sat─▒r aras─▒

Böcek korkusu, her türde ha┼čerata kar┼č─▒ olu┼čan a┼č─▒r─▒ uçlarda hissedilen bir korku durumudur. T─▒p dilinde böcek korkusu ad─▒ entomofobi olarak bilinir. 

Böcek korkusu olan ki┼čiler, bir ha┼čerat türüyle kar┼č─▒ kar┼č─▒ya gelmekten kaç─▒n─▒rlar. Ancak ne kadar kaç─▒n─▒rlarsa kaç─▒ns─▒nlar hayatlar─▒n─▒n bir noktas─▒nda böcek türlerinden birine rastlayabilirler. Böcekler, do─čada en fazla bulunan canl─▒ türlerinden biridir.

Ayr─▒ca böceklerin boyutlar─▒n─▒n küçüklü─čü nedeniyle de onlar─▒ kontrol etmek böcek korkusu ya┼čayan birisi için mümkün olmayabilir. Böcekler evlerin içine, odalara, banyoya, mutfa─ča, çal─▒┼čma alanlar─▒na kadar girebilir. Böcek korkusu olan ki┼či genelde böceklerin görüntüsünden, hareketlerinden ya da say─▒s─▒ndan kaynaklanan i─črenme ve tiksinti duyabilir. 

Böcek korkusu nedir, sorusuna ki┼činin gündelik ya┼čam─▒n─▒ olumsuz etkileyebilecek ┼čiddette ya┼čad─▒─č─▒ korku durumudur ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. Baz─▒ durumlarda panik atak belirtileri görülebilir. 

Böcek korkusu ki┼činin ya┼čam kalitesini önemli ölçüde dü┼čüren ciddi bir konudur. Ki┼či gündelik ya┼čam aktivitelerini sürdürebilmek için böcek korkusunu yenmek zorunda kalabilir. Böcek korkusu ya┼čayan ki┼či, alan─▒nda uzman bir hekimden t─▒bbi destek alarak tedavi olabilir.    

Böcek Korkusu Nedir?

Böcek korkusu nedir denildi─činde böcek türlerinden birine rastland─▒─č─▒nda ki┼činin duygular─▒n─▒ kontrol edemeyecek kadar yo─čun ┼čekilde korku, kayg─▒, endi┼če, tiksinti, i─črenme gibi duygulara kap─▒lma durumu anla┼č─▒l─▒r. Her insan bilmedi─či bir canl─▒ türü ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kald─▒─č─▒ zaman ürperti, korku, endi┼če, panik duygusu ya┼čayabilir. Asl─▒nda bu gayet do─čald─▒r. 

Baz─▒ böcek türleri zehirli olabilir. Bu yüzden bilmedi─čimiz bir böcek türüne kar┼č─▒ kendimizi savunmam─▒z gerekti─čini hissedebiliriz. Ancak böcek korkusu olan ki┼čiler insana zarar─▒ olmayan türden böceklerin varl─▒─č─▒ndan da ayn─▒ derecede endi┼če, korku, kayg─▒ duyabilir. Böcek korkusu olan ki┼čiler hamam böce─či, örümcek, u─čur böce─či gibi zarars─▒z türden böceklerden de korkar. 

Böcek korkusu ad─▒ t─▒p dilinde entomofobi olarak tan─▒mlan─▒r. S─▒kl─▒kla kar┼č─▒la┼č─▒lan çok yayg─▒n bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. ┼×iddetine göre rahats─▒zl─▒─č─▒n etkileri de ki┼čiden ki┼čiye farkl─▒l─▒k gösterebilir. Baz─▒ insanlar gündelik ya┼čamlar─▒n─▒, aktivitelerini rahatl─▒kla devam ettirebilirken baz─▒ ki┼čilerdeki böcek korkusu ya┼čam kalitesini dü┼čürebilecek boyutlara varan komplikasyonlara yol açabilir. En yayg─▒n olarak görülen komplikasyonlardan biri panik atak hastal─▒─č─▒d─▒r. Böcek korkusu, terapi ile kontrol alt─▒na al─▒n─▒p tedavi edilebilir.  

Böcek Korkusu (Böcek Fobisi) Neden Olur?

