sat─▒r aras─▒

Böbrek hastal─▒klar─▒ birçok ki┼činin ┼čikayetçi oldu─ču durumlardan birisi olarak bilinir. Böbrek ta┼č─▒ olu┼čumu da ki┼čide ┼čiddetli belirtilerin ortaya ç─▒kmas─▒na neden olan ciddi bir böbrek rahats─▒zl─▒─č─▒d─▒r. Böbrek ta┼č─▒ olu┼čumu özellikle yetersiz miktarda su tüketimine ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Bu nedenle böbrek ta┼č─▒na ne iyi gelir sorusuna yeterli miktarda su tüketilmesi gerekti─či yan─▒t─▒n─▒ vermek mümkündür. 

Birden fazla böbrek ta┼č─▒ çe┼čidi bulunur. Bu ta┼č çe┼čitlerinin olu┼čumu da farkl─▒ nedenlere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Baz─▒ böbrek ta┼člar─▒ a┼č─▒r─▒ miktarda D vitamini takviyesi almaya ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒karken baz─▒lar─▒ ise kronik hastal─▒klara ba─čl─▒ olarak görülür. Fakat böbrek hastal─▒klar─▒n─▒n temelinde susuzluk yer al─▒r.

Böbreklerin yeterli miktarda su almamas─▒ halinde baz─▒ problemler olu┼čmaya ba┼člar. Örne─čin sistin ta┼č─▒ olu┼čumu çok nadir rastlanan bir böbrek ta┼č─▒d─▒r. Ancak bu böbrek ta┼č─▒n─▒n ortaya ç─▒kmas─▒ halinde sürekli olarak ki┼čilerde ta┼č olu┼čumu gözlemlenir. Bu olu┼čum tehlikeli boyutlara ula┼čarak böbrek yetmezli─čine dahi yol açabilir.

Böbrek ta┼č─▒na ne iyi gelir sorusuna verilebilecek di─čer bir yan─▒t ise hareketliliktir. Gün içerisinde bol bol yürüyü┼č yapmak ya da düzenli olarak spor yapmak böbrek ta┼č─▒na iyi gelen bir durum olarak bilinir. Böbrek ta┼č─▒ olu┼čumunun önüne geçmek için de böbrek ta┼č─▒ olu┼čumunda da bol su tüketmek ve spor yapmak oldukça etkili yöntemler olarak bilinir. 

Böbrek Ta┼č─▒ Neden Olur?

Böbrek ta┼č─▒n─▒n olu┼čumu farkl─▒ nedenlere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Baz─▒ hastal─▒klar nedeni ile ki┼čilerde böbrek ta┼č─▒ olu┼čmas─▒ mümkündür. Bu hastal─▒klar aras─▒nda; Crohn hastal─▒─č─▒, idrar yolu enfeksiyonu, Dent hastal─▒─č─▒ ve hipotiroidi yer al─▒r. Böbrek ta┼č─▒na neden olabilecek hastal─▒klar bu kadarla s─▒n─▒rl─▒ de─čildir.

Bu hastal─▒klar─▒n haricinde böbrek ta┼č─▒na neden olan hastal─▒klar ┼ču ┼čekilde bilinir:

 • Do─čumsal böbrek anomalisi
 • Kronik ba─č─▒rsak hastal─▒klar─▒
 • Gut Hastal─▒─č─▒
 • Renal tübüler asidoz
 • Medüller sünger böbrek hastal─▒─č─▒

Bu hastal─▒klar haricinde ise böbrek ta┼č─▒n─▒n olu┼čmas─▒n─▒ tetikleyen farkl─▒ problemler bulunur. Özellikle sa─čl─▒ks─▒z beslenmek, böbrek ta┼člar─▒n─▒n olu┼čmas─▒n─▒n temel nedenlerinden birisi olarak bilinir. Sindirim sistemine ba─čl─▒ olarak bir ameliyat geçirilmesi halinde de yine böbreklerde ta┼č olu┼čma riski vard─▒r. 

Böbrek Ta┼č─▒ Olu┼čumunun Önüne Nas─▒l Geçilir? Ne ─░yi Gelir?

Obezite problemi, böbrek ta┼č─▒ olu┼čmas─▒na sebep olan faktörlerden birisidir. Obezite problemi haricinde de a┼č─▒r─▒ kiloya ba─čl─▒ olarak ta┼č olu┼čumu gözlemlenebilir. Böbrek ta┼č─▒ olu┼čumunun önüne geçmek için kilo kontrolü oldukça önemlidir. Ayn─▒ zamanda gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmeye de dikkat etmek gerekir. Günde ortalama olarak 2,5 ila 3 litre kadar su tüketmek gerekir.

