sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nedir? Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Boyun f─▒t─▒─č─▒, omurgan─▒n esnemesini, bükülmesini ve ┼čok darbelerini emmesini sa─člayan omurlar aras─▒ndaki disklerin merkezinde bulunan nukleus pulpozusun yer de─či┼čtirmesinin bir sonucudur. Bu durum servikal disk hernisi olarak bilinir.

Nukleus pulpozus, içinde suyun yakla┼č─▒k %80'ini içeren jelatinöz bir yap─▒d─▒r. Boyun f─▒t─▒─č─▒, bu disklerin zamanla a┼č─▒nmas─▒ veya herhangi bir nedenle bozulmas─▒ nedeniyle jelatinöz s─▒v─▒n─▒n d─▒┼čar─▒ f─▒rlamas─▒d─▒r. 

Boyun f─▒t─▒─č─▒, kolda yay─▒lan a─čr─▒ ve kuvvet kayb─▒ ve uyu┼čma gibi sorunlara da neden olabilir. Özellikle omurilik a─čr─▒s─▒, vücuttaki di─čer bölgelere de yay─▒labilir. Boyun f─▒t─▒─č─▒ ya┼čayan ki┼čiler, düzenli olarak önerilen egzersizleri yaparak k─▒smi bir iyile┼čme ya┼čayabilirler.

Belirtmek gerekir ki baz─▒ durumlarda boyun f─▒t─▒─č─▒ daha uzun süreli rahats─▒zl─▒klara neden olabilir ve egzersiz fayda sa─člamayabilir. Uzun süren boyun f─▒t─▒─č─▒ vakalar─▒ için beyin ve sinir cerrahisi bölümü doktorlar─▒na ba┼čvurulmal─▒d─▒r. Bu alandaki doktorunuz, boyun f─▒t─▒─č─▒n─▒n yeri ve durumunu belirleyerek, boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ planlamas─▒ yapar. 

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nedir?

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, boyun bölgesinde bulunan omurlar aras─▒nda yer alan disklerin yerinden ç─▒karak sinir köklerine bask─▒ yapmas─▒n─▒n bir sonucudur. Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, sinir kökleri ve omurilik üzerinde f─▒t─▒k ve kireçlenmeler nedeniyle olu┼čan bask─▒y─▒ azaltarak a─čr─▒ ve hisleri gidermek ve kaslar─▒n ve vücudun di─čer i┼člevlerinin eskisi gibi verimli i┼člevine kavu┼čturmak amac─▒yla yap─▒l─▒r.

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒nda as─▒l hedef f─▒t─▒kla┼čm─▒┼č diskin ç─▒kar─▒lmas─▒ veya sinir köklerine bask─▒ yapan kemik yap─▒lar─▒n düzeltilmesidir. ─░┼člem s─▒ras─▒nda kullan─▒lan yakla┼č─▒m, f─▒t─▒─č─▒n türüne, boyutuna ve hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒d─▒r.

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ hastan─▒n a─čr─▒s─▒ azal─▒r, hareket edebilmesi iyile┼čir ve sinir i┼člevi iyile┼čir. Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ ayn─▒ zamanda sinir dokular─▒ üzerinde olu┼čan bask─▒ ve tahri┼či ortadan kald─▒rarak, felç riskini de azalt─▒r.

Çocuklarda Boyun F─▒t─▒─č─▒ ve Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocukluk dönemlerinde boyun f─▒t─▒klar─▒na çocuktaki anatomik yap─▒dan dolay─▒ daha az rastlanmaktad─▒r. K─▒k─▒rdak yap─▒s─▒ henüz geli┼čimini tamamlamam─▒┼č oldu─čundan k─▒k─▒rdak yap─▒da boyun f─▒t─▒─č─▒ olu┼čumu gözlenmez.

Bu bilgilere ek olarak belirtmek gerekir ki çok ciddi travmaya maruz kalan çocuklarda bir k─▒r─▒kla birlikte k─▒k─▒rdak yap─▒n─▒n bozulmas─▒ ve f─▒t─▒kla┼čma ile kar┼č─▒la┼č─▒labilir. E─čer çocukta ┼čiddetli travma sonucu boyun f─▒t─▒─č─▒ olu┼čmu┼č ise boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ önerilir.