Böcek korkusu, genellikle ki┼činin kendisini tehdit olarak gördü─čü ┼čey kar┼č─▒s─▒nda harekete geçti─či bir tür savunma biçimi durumudur. Her insan─▒n olaylara kar┼č─▒ verdi─či tepkiler farkl─▒l─▒k gösterebildi─či gibi böceklere kar┼č─▒ geli┼čtirdi─či tepkiler de farkl─▒l─▒k gösterebilir. Böcek korkusunun olu┼čumun nedeni ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čebilir.

Ama genel itibariyle böcek korkusuna yol açan nedenleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • Çocukluk travmalar─▒: ki┼či çocukluk ça─č─▒ndayken bir böcek türü taraf─▒ndan ─▒s─▒r─▒lm─▒┼č, can─▒ yanm─▒┼č ve böce─čin sald─▒r─▒s─▒na u─čram─▒┼č olabilir. Ki┼činin çocukluk ça─č─▒nda ya┼čad─▒─č─▒ bu olay travmatik izler b─▒rakabilir. Ki┼čide böcek korkusu durumuna yol açabilir. 
 • Genetik yatk─▒nl─▒k: ailesinde böcek korkusu ya┼čayan ki┼čilerde de ayn─▒ korkunun olu┼čma olas─▒l─▒─č─▒ yüksektir. Ki┼či genetik faktörlere ba─čl─▒ olarak böcek korkusu ya┼čayabilir. 
 • Ö─črenilmi┼č korku: ki┼či ailesinden ve çevresinden böceklerin tehlikeli canl─▒lar oldu─čunu ö─črenebilir. Bu bilgi ki┼čide böcek korkusuna yol açabilir. 

Böcek korkusu nedenlerinin tam olarak anla┼č─▒lmas─▒ için böcek korkusu ya┼čayan ki┼čiye özel olarak alan─▒nda uzman bir doktor taraf─▒ndan yap─▒lacak olan de─čerlendirme süreci gereklidir.

Böcek korkusu, kontrol alt─▒na al─▒nmad─▒─č─▒ durumlarda ki┼činin ya┼čam─▒n─▒ olumsuz etkileyebilir. Ciddi psikolojik rahats─▒zl─▒klara yol açabilir. Bu konuda alan─▒nda uzman bir psikologdan daha detayl─▒ bilgi alabilirsiniz. 

Böcek Korkusu (Böcek Fobisi) Nedenleri

Böcek korkusu, ki┼čide ço─čunlukla çocukluk döneminde ortaya ç─▒kar. Böcek korkusunda çevresel ve biyolojik faktörlerin etkisi büyüktür. Böcek korkusunun ilk ba┼člang─▒c─▒ nas─▒ld─▒r sorusu birçok insan taraf─▒ndan merak edilen bir sorudur.

Böcek korkusunun ilk ba┼člang─▒ç evresi ki┼činin bir böcekten ilk korkmas─▒yla zihnine böceklerden korkmay─▒ ┼čartland─▒rd─▒─č─▒ andan itibaren yerle┼čen, daha sonras─▒nda da tekrar edilerek peki┼čtirilen, peki┼čtirildikçe güçlenen bir süreçtir. Böcek korkusu ya┼čayan ki┼čiler, hafif anksiyete durumlar─▒ ya da panik atak geçirecek kadar ciddi reaksiyonlar gösterebilmektedir. Bu ki┼činin ya┼čad─▒─č─▒ böcek korkusu ┼čiddetine ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k gösterebilir.

Böcek korkusu nedenleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Böceklerin zararl─▒ oldu─čuna kesinlikle inanmas─▒ 
 • Zehirli olabilece─čine kendisini ikna etmesi 
 • Ki┼činin böceklerin sald─▒rganl─▒─č─▒na kendisini ┼čartlamas─▒ ve böce─čin sald─▒r─▒s─▒n─▒ her an beklemesi 
 • Ki┼činin böceklerle ilgili bilimsel olmayan kulaktan dolma bilgileri do─čru kabul etmesi 
 • Ki┼činin böceklerin pis oldu─čuna inanmas─▒, mikrop ta┼č─▒d─▒─č─▒n─▒ dü┼čünmesi 
 • En tehlikeli canl─▒ türü oldu─čuna inanmas─▒ 
 • Ki┼činin böceklerle ilgili korkusunu derinle┼čtiren türden fantastik hikayeler kuran hayal gücünün devreye girmesi
 • Ki┼činin böceklerle ilgili çarp─▒t─▒lm─▒┼č dü┼čüncelere, inançlara kap─▒lmas─▒  

Böcek Korkusu (Böcek Fobisi) Belirtileri Nelerdir?