Tüketilen katk─▒ maddesi içerikli meyve sular─▒ da yine böbrek ta┼č─▒ olu┼čumunu tetiklemeye yatk─▒nd─▒r. Taze s─▒k─▒lm─▒┼č meyve sular─▒n─▒ tercih etmek çok daha güvenlidir. Ayn─▒ zamanda taze s─▒k─▒lm─▒┼č meyve sular─▒n─▒n tüketiminin de böbrek ta┼č─▒ olu┼čum riskini azaltt─▒─č─▒ hakk─▒nda baz─▒ bilgiler bulunur. 

Hayvansal besinlerin tüketiminin azalt─▒lmas─▒ da yine böbrek ta┼č─▒ olu┼čma riskini azalt─▒r. Böbrek ta┼č─▒na ne iyi gelir k─▒saca bahsedelim. Böbrek ta┼č─▒na iyi gelen maddelerin ba┼č─▒nda su tüketmek ve egzersiz yapmak yer al─▒r. Bunun haricinde ise tüketilen tuz miktar─▒n─▒n azalt─▒lmas─▒ ve yeteri miktarda kalsiyum tüketilmesine dikkat edilmelidir. Kalsiyum yetersizli─či de böbrek ta┼č─▒ olu┼čumunu tetikler.

Böbrek ta┼č─▒ olu┼čum riskinin önüne geçmek istiyorsan─▒z dengeli beslenmeniz gerekir. Lif içeri─či yüksek besinlerin tüketilmesi ve kafein tüketiminden kaç─▒nmak da böbrek ta┼č─▒ olu┼čum riskini azalt─▒r. Alkol tüketimini de s─▒n─▒rlamak bu noktada oldukça önemlidir. Birçok alkol türü, böbreklerde ta┼č olu┼čmas─▒na sebebiyet verir. Bu nedenle de alkolün böbrek sa─čl─▒─č─▒ için riskli oldu─čunu belirtmek mümkündür. 

Böbrek Ta┼č─▒ Belirtileri Nelerdir?

Böbrek ta┼č─▒n─▒n belirtileri olu┼čan ta┼č─▒n türüne göre de─či┼čiklik gösterebilir. Baz─▒ ta┼č türlerinde hiçbir belirti ortaya ç─▒kmaz ve ki┼či fark─▒na bile varmadan ta┼č büyümeye ba┼člar. En s─▒k rastlanan böbrek ta┼č─▒ türü kalsiyum ta┼č─▒d─▒r. Kalsiyum ta┼č─▒ olu┼čumunda ortaya ç─▒kan belirtiler vard─▒r. Bu belirtiler genel böbrek ta┼č─▒ belirtileri olarak bilinir.

Bu bilgiler do─črultusunda böbrek ta┼č─▒ belirtilerini ┼ču ┼čekilde s─▒ralamak mümkündür:

 • Mide bulant─▒s─▒ ve kusma
 • ─░drarda yanma ve asidik yap─▒
 • ─░drar─▒n yo─čun ve koyu renkte olmas─▒
 • ─░drara ç─▒kma s─▒kl─▒─č─▒nda azalma ya da art─▒┼č
 • Böbrek a─čr─▒s─▒
 • Bel ve s─▒rt a─čr─▒lar─▒
 • Gö─čüste a─čr─▒ hissi
 • Kaburgada ve kas─▒k bölgesinde a─čr─▒
 • ─░drarda kötü koku ve kan

Bu belirtilerin haricinde daha ┼čiddetli belirtilerin ortaya ç─▒kmas─▒ da mümkündür. Bu gibi durumlarda ki┼činin ate┼či yükselmeye ba┼člayabilir. Ate┼členme durumu haricinde ki┼či a┼č─▒r─▒ ü┼čüyebilir ve titreme hali görülebilir. Bu tip durumlarda hastalara acil t─▒bbi müdahalede bulunulmas─▒ gereklidir. 

Böbrek Ta┼č─▒ Olu┼čumunu Tetikleyen Besinler Nelerdir?

