sat─▒r aras─▒

­čžŹ­čĆ╝ÔÇŹÔÖé´ŞĆ Boy Uzatma Ameliyat─▒ Nedir? Boy Uzatma Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Boy uzatma ameliyat─▒, sa─čl─▒k sorunlar─▒ ya da estetik nedenlerle bacak uzunlu─čunu art─▒rmak için yap─▒lan ortopedik bir cerrahi i┼člemdir. Sadece bacaklara de─čil kollara da uygulanabilen ameliyat, uzat─▒lmas─▒ planlanan kemi─čin kesilmesi ve ikiye ayr─▒lm─▒┼č uçlar aras─▒ndaki bo┼člu─ču geni┼čletmek için harici ya da dahili bir fiksatörün kullan─▒lmas─▒ ile uygulan─▒r.

Her gün çok az miktarda geni┼čletilen bo┼čluktaki kemik gerilirken, aç─▒lan alanda yeni kemik üretimi gerçekle┼čir. Boy uzatma, vücudun kendi kemi─či, yumu┼čak dokular─▒, ba─člar─▒, kan damarlar─▒ ve onu çevreleyen ve destekleyen sinirlerinin yan─▒ s─▒ra organizman─▒n yeni kemik olu┼čturma kapasitesiyle sa─član─▒r. Vücudun ba┼čka bir bölgesinden kemik al─▒nmas─▒na ihtiyaç yoktur.

WAlogo2.png

Boy Uzatma Ameliyat─▒ Nedir? 

Boy uzatma ameliyat─▒, büyüme plaklar─▒ kapanm─▒┼č bireylerde genellikle tedavi amaçl─▒, bazen de estetik nedenlerle kol ve bacaklardaki kemiklerin uzat─▒lmas─▒ için yap─▒lan bir ortopedik ameliyatt─▒r. Uzatma, kemi─čin cerrahi i┼člemle kesilmesi ve kesilen kemik parçalar─▒n─▒ uzun bir süreçte, her gün 1 milimetre civar─▒, birbirinden ay─▒rarak yap─▒l─▒r. Böylece aç─▒lan bo┼člukta yeni kemik dokusu olu┼čur ve kemikte uzama sa─član─▒r. Kemikleri birbirinden uzakla┼čt─▒rmak suretiyle yeni kemik olu┼čumu sa─članmas─▒na distraksiyon osteogenezi denir.

Uzatma i┼čleminin 8 cm kadar olmas─▒ planlan─▒yorsa sadece uyluk ya da kaval kemi─čine cerrahi uygulanabilir. 10 cm’den daha fazla bir uzatma isteniyorsa her iki kemi─čin de uzat─▒lmas─▒ gerekecektir. Uzatma i┼člemi sadece kemiklere yönelik yap─▒l─▒r.

Kaslar, ba─člar, sinirler, damarlar ve di─čer yumu┼čak dokular kemiklere yap─▒┼č─▒k oldu─čundan ve i┼člem yava┼č yava┼č a┼čamal─▒ olarak yap─▒ld─▒─č─▒ndan otomatik olarak uzamaya uyum sa─člarlar. Bu amaçla ilgili bölgeye fizyoterapi uygulanarak süreç daha kolay hale getirilir.

Çocuklara uygulanacaksa kaç operasyon yap─▒laca─č─▒, hesaplanan k─▒sal─▒k miktar─▒na göre belirlenir. Hesaplanan k─▒sal─▒k miktar─▒ fazla olan çocuklarda i┼člem 10 ya┼č öncesi ve sonras─▒nda iki a┼čamal─▒ olarak planlan─▒r.

Boy Uzatma Ameliyat─▒ 2023

Boy Uzatma Ameliyat─▒ Neden Yap─▒l─▒r? 

Genetik kökenli ya da çocukluk ça─č─▒nda geçirilen çe┼čitli hastal─▒klar boyun ciddi derecede k─▒sa olmas─▒na neden olabilir.

