Prof. Dr.Bora Gürer

  • İlgi Alanları
  • Beyin damar hastalıkları cerrahisi
  • Beyin tümörleri
  • Omurilik hastalıkları cerrahisi
  • Periferik sinir cerrahisi
  • Çocuk beyin cerrahisi
  • Yeni doğan

Eğitim ve Uzmanlık
2007 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans
2008 -2013 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Uzmanlık
2012-2013 University of Wisconsin School of Medicine and Public Health - Research Fellowship
2016 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Doçentlik
2021 - İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı - Profesör

Deneyim
2007 - 2008 - Yozgat Boğazlıyan Devlet Hastanesi – Doktor
2008 - 2013 - Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Beyin Cerrahi Kliniği - Arş.Gör.
2012 - 2013 - Department of Neurological Surgery, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA - Research Fellow
2018 - 2021 - Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul – Doç. Dr

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Yılmaz ER, Gürer B, Şanlı AM, Dolgun H, Şekerci Z. Posterior fossa cerrahisi sonrası ortaya çıkan serebellar mutizm: Olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi. 2010; 15(4): 210-212

 

D2. Gürer B, Ergün BR. Konjenital kafatası ve meninks anomalileri. Turkiye Klinikleri Jornal of E.N.T.-Special Topics. 2011; 4(3): 1-6.

 

D3. Yılmaz ER, Gürer B, Şanlı AM, Dolgun H, Kertmen H, Bulut H, Şekerci Z. Beyin cerrahi servisinde hasta memnuniyeti anketleri ve hizmet kalitesine etkileri. Ortadogu Tıp Dergisi. 2011; 3(3): 126-129.

 

D4. Gürer B, Kertmen H, Yılmaz ER, Dolgun H, Şekerci Z. Lomber disk cerrahisini takiben ortaya çıkan semptomatik pnömosefali: Olgu sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi. 2011; 21(3): 282-284.

 

D5. Yılmaz ER, Gürer B, Özsoy U, Kertmen HH, Dolgun H, Kanat MA, Arıkök AT, Ergüder Bİ, Şekerci Z. Levetiracetam’ın ve metilprednizolon’un tavsan spinal kord iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine karsılastırmalı etkileri. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences. 2011; 23(3): 242-249.

 

D6. Erbaş YC, Yılmaz ER, Kertmen HH, Şanlı AM, Dolgun H, Gürer B, Özçamur N, Çaglar Ş. Beyin cerrahisinde günübirlik cerrahi uygulamalar ve sonuçlarımız. Ortadogu Tıp Dergisi. 2011; 3(4): 177-180.

 

D7. Dolgun H, Gürer B, Sarı RO, Yılmaz ER, Şekerci Z. Lomber diskektomi sonrası konulan alkaptonüri tanısı: Olgu sunumu ve literatür derlemesi. Fırat Tıp Dergisi. 2012; 17(3): 178-181.

 

D8. Özkan D, Arık E, Dolgun H, Gürer B, Gümüş H. Servikal diskektomi sonrası gözlenen negatif basınçlı akciger ödemi. Anestezi Dergisi 2012; 20(3): 183-185.

 

D9. Turkoglu E, Gurkas E, Orhan G, Gürer B, Ak F. Basilar rete mirabile. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. 2014; 22(4): 270-2.

 

D10. Turkoglu E, Karavelioglu E, Guvenal AB, Gurer B. Posterior spinal fiksasyon için kullanilan lomber orta hat insizyonundan torasik ampiyemin spontan drenaji. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. 2015; 23(3): 247-50. doi: 10.5336/caserep.2013-37250.

D11. Bozkurt H, Önder E, Gürer B, Eser MT, Kertmen H, Şekerci Z. Oligodendrogliomlarda osteopontin ekspresyon düzeylerinin histolojik derece ve sağ kalım ile ilişkisi. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2014; 36: 548-554. doi: 10.7197/1305-0028.80329.

         D12. Öztürk ÇÖ, Gürer B, Kertmen H, Bozkurt H, Kasım E, Kanat MA, Arıkök AT, Ergüder Bİ, Sargon MF, Şekerci Z. Progesteron’un Tavşan Spinal Kord İskemi/Reperfüzyon Hasarında Nöroprotektif Etkileri. Türk Nöroşir Derg 2016; 26(3):207-217.

         D13. Bektaşoğlu PK, Gürer B. Spinal Yaklaşımlarda Robotik Cerrahi. Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2017;7(2):111-6.