Böcek korkusu, ki┼čide böceklerin tehlikeli olup olmad─▒─č─▒ndan ba─č─▒ms─▒z olarak böcek görünce otomatik olarak ya┼čad─▒─č─▒ rahats─▒z edici bir durumdur. Ki┼či böcekle kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒nda kayg─▒, stres, panik duygular─▒na kap─▒l─▒r. Böcek korkusu, fiziki ya da psikolojik olarak insanlarda yo─čun bir etki b─▒rakabilen ciddi bir konudur.

Böcek korkusu belirtilerini ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Böceklerden söz edildi─činde bile a┼č─▒r─▒ tepki gösteren davran─▒┼člarda bulunmak 
 • Böceklerin bulundu─ču yerlerden kaç─▒nma e─čilimi göstermek 
 • Bir böcekle kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒nda a┼č─▒r─▒ kayg─▒ ya da panik atak ya┼čamak 
 • Bir böcek gördü─čünde kalp çarp─▒nt─▒s─▒, terleme, ellerde ve ayaklarda uyu┼čma gibi fizyolojik belirtiler ya┼čamak 
 • Böceklerle ilgili s─▒k s─▒k kabus görmek 
 • Ekranda görülen böcek videolar─▒n─▒ izlemekte güçlük çekme, böcek foto─čraflar─▒na veya videolar─▒na bakamamak 
 • Korunmak için yan─▒nda böcek ilac─▒ ta┼č─▒mak 

Böcek korkusu her insanda farkl─▒ tepkilerle kendisini gösterebilir. Ki┼činin böcek korkusuna sahip olup olmad─▒─č─▒n─▒n tam olarak anla┼č─▒lmas─▒ için detayl─▒ bir klinik de─čerlendirme süreci ile alan─▒nda uzman bir doktor taraf─▒ndan tan─▒ konulmas─▒ önemlidir. 

Böcek Korkusu (Böcek Fobisi) Nas─▒l Geçer?

Böcek korkusu, ki┼činin zamanla ve süreçle edindi─či peki┼čtirilmi┼č inançlar─▒yla destekleyerek geli┼čtirdi─či bir korku durumu oldu─ču için genellikle kendi kendine geçmez. Ki┼činin alan─▒nda uzman bir terapistten destek almas─▒ gerekebilir. 

Böcek korkusu, toplumumuzda çok s─▒k görülen yayg─▒n bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Detayl─▒ bir klinik de─čerlendirme sonras─▒nda ki┼činin böcek korkusu ┼čiddeti ve bu rahats─▒zl─▒kla nas─▒l mücadele edilebilece─či alan─▒nda uzman bir doktor taraf─▒ndan uygun görülen tedavi yöntemiyle kontrol alt─▒na al─▒nabilir. 

Böcek Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Böcek korkusu nas─▒l yenilir sorusuna ki┼činin ya┼čad─▒─č─▒ duygular─▒n ┼čiddetine ve ki┼čisel özelliklerine ba─čl─▒ olarak her insan için farkl─▒l─▒k gösterebilir ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. 

Genel olarak böcek korkusunu yenmek için yap─▒labilecekleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Böcek korkusu olan ki┼čiler böceklerin dünyas─▒ hakk─▒nda do─čru bilgilendirilebilir. Böceklerin anatomisi, ya┼čam döngüleri ve davran─▒┼člar─▒ hakk─▒nda edinilecek bilgiler, ki┼činin böcekleri daha az tehditkâr görmelerine yard─▒mc─▒ olabilir. 
 • Böcek korkusu ile mücadele etmek için terapiden faydalan─▒labilir. Alan─▒nda uzman bir terapistten destek görerek ki┼či böcek korkusunu yenebilir. 
 • Böcek korkusu, çe┼čitli meditasyon tekniklerinden faydalan─▒larak yenilebilir. Meditasyonun nefes, rahatlama teknikleri ki┼činin böcek korkusu kar┼č─▒s─▒nda ya┼čad─▒─č─▒ stres, panik ve korku duygular─▒n─▒ azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilir. 
 • Böcek korkusu ya┼čayan ba┼čka insanlarla kurulan ileti┼čim ki┼činin ya┼čad─▒─č─▒ durumu anlamas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. Korkular hakk─▒nda konu┼čmak ki┼čiye yaln─▒z olmad─▒─č─▒n─▒ hissettirerek destek sa─člayabilir. 

