Bruselloz Nedir?

Bruselloz, genelde koyun, keçi, sığır gibi evcil hayvanlarda hastalık yapan, bunlarda yavru atmaya yol açan ve bunlardan çeşitli şekillerde insanlara geçen bir hastalıktır. Ondülan ateş, Akdeniz humması, Malta humması gibi isimlerle de bilinir.

Nasıl bulaşır?

Başlıca bulaşma yolu, hastalığı taşıyan hayvanların ürünlerinden hazırlanan gıdalardır. Ayrıca meslek hastalığı olarak veterinerlerde, hayvan bakımı ve sağımı ile uğraşan insanlarda da ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalık başlangıçta üşüme, titreme, ateş, halsizlik, kilo kaybı, terleme gibi belirtiler yanında değişik organlara ait belirtiler de gösterir. Eklem ağrıları, baş ağrısı, bel ağrısı gibi. Hastalık çok çeşitli seyir gösterebilir. Yüksek ateş başladıktan sonra 8-10 gün içinde yavaş yavaş düşebilir. 3-5 günlük bir ateşsiz dönemden sonra tekrar yükselir. Karaciğer, dalak büyümesi, lenf bezlerinde büyümeler, eklem ağrıları sık görülen bulgulardır. Hastalık tedavi edilmezse uzun yıllar kronik olarak devam edebilir. Bel ve eklem ağrıları nedeniyle hastalar yürüyemeyecek duruma gelebilirler. Hastalık değişik organları etkilediği için tanı konulmasında zorluklarla karşılaşılabilir. Depresyondan menenjite, eklem iltihaplarından akciğer abselerine, üreme organlarında kısırlık ve düşüklere kadar çok farklı tablolarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle diğer hastalıklardan ayrılması zordur. Bir yıldan uzun süren vakalar kronik hastalık durumuna gelmiştir.

Tanı nasıl koyulur?

Hastalığa tanı koymak için hastanın mesleği, koyun sığır gibi hayvanlarla temasının olması sorgulanmalıdır. Fakat kesin tanı ancak laboratuar tetkikleri ile konulur. Uygulanan tedavinin etkinliği de yine laboratuar testleri ile izlenir.

Hastalığın tedavisi nasıldır?

Tedavide kombine antibiyotikler uygulanmaktadır ve tedavi uzun sürmektedir. Aksi takdirde hastalıkta nüksler görülmektedir. Tedavide istirahatin önemli bir yeri vardır. Ağrı kesicilerle hastaların rahatlaması sağlanır. Bruselloz hastalığında bazen tedavinin başlangıcında hastalar kendilerini daha kötü hissedebilirler. Tedavi edilen hastalar 3–6 ay aralıklarla laboratuar testleriyle 2 yıl kadar izlenmeleri iyi olur.

Hastalıktan korunmak için neler yapmalıdır?

Hastalıktan korunmak için iyi pişirilmemiş et, süt gibi ürünlerin tüketilmemesi, hayvancılıkla uğraşan kişilerin (kasap, çoban gibi), mandralarda çalışanların, veterinerlerin özel kıyafetler giymeleri, eldiven kullanmaları,genel temizlik kurallarına uymaları gereklidir. Ayrıca hayvanlarda hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalar önemlidir. Bu nedenle ciddi ekonomik kayıplar olmaktadır. İnsanlar için aşı güvenli değildir. Ancak hayvanlar için kullanılan canlı etkili aşılar vardır.