Doç. Dr.Bora Baysal

  • İlgi Alanları
  • Premature bebekler
  • Yenidoğan solunum hastalıkları
  • Yenidoğanın kalp hastalıkları
  • Yenidoğan metabolizma bozuklukları
  • Yenidoğanın enfeksiyon hastalıkları
  • Yenidoğanın sarılığı
  • Yenidoğanın beslenme bozuklukları
  • Pierre robin sendromu

Eğitim ve Uzmanlık
2014 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Tez Adı: 2008-2010 Yılları Arasında Yenidoğan Servisinde İzlenen 471 Bebekte Ateş Etiolojisi 2017 Tez Danışmanı Füsun Atlıhan
31.3.2017 Tıpta Yandal Uzmanlık Dokuz Eylül Üniversitesi
2006 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tez Adı: 2008 - 2010 Yılları Arasında Yenidoğan Servisinde İzlenen 471 Bebekte Ateş Etiolojisi 2011 Tez Danışmanı Füsun Atlıhan
29 Eylül 2011 Tıpta Uzmanlık Sağlık Bilimleri Üniversitesi
1998 Tıp Fakültesi

Deneyim
2020-2021 Doktor Öğretim Üyesi Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2014-2017 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Mesleki Üyelikler
Türk Neonatoloji Derneği 2017

Ödüller
Araştırma Projesi Ödülü, Türk Neonatoloji Dernegi, 2020
UNEKO 24 Üçüncülük Ödülü, Türk Neanotoloji Dernegi, 2016
UNEKO 23 Ödülü, Türk Neatoloji Dernegi, 2015

Kurs ve Sertifikalar
Çocuklarda Ileri Yasam Destegi Programı, Çocuklarda Ileri Yasam Destegi Programı Sertfifikası, Konya, Sertifika, 14.11.2006 -17.11.2006 (Ulusal) 40843 9
3. Neonatoloji Uzmanları Için Hedefe Yönelik Ekokardiyografi ve Intestinal USG Kursu, 3. Neonatoloji
Uzmanları Için Hedefe Yönelik Ekokardiyografi ve Intestinal USG Kursu, Ankara, Kurs, 19.03.2018 - 21.03.2018 (Ulusal) 40844 2 Neonatologlara Yönelik YeniDogan Yogun Bakımda Akciger Ultrasonografisi Kursu - 3, Neonatologlara Yönelik Yeni Dogan Yogun Bakımda Akciger Ultrasonografisi Kursu - 3, Izmir, Kurs, 10.03.2018 - 10.03.2018 (Ulusal) 40843
25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Periferik Yerlestirilen Santral Katater (PICC) Kursu, Antalya, Kurs, 12.04.2017 -16.04.2017 (Ulusal) 40843
24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kolay Adımlarla Etkili Sunumlar Yapmak, Antalya, Kurs, 17.04.2016 - 20.04.2016 (Ulusal) 40843
23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Simule Uygulamalı Invaziv Girisimler Kursu, ADANA, Kurs, 19.04.2015 -19.04.2015 (Ulusal) 40843
22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Ileri Mekanik Ventilasyon Kursu, Antalya, Kurs, 10.04.2014 - 10.04.2014 (Ulusal) 40843
21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Yenidogan Bakımında Güncel Uygulamalar Kursu, Antalya, Kurs, 14.04.2013 -14.03.2013 (Ulusal) 40842
Travma ve Resüsitasyon Kursu, 69. Travma ve Resüsitasyon Kursu, Konya, Kurs, 24.04.2006 - 27.04.2006 (Ulusal) 40844

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Baysal Bora, Tüzün Funda, Yücesoy Bagdıken Ebru, Özbal Seda, Ergür Bekır Ugur,

Sönmez Ataç, Olgun Yüksel, Kırkım Günay, Evın Eskıcıoglu Hande, Duman Nuray,

Kumral Abdullah, Yılmaz Osman, Özkan Hasan (2021). Topiramate And Darbepoetin Alpha

Ameliorate Bilirubin-İnduced Neuronal Cell Damage. European Review For Medical And

Pharmacological Sciences, 25(9), 3585-3593., Doi: 10.26355/Eurrev_202105_25841 (Yayın No:

7063305)

2. Baysal Bora, Öner Öznur (2021). Perinatal Outcome İn Newborns Of Women With Gestational

Diabetes Mellitus. Gynecology &Amp; Reproductive Health, 5(4), 1-4. (Yayın No: 7059680)