         D14. Arık E, Dolgun H, Bektaşoğlu PK, Ergil J, Yılmaz BC, Tönge Ç, Öztürk ÖÇ, Gürses L, Gürer B. Neuroprotective Effect of Paeonol in the Rat Model of Traumatic Brain Injury. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2020;73(1):42-46. DOI: 10.4274/atfm.galenos.2020.35229.

 

 

 

Mesleki Üyelikler(varsa)

  1. Türk Nöroşirurji Derneği (2013)
  2. Türk Nöroonkoloji Derneği (2014)

 

 

 

Araştırma ve Yayınlar(varsa)
 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Turkoglu E, Guven H, Gurer B, Comoglu SS. Abdominal wall haematoma in cardioembolic stroke due to enoxaparine therapy: a report of two cases. BMJ Case Reports. 2009;2009. pii: bcr02.2009.1566. doi: 10.1136/bcr.02.2009.1566.

 

A2. Dolgun H, Gurer B, Sari O, Sekerci Z. Isolated subarachnoid pneumorrhachis. Neurology India. 2011; 59(1): 139-41. doi: 10.4103/0028-3886.76883.

 

A3. Gürer B, Yilmaz ER, Kahveci R, Sekerci Z. Non-ionic contrast media neurotoxicity mimicking intracerebral hematoma. Acta Neurochirurgica. 2011; 153(2): 419-20.

doi: 10.1007/s00701-010-0780-9.

 

A4. Göral N, Ergil J, Alptekin A, Ozkan D, Gürer B, Dolgun H, Gümüs H. Effect of magnesium sulphate on bleeding during lumbar discectomy. Anaesthesia. 2011; 66(12): 1140-5. doi: 10.1111/j.1365-2044.2011.06898.x.

 

A5. Yılmaz ER, Gürer B, Kertmen H, Dolgun H, Sanlı AM, Sekerci Z. The outcome of surgically resected anaplastic astrocytoma and glioblastoma: Results of single center retrospective study. Journal of Neurological Sciences –Turkish. 2011; 28(3): 347-354.

A6. Kahveci R, Sanli AM, Gürer B, Sekerci Z. Orbital hydatid cyst. Journal of Neurosurgery: Pediatrics. 2012; 9(1): 42-4. doi: 10.3171/2011.10.PEDS11126.

 

A7. Gürer B, Yilmaz ER, Kertmen HH, Sekerci Z. Shunt overdrainage after mild head trauma. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2012; 114(2): 196-8.

doi: 10.1016/j.clineuro.2011.10.006.

 

A8. Yilmaz ER, Kertmen H, Dolgun H, Gürer B, Sanli AM, Kanat MA, Arikok AT, Bahsi SY, Ergüder BI, Sekerci Z. Effects of darbepoetin-alpha in spinal cord ischemia-reperfusion injury in the rabbit. Acta Neurochirurgica. 2012; 154(6): 1037-43. doi: 10.1007/s00701-012-1298-0.

 

A9. Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Arikok AT, Demirci A, Gökyaprak SM, Sekerci Z. The effect of thiocolchicoside on cerebral vasospasm following experimental subarachnoid hemorrhage in the rabbit. Acta Neurochirurgica. 2012; 154(8): 1431-6. doi: 10.1007/s00701-012-1420-3. 

 

A10. Sanlı AM, Türkoğlu E, Kertmen H, Gürer B. Hydatid cyst of the ambient cistern radiologically mimicking an arachnoid cyst. Journal of Neurosurgery: Pediatrics. 2012; 10(3): 186-8. doi: 10.3171/2012.6.PEDS11562.

 

A11. Kahveci R, Gürer B, Kaygusuz G, Sekerci Z. Miliary brain metastases from occult lung adenocarcinoma: Radiologic and histopathologic confirmation. Journal of Neurosciences in Rural Practice. 2012; 3(3): 386-9. doi: 10.4103/0976-3147.102638.

 

A12. Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Sekerci Z. Chronic subdural hematoma associated with an arachnoid cyst in a juvenile taekwondo athlete: a case report and review of the literature. Pediatric Neurosurgery. 2012; 48(1): 55-8. doi: 10.1159/000339354.

 

A13. Yilmaz ER, Kertmen H, Gürer B, Kanat MA, Arikok AT, Ergüder BI, Hasturk AE, Ergil J, Sekerci Z. The protective effect of 2-mercaptoethane sulfonate (MESNA) against traumatic brain injury in rats. Acta Neurochirurgica. 2013; 155(1): 141-9.

doi: 10.1007/s00701-012-1501-3.