Baz─▒ besinlerin tüketimi, böbreklerde ta┼č olu┼čma ihtimalini artt─▒rabilir. Özellikle a┼č─▒r─▒ tuz tüketimine ba─čl─▒ olarak ki┼čilerde böbrek ta┼č─▒ problemlerinin görülmesi mümkündür. Yüksek oksalat içeri─čine sahip olan g─▒dalar da böbrek ta┼č─▒ olu┼čmas─▒na neden olabilir. Yüksek oksalat içeren besinler; ─▒spanak, pancar, f─▒nd─▒k çikolata, çay ve turp olarak bilinir.

K─▒rm─▒z─▒ et, tavuk ve yumurta gibi hayvansal g─▒dalar da böbrek ta┼č─▒na neden olabilir. A┼č─▒r─▒ kafein tüketimi, asitli g─▒dalar─▒n tüketimi ve alkol tüketimi de bu maddeler aras─▒nda yer al─▒r. Böbrek ta┼č─▒na neden olan di─čer besinler ise; mercimek, bezelye ve fasulyedir.

Böbrek Ta┼č─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Böbrek Ta┼č─▒ Tedavisi Nas─▒l Olur?

Böbrek ta┼č─▒ için uygulanacak tedavi yöntemleri baz─▒ etkenlere göre de─či┼čiklik gösterebilir. Örne─čin hangi ta┼č türünün oldu─ču, ta┼č─▒n boyutu ve ki┼činin genel sa─čl─▒k durumu bu noktada en önemli etkenler aras─▒nda yer al─▒r. Baz─▒ durumlarda ki┼čilere t─▒bbi müdahale uygulanmas─▒na gerek kalmadan da böbrek ta┼č─▒ kendili─činden dü┼čebiliyor.

Böbrek ta┼č─▒ için tercih edilen tedavi yöntemleri aras─▒nda lazer ile ta┼č k─▒rma tedavisi yer al─▒r. Bu uygulama haricinde ise böbrek ta┼č─▒ ameliyat─▒ ile ta┼č─▒n al─▒nmas─▒ mümkündür. Bu tedavi yöntemlerinin haricinde ise doktorlar─▒n önerdi─či farkl─▒ yöntemler bulunabilir. Ta┼č k─▒rma i┼člemlerinin de farkl─▒ türleri vard─▒r. Bu türlerden hangisinin uygulanaca─č─▒ doktorlar taraf─▒ndan belirlenir.

Böbrek Ta┼č─▒ Türleri Nelerdir?

Böbrek ta┼č─▒n─▒n ┼čekline ve olu┼čtu─ču bölgeye ba─čl─▒ olarak farkl─▒ türleri bulunur. Ayn─▒ zamanda ta┼člar─▒n olu┼čumu farkl─▒ nedenlere ba─čl─▒ olarak da ortaya ç─▒kabilir. En s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan böbrek ta┼č─▒ türü kalsiyum oksalat olarak bilinir. Bunun haricinde ise ürik asit, struvit ve sistin ta┼č türleri vard─▒r. Sistin ta┼č─▒ en nadir görülen ve en tehlikeli türlerden birisi olarak bilinir. Bu türlerin baz─▒lar─▒ yetersiz s─▒v─▒ tüketimine ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. D vitamini fazlal─▒─č─▒na ve idrar yolu enfeksiyonuna ba─čl─▒ olarak da bu ta┼č türlerinin ortaya ç─▒kma ihtimali vard─▒r.

Böbrek Ta┼č─▒ Te┼čhisi Nas─▒l Konulur?

Böbrek ta┼č─▒ te┼čhisi hastalar─▒n belirtileri göz önüne al─▒narak tespit edilebilir. Fakat net bir tan─▒ konulmas─▒ için hastalardan tomografi ve detayl─▒ ultrason talep edilmesi gerekir. Ç─▒kan sonuçlar do─črultusunda hastan─▒n böbreklerinde ta┼č olup olmad─▒─č─▒ hakk─▒nda net bir bilgi sahibi olmak mümkündür. Tan─▒ konulabilmesi ad─▒na idrar tahlili ve kan tahlili de gerekli olabilir. Bunlar─▒n haricinde doktor talebi üzerine farkl─▒ i┼člemler ve tetkikler uygulanabilir. Yap─▒lan i┼člemler ve hastan─▒n belirtileri sonucunda böbrek ta┼č─▒ te┼čhisi konulur.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Oktay Ak├ža
├ťroloji
VM Medical Park VM Medical Park Maltepe
196

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.