sat─▒r aras─▒

Omurga, vücudumuzun dik durmas─▒n─▒ ve hareket kabiliyetimizi sa─člar. Omurga, omur ( vertebra) ad─▒ verilen kemiklerden olu┼čur. Omurlar aras─▒nda disk ad─▒ verilen destek dokular─▒ bulunur. ─░ntervertebral (omurlar─▒n aras─▒) diskler, vertebralar üzerine yük binmesine engel olur ve hareket kolayl─▒─č─▒ sa─člar.

Omurgan─▒n ortas─▒ndan omurilik denilen sinir a─č─▒ geçer. Boynumuzda 7 tane omur ve bunlar─▒n aras─▒nda 5 tane disk bulunur. Disklerin içi jelatinöz ad─▒ verilen bir madde ile doludur. Bu madde nükleus pulpozus olarak isimlendirilir. Disklerin d─▒┼č─▒ ise sert bir doku olan anulus fibrosus ile sar─▒l─▒d─▒r ve ligament veya kaslar gibi çe┼čitli ba─č doku elemanlar─▒ taraf─▒ndan desteklenir.

7 boyun omurundan ilki kafatas─▒n─▒n hemen alt─▒nda yer al─▒r. C1 olarak ifade edilen bu omura “atlas” ismi verilmi┼čtir. Alt─▒ndaki C2 omuru ile yap─▒┼č─▒k ┼čekilde bulunan atlas omuru ba┼č─▒n rotasyon (dönme) hareketinde görev al─▒r. Boyun bölgesinde bulunan toplam 7 omurun aras─▒ndan 8 çift sinir kökü ç─▒kar. Omur bölgesinde meydana gelen de─či┼čiklikler bu sinirlere direkt olarak veya kanal üzerinde bask─▒ olu┼čturarak çe┼čitli belirtilerin ortaya ç─▒kmas─▒na neden olabilir.

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Nedir?

Vertebra olarak isimlendirilen omurga kemiklerinin aras─▒nda, hareketler s─▒ras─▒nda meydana gelen ┼čok dalgalar─▒n─▒n absorbsiyonundan sorumlu jelatinöz bir madde yer al─▒r. Disk yap─▒s─▒ndaki hasarlanma sonucu omurilik kanal─▒na do─čru bu maddenin yer de─či┼čtirmesi f─▒t─▒kla┼čma olarak tan─▒mlan─▒r.

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Neden Olur?

Travmalar, zorlanmalar, uzun süre hareketsizlik ve diskin ya┼čl─▒l─▒─ča ba─čl─▒ su kaybetmesi sonucu disklerde a┼č─▒nma ve fonksiyon kayb─▒ meydana gelir. Diskin d─▒┼č tabakas─▒ a┼č─▒narak veya y─▒rt─▒larak içindeki jelatinöz s─▒v─▒, omur ve sinir aral─▒klar─▒na s─▒zar. Bu klinik tabloya boyun f─▒t─▒─č─▒ (servikal disk hernisi) denir.

Disk normal özelli─čini zamanla kaybeder ve kireçlenir. Etraf─▒ndaki sinirlere bask─▒ yapar. F─▒t─▒kla┼čan bölgede disk yap─▒s─▒n─▒n kanal içine uzanmas─▒ ve bu alandaki sinirlerin etkilenmesi sonras─▒nda bu de─či┼čikliklere vücut  inflamatuar (iltihabi) bir yan─▒t verir. Bu olaylar─▒n sonucunda ki┼čide boyun f─▒t─▒─č─▒na özgü belirtiler ortaya ç─▒kar.

Boyun bölgesindeki f─▒t─▒kla┼čma genellikle omurlar─▒n destek yap─▒s─▒ olan anulus fibrozusun daha ince oldu─ču arka ve yan taraflarda meydana gelir. 