 

A14. Gürer B, Dilli A, Sanli AM, Yildirim UM, Kertmen H. Vertebrojugular fistula mimicking an intradural schwannoma. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2013; 115(4): 468-71. doi: 10.1016/j.clineuro.2012.05.035.

 

A15. Kertmen H, Gürer B, Yılmaz ER, Sanlı AM, Sorar M, Arıkök AT, Sargon MF, Kanat MA, Ergüder BI, Sekerci Z. The protective effect of low-dose methotrexate on ischemia–reperfusion injury of the rabbit spinal cord. European Journal of Pharmacology. 2013; 714(1-3): 148-56. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.05.012.

 

A16. Sorar M, Fesli R, Gürer B, Kertmen H, Sekerci Z. Spontaneous elevation of a ping-pong fracture: case report and review of the literature. Pediatric Neurosurgery. 2012; 48(5): 324-6. doi: 10.1159/000351412.

 

A17. Gürer B, Bozkurt M, Neves G, Cikla U, Hananya T, Antar V, Salamat S, Başkaya MK. The subparietal and parietooccipital sulci: An anatomical study. Clinical Anatomy. 2013; 26(6): 667-74. doi: 10.1002/ca.22277.

 

A18. Gürer B, Antar V, Cikla U, Bauer A, Baskaya MK. Intraoperative dynamic assessment of the posterior communicating artery and its branches by indocyanine green videoangiography. Surgical Neurology International. 2013; 4: 122. doi: 10.4103/2152-7806.118936.

 

A19. Basmaci M, Hasturk AE, Yilmaz ER, Kertmen H, Gurer B. Unusual massive spinal metastases from a recurrent intracranial glioblastoma multiforme. Indian Journal of Surgical Oncology. 2013; 4(3): 280-3. doi: 10.1007/s13193-013-0238-7.

 

A20. Hasturk AE, Basmaci M, Yilmaz ER, Kertmen H, Gurer B, Atilgan AO. Giant intradiploic epidermoid cyst presenting as solitary skull mass with intracranial extension. Journal of Craniofacial Surgery. 2013; 24(6): 2169-71. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182a2d820.

 

A21. Turkoglu E, Gurer B, Sanli AM, Dolgun H, Gurses L, Oral NA, Donmez T, Sekerci Z. Clinical outcome of surgically treated low-grade gliomas: A retrospective analysis of a single institute. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2013; 115(12): 2508-13.

doi: 10.1016/j.clineuro.2013.10.010.

 

A22. Kahveci R, Gürer B, Yılmaz ER, Dolgun H, Sanlı AM, Ergün BR, Sekerci Z. Early changes in the operated and adjacent segments after anterior cervical microdiscectomy and interbody fusion with polyetheretherketone (PEEK) cage containing synthetic bone particulate: a prospective study of 20 cases. Journal of NeurologicalSciences – Turkish. 2014;  30(4): 629-639.

 

A23. Turkoglu E, Gurer B, Onguru O, Duz B. Multi-staged endoscope-assisted microsurgical resection of a triventricular choroid plexus carcinoma. Journal of Neurological Sciences – Turkish. 2014; 30(4): 823-828.

 

A24. Ozay R, Uzar E, Aktas A, Uyar ME, Gürer B, Evliyaoglu O, Cetinalp NE, Turkay C. The role of oxidative stress and inflammatory response in high-fat diet induced peripheral neuropathy. Journal of Chemical Neuroanatomy. 2014; 55: 51-7.

doi: 10.1016/j.jchemneu.2013.12.003.

 

A25. Canbay S, Gürer B, Bozkurt M, Comert A, Izci Y, Başkaya MK. Anatomical relationship and positions of the lumbar and sacral segments of the spinal cord according to the vertebral bodies and the spinal roots. Clinical Anatomy. 2014; 27(2): 227-33.

doi: 10.1002/ca.22253.

 

A26. Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Arikok AT, Kanat MA, Ergüder BI, Sekerci Z. The comparative effects of recombinant human erythropoietin and darbepoetin-alpha on cerebral vasospasm following experimental subarachnoid hemorrhage in the rabbit. Acta Neurochirurgica. 2014; 156(5): 951-62. doi: 10.1007/s00701-014-2008-x.

