sat覺r aras覺

Boaz Ar覺s覺 Nas覺l Ge癟er? Boaz Ar覺s覺na Ne 襤yi Gelir?

Souk alg覺nl覺覺 ve grip gibi enfeksiyonlarda s覺kl覺kla rastlanan belirtilerin ba覺nda gelen boaz ars覺, kontrol alt覺na al覺nmad覺覺nda konuma, yemek yeme ve hatta nefes almay覺 güçletirebilir. Boaz ar覺lar覺 genellikle evde uygulanan basit yöntemler ile kontrol alt覺na al覺nabilir.

Fakat uzun süren ve iddetli boaz ar覺lar覺nda t覺bbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Boaz ar覺lar覺 yayg覺n bir yanl覺 kan覺 olarak akla g覺rtlak kanseri bata olmak üzere baz覺 onkoloji alanlar覺n覺 getirse de farenjit, bademcil iltihab覺 gibi pek çok farkl覺 nedenden kaynaklanabilir. Hatta geçici veya tahri nedeniyle de yaanabilir. 

Boaz Ar覺s覺 Nedir?

Boaz ar覺s覺, yutkunduunda gitgide kötüleen boazda ar覺, ka覺nma, yanma hissi ve tahri hissini tan覺mlar.

Boaz ar覺s覺, poliklinik bavurular覺nda en s覺k görülen semptomlardan biridir. Çou boaz ar覺s覺 enfeksiyon ve çevresel faktörlerden meydana gelir.

Kuru boaz hissi rahats覺z edici olsa da genellikle boaz ar覺s覺 kendiliinden geçer. Bazen boaz ar覺s覺 oluma nedenine ve türüne göre tedavi gerektirebilir.

Düzenli boaz ar覺s覺 problemleri yaamak belki hastal覺klar覺n habercisi olabilir bu nedenle y覺ll覺k check-up taramas覺 etkili bir yöntem olacakt覺r.

Hem Check up nas覺l yap覺l覺r diye merak eden hastalar, hem de boaz ar覺s覺n覺n kronik gerekçelerini örenmek isteyen hastalar hastanelere ba vurabilir. Boaz覺n farkl覺 bölgelerinde görülen boaz ar覺lar覺 etkiledii bölgeye göre u ekilde isimlendirilir:

 • Az覺n hemen arka k覺sm覺ndaki alan覺 etkiliyorsa, farenjit
 • Bademciklerin imesi ve k覺zarmas覺na neden oluyorsa, bademcik iltihab覺 (tonsilit)
 • G覺rtlakta ime ve k覺zar覺kl覺a neden oluyorsa, larenjit

Boaz Ar覺s覺 Neden Olur?

Boaz Ar覺s覺 Nedenleri Nelerdir?

Boaz ar覺s覺n覺n enfeksiyonlardan çeitli yaralanmalara kadar pek çok nedeni olabilir. En yayg覺n boaz ar覺s覺 nedenleri aa覺da özetlenmitir.

Souk Alg覺nl覺覺, Grip ve Dier Viral Enfeksiyonlar

Boaz ar覺lar覺n覺n yakla覺k %90’覺 viral enfeksiyonlar nedeniyle meydana gelir. Souk alg覺nl覺覺, grip, mononükleoz, koronavirüs hastal覺覺 2019 (COVID-19), k覺zam覺k, suçiçei, kabakulak gibi viral hastal覺klarda boaz ar覺s覺 yayg覺n olarak görülür.

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Boaz ar覺lar覺nda en s覺k rastlan覺lan bakteri türü, Streptococcus bakterileridir. Özellikle çocuklarda görülen boaz ar覺lar覺n覺n yakla覺k %40’覺n覺n oluumunda Streptococcus bakterileri vard覺r. Streptococcus bakterileri d覺覺nda gonore ve klamidya gibi cinsel yolla bulaan bakteriyel enfeksiyonlar da boaz ar覺s覺na neden olabilir.

Alerji

Polen, toz, küf, çimen veya evcil hayvan gibi çeitli tetikleyicilerin neden olduu alerjik reaksiyonlarda burun t覺kan覺kl覺覺, hap覺rma ve boaz ar覺s覺 gibi belirtiler ortaya ç覺kabilir. Tetikleyicilere tepki olarak ba覺覺kl覺k sistemi farkl覺 kimyasallar salg覺lar. Bu salg覺lar burunda a覺r覺 birikerek boaz覺n arka k覺sm覺na damlayabilir. Postnazal ak覺nt覺 denilen bu ak覺nt覺lar boaz覺 tahri edebilir.