3. Senyuva Irem, Baysal Bora (2021). Pregnant And Newborn Health İn Covıd-19 Pandemic:

Knowledge Level, Attitude And Perspective Of Obstetricians &Amp;Amp; Gynecologists And

Pediatricians İn Turkey (A Survey-Based Study). Electronic Journal Of General Medicine, 18(3), 1-

8., Doi: 10.29333/Ejgm/10831 (Yayın No: 7052783)

4. Çelık Önder,Saglam Aylın,Baysal Bora,Derwig Iris E,Çelık Nılüfer,Ak Mehmet,Aslan

Selma N,Ulas Mustafa,Ersahın Aynur Adevıye,Tayyar Ahter Tanay,Duran Bülent,Aydın

Süleyman (2020). Factors Preventing Materno-Fetal Transmission Of Sars-Cov-2. Placenta, 97,

1-5., Doi: 10.1016/J.Placenta.2020.05.012 (Yayın No: 6283965)

2

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

5. Çelık Önder, Çelık Nılüfer, Aydın Süleyman, Baysal Bora, Aydın Suna, Saglam Aylın,

Gürsu Yagmur, Dalkılıç Semıh, Ulas Mustafa, Özçıl Mustafa Dogan, T. Tayyar Ahter,

Cengız Ferhat, Ugur Kader, Akkoç Ramazan Fazıl, Ersahın Aynur Adevıye (2020).

Combating Sars-Cov-2 Through Lipoxins, Proteasome, Caveolin And Nuclear Factor-?B Pathways İn

Non-Pregnant And Pregnant Populations. Cellular And Molecular Biology, 66(3), 221-229., Doi:

10.14715/Cmb/2020.66.3.36 (Yayın No: 7052606)

6. Cılaker Mıçılı Serap, Engür Defne, Genç Sermın, Ercan Ilkcan, Soy Fatma Sıla, Baysal

Bora, Kumral Abdullah (2020). Oxygen Exposure İn Early Life Activates Nlrp3 İnflammasome

İn Mouse Brain. Neuroscience Letters, Doi: 10.1016/J.Neulet.2020.135389 (Yayın No: 6761277)

7. Baysal Bora, Tüzün Funda, Engür Defne, Özbal Seda, Ergür Bekır Ugur, Iscan

Burçın, Yücesoy Ebru, Duman Nuray, Özkan Hasan, Kumral Abdullah (2019).

Prophylactic Fucose Can Alleviate Lipopolysaccharide-Induced Cholestatic Liver Injury İn Neonatal

Rats. Journal Of Pediatric Infectious Diseases, 14(5), 253-259., Doi: 10.1055/S-0039-1694710

(Yayın No: 7052480)

8. Tüzün Funda, Özkan Hasan, Çetınkaya Merıh, Yücesoy Ebru, Kurum Özge, Cebecı

Burcu, Çakmak Ertan, Özkütük Aydan, Keskınoglu Pembe, Baysal Bora, Kumral

Abdullah, Duman Nuray (2019). Is European Medicines Agency (Ema) Sepsis Criteria Accurate

For Neonatal Sepsis Diagnosis Or Do We Need New Criteria?. Plos One, 14, Doi:

10.1371/Journal.Pone.0218002 (Yayın No: 7052511)

9. Baysal Bora, Toklu Baysal Bahar, Çalkavur Sebnem, Atlıhan Füsun (2018). Etiology Of

Fever İn Neonates: Is It Just Due To Infection?. Journal Of Pediatric Infectious Diseases, 13(3),

224-228., Doi: 10.1055/S-0038-1646922 (Yayın No: 7052829)

10. Tüzün Funda,Yücesoy Ebru,Baysal Bora,Kumral Abdullah,Duman Nuray,Özkan Hasan

(2017). Comparison Of Intergrowth-21 And Fenton Growth Standards To Assess Size At Birth

And Extrauterine Growth İn Very Preterm İnfants. The Journal Of Maternal-Fetal &Amp; Neonatal

Medicine, 31(17), 1-6., Doi: 10.1080/14767058.2017.1339270 (Yayın No: 3985399)

11. Toklu Baysal Bahar, Baysal Bora, Genel Ferah, Erdur Barıs, Zbek Erhan O, Demır

Korcan, Özkan Behzat (2017). Neurodevelopmental Outcome Of Children With Congenital

Hypothyroidism Diagnosed İn A National Screening Program İn Turkey. Indian Pediatrics, 54(5),

381-384., Doi: 10.1007/S13312-017-1111-5 (Yayın No: 7052441)

12. Atabay Ihsan, Köse Semır, Çaglıyan Erkan, Baysal Bora, Yücesoy Ebru, Altunyurt

Sabahattın (2017). A Prospective Cohort Study On The Prediction Of Fetal Distress And Neonatal

Status With Arterial And Venous Doppler Measurements İn Appropriately Grown Term Fetuses.