Ba┼čl─▒ca boyun f─▒t─▒─č─▒ nedenleri boynu uzun süre hareketsiz tutarak bir noktaya bakmak, bilgisayar ve tv kar┼č─▒s─▒nda uzun süre oturmak, egzersiz yapmamak ve so─čuk klimalar─▒n oldu─ču ortamda bulunmak olarak say─▒labilir.

Bazen sorun sadece yap─▒sal olarak ortaya ç─▒kabilir. Boyun f─▒t─▒─č─▒nda ailesel faktörler de önemlidir. Ki┼činin ailesinde boyun f─▒t─▒─č─▒ varsa kendisinde de ortaya ç─▒kma olas─▒l─▒─č─▒ artar. Boyuna al─▒nan darbeler ve geçirilmi┼č kazalar da boyun f─▒t─▒─č─▒na yol açabilir. Ayr─▒ca boyun f─▒t─▒─č─▒, meslek hastal─▒─č─▒ olarak da kar┼č─▒m─▒za ç─▒kabilir. Ev hizmetlerinde çal─▒┼čanlarda, ┼čoförlerde, bankac─▒larda ve uzun süre bilgisayar ile çal─▒┼č─▒lmas─▒ gereken mesleklerleri yapanlarda boyun f─▒t─▒─č─▒ s─▒k görülür.

Ya┼članma, boyun f─▒t─▒─č─▒ geli┼čimine zemin haz─▒rlayabilir. Ki┼činin ya┼č─▒ ilerledikçe omurlar─▒n aras─▒nda bulunan disklerinde dejenerasyon meydana gelebilir. Destek maddesinin jelatinöz özelli─činin zaman içerisinde kaybolmas─▒ ile ki┼čide f─▒t─▒k geli┼čimi kolayla┼č─▒r.

Ya┼članman─▒n do─čal bir parças─▒ olarak meydana gelen uzun süreçte (kronik) boyun f─▒t─▒─č─▒ geli┼čimi sonras─▒nda ortaya ç─▒kan belirtiler ilerleme e─čiliminde olabilir ve genellikle sinsi ba┼člang─▒çl─▒d─▒r. Travma ya da di─čer nedenlerle ani (akut) olarak olu┼čan boyun f─▒t─▒─č─▒nda ise belirtiler f─▒t─▒─ča neden olay─▒n hemen sonras─▒nda ba┼člar ve kronik boyun f─▒t─▒─č─▒ geli┼čimine göre daha ciddi belirtiler meydana gelir.

Boyun F─▒t─▒─č─▒n─▒n Belirtileri Nelerdir?

Boyun bölgesindeki f─▒t─▒kla┼čma için hem kad─▒nlarda hem de erkeklerde ya┼čla birlikte meydana gelen bir risk art─▒┼č─▒ söz konusudur. Boyun f─▒t─▒─č─▒ özellikle 30 ile 50 ya┼č aras─▒ndaki ya┼č grubunda bulunan ki┼čilerde tespit edilir. Kad─▒nlarda erkeklere göre 1,5 kat daha fazla kar┼č─▒la┼č─▒lan bir durumdur.

Boyun a─čr─▒s─▒ toplumda s─▒kl─▒kla görülür ve en büyük nedenlerinden biri de boyun f─▒t─▒─č─▒d─▒r. Boyun f─▒t─▒─č─▒, s─▒kl─▒kla 5. ve 6 omurlar aras─▒nda, ikinci s─▒kl─▒kta ise 6. ve 7. omur aras─▒nda görülür. Bunun nedeni bu omurlar─▒n çok hareketli olmas─▒ ve strese daha fazla maruz kalmalar─▒ndan kaynaklan─▒r.