Kuru Hava

Kuru hava, boaz覺n nemini emer. Özellikle k覺覺n kullan覺lan 覺s覺t覺c覺lar ortam覺n nemini azaltarak boaz kuruluuna, tahribat覺na ve boaz ar覺s覺na neden olabilir.

Çevre Kirlilii

Birçok canl覺ya zarar vererek doan覺n dengesini bozan pek çok at覺k ve kimyasal maddeler boaz ar覺s覺na neden olabilir.

Travma

Boyuna al覺nan darbeler sonucu boaz ar覺s覺 geliebilir. Boaza s覺k覺an bir yiyecekte boazlar覺n tahrip olmas覺na neden olur.

Ayr覺ca Boaz ar覺lar覺n覺n ortaya ç覺kmas覺na neden olan yaralanmalardan biri de ses tellerinin ve kaslar覺n覺n a覺r覺 zorlanmas覺d覺r. Özellikle yüksek sesle konumak zorunda kalan öretmen, antrenör gibi meslek dallar覺nda görülen boaz ar覺lar覺n覺n en yayg覺n sebebi budur.

Gastroözofageal Reflü Hastal覺覺

Mideden salg覺lanan asidin yemek borusuna geri dönmesi olarak ifade edilen reflü hastal覺覺 da boaz ar覺lar覺n覺n önemli nedenlerinden biridir. Yemek borusuna gelen asit, boazlarda yanmaya ve ar覺ya neden olur.

Boaz Ar覺s覺na Neden Olan Risk Faktörleri Nelerdir?

Boaz ar覺s覺 herkesde görülebilir. Baz覺 risk faktörlerinden birine ya da birkaç覺na sahip olmak sizi boaz ar覺lar覺na kar覺 daha hassas hale getirebilir:

 • Ya: 3-15 ya aras覺 çocuk ve gençlerde enfeksiyona bal覺 boaz ar覺s覺na oldukça s覺k rastlan覺r.
 • Sigara duman覺na maruz kalma: Sigara kullanmak veya pasif içici olarak sigara duman覺na maruz kalmak boaz覺 tahri eder. A覺z, boaz ve g覺rtlak kanseri riskini artt覺r覺r.
 • Temas: Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar覺n kolayl覺kla yay覺ld覺覺 okul, ofis, toplu ta覺ma gibi kalabal覺k alanlarda bulunma boaz ar覺s覺na neden olabilecek hastal覺klara maruziyet bak覺m覺ndan yüksek risk ta覺r.
 • Ba覺覺kl覺k sistemi: zay覺flayan ba覺覺kl覺k sistemi boaz ar覺s覺n覺n ortaya ç覺kmas覺na neden olabilecek tüm hastal覺klar için risk oluturur.

Boaz Ar覺s覺n覺 Önlemek 襤çin Neler Yap覺lmal覺d覺r?

Basit ad覺mlar özellikle enfeksiyon kaynakl覺 boaz ar覺lar覺n覺n olumas覺n覺 engelleyebilir:

 • Hap覺rma ve öksürme sonras覺nda ellerinizi mutlaka y覺kay覺n.
 • Özellikle kalabal覺k ortamlarda, toplu ta覺malarda mutlaka el dezenfektan覺 kullan覺n.
 • Burun ve az覺n覺za gerekli hijyeni salamadan dokunmay覺n.
 • Enfeksiyonu olduunu bildiiniz kiilerle yak覺n temastan kaç覺n覺n.
 • Kap覺 kolu, bilgisayar, masa üstü gereçleri gibi ortak kullan覺lan eyalar覺n hijyenine dikkat edin.
 • Boaz enfeksiyonlar覺 gibi çeitli enfeksiyonlara kar覺 ba覺覺kl覺k sisteminizi sal覺kl覺 bir diyet ve düzenli egzersiz ile güçlendirin.
 • Genel sal覺k taramalar覺n覺 ihmal etmeyin.

Boaz Ar覺s覺nda Ne Zaman Doktora Bavurulmal覺?