 

A27. Cavus UY, Yildirim S, Gurer B, Dibek K, Yilmaz D, Ozturk G, Buyukcam F, Sonmez E. The prognostic value of plasma Δ-copeptin levels in patients with isolated traumatic brain injury. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2014; 40(3): 373-8.

doi: 10.1007/s00068-013-0357-4.

 

A28. Gürer B, Canbay S, Bozkurt M, Cikla U, Hananya T, Okut H, Başkaya MK. Microsurgical anatomy of the denticulate ligaments and their relationship with the axilla of the spinal nerve roots. Clinical Anatomy. 2014; 27(5): 733-7. doi: 10.1002/ca.22292.

 

A29. Çavuş UY, Avci S, Sönmez E, Doğan MS, Gürer B. Isolated photophobia as a presenting symptom of spontaneous subarachnoid hemorrhage. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2014; 122: 138-9. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.04.027.

 

A30. Gürer B, Kertmen H, Akturk UD, Kalan M, Sekerci Z. Use of the bovine pericardial patch and fibrin sealant in meningomyelocele closure. Acta Neurochirurgica. 2014; 156(7): 1345-50. doi: 10.1007/s00701-014-2099-4.

 

A31. Kertmen H, Gürer B, Hasanbasoglu A, Mentese A, Yılmaz ER, Uzun Ö, Altay DU, Arıkök AT, Sekerci Z, Türedi S. Ischemia modified albumin levels in spinal cord ischemia/reperfusion injury: An experimental study. Journal of Neurological Sciences – Turkish. 2014; 31(1): 115-125.

 

A32. Cikla U, Gürer B, Coşkun I. Vertex epidural hematoma and triplegia. Neurology India. 2014; 62(4): 443-4. doi: 10.4103/0028-3886.141245.

 

A33. Gürer B, Kertmen H, Yilmaz ER, Sekerci Z. The surgical outcome of traumatic extra-axial hematomas causing brain herniation in children. Pediatric Neurosurgery. 2013; 49(4): 215-22. doi: 10.1159/000363193.

 

A34. Kahveci R, Gökçe EC, Gürer B, Gökçe A, Kisa U, Cemil DB, Sargon MF, Kahveci FO, Aksoy N, Erdoğan B. Neuroprotective effects of rosuvastatin against traumatic spinal cord injury in rats. European Journal of Pharmacology. 2014; 741: 45-54.

doi: 10.1016/j.ejphar.2014.07.042.

 

A35. Gürer B, Turkoglu E, Kertmen H, Karavelioglu E, Arikok AT, Sekerci Z. Attenuation of cerebral vasospasm and secondary injury by testosterone following experimental subarachnoid hemorrhage in rabbit. Acta Neurochirurgica. 2014; 156(11): 2111-20.

doi: 10.1007/s00701-014-2211-9.

 

A36. Dolgun H, Turkoglu E, Kertmen H, Gurer B, Yilmaz ER, Comoglu SS, Sekerci Z. Gabapentin versus pregabalin in relieving early post-surgical neuropathic pain in patients after lumbar disc herniation surgery: a prospective clinical trial. Neurological Research. 2014; 36(12): 1080-5. doi: 10.1179/1743132814Y.0000000404.

 

A37. Kertmen H, Gürer B, Uluç K, Turkoglu E, Cikla U, Salamat S, Başkaya MK. The determination and comparison of the vascular configurations of the posterior cerebral and posterior communicating arteries by two different techniques. Journal of Neurosurgical Sciences. 2016 Dec;60(4):430-7.

 

A38. Kertmen H, Gürer B, Yimaz ER, Sekerci Z. Acute bilateral isolated foot drop: Report of two cases. Asian Journal of Neurosurgery. 2015; 10(2): 123-5. doi: 10.4103/1793-5482.144596.

 

A39. Gürer B, Kertmen H, Dolgun H, Sekerci Z. Late onset of subdural hematoma after bifrontal contusion. Asian Journal of Neurosurgery. 2016; 11(4): 448.

doi: 10.4103/1793-5482.145115.

 

A40. Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Sekerci Z. Postoperative seizure following transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy. Asian Journal of Neurosurgery. 2016; 11: 450. doi: 10.4103/1793‐5482.145119.

 

A41. Ergil J, Kertmen H, Sayın M, Gürer B, Yılmaz ER, Özkan D, Arıkök AT, Kanat MA, Şekerci Z. Vasoconstrictive effects of levobupivacaine on the basilar artery in the rabbit. Archives of Medical Science. 2015; 11(3): 654-9. doi: 10.5114/aoms.2015.52372.