Ki┼čide boyun f─▒t─▒─č─▒ geli┼čimi ile birlikte çe┼čitli belirtiler meydana gelebilir:

 • Boyun, s─▒rt, kol ve omuzlarda a─čr─▒
 • Kol ve el uyu┼čmas─▒, his kusuru
 • Kollarda kar─▒ncalanma
 • Kollarda güç kayb─▒
 • Reflekslerde azalma
 • Kollarda incelme

Radikülopati olarak ifade edilen belirtiler, f─▒t─▒kla┼čma sonras─▒nda o bölgede ba┼člayan ve vücudun alt k─▒s─▒mlar─▒na do─čru yay─▒lan ┼čikayetleri tan─▒mlar. Boyun f─▒t─▒─č─▒ sonras─▒nda ki┼činin boynunda hissetti─či a─čr─▒ omuz, kol ve eline do─čru yay─▒l─▒m gösterebilir. A─čr─▒ d─▒┼č─▒nda servikal radikülopati tespit edilen ki┼čilerde boyundan ellerine do─čru yanma, kar─▒ncalanma ve güçsüzlük gibi belirtiler e┼člik edebilir.

Müdahale edilmemi┼č ve ilerlemi┼č olgularda ise hastalar─▒n etkilenen bölgelerinde tamamen bir his kayb─▒ ve felç geli┼čimi olabilece─či için dikkatli olunmal─▒d─▒r.

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Nas─▒l Te┼čhis Edilir?

Hasta, hekime yukar─▒da say─▒lan ┼čikayetler ile gitti─činde hekim önce detayl─▒ fizik muayene yapar. Daha sonra, çe┼čitli biyokimyasal tetkikler ve MRI, bilgisayarl─▒ tomografi ve EMG gibi radyolojik testleri isteyebilir. Bu tetkiklerde boyun f─▒t─▒─č─▒n─▒n yeri, f─▒t─▒─č─▒n ┼čiddeti ve sinirlerin etkilenme oran─▒ belirlenebilir.

Biyokimyasal laboratuvar testleri boyun f─▒t─▒─č─▒ ┼čikayetleri ile ba┼čvuran ki┼čilerde altta yatan herhangi bir romatolojik ya da kanser gibi kötü seyirli bir hastal─▒k bulunup bulunmad─▒─č─▒n─▒n ekarte edilmesinde etkili olabilir.

X-ray (düz grafi), boyun f─▒t─▒─č─▒ tan─▒s─▒ amac─▒yla istenebilecek ilk radyolojik tetkiktir. Omurgay─▒ olu┼čturan kemiklerin dizilimi ve bu kemiklerde herhangi bir dejenerasyon olup olmad─▒─č─▒ konusunda x-ray grafiler fikir verebilir. Kemiklerin yap─▒s─▒ için en hassas radyolojik tetkik bilgisayarl─▒ tomografidir (CT). Bilgisayarl─▒ tomografi ile ayn─▒ zamanda f─▒t─▒kla┼čan bölgedeki kalsifikasyon (kireçlenme) gibi kimyasal de─či┼čiklikler de tespit edilebilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), özellikle f─▒t─▒kla┼čman─▒n meydana geldi─či bölgedeki yumu┼čak doku de─či┼čiklikleri ve f─▒t─▒─č─▒n tam olarak görüntülenmesi için ideal radyolojik tetkiktir. Sinir kökünün ç─▒k─▒┼č noktas─▒n─▒n da incelenmesine imkan sa─člayan MRI, f─▒t─▒─č─▒n detayl─▒ analizi için önemli bir radyolojik inceleme yöntemidir.

Radyolojik yöntemler d─▒┼č─▒nda elektro tan─▒sal i┼člemler olarak s─▒n─▒fland─▒r─▒lan elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim çal─▒┼čmalar─▒ ad─▒ verilen tetkiklerden de boyun f─▒t─▒─č─▒ tan─▒s─▒nda yararlan─▒labilir. Bu testler özellikle servikal radikülopati geli┼čen hastalarda tan─▒sal öneme sahiptirler.