Boaz ar覺lar覺 genellikle 5-10 gün içerisinde evde uygulanan tedaviler ile kendi kendine geçmektedir. Fakat uzun süren boaz ar覺lar覺nda t覺bbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Kulak burun boaz uzmanlar覺 iyilemeyen boaz ar覺lar覺na elik eden u durumlar覺n varl覺覺nda mutlaka bir hekime bavurulmas覺n覺 önermektedir:

 • Nefes almada, yutkunmada veya az覺 açmada zorlanma
 • Yüz veya boyunda ilik
 • 38°C üzeri ate
 • Tükürükte kan olmas覺
 • Uzun süren ses k覺s覺kl覺覺
 • iddetli kulak ar覺s覺
 • K覺zar覺kl覺k
 • Döküntü
 • Eklem ar覺s覺
 • Yutma yetersizliini gösterebilecek olaand覺覺 salya ak覺nt覺s覺

Boaz Ar覺s覺 Tan覺s覺 Nas覺ld覺r?

Kulak burun boaz uzman覺 taraf覺ndan hastan覺n semptomlar覺 dinlenerek, t覺bb覺 geçmii incelenir ard覺ndan detayl覺 fiziki muayeneye geçilir.

Boaz, çeitli aletler veya kamera kullan覺larak incelenir. Muayene sonras覺nda doktorlar, boaz ar覺s覺n覺n nedeni olan streptokok bakterilerini tespit etmek için basit bir test kullan覺rlar.

Doktor, salg覺 örnei almak için boaz覺n arkas覺na steril bir bez sürer ve örnek test için laboratuvara gönderilir.

H覺zl覺 antijen testleri ile k覺sa sürede sonuçlar elde edilir. Bu testlerin yan覺 s覺ra 24-48 saat aras覺nda sonuç veren, daha güvenilir olan ve boaz kültürü olarak adland覺r覺lan testlerde istenilebilir.

Boaz Ar覺s覺n覺n Bitkisel Tedavisi Var m覺d覺r? 2 Dakikada Çözüm!

Boaz ar覺s覺nda bol s覺v覺 tüketimi oldukça önemlidir. Baz覺 bitkisel çaylar boaz ar覺s覺ndan kaynaklanan rahats覺zl覺覺 hafifletmeye yard覺mc覺 olabilir:

 • Limon ve ball覺 Il覺k su
 • Zencefil çay覺
 • Yeil çay
 • Meyan kökü
 • Kekik çay覺
 • Ekinezya çay覺
 • Çemen otu
 • Hatmi kökü
 • Sar覺msak
 • Ada çay覺

Ayr覺ca yap覺lan çal覺malarda özellikle karanfil, zencefil ve ekinezya çiçei özlerinin boaz ar覺s覺ndan kaynaklanan iltihab覺 azaltabilecei sonucuna varm覺t覺r.

Bitkisel tamamlay覺c覺 alternatif uygulamalar her birey için uygun bir yakla覺m olmayabilir. Dolay覺s覺yla bu tarz uygulamalar öncesinde hekiminize dan覺man覺z ve yöntemin sizin için uygunluu konusunda bilgi alman覺z oldukça önemlidir.

Boaz Ar覺s覺n覺n Tedavisi Nas覺ld覺r?

Boaz ar覺s覺n覺n nedeni viral enfeksiyon ise antibiyotiklerin virüsler üzerinde etkisi olmad覺覺 için genellikle t覺bb覺 tedavi gerekmez. iddetli ve uzun süreli boaz ar覺lar覺nda ise uygulanan ilaç tedavileri altta yatan nedeni tedavi etmeye ve semptomlar覺 hafifletmeye yöneliktir. Boaz ar覺s覺n覺 hafifleten asetaminofen ve ibuprofen en s覺k kullan覺lan ilaçlar覺n etken maddeleridir.

Antihistaminikler, alerji semptomlar覺n覺za yard覺mc覺 olabilir. Polen, küf veya çimen gibi bir alerjenle temas ettiinizde vücudunuz histamin salg覺lar.

Histamin, ar覺 hissinde rol oynar, bu nedenle bir antihistaminik almak alerjiye bal覺 boaz ar覺s覺na yard覺mc覺 olabilir.