 

A42. Kertmen H, Gürer B, Yilmaz ER, Kanat MA, Arikok AT, Ergüder BI, Hasturk AE, Ergil J, Sekerci Z. Antioxidant and antiapoptotic effects of darbepoetin-alpha against traumatic brain injury in rats. Archives of Medical Science. 2015; 11(5): 1119-28.

doi: 10.5114/aoms.2015.54869.

 

A43. Yilmaz ER, Gurer B, Kertmen H, Hasturk AE, Evirgen O, Hayirli N, Gokturk H, Can B, Caglar YS, Sekerci Z. The histopathological and ultrastructural effects of the topical application of bacitracin on the cerebral cortex in rats. Turkish Neurosurgery. 2015; 25(1): 78-84. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.10175-13.1.

 

A44. Özay R, Aktaş A, Taşkapılıoğlu MÖ, Gürer B, Erdoğan B, Çağlar YŞ. Does glioblastoma cyst fluid promote sciatic nerve regeneration?. Neural Regeneration Research. 2015; 10(10): 1643-9. doi: 10.4103/1673-5374.167764.

 

A45. Turkoglu E, Seckin H, Gurer B, Ahmed A, Uluc K, Pulfer K, Arat A, Niemann D, Baskaya MK. The cadaveric perfusion and angiography as a teaching tool: Imaging the intracranial vasculature in cadavers. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base. 2014; 75(6): 435-44. doi: 10.1055/s-0034-1386653.

 

A46. Gürer B, Kahveci R, Gökçe EC, Ozevren H, Turkoglu E, Gökçe A. Evaluation of topical application and systemic administration of rosuvastatin in preventing epidural fibrosis in rats. The Spine Journal. 2015; 15(3): 522-9. doi: 10.1016/j.spinee.2014.10.018.

 

A47. Gürer B, Kertmen H, Kasim E, Yilmaz ER, Kanat BH, Sargon MF, Arikok AT, Ergüder BI, Sekerci Z. Neuroprotective effects of testosterone on ischemia/reperfusion injury of the rabbit spinal cord. Injury, International Journal of the Care of the Injured. 2015; 46(2): 240-8. doi: 10.1016/j.injury.2014.11.002.

 

A48. Turkoglu E, Kertmen H, Uluc K, Akture E, Gurer B, Cikla U, Salamat S, Başkaya MK. Microsurgical anatomy of the posterior median septum of the human spinal cord. Clinical Anatomy. 2015; 28(1): 45-51. doi: 10.1002/ca.22490.

 

A49. Gokce EC, Kahveci R, Atanur OM, Gürer B, Aksoy N, Gokce A, Sargon MF, Cemil B, Erdogan B, Kahveci O. Neuroprotective effects of Ganoderma lucidum polysaccharides against traumatic spinal cord injury in rats. Injury, International Journal of the Care of the Injured. 2015; 46(11): 2146-55. doi: 10.1016/j.injury.2015.08.017.

 

A50. Gürer B, Kertmen H, Yılmaz ER, Dolgun H, Hasturk AE, Sekerci Z. The surgical outcome of traumatic extraaxial hematomas causing brain herniation. Turkish Neurosurgery. 2017; 27(1): 37-52. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.14809-15.0.

 

A51. Özay R, Türkoğlu E, Gürer B, Dolgun H, Evirgen O, Ergüder Bİ, Hayırlı N, Gürses L, Şekerci Z, Yılmaz ER. Does Decorin Protect Neuronal Tissue via Its Antioxidant and Antiinflammatory Activity from Traumatic Brain Injury: An Experimental Study. World Neurosurg. World Neurosurg. 2017 Jan;97:407-415. doi: 10.1016/j.wneu.2016.09.115.

 

A52. Kertmen H, Celikoglu E, Ozturk OC, Gürer B, Bozkurt H, Kanat MA, Arikok AT, Erguder BI, Sargon MF, Sekerci Z. The comparative effects of methylprednisolone and tetracosactide (ACTH1-24) on ischemia/reperfusion injury of the rabbit spinal cord. Archives of Medical Science. 2018 Oct;14(6):1459-1470. doi: 10.5114/aoms.2017.65650.