Kad─▒nlarda Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Boyun f─▒t─▒─č─▒ olu┼čum sebepleri, pasif çal─▒┼čma ko┼čullar─▒ ve a─č─▒r çal─▒┼čma ko┼čullar─▒ olarak iki ana ba┼čl─▒k alt─▒nda kategorize edilebilir. Kad─▒nlarda görülen boyun f─▒t─▒─č─▒ genellikle pasif durumlar sonunda olu┼čur.

Masa ba┼č─▒ çal─▒┼čma durumlar─▒nda, uzun süre ayn─▒ yöne bakmak, bilgisayar ya da televizyon kar┼č─▒s─▒nda uzun süre kalmak, so─čuk havaya maruz kalmak ve egzersiz yoksunlu boyun f─▒t─▒─č─▒ nedenleri aras─▒nda say─▒labilir. Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ doktorun de─čerlendirmeleri neticesinde hangi yöntemle yap─▒laca─č─▒na karar verilir. 

Erkeklerde Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde de kad─▒nlarda oldu─ču gibi, f─▒t─▒─č─▒n yeri, durumu, boyutu, doktor taraf─▒ndan belirlendikten sonra, boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒n─▒n yap─▒lmas─▒na ve yöntemine karar verilir.

Boyun f─▒t─▒─č─▒ sebepleri aras─▒nda a─č─▒r i┼člere maruz kalmak bulunur. Bu do─črultuda erkeklerde görülme nedeni a─č─▒r çal─▒┼čma ko┼čullar─▒, aç─▒k havada çal─▒┼čma durumunda çok fazla so─čuk ve çok fazla güne┼če maruz kalma ┼čeklinde s─▒ralanabilir. Bunlara ek olarak, uzun boylu ve zay─▒f insanlarda ba┼č─▒ öne e─čme durumu ve bu durumun al─▒┼čkanl─▒k haline gelmesine ba─čl─▒ olarak da boyun f─▒t─▒─č─▒ olu┼čabilir. 

Ya┼čl─▒larda Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

─░leri ya┼člarda boyun f─▒t─▒klar─▒nda ve disk ekleminin f─▒t─▒kla┼čmas─▒ durumunda olu┼čan dikensi ç─▒k─▒nt─▒lara daha s─▒kl─▒kla rastlan─▒r. Kireçlenme neticesi olu┼čan bu dikensi yap─▒ sinirlere bas─▒ uygular. T─▒p dilinde bu ç─▒k─▒nt─▒lar osteofit olarak adland─▒r─▒l─▒r.

Sinirler üzerindeki bu bask─▒, sadece kireçlenmeden de─čil, disk ekleminin f─▒t─▒kla┼čmas─▒ndan da kaynaklanabilir. Bu tür durumlar─▒n ya┼čanmas─▒ halinde, do─čal olarak ameliyat süresi de uzayabilir. Doktor taraf─▒ndan f─▒t─▒─č─▒n durumu, yeri netle┼čtirilir ve gerekli ise ameliyata karar verilir. 

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?┬á

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, ilaç tedavisi ve fizik tedavi ile sonuç al─▒namayan hastalara uygulanan bir cerrahi i┼člemdir. Ameliyat, hastan─▒n boyun bölgesindeki diskin ç─▒k─▒nt─▒l─▒ olan k─▒sm─▒n─▒n al─▒nmas─▒ ve omurilik veya sinir kökü üzerindeki bask─▒n─▒n giderilmesine olanak sunulmas─▒ amac─▒yla yap─▒lmaktad─▒r. Bu ameliyatlarda s─▒kl─▒kla iki farkl─▒ yöntem tercih edilmektedir.