Boy k─▒sal─▒─č─▒na neden olan durumlar:

 • Kemikleri etkileyen genetik kökenli baz─▒ hastal─▒klar: Toplumda cücelik olarak adland─▒r─▒lan akondroplazi genetik kökenlidir ve boy k─▒sal─▒─č─▒na en s─▒k neden olan etkendir. ─░laçla tedavisi mümkün de─čildir ve boy k─▒sal─▒─č─▒ için tek çözüm boy uzatma ameliyat─▒d─▒r.
 • Büyümeyi etkileyen baz─▒ çocukluk ça─č─▒ hastal─▒klar─▒
 • Beslenme bozukluklar─▒
 • Hormonal bozukluklar
 • Çocukluk ça─č─▒nda geçirilen baz─▒ böbrek hastal─▒klar─▒

Boy uzatma ameliyat─▒, en s─▒k olarak cücelik durumunda yap─▒l─▒r. Fakat yukar─▒da say─▒lan ya da farkl─▒ nedenlerle boyu k─▒sa kalm─▒┼č ve büyüme k─▒k─▒rdaklar─▒ kapanm─▒┼č herkeste uygulanabilir. Bununla birlikte, koldaki k─▒sal─▒k ve deformasyonu düzeltmek için de uzatma ameliyat─▒ kullan─▒labilir. Cücelik veya puberte prekoks ad─▒ verilen erken ergenlik dönemlerinde oldu─ču gibi son derece k─▒sa boya sahip bireylerin hem kollar─▒n─▒ hem bacaklar─▒n─▒ uzatmak için ba┼čar─▒yla uygulanabilir.

Bu problem için tedavi edilen birçok hasta, konjenital bir kusur, çocuklukta büyüme plakas─▒ hasar─▒ veya kemiklerin deforme olmu┼č bir pozisyonda iyile┼čmesi sonucu olu┼čan bacak boyu e┼čitsizli─čine sahiptir. Bacak boylar─▒ farkl─▒ olan bu hastalarda k─▒sa olan baca─ča uzatma tedavisi yap─▒larak bacak uzunluklar─▒ e┼čitlenebilir.

Bacakta k─▒sal─▒─č─▒n yan─▒nda ek deformite varsa uzatma ameliyat─▒ esnas─▒nda tedavisi sa─član─▒r. Çok ileri bacak e─čriliklerinde, tedavisi ba┼čar─▒s─▒z olmu┼č kemik k─▒r─▒klarda, osteomyelit ad─▒ verilen kemik iltihab─▒ tedavisinde ve boy k─▒sal─▒─č─▒ nedeniyle ciddi psikolojik s─▒k─▒nt─▒ya dü┼čmü┼č bireylerde estetik nedenlerle de kemik uzatma ameliyat─▒ yap─▒labilir.

WAlogo2.png

Boy Uzatma Ameliyat─▒ Çe┼čitleri Nelerdir? 

Kademeli boy uzatma teknikleri kullan─▒lan cihazlara göre;

 • Eksternal fiksasyon (─░lizarov tekni─či)
 • ─░nternal fiksasyon (Motorlu çivi)
 • Kombine teknik ┼čekilde 3 grupta s─▒n─▒fland─▒r─▒labilir.

Boy uzatma cerrahisinde uzun zamand─▒r ─░lizarov tekni─či de denilen ve baca─ča d─▒┼čar─▒dan uygulanan eksternal fiksatörler kullan─▒lmaktayd─▒. Ancak art─▒k bu cihazlar yerini vücudun içine yerle┼čtirilen ve d─▒┼čar─▒dan kumanda edilebilen internal fiksatörlere b─▒rakt─▒.

─░nternal fiksatörler küçük bir kesi ile vücudun içerisine yerle┼čtirilir ve kozmetik sonuçlar─▒ daha iyidir. Çünkü eksternal cihazlarda bacaklarda yap─▒lan uzatma miktar─▒ kadar iz kal─▒r. Kombine teknikte ise hem internal hem de eksternal fiksatörler kullan─▒l─▒r.

Boy uzatma ├že┼čitleri

Boy Uzatma Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Boy uzatma ameliyat─▒ bu alanda deneyimli bir ortopedi uzman─▒ taraf─▒ndan genel anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. ─░steyen yeti┼čkin hastalarda i┼člem epidural anestezi kullan─▒larak da yap─▒labilir, böylece e─čer isterlerse hastalar ameliyatlar─▒ s─▒ras─▒nda uyan─▒k olabilirler.

─░┼čleme uzat─▒lmas─▒ planlanan kemi─čin enine ikiye kesilmesiyle ba┼član─▒r. Bu kesme i┼člemine osteotomi denir. Kesme i┼čleminden sonra bacak birkaç farkl─▒ harici ve/veya dahili sabitleme cihazlar─▒ndan bir ve birkaç tanesi kullan─▒larak stabilize edilir. Tedavi iki a┼čamadan olu┼čur.