Reflünün baar覺l覺 tedavisi zaman alabilir. Ne kadar erken tehis ve tedavi edilirse boaz ar覺s覺 gibi belirtiler o kadar çabuk ortadan kalkar.

Boaz ar覺lar覺n覺n bakteriyel enfeksiyon sonucu olutuu tehisi konulduunda, zatürre, bronit ve ate gibi daha ciddi komplikasyonlar覺 önlemek için uygulanacak en doru tedavi seçenei antibiyotiktir. Hekim taraf覺nda yakla覺k 7-10 gün sürecek bir tedavi planlan覺r.

Boaz Ar覺s覺n覺n Belirtileri Nelerdir?

Boaz ar覺s覺, boaz bölgesinde rahats覺zl覺k, yanma veya ac覺 hissi ile karakterize bir semptomdur.

Genellikle yutkunma s覺ras覺nda artan ar覺 hissi, k覺zar覺kl覺k ve ilik gibi belirtilerle birlikte görülür. Boaz ar覺s覺n覺n alt覺nda yatan birçok neden olabilir, bu nedenle belirtiler çeitli faktörlere bal覺 olarak deiebilir.

Boaz Ar覺s覺 Daha Çok Kimlerde Görülür?

Boaz ar覺s覺, her ya grubunda ve cinsiyette görülebilir, ancak çocuklar, ba覺覺kl覺k sistemleri henüz tam olarak gelimedii için daha s覺k etkilenirler. Ayr覺ca souk alg覺nl覺覺, grip, alerjiler veya enfeksiyonlar gibi hastal覺klara yatk覺n kiilerde boaz ar覺s覺 daha s覺k görülebilir.

Boaz Ar覺s覺 Nas覺l Tedavi Edilir?

Boaz ar覺s覺 tedavisi, alt覺nda yatan nedeni belirlemekle balar. Enfeksiyonlar için doktorlar genellikle antibiyotikler reçete ederler, ancak viral enfeksiyonlar için antibiyotikler etkisizdir. Genellikle semptomlar覺 hafifletmek ve iyilemeyi h覺zland覺rmak için ar覺 kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar ve boaz pastilleri kullan覺l覺r. Dinlenme, bol su içme ve doru beslenme de tedaviyi destekleyici önlemlerdir.

Boaz Ar覺s覺na Ne 襤yi Gelir?

Boaz ar覺s覺n覺 hafifletmek için s覺cak içecekler, tuzlu gargara, bal ve limon kar覺覺m覺, t覺bbi bitki çaylar覺 gibi doal yöntemler kullan覺labilir. Ayr覺ca nemli havan覺n salanmas覺 ve tahri edici maddelerden kaç覺n覺lmas覺 da boaz ar覺s覺n覺 hafifletmeye yard覺mc覺 olabilir.

Boaz Ar覺s覺na 襤yi Gelen Bitkiler Nelerdir?

Boaz ar覺s覺n覺 hafifletmek için kullan覺lan bitkiler aras覺nda papatya, adaçay覺, zencefil, 覺s覺rgan otu ve okaliptüs bulunur. Bu bitkilerin çaylar覺 veya tentürleri boaz ar覺s覺n覺 hafifletebilir. Ancak bitkilerin kullan覺m覺 önce bir uzmana dan覺覺lmal覺d覺r.

Boaz Ar覺s覺 Nas覺l Önlenir?

Boaz ar覺s覺n覺 önlemek için enfeksiyonlardan kaç覺nmak, yeterli uyku almak, ba覺覺kl覺k sistemini güçlendirmek, sigara ve alkol tüketiminden kaç覺nmak, nemli havay覺 sürdürmek ve kiisel hijyene dikkat etmek önemlidir.

Boaz Ar覺s覺na Ne 襤yi Gelir

Boaz Ar覺s覺n覺 Hafifletmek 襤çin Evde Neler Yap覺labilir?

Evde boaz ar覺s覺n覺 hafifletmek için bol su içmek, s覺cak s覺v覺lar tüketmek, tuzlu gargara yapmak, nemli hava salamak, dinlenmek ve boaz覺 korumak önemlidir. Ayr覺ca bahsedilen bitkisel çözümleri de deneyebilirsiniz.

Boaz Ar覺s覺 ve Öksürük Aras覺ndaki 襤liki Nedir?

