• İlgi Alanları: Ortopedik Multitravma tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık 

Deneyim
Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesi
19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Bölümü
Merzifon Devlet Hastanesi       
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi
Özel Medicana International Hastanesi  
KBÜ Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi 
Samsun Gazi Hastanesi  

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Tabipler Birliği Derneği
Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)  

Mesleki Sertifikalar ve Katıldığı Kurslar
1. EuropeanPaediatricOrthopaedicSociety  (Epos)
Epos-Bat Advanced Course  “CurrentConcepts İn The Management Of  PediatricHipDisorders “  6-7 September 2013 Izmir, Turkey
2. Oxford PartialKneeInstructional  Course  7-8 July 2014   Oxford, United Kingdom
3.  Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği (Totbid)  Pediatrik Ortopedi Şubesi
İnfantil Kalça Ultrasonografisi Okuma Değerlendirme Kursu  14.04.2001  Samsun, Türkiye
4. Sbsam Marmara Üniversitesi  Spor Bilimleri Ve Sporcu Sağlığı Araştırma Ve Uygulama   Merkezi Dr. Veli Lök Beceri Geliştirme Laboratuarında “Artroskopik Motor Beceri Geliştirme  Kursu” 15-17 Şubat 2007  İstanbul, Türkiye
5. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı 13.İlizarov  Kursu   13-15 Haziran  2008  Adana, Türkiye
6. Totbid   Ortopedik Travma  Şubesi 2. İntramedüller Çivileme Kursu 
15-18 Ocak 2009  İzmir, Türkiye
7. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinliği   Ortopedi Günleri- 2010  8-9 Ekim 2010  Ankara, Türkiye
8. Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği (Totbid)  Pediatrik Ortopedi Şubesi  2. SerebralPalsi  Eğitim Toplantısı   4-5 Mayıs 2012  Bursa, Türkiye
9.  Totbid Keçiören  (Çocuk Ortopedisi) Şubesi   Çocuk Ortopedisi Gözden Geçirme Kursu  1-2 Şubat 2013  Ankara, Türkiye
10.  Totbid  Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi  9. Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi Eğitim Toplantısı  17-18 Ekim 2014  İstanbul, Türkiye
11.  Artroplasti  Derneği Uygulamalı Kalça  Artroplastisi Kursu,  Aralık 2008,  Adana,Türkiye
12.  ACUB (AppropriateClinicalUse of Blood)  15-17 July 2013  Samsun, Turkey
13.  4. Uluslararası”CerebralPalsy “ ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi + Kongre  Sonrası “Hareket Analizi” Kursu  Aralık 2013 İstanbul, Türkiye
14.  5.  Kadavrada Omuz ArtroskopisiKursu  Mayıs 2012, Antalya, Türkiye 
 15. TOTBİD Artroplasti Şubesi “3. Uygulamalı Artroplasti Kursu” Aralık 2009 Adana, Türkiye
15.  Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak Ortopedi ve  Travmatoloji  ABD  “Uygulamalı Sivas Bölge Toplantısı”  Haziran, 2012  Sivas , Türkiye
16.  Ortopedi ve  Travmatoloji İstanbul Buluşması  2013   İstanbul, Türkiye
17.  7th MediterraneanCongress  of PhysicalandRehabilitationMedicineseptember 2008 Portoroz, Slovenia
18.  2nd  Lilly Forum on Advances in OsteoporoticFractures Management april 2007 Vienna, Austria
19.   4. Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve  Travmatolji Günleri  “ SerebralPalsi’de Ayak ve Ayak bileği  Sorunları Güncel Yaklaşımşlar ve Yeni Gelişmeler Sempozyumu”  Şubat 2013  Ankara, Türkiye
20.  Ortopedi ve  Travmatoloji Buluşması    2004  Antalya, Türkiye
21. ECTS  33thEuropeanSymposium on CalcifiedTissues May  2006  Prague,  CzechRepublic
22.  Osteoporoz Tedavilerinin Kanıta Dayalı Tıp Işığında Değerlendirilmesi  Toplantısı Mart 2004  Atina, Yunanistan
23.  ACR/ARHP  Pre-Conference Courses, AnnualScientific Meeting  October 2009   Philadelphia, USA
24. ECTS  37thEuropeanSymposium on CalcifiedTissuesJune  2010  Glasgow, Scotland
25.  EULAR 2009 June, 2009  Copenhagen,  Denmark
26.  LINKademyInternational  Symposium of KneeJointArtroplastyNovomber, 2010  Hamburg, Germany
27. Oxford PartialKnee Advanced InstructionalCourse  November 2008  İstanbul, Turkey
28.  7.Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi Mayıs 2000 İstanbul, Türkiye
29.  3. Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve  Travmatolji Günleri  “ SerebralPalsi’li Çocuklarda Ortez Tedavisi  Mart, 2012  Ankara, Türkiye
30. İstanbul El cerrahisi ve  Mikrocerrahi Merkezi  8. Yıl Etkinlikleri “ Anestezi ve Cerrahi  Açıdan  Majör EkstremiteReplantasyonu  Sonuçları” Sempozyumu Mart, 1999  İstanbul, Türkiye
31.  6. Türk El Cerrahi Kongresi  Ekim, 1998  Bursa, Türkiye
32.  1st. German- TurkishCongress of the PediadricsOrthopaedics  Mayıs, 1996  Antalya, Türkiye
33.  5. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi  Ekim, 1996   Denizli, Türkiye
34.  17.  Milli  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi  Ekim, 2001  Antalya, Türkiye
35.  19.  Milli  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi  Mayıs, 2005  Antalya, Türkiye
36.  20..  Milli  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi  Ekim, 2007  Ankara, Türkiye
37.  21.  Milli  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi  Kasım, 2009  İzmir, Türkiye
38.  23.  Milli  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi  Kasım, 2013  Antalya, Türkiye  
39.  8. Omuz ve  Dirsek Cerrahisi Kongresi Mart, 2014  İzmir, Türkiye   
40.  Ortopedi ve  Travmatoloji 2002 Buluşması Eylül ,2002   Antalya, Türkiye
41.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi  ve  Travmatoloji  ABD Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinliği ,  Ortopedi  Günleri   Ekim, 2009  Ankara, Türkiye
42. 3. Çekirdek Eğitim Programı  Klinik Bilgi Yenileme Kursu Eylül, 2012 İstanbul , Türkiye

