum nedenine göre deiir. 

 • ESWL(Ekstrakorporeal ok dalgas覺 litotripsi)- Ta K覺rma

Bu yöntem d覺ar覺dan uygulanan bir yöntemdir. ok dalgalar覺 vas覺tas覺yla büyük talar küçültülür. Küçülen ta ise doal yolla vücuttan at覺lmaya çal覺覺l覺r.

 • Tünel Cerrahisi (Perkutan Nefrolithotomy (PNL)

Ta büyüdükçe vücuttan atmak da zorla覺r. Medikal tedavi ve ESWL’nin tedavi edemedii durumlarda bavurulan bir yöntemdir. Bel bölgesinden böbrein içine girilerek talar bütün olarak ya da k覺r覺larak ç覺kar覺l覺r. Genel anestezi alt覺nda yap覺lan bu ilemde 1 cm gibi çok bir kesiden girilerek ilem endokamera vas覺tas覺yla izlenir. 

 • Üreteroskopi (URS)

Böbrekten düen talar覺n hastan覺n üreter kanal覺na yad da mesanesine tak覺lmas覺 durumlarda idrar yolundan üreteroskop yard覺m覺yla girilir. Üreteroskop alt ve orta üreterdeki talar覺n k覺r覺lmas覺nda kullan覺l覺r. Esnek bir alet olduundan dier aletlerin giremedii yerlere rahatl覺kla girerek tedaviyi kolaylat覺r覺r. Uygulamadan bir gün sonra veya ayn覺 gün hastalar evlerine girebilirler.

S覺kça Sorulan Sorular

Böbrek Ta覺 Nas覺l Tespit Edilir?

Böbrek ta覺 tespitinde farkl覺 tetkik yöntemleri kullan覺labilir. 襤lk olarak kan testiyle böbreklerin doru çal覺覺p çal覺mad覺覺na bak覺l覺r. Sonraki ad覺m ise idrar testidir. 襤drarda kan ya da enfeksiyon olup olmad覺覺 kontrol edilir. Ayr覺ca kanda böbrek fonksiyon testleri olan üre ve kreatinin bak覺l覺r. Kan ve idrar sonuçlar覺na göre doktorunuz bilgisayarl覺 tomografi (BT), ultrason, spiral tomografi gibi yöntemlerle böbrek ta覺 tespiti yap覺labilir. Bunun yan覺 s覺ra hasta idrar yoluyla att覺覺 talar覺 toplayarak doktoruna götürür. Doktor ta覺 analiz ettirerek ta oluumunu engelleyecek tedaviye karar verebilir. 

Böbrek Ta覺 襤drar Tahlilinde Ç覺kar m覺?

Böbrekte ta olduuna dair belirtiler varsa doktor önce fiziki muayene yapar. Kan tahliliyle birlikte idrar tahlili yapar. 襤drarda eritrosit ve lökosit gibi kan hücreleri varsa tam idrar tahlilinde(T襤T) ç覺kar. Bununla birlikte idrar tahlilinde baz覺 kristallere de rastlanmas覺 böbrek ta覺n覺n olduunu düündürür.

Böbrek Ta覺 için Hangi Doktora Gidilir?

Böbrek ürolojinin konusudur. Üroloji doktoru böbrek ta覺na nas覺l bir müdahale yapaca覺na ta覺n yerine, boyutuna ve türüne göre karar verir. Böbrek ta覺 tedavisinde ta覺n doal yollardan düürülmesi ilk denenen yöntemdir. Ta覺n dümemesi durumunda ise ilaç tedavisine veya cerrahi müdahaleye bavurulur.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Oktay Ak癟a
roloji
VM Medical Park VM Medical Park Maltepe
1157

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.