Boaz ar覺s覺 ve öksürük genellikle ayn覺 altta yatan nedenlerden kaynaklan覺r. Örnein, souk alg覺nl覺覺 veya grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlar覺 hem boaz ar覺s覺na hem de öksürüe neden olabilir. Bu semptomlar, solunum yollar覺ndaki iltihap veya tahri sonucu ortaya ç覺kar.

Boaz Ar覺s覺n覺n Strep Boaz Enfeksiyonu ile 襤likisi Nedir?

Strep boaz enfeksiyonu, boaz ar覺s覺 ve boazda ilik gibi iddetli belirtilere neden olan bir bakteriyel enfeksiyondur.

Eer boaz ar覺s覺 ani bir ekilde balarsa ve yutkunma s覺ras覺nda iddetli ar覺ya neden oluyorsa, strep boaz enfeksiyonu olabilir. Bu durum tedavi edilmezse komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle doktora dan覺mak önemlidir.

Hangi Yiyecek ve 襤çecekler Boaz Ar覺s覺na 襤yi Gelebilir?

Boaz ar覺s覺n覺 hafifletmek için s覺cak çorbalar, taze meyve sular覺, 覺l覺ml覺 s覺cakl覺kta çaylar, yourt ve püre gibi yumuak ve besleyici yiyecekler önerilir. Baharatl覺 veya tahri edici yiyeceklerden kaç覺n覺lmal覺d覺r.

Boaz Ar覺s覺na Gargara 襤yi Gelir mi?

Evet, tuzlu su veya antiseptik bir gargara boaz ar覺s覺n覺 hafifletebilir. Bu, boazdaki mikroplar覺 öldürmeye ve tahrii azaltmaya yard覺mc覺 olabilir. Ancak çok s覺k ve uzun süreli gargara kullan覺m覺, a覺z kuruluuna veya tahrie neden olabilir, bu nedenle doktor önerilerine dikkat etmek önemlidir.

Boaz Ar覺s覺 Çocuklarda Nas覺l Tedavi Edilmelidir?

Çocuklarda boaz ar覺s覺n覺 tedavi etmek için öncelikle bir doktora bavurmak önemlidir. Doktorun önerdii tedaviye uyulmal覺d覺r. Genellikle dinlenme, bol s覺v覺 tüketimi ve ar覺 kesici ilaçlar önerilir. Çocuklara özellikle aspirin verilmemelidir, çünkü Reye sendromu riskini art覺rabilir.

Boaz Ar覺s覺 Geçtii Halde Ses K覺s覺kl覺覺 Neden Olabilir?

Boaz ar覺s覺 geçtikten sonra bile ses k覺s覺kl覺覺 devam edebilir. Bu durum, özellikle a覺r覺 öksürme veya ses tellerine zarar veren bir enfeksiyon sonucu olabilir. Ses telleri üzerindeki tahri veya iltihap, ses k覺s覺kl覺覺na neden olabilir. Eer ses k覺s覺kl覺覺 uzun süre devam ederse bir kulak burun boaz uzman覺na dan覺mak önemlidir.

Boaz Ar覺s覺n覺 Önlemek 襤çin Hangi A覺lar Önerilir?

Boaz ar覺s覺n覺 önlemek için grip a覺s覺 ve streptokok bakterilerine kar覺 yap覺lan strep boaz a覺s覺 önerilir. Bu a覺lar, bu enfeksiyonlar覺 önlemede yard覺mc覺 olabilir ve dolay覺s覺yla boaz ar覺s覺n覺n riskini azaltabilir.

Geçmeyen Boaz Ar覺s覺 Neden Olur?

Geçmeyen boaz ar覺s覺 altta yatan ciddi bir sal覺k sorununun belirtisi olabilir. Kronik boaz ar覺s覺, reflü hastal覺覺, bademcik iltihab覺, sinüzit, tümörler veya alerjiler gibi çeitli nedenlerle ilikilendirilebilir. Geçmeyen boaz ar覺s覺 ikayeti olan kiiler mutlaka bir sal覺k profesyoneline dan覺mal覺d覺r.

Boaz Ar覺s覺ndan Kurtulmak 襤çin Evde Uygulanabilecek Öneriler Nelerdir?