Boyun f─▒t─▒─č─▒na tan─▒sal yakla┼č─▒m─▒n ilk a┼čamas─▒nda, hastan─▒n ┼čikayetlerinin ne oldu─čunun irdelenmesi, bu ┼čikayetlerin ne zaman ba┼člad─▒─č─▒, belirtileri artt─▒ran ve azaltan faktörlerin neler oldu─ču, ki┼činin ┼čikayetleri aras─▒nda radiküler (yans─▒yan) a─čr─▒ belirtilerinin olup olmad─▒─č─▒ ve geçmi┼čte bu konuda herhangi bir tedavi al─▒p almad─▒─č─▒ sorgulan─▒r.

Hekimin gerçekle┼čtirdi─či fizik muayene ile hastan─▒n eklem hareket geni┼čli─činin ne derece etkilendi─či ve hareketlerle ┼čikayetlerin nas─▒l etkilendi─či incelenir. ┼×ikayetlerin baz─▒lar─▒ belirli sinir kökleri ile ili┼čkili olup bu belirtiler radyolojik tan─▒sal giri┼čimlerin öncesinde hastan─▒n lezyonunun omurgan─▒n hangi bölgesinde oldu─čuna dair fikir verebilir:

 • C2 Sinir Kökünün Etkilenmesine Ba─čl─▒ Olu┼čan Belirtiler

Göz ve kulaklarda a─čr─▒ hissi ve ba┼č a─čr─▒s─▒ boyun f─▒t─▒─č─▒ geli┼čimi sonras─▒nda c2 sinir kökünün etkilenmesine ba─čl─▒ olarak olu┼čabilecek belirtiler aras─▒nda yer al─▒r. Bu bölgenin lezyonlar─▒ özellikle romatoid artrit gibi romatizmal hastal─▒─ča sahip ki┼čilerde kafatas─▒ ile birinci omur olan atlas aras─▒ndaki bir probleme i┼čaret ediyor olabilece─či için önem arz eder.

 • C3, C4 Sinir Köklerinin Etkilenmesine Ba─čl─▒ Olu┼čan Belirtiler

Belirgin olmayan boyun, omuz ve s─▒rt kaslar─▒nda hassasiyet ve spazm, boyun f─▒t─▒─č─▒ hastalar─▒nda c3 ve c4 sinir kökleri üzerindeki bask─▒ya ba─čl─▒ olarak meydana gelen hafif ┼čikayetlerdendir.

 • C5 Sinir Kökünün Etkilenmesine Ba─čl─▒ Olu┼čan Belirtiler

Boyun f─▒t─▒─č─▒ nedeniyle c5 sinir kökü etkilendi─činde ki┼čide boyun ve omuz a─čr─▒s─▒na ek olarak kollar─▒n yan taraflar─▒nda his kayb─▒ gibi belirtiler meydana gelebilir. Omuzlar─▒ yukar─▒ kald─▒rma ve kolu dirsekten k─▒rma gibi hareketler de etkilenebilir ve hastadan bu hareketleri yapmas─▒ istendi─činde yapamayabilir. Hastan─▒n biceps (dirse─čin iç taraf─▒) refleksi incelendi─činde azalm─▒┼č olarak tespit edilir.

 • C6 Sinir Kökünün Etkilenmesine Ba─čl─▒ Olu┼čan Belirtiler

C5 sinir kökünde oldu─ču gibi ki┼čide boyun f─▒t─▒─č─▒ geli┼čimi sonras─▒nda c6 sinir kökü etkilendi─činde boyun ve omuz a─čr─▒s─▒ ┼čikayetleri meydana gelir. Kollar─▒n ve ellerin yan taraflar─▒ ile elin son 2 parma─č─▒nda his kayb─▒ meydana gelebilir. Dirsek ve el bile─čini içeren baz─▒ hareketler etkilenmi┼č olup hasta bu hareketleri gerçekle┼čtirmede zorlanabilir. Refleks muayenesinde hastan─▒n brakioradial (bile─čin yan taraf─▒) refleksi azalm─▒┼č olarak tespit edilir.

