Prof. Dr.Bülent Eser

  • İlgi Alanları
  • Lenfoma
  • Lösemi
  • Kök hücre tedavisi
  • Hematolojik hastalıklar
  • Aferez
  • Multipl myelom

Eğitim ve Uzmanlık
1984 - 1990 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1994 - 1998 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlığı
1999 - 2004 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Uzmanlığı

Deneyim
1990 - 1994 - Pratisyen hekim
1994 - 2001 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi
2001 - 2006 - Yar.Doç.Dr.  İç Hastalıkları/Hematoloji Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2006 - 2011 - Doç.Dr. İç Hastalıkları/Hematoloji Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 -  2019 - Prof.Dr. İç Hastalıkları/Hematoloji Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Üyelikler
Türk Hematoloji Derneği
European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
Hematolojik Onkoloji Derneği
Antalya Tabip Odası

Ödüller
1. 3. Febril Nötropeni Simpozyumu Antalya, 18-21 Şubat 1999. Genç araştırmacı ödülü.
2. 29. Ulusal Hematoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2002, Kemer, ANTALYA. Genç katılımcı ödülü.
3. 30. Ulusal Hematoloji Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Genç katılımcı ödülü.
4. 30. Ulusal Hematoloji Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Türk Hematoloji Derneği (Klinik Hematoloji Bildiri Ödülü).
5. XV. Ulusal Kanser Kongresi Üçüncülük Ödülü (2003).
6. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2004 young investigator prize. A randomized clinical trial of combination chemotherapy with and without low molecular weight
heparin in small cell lung cancer. J Thromb&Hemost 2004; 2: 1266–71.
7. En Güzel Türkçe Bildiri Ödülü. 33. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007, Ankara.
8. Türk Hematoloji Derneği Genç Katılımcı Ödülü. 33. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007, Ankara.
9. II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi bildiri ödülü, 15-19 Kasım 2007, Antalya.
10. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Yayın Onur Ödülü. 18 Kasım 2007, Kayseri.
11. 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Profesör Doktor Osman İlhan Hemaferez Ödülü, 24-27 Eylül 2009, Kıbrıs.
12. 5. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 18-22 Kasım 2012, Antalya, Dr. Nilgün Acar teşvik ödülleri, poster bildiri 2. ödülü.

Araştırma ve Yayınlar:
Ulusal (45) ve uluslararası (86) dergilerde toplam 131 makalem yayınlanmıştır. 1 Kitap editörlüğü ve 3 kitap bölüm yazarlığı dışında çok sayıda toplantıda kongre düzenleme kurulu üyesi ve davetli konuşmacı olarak görev aldım. Bunlar dışında 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası kongre bildirim bulunmaktadır.


Prof. Dr. Bülent Eser Videoları