Boaz ar覺s覺ndan kurtulmak amac覺yla doktorunuzun bilgisi ve önerisi dahilinde yapabileceiniz çeitli uygulamalar mevcuttur:

 • Tuzlu su ile gargara yap覺n.
 • Bal tüketin. Bal, antimikrobik özellie sahip, yara onar覺m覺n覺 destekleyen, boaz ar覺s覺 için s覺kça tercih edilen doal bir üründür.
 • Kuruyan sinüsler için ortam覺 nemlendirin.
 • Nefes aç覺c覺 uçucu yalar ile buhar banyosu yap覺n.

Boaz Ar覺s覺 Nas覺l Geçer?

Farkl覺 hastal覺klardan kaynakl覺 oluan boaz ar覺s覺n覺n iyilemesinde istirahatin önemli bir yeri vard覺r.

Boaz ar覺s覺nda ses tellerini dinlendirmek de önemlidir. Yüksek sesle konumamak ve gerekli olmad覺kça çok konumayarak boaz覺 tahri etmemek gerekir. Ayr覺ca boaz覺n kurumamas覺 için s覺k s覺k s覺v覺 tüketerek boaz nemlendirilebilir.

Boaz ar覺s覺, solunan kirli havadan kaynaklanabilecei için sigara içilen ortamda bulunmak veya sigara içmek, boaz ar覺s覺 oluturur. Boaz ar覺s覺n覺n bir an önce iyilemesi için çeitli besinler kullan覺labilir. Bu besinlerin bal覺calar覺 öyle s覺ralanabilir:

 • Bal: Boaz ar覺s覺nda en çok kullan覺lan besinler aras覺nda bal yer al覺r. Bal tek ba覺na veya 覺l覺k bitki çaylar覺na kat覺larak tüketildiinde boaz覺 yumuat覺r ve nemlendirir. Ayr覺ca a覺z yaralar覺nda, öksürükte ve boaz ar覺s覺nda iyilemeye yard覺mc覺d覺r.

 • Sar覺msak: Halk aras覺nda doal antibiyotik olma özellii ile bilinen sar覺msak, enfeksiyon durumunda kullan覺ld覺覺nda enfeksiyonu azaltarak boaz ar覺s覺n覺n geçmesine yard覺mc覺 olabilir. Sar覺msak yemeklere kat覺larak veya çi halde tüketildiinde faydas覺n覺 gösterir. Mide rahats覺zl覺覺 olan kiiler, sar覺msa覺 çi olarak tükettiinde rahats覺zl覺k oluturabilecei unutulmamal覺d覺r.
 • Elma Sirkesi: Antibakteriyel özellii olan elma sirkesi, bakteri kaynakl覺 enfeksiyonu azaltabilir. Ayr覺ca asidik yap覺s覺 ile boazda oluan balgam覺 parçalayaca覺ndan öksürüü ve boaz ar覺s覺n覺 azaltmaya yard覺mc覺 olabilir. Elma sirkesi gargara olarak veya besinlere kat覺larak tüketilebilir.

Boaz Ar覺s覺 襤çin 襤laç Kullan覺l覺r m覺?

Boaz ar覺s覺 için ilaç kullan覺m覺, semptomlar覺n nedenine bal覺d覺r. Genellikle ar覺 kesici, anti-inflamatuar ilaçlar veya boaz spreyleri kullan覺labilir. Ancak, doru tedaviyi belirlemek ve olas覺 yan etkileri deerlendirmek için bir sal覺k profesyoneliyle görümek önemlidir.

Çocuklarda Boaz Ar覺s覺 Nas覺l Geçer?

Çocuklarda boaz ar覺s覺n覺n tedavisi genellikle dinlenme, bol s覺v覺 al覺m覺, nemli hava, 覺l覺ml覺 s覺cakl覺ktaki içecekler ve ar覺 kesicilerin kullan覺m覺n覺 içerir. Ancak, çocuun ya覺na ve sal覺k durumuna bal覺 olarak uygun tedaviyi belirlemek için bir pediatriste bavurmak önemlidir.

Covid Boaz Ar覺s覺 Yapar m覺?

Evet, COVID-19'un belirtileri aras覺nda boaz ar覺s覺 da bulunabilir. Ancak, bu sadece tek ba覺na bir belirti olarak deerlendirilmemeli; dier COVID-19 semptomlar覺 ve risk faktörleri de göz önüne al覺nmal覺d覺r. COVID-19 üphesi durumunda, sal覺k profesyoneliyle iletiime geçmek önemlidir.