 • C7 Sinir Kökünün Etkilenmesine Ba─čl─▒ Olu┼čan Belirtiler

Omurili─čin boyun bölgesinde yer alan di─čer sinir köklerinde oldu─ču gibi boyun f─▒t─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak c7 sinir kökünün etkilenmesi ki┼čide boyun ve omuz a─čr─▒s─▒ ┼čikayetine neden olur. Ön kolun arka k─▒sm─▒ ve orta parmakta his kayb─▒ ve el bile─či ile dirsek hareketlerinin k─▒s─▒tlanmas─▒ bu hastalarda meydana gelen di─čer belirtiler aras─▒nda yer al─▒r. Triceps (arka kol) refleksi bu ki┼čilerde azalm─▒┼č olarak tespit edilir.

 • C8 Sinir Kökünün Etkilenmesine Ba─čl─▒ Olu┼čan Belirtiler

Boyun ve omuz a─čr─▒s─▒na ön kolun ve elin orta k─▒sm─▒nda his kayb─▒n─▒n e┼člik etmesi c8 sinir kökünün etkilenmesine ba─čl─▒ olu┼čan belirtiler aras─▒nda bulunur. Bu hastalarda ayn─▒ zamanda ba┼čta ba┼č parmak olmak üzere di─čer baz─▒ parmaklar─▒n hareketleri ve elin kavrama hareketi etkilenmi┼č olarak tespit edilir.

 • T1 Sinir Kökünün Etkilenmesine Ba─čl─▒ Olu┼čan Belirtiler

Boyun bölgesindeki sinir köklerinin en alt segmentinde yer alan t1 sinir kökü etkilendi─činde di─čer boyun bölgesi sinir köklerinde oldu─ču gibi boyun ve omuz a─čr─▒s─▒ temel ┼čikayetler olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kar. Bu ┼čikayetlere el parma─č─▒ hareketlerinde güçsüzlük ve ön kolun orta k─▒sm─▒nda his kayb─▒ e┼člik edebilir.

Ki┼čilerde en s─▒k olarak tespit edilen belirtilerin ba┼č─▒nda boyun a─čr─▒s─▒ ve tek tarafl─▒ kola do─čru yay─▒lan uyu┼čma, hissizlik ve kar─▒ncalanma gibi ┼čikayetler yer al─▒r. Boyun f─▒t─▒─č─▒ hastalar─▒nda boyun a─čr─▒s─▒ ve di─čer ┼čikayetlere e┼člik eden baz─▒ belirtilerin altta yatan bir malignensi (kanser) ya da enfeksiyon hastal─▒─č─▒na i┼čaret edebilece─či için önemli kabul edilir.

Boyun f─▒t─▒─č─▒nda alarm belirtiler olarak isimlendirilen çe┼čitli durumlar mevcuttur:

 • Ate┼č, ü┼čüme, titreme
 • Gece terlemeleri
 • Aç─▒klanamayan kilo kayb─▒
 • Hastan─▒n öyküsünde kanser, eklem iltihab─▒ ya da tüberküloz, HIV gibi bir enfeksiyon hastal─▒─č─▒n─▒n bulunmas─▒
 • Çe┼čitli sa─čl─▒k sorunlar─▒ ya da organ nakilleri sonras─▒nda kullan─▒lan ba─č─▒┼č─▒kl─▒─č─▒ bask─▒lay─▒c─▒ ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒
 • A─čr─▒n─▒n hiçbir ┼čekilde hafiflememesi
 • Fizik muayene esnas─▒nda hekimin vertebralar üzerine dokunmas─▒ sonras─▒ hassasiyet hissedilmesi
 • Boyun bölgesinde yer alan lenf bezleri ile ilgili problemlerin e┼člik etmesi (servikal lenfadenopati)

Sizde de yukar─▒da say─▒lan belirtilerin bulunmas─▒ halinde en yak─▒n─▒n─▒zdaki sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak beyin cerrahisi ve fizik tedavi uzman─▒ hekimlere ba┼čvurman─▒z önerilir.