 • Bunlardan ilki diskektomi yöntemidir. Bu yöntemde, boyun bölgesindeki sinirlere bas─▒n yapan disk veya ç─▒k─▒nt─▒ cerrahi bir prosedürle temizlenir. Ameliyat aksi bir durum yoksa, boyundan bir kesi yap─▒larak gerçekle┼čtirilir. Disk normal durumuna kavu┼čturularak, sinir köküne veya omurili─če uygulanan bask─▒ ortadan kald─▒r─▒larak iyile┼čme sa─član─▒r. Eklem ve f─▒t─▒k aras─▒na herhangi bir yabanc─▒ madde koymadan eklem mesafesini bo┼č b─▒rakarak iki omurun zaman içinde kaynamas─▒ sa─član─▒r.  
 • S─▒kl─▒kla tercih edilen ikinci yöntem, mikrodiskektomi ve füzyon yöntemidir. Bu yöntem de, küçük bir mikroskop ya da endoskop kullanarak daha küçük bir kesikle yap─▒l─▒r. F─▒t─▒k ç─▒kar─▒ld─▒ktan ve varsa kireçlenmeden kaynaklanan kemik ç─▒k─▒nt─▒lar─▒ temizlendikten sonra, iki kemi─čin birbirine kaynamas─▒na yard─▒mc─▒ olacak bir malzeme kullan─▒l─▒r. Bu, eklem mesafesinin çökmesini önler ve omurgadan ç─▒kan sinirlerin çökme nedeniyle bask─▒ ve yaralanmas─▒n─▒ engeller. Bu yöntem, diskin ç─▒kar─▒lmas─▒nda diskektomi yöntemine göre daha az doku hasar─▒ olu┼čturur ve daha k─▒sa sürede iyile┼čme sa─član─▒r. 
 • Üçüncü yöntem de mikrodiskektomi ve servikal disk protezi yöntemidir. F─▒t─▒k ve varsa kireçlenme temizlenip normal forma sokulduktan sonra, omurlar aras─▒na koyulan hareketli bir protez ile boyun hareketlerinin korunmas─▒ ve hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒n─▒n önüne geçilmesi amaçlan─▒r. 

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, genel anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. Ameliyat tekni─čine ve hastan─▒n durumuna ba─čl─▒ olarak birkaç günlük hastane yat─▒┼č─▒ gerektirebilir. Ameliyat sonras─▒ndaki süreç dikkatle takip edilmeyi gerektirir. Ameliyat sonras─▒ a─čr─▒y─▒ azaltmak için a─čr─▒ kesiciler verilebilir ve boyun bölgesine so─čuk uygulamalar yap─▒labilir. Hastalar genellikle bir süre boyunluk takmal─▒ ve fiziksel aktiviteleri s─▒n─▒rlamal─▒d─▒r. ─░lerleyen süreçlerde doktorun gerek duydu─ču durumlarda fizik tedavi uygulanabilir. 

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒n─▒n, di─čer tüm cerrahi i┼člemlerde oldu─ču gibi riskleri vard─▒r. Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒n─▒n riskleri, hastan─▒n ve hastal─▒─č─▒n ameliyat öncesi durumuna, seçilen ameliyat yöntemine, ameliyathanenin t─▒bbi altyap─▒s─▒na ve cerrahi ekibe ba─čl─▒ olarak farkl─▒la┼č─▒r. 

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ olas─▒ riskleri ve komplikasyonlar─▒ aras─▒nda; ses k─▒s─▒lmas─▒, yutmada güçlük, kesi yerinde kanama, cilt enfeksiyonu, beyin ve omurilik s─▒v─▒ kaça─č─▒, beyin ve omurilik hasar─▒, solunum güçlü─čü, yemek borusu zedelenmeleri, proteze ba─čl─▒ olan s─▒k─▒nt─▒lar, olarak belirtebiliriz.

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m? 

Ameliyat sonras─▒nda 1-2 gün yat─▒┼č gerekebilir. Taburcu sonras─▒nda reçete edilen ilaçlar kullan─▒lmal─▒, önerildi─či ┼čekilde ve sürede boyunluk tak─▒lmal─▒d─▒r. Boyun kaslar─▒n─▒ ve omurlar─▒ fazlaca yormadan tembihlenen egzersizler uygulanmal─▒d─▒r. ─░lerleyen süreçteki kontrol randevular─▒ sonras─▒nda, doktor gerekli görürse fizik tedavi rehabilitasyon için yönlendirme yapabilir. 