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Karaismailoğlu T.N., Diri B,Tomak Y. UlnarDimelıaWithFacialAbnormalities
TheRomanianJournal Of PlasticSurgery April 2000, Volume 8, No.1

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Diri B, Tomak Y, Karaismailoğlu T.N.  Çocuk Deplase SuprakondilerHumerus Kırıklarının Tedavisi  (Üç Farklı Tedavi Yönteminin İncelenmesi)  TheTreatment  ofDisplacedSupracondylarFractures of  TheHumerusInChıldren (An Evaluatıon Of Three DifferentTreatment
Methods)  TJTES, TurkıshJournal Of Trauma&EmergencySurgery,  Ulus Travma Derg. 2003 Jan;9(1):62-69

D2. Tomak Y, Şahin Y, Diri B. Treatment Of PeriprostheticSupracondylarFemoralFractures Using TheIlizarovMethod (Report Of TwoCases) J ExpClinMed., 2013; 30:69-73
D3. Tomak Y, Şahin Y, Diri B. HumerusDiafizPsödoartrozlarının Tedavisinde  Kilitli İntramedüller Çivileme Sonuçları LockedİntramedullaryNailingResults in Treatment of HumerusDiaphysealPseudoarthrosis  J ExpClinMed., 2013; 30:69-73
D4. Karaismailoğlu T.N., Diri B,Tomak Y. Ekstremitelerde Uygulanan Majör Replantasyonlar. Klinik Araştırma  ClınıcalResearchVol. 11,No.1. (58-59).2000

D5. Tomak Y,Gülman B., Özcan H., Diri B.  Fracture Of TheOlecranonEpıphysıs İn  A ThırteenMonthsOldBaby (A Case Report). Journal Of ExperimentalAndClinicalMedicine  (Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi)  O.M.Ü.  Tıp Dergisi  17(2):118-123.2000

D6. Tomak Y,  Dabak N., Gülman B.,Andaç A., Diri B.  Kronik RenalYetmezlikli Bir BilateralSpontan Ve Simültane KuadrisepsTendonRüptürü Olgusu  (Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi) Journal Of ExperimentalAndClinicalMedicine   (Deneysel Ve Klinik Tıp Dergisi)   O.M.Ü.  Tıp Dergisi  16(3):229-236.1999

D7. Tomak Y.,Karaismailoğlu T.N., Tilki K.,  Diri B,  Dabak. N., Andaç A.  SkafoidNonunionlarınİliak Kemik Grefti Ve Herbert Vida Fiksasyonu İle Tedavisi  Journal Of ExperimentalAndClinicalMedicine   (Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi)   O.M.Ü.  Tıp Dergisi  16(1):7-18.1999

D8. Dabak. N., Tomak Y., Karaismailoğlu T.N.,  Diri B,  Doru M.  Erişkin Humerus Cisim Nonunionlarında  Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız  Karadeniz Tıp Dergisi 14: 2, 2001

D9.  Karaismailoğlu T.N., Diri B,Tomak Y.  IdiopatıcOsteolysisTurkishJournal Of HandSurgeryAndMicrosurgery  El Cerrahisi ve Microcerrahi  Dergisi  1998, Number: 6,7      

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.  Karaismailoğlu T.N., Tomak Y., Diri B, Ekstremitelerde Uygulanan Majör Replantasyonlar.  6. Milli El Cerrahisi Ve Üst  Ekstremite Kongresi  1998, Bursa

F. Diğer Yayın Bilgileri:
Ulusal Sempozyum, Kongre Ve Konferansların Bildiri Kitabında Özet Metin Olarak Yayınlanmış Bildiriler
F1. Dabak. N., Diri B.,  Tomak Y.,Yücel İ., Kökçü Ç., Özcan H.  Diz Çevresinde Yerleşen Kemik Tümörlerinin İncelenmesi  2. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi. 1998,  Ankara

F2. Tilki K.,Dabak. N.,Selçuk M.B., Tomak Y.,  Diri B.,  Tepe S., Kara M.  Pelvis Tümörlerine Yaklaşımlarımız.  2. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi. 1998,  Ankara

Ulusal Sempozyum, Kongre Ve Konferansların Bildiri Kitabında Yayınlanmamış, Poster   Sunumlar
F3. Karaismailoğlu T.N., Tomak Y.,Dabak N.,  Tilki  K.,  Diri B.  FleksörTendon Tamiri Sonrası Yapışıklığın Önlenmesinde  Politetrafloroetilen Cerrahi Memran Kullanımı 2.Ulusal RekontrüktifMikrocerrahi  Kongresi.  1997,  İSTANBUL