Boaz Ar覺s覺 ve Öksürüe Ne 襤yi Gelir?

Boaz ar覺s覺 ve öksürük için s覺cak içecekler, bal, limonlu su, boaz pastilleri ve öksürük uruplar覺 gibi rahatlat覺c覺 yöntemler denenebilir. Ancak, iddetli veya uzun süren semptomlar için bir sal覺k profesyoneliyle görümek önemlidir.

Yutkunurken Boaz Ar覺s覺 Neden Olur?

Yutkunurken boaz ar覺s覺 genellikle boaz覺n iltihaplanmas覺 veya tahri olmas覺 nedeniyle olabilir. Enfeksiyonlar, reflü, alerjiler veya boazda yabanc覺 bir cisim gibi çeitli faktörler bu duruma neden olabilir. Altta yatan nedenin belirlenmesi için bir sal覺k uzman覺na dan覺mak önemlidir.

Hamilelikte Boaz Ar覺s覺 Neden Olur?

Hamilelik s覺ras覺nda boaz ar覺s覺, hormonal deiiklikler ve ba覺覺kl覺k sistemi üzerindeki etkilerden kaynaklanabilir. Genellikle s覺cak içecekler, boaz pastilleri ve dinlenme gibi evde uygulanabilen rahatlat覺c覺 yöntemlerle hafifletilebilir. Ancak, hamilelikle ilgili sal覺k endieleri için bir sal覺k profesyoneliyle görümek önemlidir.

Tek Tarafl覺 Boaz Ar覺s覺 Neden Olur?

Tek tarafl覺 boaz ar覺s覺, genellikle lokal bir sorunun belirtisi olabilir. Bademcik iltihab覺, tümörler veya sinir problemleri gibi durumlar tek tarafl覺 boaz ar覺s覺na neden olabilir. Bu durumda bir doktora bavurmak ve detayl覺 bir deerlendirme yapmak önemlidir.

iddetli Boaz Ar覺s覺 Nas覺l Geçer?

iddetli boaz ar覺s覺 için dinlenme, bol s覺v覺 al覺m覺, s覺cak içecekler, boaz spreyleri ve ar覺 kesiciler kullan覺labilir. Ancak, iddetli ve uzun süren boaz ar覺lar覺 için bir sal覺k profesyoneli taraf覺ndan deerlendirme ve uygun tedavi önerisi almak önemlidir.

Boaz Ar覺s覺 Nas覺l Ge癟er

Boaz Ar覺s覺 Hakk覺nda S覺k Sorulan Sorular Nelerdir?

1 Ayd覺r Geçmeyen Boaz Ar覺s覺 Nedenleri Nelerdir?

1 ayd覺r geçmeyen boaz ar覺s覺 nedenleri u ekilde s覺ralanabilir:

 • Souk Alg覺nl覺覺: Viral enfeksiyonlar genellikle boaz ar覺s覺na neden olabilir ve bu durum 1 aydan daha uzun sürebilir.
 • Grip: Grip, iddetli boaz ar覺s覺na yol açabilir ve iyileme süreci uzun olabilir.
 • Alerjik Reaksiyonlar: Alerjik durumlar, boazda tahrie ve ar覺ya neden olabilir, bu da uzun süre devam edebilir.
 • Sinüzit: Sinüzit, burun ve boaz bölgesinde iltihaplanmaya neden olarak uzun süreli boaz ar覺s覺na yol açabilir.
 • Boaz Enfeksiyonlar覺: Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, boaz ar覺s覺n覺 uzun süreli hale getirebilir.

3 Ayd覺r Geçmeyen Boaz Ar覺s覺 Nedenleri Nelerdir?

 • Kronik Faranjit: Uzun süreli boaz ar覺s覺na neden olan bir boaz iltihaplanmas覺 durumu.
 • Reflü Hastal覺覺: Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmas覺, boazda tahrie ve uzun süreli ar覺ya neden olabilir.
 • Sigara 襤çme Al覺kanl覺覺: Sigara içmek, boaz覺n tahri olmas覺na ve uzun süreli ar覺ya yol açabilir.
 • Ba覺覺kl覺k Sistemi Sorunlar覺: Zay覺f ba覺覺kl覺k sistemi, enfeksiyonlara kar覺 direnci azaltabilir ve boaz ar覺s覺n覺 uzun süreli hale getirebilir.
 • Sinir Sistemi 襤le 襤lgili Sorunlar: Sinir sistemi problemleri, boaz ar覺s覺n覺n kroniklemesine neden olabilir.