─░lk a┼čamada, kesilen kemik yerle┼čtirilen cihazla çok yava┼čça ayr─▒l─▒r. Osteotomi bölgesinde yeni kemik büyümesini te┼čvik eden bu ay─▒rma i┼člemiyle kemik olu┼čumuna distraksiyon osteogenezi ad─▒ verilir. Yeni kemik dokusunun sürekli büyümesi için cihazdaki pimlerin günde dört kez, her bir ayarlamada ¼ milimetre olmak üzere toplamda 1 milimetre uzat─▒lmas─▒ sa─član─▒r.

Kemi─čin uçlar─▒ aras─▒ndaki bo┼čluk aç─▒ld─▒kça, vücut istenen uzunlukta kemik olu┼čana kadar bo┼člukta yeni doku üretmeye devam eder. Var olabilecek travmadan kaynaklanan kemi─čin yanl─▒┼č hizalanmas─▒ gibi herhangi bir deformasyonu düzeltmek için sabitleme cihazlar─▒nda ilave ayarlamalar yap─▒labilir. Bu a┼čamada, hastalar koltuk de─čne─či yard─▒m─▒yla yürümeyi ö─črenirler.

Tedavinin ikinci a┼čamas─▒nda kemik sertle┼čir ve iyile┼čir. Konsolidasyon a┼čamas─▒ olarak adland─▒r─▒lan bu evrede hasta yava┼č yava┼č etkilenen uzuv üzerinde daha fazla a─č─▒rl─▒k koyabilir ve koltuk de─čne─či olmadan yürümeye ba┼člar. Yeni kemik dokusunun tamamen iyile┼čti─či dü┼čünülüyorsa röntgen filmi çekilerek iyile┼čme do─črulad─▒ktan sonra fiksasyon cihaz─▒ ç─▒kar─▒l─▒r.

Hasta art─▒k bacaklar─▒n─▒ normal ┼čekilde kullanabilir ve günlük hayata dönebilir. Bu a┼čama tamamland─▒─č─▒nda, olu┼čan yeni kemik dokusu vücuttaki di─čer tüm kemikler kadar güçlüdür.

Operasyon sonras─▒nda ortalama hastanede kal─▒┼č süresi iki gündür. Prosedür büyük kesikler veya kemik greftleri içermez. Genel olarak, ameliyat öncesinde mevcut a─čr─▒ problemi olmayan hastalar, ameliyat veya iyile┼čme süreci ile ili┼čkili olarak önemli a─čr─▒ yak─▒nmas─▒ bildirmez. Genel olarak, uzuv uzatma ameliyatlar─▒ yakla┼č─▒k %95 gibi yüksek ba┼čar─▒ oran─▒na sahiptir. Ameliyat izi genellikle minimaldir; çünkü ço─ču i┼člemde sadece küçük kesiler yeterlidir.

Boy Uzatma Ameliyat─▒ ─░yile┼čme Süresi Ne Kadard─▒r? 

Boy uzatma ameliyat─▒ için iyile┼čme süresi hastadan hastaya de─či┼čiklik gösterir. Tedavinin 2. a┼čamas─▒ olan konsolidasyon süreci özellikle yeti┼čkinlerde bazen oldukça uzun bir zaman dilimini kapsayabilir.

Genel bir kural olarak, çocuklar, yeti┼čkin hastalara göre iki kat daha h─▒zl─▒ iyile┼čirler. Örne─čin istenen hedef yeni kemik büyümesinin 4 santimetre olmas─▒ durumunda, bir çocu─čun sabitleme cihaz─▒n─▒ üç ay kullanmas─▒ yeterli olurken bir yeti┼čkinin süreci tamamlamas─▒ 6 ay─▒ bulacakt─▒r.

─░yile┼čme süresince fizik tedavi uygulanmas─▒, hastan─▒n eklemlerini esnek tutmada ve kas gücünü korumada önemli bir rol oynar. Hastalar iyile┼čme h─▒z─▒n─▒ art─▒rmak için besleyici bir diyetle beslenmeli ve kalsiyum takviyeleri almal─▒d─▒r.

WAlogo2.png

Boy Uzatma Ameliyat─▒ Ne Kadar Sürer?