Böcek Korkusu (Böcek Fobisi) Tedavisi

Böcek korkusu, çok s─▒k rastlan─▒lan yayg─▒n bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Bu rahats─▒zl─▒─č─▒n tedavisinde birçok psikolojik yöntemden faydalan─▒labilir.

Böcek korkusu tedavisinde uygulanan yöntemlerden baz─▒lar─▒n─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Bili┼čsel terapi yönteminde ki┼či böcek korkusu ile yüzle┼čtirilir. Böcekler hakk─▒nda ki┼čideki çarp─▒t─▒lm─▒┼č dü┼čünceler, inançlar ba┼čka bak─▒┼č aç─▒lar─▒ndan de─čerlendirilerek ki┼činin böceklere kar┼č─▒ daha gerçekçi dü┼čünceler geli┼čtirmesine yard─▒mc─▒ olur.
 • Maruz kalma terapisinde ki┼či kademeli olarak böceklere maruz b─▒rak─▒l─▒r. Bu tedavi yönteminde ki┼čiye öncelikle böcek foto─čraflar─▒, videolar─▒ gösterilir. Daha sonraki a┼čamada oyuncak böcek modellerinden faydalan─▒l─▒r. En son a┼čamada da ki┼činin gerçek bir böcekle kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒larak korkusunun tedavi edildi─či bir yöntem türüdür.
 • Hipnoz, bilinçalt─▒ndaki böcek korkusu ve olumsuz inançlar─▒ de─či┼čtirilerek uygulanan bir tedavi yöntemidir. 
 • Grup terapisi, böcek korkusu ya┼čayan ki┼čiler bir araya getirilerek deneyimlerini payla┼čma yoluyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. 
 • ─░laçla tedavi; bu tedavi yöntemi ki┼činin böcek korkusu sonucunda ya┼čad─▒─č─▒ panik atak, anksiyete gibi semptomlar─▒n etkisini azaltmak için uygulanan bir tedavi yöntemidir. 
 • Sanal gerçeklikle tedavi; bu tedavi yönteminde ki┼činin böcek korkusunu yenmek için sanal gerçeklik teknolojisinden yararlan─▒lan bir tedavi yöntemidir.  

Böcek korkusu tedavi yöntemi ki┼činin böcek korkusu ┼čiddeti ölçülerek, klinik de─čerlendirme sonras─▒nda alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan belirlenir. Bu konuda daha fazla bilgi için doktorunuza dan─▒┼čabilirsiniz. 

Böcek Korkusu (Böcek Fobisi) Hastal─▒─č─▒ ─░çin Hangi Bölüme Gidilir?

Böcek korkusu rahats─▒zl─▒─č─▒ psikoloji bölümünün uzmanl─▒k alan─▒na giren bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. E─čer böcek korkusu ┼čiddeti a─č─▒r seyreden bir durum ve fizyolojik semptomlar varsa psikiyatri alana yönlendirilebilir. Böcek korkusu klinik de─čerlendirme süreci, ki┼činin böceklerle ili┼čkilendirdi─či duygusal, bili┼čsel ve davran─▒┼čsal tepkilerini kapsaml─▒ bir ┼čekilde analiz eder. 

Psikolog ve psikiyatristler, bu korkunun ┼čiddetini, süresini ve etkisini belirlemek amac─▒yla çe┼čitli de─čerlendirme araçlar─▒ kullanabilir. Ki┼činin ya┼čad─▒─č─▒ böcek korkusu tan─▒s─▒ konulur. Tan─▒ konulduktan sonra ki┼či için en uygun olan tedavi yöntemi uygulan─▒r.   

Böcek Fobisi (Böcek Korkusu) yenmek için ne yapmal─▒y─▒m?

Böcek korkusu, rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒ yenmek için alan─▒nda uzman bir psikologdan destek alabilirsiniz. Psikolo─čunuz sizi bu konuda en do─čru ┼čekilde yönlendirecektir. Böcek korkusu, zamanla geli┼čtirdi─činiz ve peki┼čtirdi─činiz birtak─▒m otomatik dü┼čünceler, inançlar ve davran─▒┼člardan olu┼čtu─ču için kendi ba┼č─▒n─▒za korkunuzla mücadele etmekte güçlük ya┼čayabilirsiniz. Destek istemekten çekinmeyin. Böcek korkusu, birçok insan─▒n ya┼čad─▒─č─▒ en yayg─▒n rahats─▒zl─▒klardan biridir. Bu konuda kendinizi yaln─▒z hissetmeyin.