Archives Of Gynecology And Obstetrics, 296(4), 721-730., Doi: 10.1007/S00404-017-4462-1

(Yayın No: 7052397)

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings)

Basılan Bildiriler :

Baysal Bora (2018). Comparison Of Mortality And Morbidity İn Preterms Of Patent Ductus

Arteriosus Of Syrian And Turkish Infants Born At 28 Weeks Or Less: Is War More Harmful To

Children? Is İt Genetic?. 14. Uluslararası Kardiyoloji Ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler

Kongresi, 38-38. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7052845)

1.

Baysal Bora (2019). Prematüre Bebeklerde Pda Tedavisinde Parasetamol Etkili Ve Güvenli Mi?.

Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 9 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6823776)

2.

Baysal Bora, Cılaker Mıçılı Serap, Engür Defne, Tüzün Funda, Akokay Pınar, Iscan

Burçın, Yücesoy Bagdıken Ebru, Ergür Bekır Ugur, Keskınoglu Pembe, Yılmaz Osman,

Duman Nuray, Özkan Hasan, Kumral Abdullah (2019). Ideal Postnatal Dıet To

Achıeve The Best Neurodevelopmental Outcomeın The Fetal Growth Restrıctıon

Model. World Congress Of Perinatal Medicine (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:6823737)

3.

Cılaker Mıçılı Serap, Engür Defne, Tüfekcı Kemal Ugur, Baysal Bora, Eltutan Bedir Irem,

Genç Sermın, Kumral Abdullah (2021). Hiperoksi Beyin Enerjisi Metabolizmasında Glikoliz

Yolagından Pentoz Fosfat Yolagına Yönelmeye Neden Olabilir Mi?/Does Hyperoxia Cause A Shift İn

Brain Energy Metabolism From Glycolysis To Pentose Phosphate Pathway?. 6. Uluslararası Tıp Ve

Saglık Bilimleri Arastırmaları Kongresi (Utsak) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:7021451)

4.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1. Sımsek Ayse, Baysal Bora (2021). Yenidogan Yogun Bakım Ünitesinde Dogumsal Kalp Hastalıgı

Sıklık Ve Dagılımı: Tek Merkez Deneyimi. Ortadogu Tıp Dergisi, 11(04), 446-449., Doi:

10.21601/Ortadogutipdergisi.525745 (Kontrol No: 6822354)

3

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

2. Baysal Bora, Sımsek Ayse (2020). A Case Series Of Neonatal Supraventriculartachycardia: A

Review Of Different Management Andclinical Outcomes. Tepecik Egit. Ve Arast. Hast. Dergisi,

30(02), 117-121., Doi: 10.5222/Terh.2020.87609 (Kontrol No: 6822278)

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Kumral Abdullah,Eltutan Bedir Irem,Engür Defne,Tüfekcı Kemal Ugur,Ercan Ilkcan,Cılaker

Mıçılı Serap,Baysal Bora,Genç Sermın (2020). In Vitro Redoks Modülasyonunun Nöral Kök Hücre

Farklılasması Üzerine Etkileri. 28. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:6648694)

Diger Yayınlar

1. Baysal Bora (2020). Humidification Solution As A Source For Spreading Burkholderia Cepaciain A

Neonatal Intensive Care Unit. Journal Of Pedıatrıc Infectıous Dıseases, 15(05), 262-264.,

Doi: 10.1055/S-0040-1708512 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No:

6822093)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma Notu Vb.

1. Vaka Takdimi, Baysal Bora (2020). Humidification Solution As A Source For Spreading

Burkholderia Cepaciain A Neonatal Intensive Care Unit. Journal Of Pedıatrıc Infectıous

Dıseases, 15(05), 262-264., Doi: 10.1055/S-0040-1708512 (Yayın No: 6822093)