Boaz Ar覺s覺 Kaç Günde Geçer?

Boaz ar覺s覺n覺n süresi, alt覺nda yatan nedenlere ve tedaviye bal覺 olarak deiir. Genellikle hafif vakalarda birkaç gün içinde iyileme görülebilir, ancak baz覺 durumlarda daha uzun süreçler gerekebilir.

Sürekli Tekrarlayan Boaz Ar覺s覺 Neden Olur?

Sürekli tekrarlayan boaz ar覺s覺, altta yatan kronik bir durumu iaret edebilir. Profesyonel bir sal覺k deerlendirmesi önemlidir.

Boaz Ar覺s覺 Öksürük Yapar m覺?

Evet, boaz ar覺s覺 genellikle öksürükle birlikte görülür. Boazdaki tahri öksürük refleksini tetikleyebilir.

Boaz Ar覺s覺 Kulaa Vurursa Ne Olur?

Boaz ar覺s覺, kulaklara yay覺labilir ve kulak ar覺s覺na neden olabilir. Bu durum, orta kulak enfeksiyonu veya kulak tüpü disfonksiyonu olabilir.

Boazdaki Nodül Kulak Ar覺s覺 Yapar m覺?

Boazdaki nodül, kulak ar覺s覺na neden olabilir. Ancak, bu durumun spesifik nedenleri ve etkileri bir doktor taraf覺ndan deerlendirilmelidir.

Hamilelikte Boaz Ar覺s覺 Yutkunma Zorluu Yapar m覺?

Hamilelik s覺ras覺nda hormonal deiiklikler ve ba覺覺kl覺k sistemi üzerindeki etkiler nedeniyle boaz ar覺s覺 ve yutkunma zorluu yaanabilir.

Boaz Ar覺s覺 Corona Belirtisi Midir?

Boaz ar覺s覺, COVID-19'un belirtilerinden biri olabilir, ancak tek ba覺na bu tan覺ya yol açacak spesifik bir belirti deildir. Dier semptomlar da deerlendirilmelidir.

Boaz Ar覺s覺 襤çin Pastil Kullan覺l覺r m覺?

Evet, boaz ar覺s覺 için kullan覺lan pastiller, ar覺y覺 hafifletmeye ve boaz覺 yat覺t覺rmaya yard覺mc覺 olabilir.

Boaz Ar覺s覺 襤çin Sprey Kullan覺l覺r m覺?

Boaz spreyleri, boaz ar覺s覺n覺 hafifletmek ve tahrii azaltmak için kullan覺labilir. Ancak, uzun süren ar覺lar için profesyonel tavsiye almak önemlidir.

Boaz Ar覺s覺 ve Ses K覺s覺kl覺覺na Ne 襤yi Gelir?

S覺cak içecekler, boaz pastilleri, dinlenme ve su içme gibi yöntemler, boaz ar覺s覺 ve ses k覺s覺kl覺覺na yard覺mc覺 olabilir.

Tiroid Boaz Ar覺s覺 Yapar m覺?

Tiroid problemleri, boazda ilik ve ar覺ya neden olabilir. Ancak, spesifik bir tehis için doktora dan覺覺lmal覺d覺r.

20'lik Di 襤ltihab覺 Boaz Ar覺s覺 Yapar m覺?

20'lik di iltihab覺, çevre dokular覺 tahri edebilir ve bu da boaz ar覺s覺na neden olabilir. Uzun sürmesi durumunda bir di hekimine dan覺覺lmal覺d覺r. Boaz ar覺s覺 s覺k görülen bir ikayettir. Bu ikayeti kendinizde gözlemlemeniz halinde sal覺k kurulular覺na bavurarak hekimlerden destek alman覺z önerilir.

Prof. Dr.
Hakan G繹癟men
Kulak Burun Boaz
襤stinye niversitesi Hastanesi Bah癟eehir
3524801

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.