Dr. Öğr. ÜyesiBuğra Duman

 • İlgi Alanları
 • Katarakt cerrahisi
 • İOL implantasyonu
 • Excimer lazer
 • Keratokonus cerrahisi
 • Kornea hastalıkları
 • Oküler yüzey hastalıkları
 • Kontakt lens uygulamaları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pamukkale Tıp Fakültesi (Denizli)

Deneyim
2021 - Halen:  İstanbul Medicalpark Bahçelievler
2020 - 2021:   İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
2018 - 2020:   İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi2014 - 2018:   İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012 - 2013:   Çivril Devlet Hastanesi/ Denizli- Acil Pratisyen Hekim

Mesleki Üyelikler
Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD)
Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
Amerika Göz Cemiyeti (AAO)
Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi (ESCRS)

 • Buğra Duman, Mehmet Göksel Ulaş, Ökkeş Baz, Ufuk Ürdem, Zeynep Alkın, Derya Garip Gürcan, Abdullah Özkaya, Muhittin Taşkapılı. Diyabetik epiretinalmembran tedavisinde pars plana vitrektomi sonuçları. TOD 50. Ulusal kongre, 9-13 Kasım 2016

 

 • Aslı Kırmacı, Elif Ceren Yeşilkaya, Buğra Duman, Burçin Kepez Yıldız, Yusuf Yıldırım, Murat Arıcı, Ercüment Bozkurt, Engin Bilge Özgürhan, İhsan Yılmaz, Muhittin Taşkapılı. Psödoeksfoliasyon sendromu ve kataraktın lens otofloresansı üzerine etkisinin değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal kongre, 9-13 Kasım 2016 

 

 • Elmas Yüksel, Mehmet Özveren, Burçin Kepez Yıldız, Yusuf Yıldırım, Buğra Duman, Muhittin Taşkapılı. Temporal Şeffaf Korneal Ana Kesi ile Yapılan Fakoemülsifikasyon Cerrahisinin Korneal Astigmatizma Üzerine Etkisi. TOD 50. Ulusal kongre, 9-13 Kasım 2016 

 

 • Ökkeş Baz, Buğra Duman, Zeynep Alkın, Mehmet Göksel Ulaş, Abdullah Özkaya, Muhittin Taşkapılı. Neovasküler Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Ranibizumab/Bevacizumab’tan Aflibercept Tedavisine Geçilen Hastalarda Tedavi Sonuçları ve İndosiyanin Yeşili Anjiografi ile Tanının Yeniden Değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal kongre, 9-13 Kasım 2016 

 

 • Gönül Karataş Durusoy, Mehmet Özveren, Buğra Duman, Engin Bilge Özgürhan, Ercüment Bozkurt, Muhittin Taşkapılı.  Dalk Uygulanan Hastalarda İridokorneal Açı Değişikliklerinin İncelenmesi. TOD 50. Ulusal kongre, 9-13 Kasım 2016 

 

 • Mesut Toğaç, Elif Ceren Yeşilkaya, Buğra Duman, Yusuf Yıldırım, Alper Ağca, Burçin Kepez Yıldız, Ahmet Demirok, Muhittin Taşkapılı. Yüksek ve Düşük-Orta Miyopide SMILE Cerrahisinin 1 Yıllık Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 50. Ulusal kongre, 9-13 Kasım 2016  

 

 • Buğra Duman, Zeynep Alkın, Ali Demircan, Dilek Alp Yaşa, Gökhan Demir, Ökkeş Baz, Elif Ceren Yeşilkaya, Aslı Kırmacı, Banu Şatana, Ahmet Demirok, Dome-Shaped Makula ile Birlikte Olan ve Olmayan Miyopik Koroid Neovaskülarizasyon Hastalarının 2 Yıllık Anti-VEGF Tedavi Sonuçları. TOD 51. Ulusal kongre, 24-29 Ekim 2017  

 

 • Burcu Kemer, Buğra Duman, Zeynep Alkın, Aslı Kırmacı, Gürkan Erdoğan, Ali Demircan, Dilek Yaşa, Ahmet Demirok. Dirençli Diyabetik Maküla Ödeminde Epiretinal Membran(ERM) - İnternan Limitan Membran(İLM) Soyulmasının Görsel ve Morfolojik Sonuçları. TOD 51. Ulusal kongre, 24-29 Ekim 2017  

 

 • Buğra Duman, Halil Özgür Artunay, Alper Şengül, Aynur Dıraçoğlu, Zeynep Alkın, Ahmet Demirok. Prone pozisyonunun koroidal volüm ve kalınlığı üzerine olan etkisinin 1050 nm swept-source OKT kullanılarak değerlendirilmesi. TOD 51. Ulusal kongre, 24-29 Ekim 2017  

 

 • Ciğdem Altan, Buğra Duman, Berna Basarir, Isıl Pasaoglu Banu Satana, Tekin Yasar, Muhittin Taskapili. The efficacy of selective laser trabeculoplasty after trabeculectomy in open-angle glaucoma the 36th congress of the ESCRS 22-26 september 2018

 

 • Buğra Duman, Birsen Gökyiğit. Üçüncü sinir palsisinde split lateral rektus nazal transpozisyonu operasyonunun uzun dönem sonuçları; 32 hastada orijinal ve basitleştirilmiş tekniklerin karşılaştırılması. TOD 52. Ulusal kongre, 13-18 Kasım 2018  

 

 • Buğra Duman, Alper Ağca Mikrobiyal keratitli olgularda terapötik penetran keratoplasti sonuçlarımız. TOD 52. Ulusal kongre, 13-18 Kasım 2018  

 

 • Buğra Duman, Halil Özgür Artunay, Mustafa Gürkan Erdoğan, Şehnaz Özçalışkan, İrfan Perente, Erişkin başlangıçlı foveomakular vitelliform distrofi ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda maküler koroid kalınlığının karşılaştırılması. TOD 52. Ulusal kongre, 6-10 Kasım 2019

 

 • Buğra Duman, Birsen Gökyiğit. Sensoriyel çok geniş açılı dışa şaşılıklarda Lateral Rektus (LR) 'Çift Geçmeli Ayarlanır Sütür' tekniği. TOD 52. Ulusal kongre, 6-10 Kasım 2019