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Tedavisi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Tedavinin ilk önceli─či hastan─▒n e─čitimidir. Hastaya do─čru duru┼č ve oturma pozisyonu ö─čretilir. A─č─▒r yük  ta┼č─▒maktan kaç─▒nmak gereklidir. Hastalar tedavi süresince lokal ─▒s─▒ tedavisinden büyük fayda görürler.

─░laç tedavisi olarak a─čr─▒ kesiciler ve kas gev┼četiciler kullan─▒l─▒r. Seanslar halinde fizik tedavi de konservatif (ilerlemeyi engelleyici) tedavi planlamas─▒ içerisinde yer alabilir. Akut (ani ba┼člang─▒ç) dönemde ilk üç gün, boyunluk kullan─▒m─▒ hastay─▒ rahatlatabilir.

Daha uzun süre boyunluk kullan─▒m─▒ boyun kaslar─▒n─▒ zay─▒flatabilece─či için tavsiye edilmez. Deneyimli fizik tedavi uzmanlar─▒ ile boyunda itme, çekme ve germe egzersizleri yap─▒labilir. Boyun omuru çevresindeki kaslar─▒ güçlendirmek için boyun f─▒t─▒─č─▒ egzersizleri önerilir.

Bu egzersizlerin hekimin bilgisi ve önerisi olmadan gerçekle┼čtirilmesi, mevcut problemi kötüle┼čtirebilece─či için bilinçsizce uygulanmamalar─▒ önerilir:

 • Boyun Germe Egzersizi

Yatak gibi düz bir zeminde s─▒rt üstü uzand─▒ktan sonra ba┼č─▒n yava┼č ve nazikçe arkaya do─čru hareket ettirilmesi ile gerçekle┼čtirilir. Ba┼č arkaya uzat─▒l─▒p boyunda gerginlik meydana geldikten sonra ki┼či bu pozisyonda 1 dakika süre ile tutulur ve ard─▒ndan 1 dakika dinlendirilir. Yakla┼č─▒k 5-15 tekrardan meydana gelen bu egzersiz s─▒ras─▒nda ki┼činin belirtilerinin ┼čiddetlenmesi egzersizin kesilmesi gerekti─čine i┼čaret eder.

Boyun germe egzersizi yüz üstü yatarken ba┼č─▒n yukar─▒ do─čru hareket ettirilmesi ile de gerçekle┼čtirilebilir. Bu ┼čekilde yap─▒lan egzersiz için süre 5 ile 10 saniye aras─▒ndad─▒r ve 15-20 kez tekrarlan─▒r.

 • Boyun Retraksiyon (Çekme) Egzersizi

Kollar iki yanda olacak ┼čekilde s─▒rt üstü yat─▒lan pozisyonda gerçekle┼čtirilen retraksiyon egzersizi, çenenin gö─čüse do─čru hareketi ile yap─▒l─▒r. Çene gö─čüse ula┼čt─▒ktan sonra 5-10 saniye bu pozisyonda tutulan hastaya bu egzersiz yakla┼č─▒k olarak 15-20 kez tekrarlat─▒l─▒r.

Bu egzersizlerin amac─▒ f─▒t─▒kla┼čma bölgesindeki kan ak─▒m─▒n─▒ artt─▒rmak, stresi azaltmak ve güçlenmeyi sa─člamakt─▒r. Bu egzersizler d─▒┼č─▒nda boyun bölgesinde a┼č─▒r─▒ bir bask─▒ olu┼čturacak ko┼čma, z─▒plama, a─č─▒r kald─▒rma ve ani hareketler içeren aktivitelerden kaç─▒nmak da boyun f─▒t─▒─č─▒ hastalar─▒nda iyile┼čme sürecinin olumsuz etkilenmemesi için önem arz eder. Bu tarz zararl─▒ aktivitelerin sonuçlar─▒n─▒ ki┼či ömrü boyunca ya┼čayabilece─či için dikkatli olunmal─▒d─▒r.