Boy uzatma için uygulanan cerrahi i┼člem yakla┼č─▒k olarak 1, 5-2 saat kadar sürer. Hasta, herhangi bir komplikasyon geli┼čmezse genellikle 2 gün sonra hastaneden taburcu edilebilir.

─░yile┼čme sürecinin tamamlan─▒p sabitleme cihazlar─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒na kadar geçen süre ise kullan─▒lan tekni─če ve hastan─▒n ya┼č─▒na göre de─či┼čiklik gösterir. Örne─čin kemik içi cihazlar ile 5 cm uzatma için gerekli süre yeti┼čkinlerde yakla┼č─▒k olarak 4-6 ay kadard─▒r.

Boy Uzatma

Boy Uzatma Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Genetik, hormonal ya da çevresel faktörlerden kaynaklanan boy k─▒sal─▒─č─▒n─▒ tedavi etmek amac─▒yla gerçekle┼čtirilen boy uzatma ameliyat─▒n─▒n fiyatlar─▒ da ameliyat─▒ kadar merak edilmektedir. Boy uzatma ameliyat─▒ ki┼čiye özel yap─▒ld─▒─č─▒ndan fiyatlar─▒ da ki┼čiden ki┼čiye farkl─▒l─▒k gösterebilir. Dolay─▒s─▒yla boy uzatma ameliyat─▒ fiyatlar─▒ hakk─▒nda sabit bir rakam vermek söz konusu de─čildir. Boy uzatma ameliyat─▒ hakk─▒nda fiyat alabilmek için uzman hekimlere ba┼čvurarak süreçle ilgili detayl─▒ bilgi alabilirsiniz.

Boy Uzatma Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Boy uzatma egzersizleri nelerdir?

Boy uzatma egzersizleri, boyun uzunlu─čunu art─▒rmak için kullan─▒labilecek yöntemlerden biridir. Boy uzatma egzersizlerinden baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Esneme egzersizleri: Yoga ve pilates gibi egzersizler bu amaçla yap─▒labilir. Esneme egzersizleri, kaslar─▒ ve ba─člar─▒ esneterek kemiklere daha fazla hareket alan─▒ sa─člar. Vücut esnekli─čini art─▒rmak ve duru┼ču düzeltmek için önemlidir. 
 • Yüzme: Düzenli yüzmek vücudu esnek tutar ve duru┼ču düzelterek omurgay─▒ düz tutmaya yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Sporlar: Z─▒plama, atlama, ko┼čma, basketbol gibi sporlarla ilgilenmek, kaslar─▒ güçlendirerek boy uzamas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir.

Genetik faktörler boy uzamas─▒n─▒ etkiler mi?

Genetik faktörler boy uzamas─▒n─▒ etkiler. Eri┼čkin boy uzunlu─čunun yakla┼č─▒k %80'i genetik faktörler taraf─▒ndan belirlenir. Bu faktörler, büyüme hormonu üretimini ve kemiklerin olgunla┼čma h─▒z─▒n─▒ etkiler.

Boy uzamas─▒n─▒ destekleyen besinler nelerdir? 

Boy uzamas─▒n─▒ destekleyen besinler, kemiklerin sa─čl─▒kl─▒ büyümesini ve geli┼čmesini sa─člar. Bu besinler, kalsiyum, protein, D vitamini, fosfor, çinko ve magnezyum bak─▒m─▒ndan zengindir. Bunlar; süt ve süt ürünleri, ye┼čil yaprakl─▒ sebzeler, et, bal─▒k, tavuk, yumurta, baklagiller ve kuruyemi┼čler.

Hangi ya┼čta boy uzatma daha etkilidir?

Ergenlik döneminde boy uzatma daha etkili olabilir. Fakat özellikle 21 ya┼č sonras─▒ boy uzatma ameliyat─▒n─▒n etkili oldu─ču bir ya┼č olarak kabul edilir. Ancak, ergenlik döneminin d─▒┼č─▒nda da boy uzatma ameliyat─▒ ile boy uzamas─▒ sa─članabilir. Boy uzatma ameliyat─▒, kemiklerin k─▒r─▒larak ve ard─▒ndan yava┼č yava┼č uzat─▒lmas─▒ i┼člemidir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Murat G├╝l
Ortopedi ve Travmatoloji
─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
615402

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.