 

A53. Özay R, Türkoğlu ME, Gürer B, Dolgun H, Evirgen O, Ergüder Bİ, Hayırlı N, Gürses L, Şekerci Z. The Protective Effect of Omeprazole Against Traumatic Brain Injury: An Experimental Study. World Neurosurg. 2017 Aug;104:634-643.

doi: 10.1016/j.wneu.2017.04.136.

 

A54. Keser N, Dortcan N, Cikla U, Uluc K, Celikoglu E, Is M, Gurer B. Semivertical Incision: An Aesthetically and Electrophysiologically Effective Mini-Incision Technique for Carpal Tunnel Decompression. Med Sci Monit. 2017 Jun 19;23:2993-3000.

 

A55. Gürer B, Karakoç A, Bektaşoğlu PK, Kertmen H, Kanat MA, Arıkök AT, Ergüder Bİ, Sargon MF, Öztürk ÖÇ, Çelikoğlu E. Comparative effects of vitamin D and methylprednisolone against ischemia/reperfusion injury of rabbit spinal cords. Eur J Pharmacol. 2017 Oct 15;813:50-60. doi: 10.1016/j.ejphar.2017.07.028.

 

A56. Keser N, Celikoglu E, İs M, İlgezdi ZD, Sunar B, Aydin YS, Kevenk AU, Gurer B, Ramazanoglu AF, Keser N. Is there a relationship between blood lipids and lumbar disc herniation in young Turkish adults? Arch Med Sci Atheroscler Dis. 2017 Jun 30;2(1):e24-e28. doi: 10.5114/amsad.2017.68651.

 

A57. Börekci A, Kuru Bektaşoğlu P, Gürer B, Çelikoğlu E. Acute Bilateral Foot Drop as Presenting Symptom of Hemorrhagic Synovial Cyst of Lumbar Spine. World Neurosurg. 2017 Dec;108:999.e7-999.e9. doi: 10.1016/j.wneu.2017.09.098.

 

A58. Mukherjee D, Antar V, Soylemez B, Cikla U, Gürer B, Ekici MA, Field AS, Shahriar Salamat M, Başkaya MK. High-resolution diffusion tensor magnetic resonance imaging of the brainstem safe entry zones. Neurosurg Rev. 2018 Aug 22. doi: 10.1007/s10143-018-1023-4.

 

A59. Börekci A, Kuru Bektaşoğlu P, Ramazanoğlu AF, Gürer B, Çelikoğlu E. Central liponeurocytoma as a clinical entity. Neurol Neurochir Pol. 2018;52(6):670–676. doi:10.1016/j.pjnns.2018.09.001

 

A60. Caglar S, Turkoglu E, Kertmen H, Gurer B, Bozkurt H, Ozay R, Hanalioglu S, Colpan E. Modified Inside-outside Occipito-Cervical Plate System: Preliminary Results. Asian J Neurosurg. 2019 Jan-Mar;14(1):148-153. doi: 10.4103/ajns.AJNS_305_17.

 

A61. Bozkurt H, Kuru Bektaşoğlu P, Borekci A, Öztürk ÖÇ, Kertmen H, Eğilmez R, Yüce MF, Gürer B. Antifibrotic Effect of Boric Acid in Rats with Epidural Fibrosis. World Neurosurg. 2019 Feb;122:e989-e994. doi: 10.1016/j.wneu.2018.10.187.

 

A62. Demir D, Kuru Bektaşoğlu P, Koyuncuoğlu T, Kandemir C, Akakın D, Yüksel M, Çelikoğlu E, Yeğen BÇ, Gürer B. Neuroprotective effects of mildronate in a rat model of traumatic brain injury. Injury. 2019 Oct;50(10):1586-1592. doi: 10.1016/j.injury.2019.08.036.

 

A63. Gürer B, Kertmen H, Kuru Bektaşoğlu P, Öztürk ÖÇ, Bozkurt H, Karakoç A, Arıkök AT, Çelikoğlu E. The effects of Cinnamaldehyde on early brain injury and cerebral vasospasm following experimental subarachnoid hemorrhage in rabbits. Metab Brain Dis. 2019 Dec;34(6):1737-1746. doi: 10.1007/s11011-019-00480-7.

 

A64. Baysungur V, Tezel Ç, Kıral H, Gürer B, Kanbur SM, Alpay L, Doğruyol D, Gürer D, Yılmaz H. Results of surgical resection in lung cancer with synchronous brain metastasis. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019;27(2):192-198 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.15427.