Boyun f─▒t─▒klar─▒n─▒n büyük ço─čunlu─ču ameliyats─▒z iyile┼čir. Hastan─▒n kol ve ellerinde ilerleyici güç kayb─▒ varsa ve hasta di─čer tedavilere cevap vermiyorsa cerrahi dü┼čünülebilir. Boyun f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, beyin cerrahlar─▒ taraf─▒ndan yap─▒lan bir ameliyatt─▒r.

 • Boyun F─▒t─▒─č─▒ Tedavisinde Spinal Enjeksiyon Yöntemi

Çok ┼čiddetli kol a─čr─▒lar─▒ varsa a─čr─▒y─▒ hafifletmek için hekim omurilik içindeki epidural bo┼člu─ča kortizon ilaçlar enjekte edebilir. Spinal enjeksiyon yöntemi radyolojik görüntülemelerden faydalan─▒larak direkt olarak f─▒t─▒kla┼čma bölgesine gerçekle┼čtirilen tedavi uygulamas─▒d─▒r. Bu tedavi, sinir ve diskteki ödemi ve inflamasyonu azaltmaya yöneliktir. Kortizon enjeksiyonlar─▒ ile ki┼činin baz─▒ ┼čikayetlerinde uzun bir süre boyunca rahatlama sa─članabilir.

 • Boyun F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Hakk─▒nda Genel Bilgiler

Boyun f─▒t─▒─č─▒ hastalar─▒n─▒n yakla┼č─▒k olarak %10’unda cerrahi müdahale gereksinimi meydana gelebilir. Bu ameliyatta amaç diskin sinire bask─▒ yapan k─▒sm─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒d─▒r.

Uygulanan prosedüre göre bu ameliyat laminektomi ya da  diskektomi olarak isimlendirilir. ─░lerlemi┼č ve nörolojik problemlerin e┼člik etti─či olgularda veya di─čer tedavi yöntemlerine ra─čmen hastan─▒n ┼čikayetlerinin kontrol alt─▒na al─▒namamas─▒ halinde ba┼čvurulan diskektomi ameliyat─▒nda diskin ç─▒kar─▒larak tekrar f─▒t─▒kla┼čman─▒n önüne geçmek amaçlan─▒r.

Laminektomi i┼čleminde ise cerrah sinir köklerinin ç─▒kt─▒─č─▒ bölgeyi geni┼čleterek, bu alandaki bask─▒y─▒ azalt─▒r. Küçük bir kesiden girilerek yap─▒lan bu i┼člemi cerrah mikroskop kullanarak gerçekle┼čtirir.

Günümüzde özellikle bel bölgesinde yer alan f─▒t─▒kla┼čm─▒┼č diskler, cerrahi olarak tamamen ç─▒kar─▒lmakta ve yerine protezler konulabilmektedir. Bu i┼člem hasta genel anestezi alt─▒ndayken gerçekle┼čtirilir.

Ancak protez uygulamas─▒ her hasta için uygun de─čildir. Özellikle f─▒t─▒kla┼čma ile birlikte çe┼čitli eklem iltihab─▒ veya osteoporoz (kemik erimesi) hastal─▒─č─▒ bulunan ki┼čilerde f─▒t─▒kla┼čman─▒n sadece bir bölgede de─čil, omurgan─▒n birçok bölgesinde dejenerasyon meydana gelmesi nedeniyle bu ki┼čilerde protez kullan─▒lan giri┼čimler tercih edilmez.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Ak─▒n Akak─▒n
Beyin ve Sinir Cerrahisi (N├Âro┼čir├╝rji)
Medical Park Medical Park G├Âztepe
970017

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.