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir? 

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ndan sonra iyile┼čme süresi, hastan─▒n ameliyat öncesi durumuna ve kullan─▒lan cerrahi tekni─če ba─čl─▒ olarak de─či┼čkenlik gösterir. Hasta ayn─▒ gün eve dönebilece─či gibi hastanede birkaç gün kalabilir. Servikal disk protezi kullanan hastalar, boyun hareketlerini önlemek için en fazla birkaç gün boyunca boyunluk takmal─▒d─▒r. Tamamen kapal─▒ boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ndan sonra birkaç gün boyunluk giymek yeterli olur.

Çal─▒┼čmaya ba┼člamak ve ancak ameliyat─▒n türüne ve hastan─▒n i┼čine ba─čl─▒ olarak, ameliyat─▒n ertesi günü i┼če ba┼člamak için birkaç hafta istirahat gerekebilir. 

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyatlar─▒ genel anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r. Ameliyattan sonraki birkaç saat içinde hastalar anestezi ilaçlar─▒n─▒n etkisinden tamamen kurtulur ve a─čr─▒lar─▒ geçer. Dolay─▒s─▒yla hastalar ayn─▒ gün rutin beslenme program─▒na geçi┼čte bir s─▒k─▒nt─▒ ya┼čamazlar. 

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒n─▒n Yan Etkileri Nelerdir?  

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒n─▒n Yan Etkileri Nelerdir? ┬á

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyatlar─▒nda nadiren de olsa olas─▒ yan etkiler ┼čunlard─▒r:

 • Ses k─▒s─▒lmas─▒ 
 • Yutmada güçlük
 • Kesi yerinde kanama
 • Cilt enfeksiyonu
 • Beyin ve omurilik s─▒v─▒ kaça─č─▒
 • Beyin ve omurilik hasar─▒
 • Solunum güçlü─čü 
 • Yemek borusu zedelenmeleri
 • Seçilen proteze ba─čl─▒ olarak olu┼čan s─▒k─▒nt─▒lar 

 Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Sonras─▒ Enfeksiyon Belirtileri 

Ameliyat sonras─▒nda i┼člem bölgesinde ┼či┼člik, ┼čiddetli a─čr─▒, ate┼č, k─▒zar─▒kl─▒k, diki┼člerde kanama, yara yerinde sulanma gibi etkiler gözlemlenmesi enfeksiyon olu┼čumunu akla getirir. ─░stenmeyen ve tehlikeli görülen bu enfeksiyon belirtilerinden bir veya birkaç─▒n─▒ ya┼čaman─▒z durumunda vakit kaybetmeden doktora gitmeniz önemlidir. 

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Ameliyattan Sonra F─▒t─▒k Tekrarlar m─▒? 

Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, boynun ön k─▒sm─▒ndan yakla┼čarak yap─▒lm─▒┼čsa ve disk eklemi tamamen ç─▒kar─▒lm─▒┼čsa, f─▒t─▒k tekrar─▒ mümkün de─čildir. Boynun arka k─▒sm─▒ndan, enseden yakla┼čarak yap─▒lm─▒┼č ise sadece f─▒t─▒k ç─▒kart─▒l─▒p eklem dokusu tamamen temizlenmemi┼čse, çok az da olsa tekrar f─▒t─▒kla┼čma ihtimali vard─▒r. 

Ameliyattan Sonra A─čr─▒ Devam Eder mi?

F─▒t─▒─ča ba─čl─▒ olan sinir bas─▒lar─▒ ortadan kalkaca─č─▒ndan a─čr─▒ devam etmez. Bununla birlikte, boyun f─▒t─▒─č─▒ d─▒┼č─▒nda omurgada kireçlenme, romatizma veya di─čer hastal─▒klar varsa, boyun a─čr─▒s─▒ ameliyattan sonra k─▒smen devam edebilir.  

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Bar─▒┼č Bayraktar
Genel Cerrahi
Medical Park Gebze
9054

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.