 

A65. Hazneci J, Bektaşoğlu PK, Somay A, Gürer B, Çelikoğlu E. Posterior fossa hibernoma: A rare case in unexpected location radiologically mimicking arteriovenous malformation. Interdisciplinary Neurosurgery 2019;16:146–149 doi: 10.1016/j.inat.2019.01.012.

 

A66. Eser MT, Bektasoglu PK, Gurer B, Bozkurt H, Sorar M, Ozturk OC, Arikok AT, Kertmen H. The Vasorelaxant and Neuroprotective Effects of Mildronate in A Rabbit Subarachnoid Hemorrhage Model. Turkish Neurosurgery. 2020;30(2):163-170. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.24647-18.3.

 

A67. Akturk UD, Tuncer C, Bozkurt H, Sahin OS, Bulut H, Arikok A, Dinc C, Gurer B, Turkoglu E. Blocking VEGF by Bevacizumab Attenuates VEGF-Induced Vasospasm After Experimental Subarachnoid Hemorrhage in Rabbits. World Neurosurgery. 2020 Jul;139:e136-e143. doi: 10.1016/j.wneu.2020.03.151.

 

A68. Fesli R, Kuru Bektaşoğlu P, Gürer B, Arıkök AT, Öztürk ÖÇ, Bozkurt H, Kertmen H. Amelioration of Cerebral Vasospasm and Secondary Injury by Vigabatrin After Experimental Subarachnoid Hemorrhage in the Rabbit. World Neurosurgery. 2020 Sep;141:e559-e565. doi: 10.1016/j.wneu.2020.05.230.

 

A69. Kahveci R, Kahveci FO, Gokce EC, Gokce A, Kısa Ü, Sargon MF, Fesli R, Gürer B. Effects of Ganoderma lucidum polysaccharides on different pathways involved in the development of spinal cord ischemia reperfusion injury: biochemical, histopathological and ultrastructural analysis in a rat model. World Neurosurgery. 2021 Mar 6:S1878-8750(21)00322-3. doi: 10.1016/j.wneu.2021.02.129. Basılmak üzere kabul edilmiştir.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Kertmen Hayri, Turkoglu Erhan, Dolgun Habibullah, Yılmaz Erdal Resit, Gürer Bora, Sekerci Zeki (2009). Surgical treatment of intracranial aneurysm: A single institution’s experience on 178cases. 14th World Congress Of Neurological Surgery of WFNS.

 

B2. Kertmen Hayri, Gurer Bora, Yilmaz Erdal Resit, Ozturk Caglar, Ergun Behzat Ruchan, Sekerci Zeki (2013). Needle in the cervical spine. EANS 2012 Annual Meeting.

 

B3. Kertmen Hayri, Gurer Bora, Yilmaz Erdal Resit, Sanli Ahmet Metin, Sorar Mehmet, Arıkök Ata Türker, Sargon Mustafa Fevzi, Kanat Mehmet Ali, Erguder Berrin Imge, Sekerci Zeki (2013). The protective effect of low-dose methotrexate on ischemia-reperfusion injury in rabbit spinal cord. 15th World Congress Of Neurosurgery (WFNS).

 

B4. Gündogdu Ibrahim, Özen Natalya Kuzovich, Erdogdu Deniz, Çakıcı Fatma Aytül, Gürer Bora, Özdek Ali (2013). Traumatic spinal cord injury and concomitant skull base fracture: A case report. ISCOS 52nd Annual Meeting.

 