Böcek korkusunu yenmeniz için yapabileceklerinizi ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Böceklerle ilgili bilgi edinmek size korkunuzu yenmenizde destek olabilir. 
 • Korkunuzdan ailenize, yak─▒n arkada┼člar─▒n─▒za bahsederek onlarla konu┼čabilir, onlardan destek alabilirsiniz. 
 • Kayg─▒, endi┼če ya┼čad─▒─č─▒n─▒zda meditasyon tekniklerinden faydalanabilirsiniz. 
 • Böcekleri neden tehdit olarak gördü─čünüzle ilgili maddeler s─▒ralayarak bunlardan hangilerinin gerçekçi, hangilerinin gerçek d─▒┼č─▒ oldu─čunu belirleyerek içinizdeki böcek korkusu hakk─▒nda fark─▒ndal─▒k kazanabilirsiniz.
 • Böcekle kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒n─▒zda hemen tepki vermek yerine böce─čin türünü saptay─▒p tehlikeli bir böcek olup olmad─▒─č─▒n─▒ kendinize hat─▒rlatarak stres, kayg─▒, panik ya┼čama durumunuzun önüne geçebilirsiniz. 
 • Böceklerle ilgili animasyon filmler izleyerek onlar─▒n dünyas─▒n─▒ farkl─▒ bir gözle görmeyi deneyimleyebilirsiniz. 
 • Bir ka─č─▒d─▒ ortadan ikiye ay─▒rarak bir yan─▒na böceklerle ilgili korkarak kazand─▒klar─▒n─▒z─▒, bir yan─▒na böceklerle ilgili korkarak kaç─▒rd─▒─č─▒n─▒z f─▒rsatlar─▒ yazarak bu korkunun gerçekte sizi böceklerden korumaya yard─▒mc─▒ olup olmad─▒─č─▒n─▒ gerçekçi bir ┼čekilde de─čerlendirebilirsiniz. 

Böcek Fobisi ( Böcek Korkusu) Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Ya┼čad─▒─č─▒m böcek korkusu travma sonras─▒ stres bozuklu─ču rahats─▒zl─▒─č─▒na yol açabilir mi?

Böcek korkusunun ┼čiddetine ba─čl─▒ olarak etkileri de ki┼čiden ki┼čiye farkl─▒l─▒k gösterebilir. A┼č─▒r─▒ yo─čun ya┼čan─▒lan stres ve strese ba─čl─▒ olarak geli┼čen kayg─▒ durumu ki┼čide travma sonras─▒ stres bozuklu─čuna yol açabilir. Bu konuda alan─▒nda uzman bir psikolo─ča dan─▒┼čabilir, ondan durumunuzla ilgili daha detayl─▒ bilgi edinebilirsiniz.

Ya┼čad─▒─č─▒m böcek korkusunu yenmek için ne kadar süre tedavi görmem gerekir?

Böcek korkusu için uygulanan tedavi yöntemlerine göre tedavi süreleri de─či┼čiklik gösterebilir. Ayr─▒ca her insan─▒n durumu ayn─▒ süreçte tedavi edilemeyebilir. Bu konuda detayl─▒ bir klinik de─čerlendirme sonras─▒nda alan─▒nda uzman bir psikolog ne kadar sürelik bir tedaviye ihtiyaç oldu─čunuzla ilgili size daha güvenilir bir bilgi verebilir.

Böceklerden korkmak, utanç duyulacak bir durum mudur?

Hay─▒r. Birçok insan böceklerden korkar. Böcek korkusunun nedeni böcekleri tehditkâr görmektir. Ki┼či kendisini korumak istedi─či için böceklere kar┼č─▒ korku geli┼čtirir. Bu gayet do─čal, insani bir durumdur. Böcek korkusu rahats─▒zl─▒─č─▒ ya┼čayan ki┼čiler, zararl─▒ zarars─▒z her çe┼čit böcekten korktuklar─▒ için bu korkular─▒ ba┼čkalar─▒ aç─▒s─▒ndan anlams─▒z gelebilir. Ama bu böcek korkusu ya┼čayan ki┼činin utanmas─▒n─▒ gerektiren bir durum de─čildir.   

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
M├╝ge Olgun
Psikoloji
VM Medical Park Pendik
2195

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.