B5. Kertmen Hayri, Gürer Bora, Yilmaz Erdal Reşit, Arikok Ata Türker, Kanat Mehmet Ali, Ergüder Berrin İmge, Sekerci Zeki (2015). The comparative effects of recombinant human erythropoietin and darbepoetin-alpha on cerebral vasospasm following experimental subarachnoid hemorrhage in the rabbit. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B6. Gürer Bora, Turkoglu Erhan, Kertmen Hayri, Karavelioglu Ergun, Arikok Ata Türker, Sekerci Zeki (2015). Attenuation of cerebral vasospasm and secondary injury by testosterone following experimental subarachnoid hemorrhage in rabbit. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B7. Gürer Bora, Kertmen Hayri, Kasim Emin, Yilmaz Erdal Reşit, Kanat Burhan Hakan, Sargon Mustafa Fevzi, Arikok Ata Türker, Ergüder Berrin Imge, Sekerci Zeki (2015). Neuroprotective effects of testosterone on ischemia/reperfusion injury of the rabbit spinal cord. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B8. Keser Nese, Çelikoğlu Erhan, Is Merih, Ilgezdi Zeynep Demet, Sunar Bengidar, Aydin Yusuf Sinan, Kevenk Ahmet Uğur, Gürer Bora, Ramazanoglu Ali Fatih, Aydin Imam Hüseyin, Tutkan Ibrahim, Keser Nurgül (2015). Role of Cardiovascular Risk Factors in Symptomatic Lumbar Disc Herniation: Myth or Reality? Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B9. Özay Rafet, Türkoglu Erhan, Gürer Bora, Dolgun Habibullah, Evirgen Oya, Ergüder Berrin Imge, Hayirli Nazli, Gürses Levent, Sekerci Zeki (2015). The effects of omeprazole after traumatic brain injury at rats. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B10. Yilmaz Erdal Resit, Gürer Bora, Kertmen Hayri, Hastürk Askin Esen, Evirgen Oya, Hayirli Nazli, Göktürk Hilal, Can Belgin, Caglar Yusuf Sükrü, Sekerci Zeki (2015). The histopathological and ultrastructural effects of the topical application of bacitracin on the cerebral cortex in rats. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B11. Gürer Bora, Kertmen Hayri, Yilmaz Erdal Resit, Sekerci Zeki (2015). The surgical outcome of traumatic extra-axial hematomas causing brain herniation in children. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B12. Özay Rafet, Türkoglu Erhan, Gürer Bora, Dolgun Habibullah, Evirgen Oya, Ergüder Berrin Imge, Hayirli Nazli, Gürses Levent, Sekerci Zeki (2015). Therapeutic effect of decorine against traumatic brain injury in rats. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B13. Gürer Bora, Kertmen Hayri, Akturk Umut Dogu, Kalan Mehmet, Sekerci Zeki (2015). Use of the bovine pericardial patch and fibrin sealant in meningomyelocele closure. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B14. Mukherjee D, Antar V, Gurer B, Cikla U, Neves G, Ekici M, Hananya T, Field AS, Salamat SM, Baskaya MK. Microsurgical Anatomy of the Brainstem Safe Entry Zones: A Cadaveric Study with High-Resolution Magnetic Resonance Imaging and Fiber Tracking. Congress of Neurological Surgeons 2015 Annual Meeting.

 

B15. Gürer B, Karakoç A, Bektaşoğlu PK, Kertmen H, Kanat MA, Arıkök AT, Ergüder BI, Sargon MF, Öztürk ÖÇ, Çelikoğlu E. Neuroprotective Effects of Calcitriol on Ischemia/Reperfusion Injury of the Rabbit Spinal Cord. WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery 2017 Annual Meeting.

 

B16. Bektasoglu PK, Koyuncuoglu T, Demir D, Kandemir C, Akakin D, Yuksel M, Gurer B, Celikoglu E, Yegen BC. Antioxidant and Neuroprotective Effects of Dexpanthenol in Traumatic Brain Injury-Induced Rats. World Congress of Neurosurgery 2019 Annual Meeting.

 

B17. Demir D, Bektasoglu PK, Koyuncuoglu T, Kandemir C, Akakin D, Yuksel M, Celikoglu E, Yegen BC, Gurer B. Neuroprotective Effects of Mildronate in A Rat Model of Traumatic Brain Injury. World Congress of Neurosurgery 2019 Annual Meeting.

 

B18. Fesli R, Bektasoglu PK, Gurer B, Arikok AT, Ozturk OC, Bozkurt H, Kertmen H. Amelioration of Cerebral Vasospasm and Secondary Injury by Vigabatrin Following Experimental Subarachnoid Hemorrhage in the Rabbit. World Congress of Neurosurgery 2019 Annual Meeting.

 

B19. Gurer B, Kertmen H, Bektasoglu PK, Ozturk OC, Bozkurt H, Karakoc A, Arikok AT, Celikoglu E. The Effects of Cinnamaldehyde On Early Brain Injury and Cerebral Vasospasm Following Experimental Subarachnoid Hemorrhage in the Rabbit. World Congress of Neurosurgery 2019 Annual Meeting.

 

B20. Eser MT, Bektaşoğlu PK, Gürer B, Bozkurt H, Sorar M, Öztürk ÖÇ, Arıkök AT, Kertmen H. Vasorelaxant and neuroprotective effects of mildronate in a rabbit subarachnoid hemorrhage model. World Congress of Neurosurgery 2019 Annual Meeting.