Prof. Dr.Bülent Hacıhamdioğlu

 • İlgi Alanları
 • Erken ergenlik
 • Diyabetes mellitus
 • Boy kısalığı
 • Obezite
 • Tiroit sorunları
 • Kuşkulu genital yapı
 • Kemik erimesi

Eğitim ve Uzmanlık
1994-2000 GATA Tıp Fakültesi Ankara
2003-2007 GATA Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
2008-2011 Ankara Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi  
03.03.2014 Çocuk Endokrinolojisi Doçentlik
17.07.2019 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlük

Deneyim
2001-2003 Özel Kuvvetler Komutanlığı
2007-2008 Etimesgut Asker Hastanesi
2011-2013 GATA Tıp Fakültesi Hastanesi
2013-2015 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
05.2015-09.10.2017-Mayıs 2015-09.10.2017 Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
07.2015-01. 2016 Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği İdari Sorumluluğu
01.2016-09.11.2017 Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Eğitim Sorumluluğu
03.03.2016-30.10.2017 Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticiliği
2017-2020 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
2020-Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
20.10.2020-Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Kurs ve Sertifikalar
2001 Uçuş Tabipliği Kursu
2010 Proje Yönetimi Eğitim Kursu
2013 Temel Epidemiyoloji kursu
2018 Eğitici Eğitimi Kursu

Mesleki Üyelikler
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE)
İstanbul Tabip Odası

Ödüller
İhsan Turan, Ian Hutchins, Bülent Hacıhamdioğlu, Leman Damla Kotan, Fatih Gürbüz, Mehmet Taştan, Ayça Ulubay, Eda Mengen, Bilgin Yüksel, Susan Wray, Ali Kemal Topaloğlu. İdiyopatik hipogonadotropik hipogonadizm’de CCDC141 Mutasyonu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresinde Sözel Sunum Dalında Birincilik Ödülü.

Bülent Hacıhamdioğlu, Gönül Öçal, Merih Berberoğlu, ZeynepŞıklar, Ercan Tutar, Suat Fitöz, Gökhan Nergizoğlu, Şenay Savaş Erdeve, Emine Çamtosun. Obez adölesanlarda erken mikrovasküler yaşlanmanın ve kardiyovasküler performansın denetimi. 6-10 Kasım 2012 tarihinde Samsun’da düzenlenen XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresinde Sözel Sunum Dalında İkincilik Ödülü.

Z. Sıklar, G. Ocal, M. Berberoglu, B. Hacıhamdioğlu, Ş. Savaş Erdeve, Y. Eğin, N. Akar. Çocuklarda obezitenin oluşturduğu hiperkoagulabilitenin endotelyal mikropartikül düzeyi ve trombin jenerasyon testi ile denetimi ve riskin metabolik parametreler ile ilişkisi. 12-16 Ekim 2011 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresinde Sözel Sunum Dalında Birincilik Ödülü

Z. Şıklar, V. Topçu, P. Kocaay, M. Berberoğlu, B. Hacıhamdioğlu, S.S. Erdeve, H.R. Ilgın,  A. Tükün, G. Öçal. Androjen Reseptör Geninde Mutasyon Saptanan Olgularımızın Klinik Özellikleri. 6-10 Kasım 2012 tarihinde Samsun’da düzenlenen XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresinde Sözel Sunum Dalında Birincilik Ödülü.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Hacıhamdioğlu B, Baş EG, Delil K. Homozygous mutation in the insulin receptor gene and mild form of insulin resistance syndrome; a case report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Feb 5.
 2. Hacıhamdioğlu B, Özgürhan G, Çaran B, Meydan-Aksanlı E, Keskin E. Glycogen storage disease type 0 due to a novel frameshift mutation in glycogen synthase 2  (GYS2) gene in a child presenting with fasting hypoglycemia and postprandial hyperglycemia. Turk J Pediatr. 2018;60(5):581-583.
 3. Hacıhamdioğlu B, Özgürhan G, Pereira C, Tepeli E, Acar G, Cömert S. Perinatal form hypophosphatasia caused by a novel large duplication of ALPL gene and one year follow-up under enzyme replacement therapy; a case report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2018 Nov 23. doi: 10.4274/jcrpe.0217. [Epub ahead of print]
 4. Dursun F, Özgürhan G, Kırmızıbekmez H, Keskin E, Hacıhamdioğlu B. Genetic and Clinical Characteristics of Patients with Vitamin D Dependent Rickets Type 1A. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 201920;(1):34-40.
 5. Bertholet-Thomas A, Berthiller J, Tasic V, Kassai B, Otukesh H, Greco M, Ehrich J, de Paula Bernardes R, Deschênes G, Hulton SA, Fischbach M, Soulami K, Saeed B, Valavi E, Cobenas CJ, Hacihamdioglu B, Weiler G, Cochat P, Bacchetta J.  Worldwide view of nephropathic cystinosis: results from a survey from 30 countries. BMC Nephrol. 2017 Jul 3;18(1):210.
 6. Akın O, Arslan M, Haymana C, Karabulut E, Hacihamdioglu B, Yavuz ST. Association of neck circumference and pulmonary function in children. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017 Jul;119(1):27-30
 7. Turan I, Hutchins BI, Hacihamdioglu B, Kotan LD, Gurbuz F, Ulubay A, Mengen E,Yuksel B, Wray S, Topaloglu AK. CCDC141 Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism. J Clin Endocrinol Metab. 2017 Jun 1;102(6):1816-182.
 8. Prasad R, Hadjidemetriou I, Maharaj A, Meimaridou E, Buonocore F, Saleem M,Hurcombe J, Bierzynska A, Barbagelata E, Bergadá I, Cassinelli H, Das U, Krone R,Hacihamdioglu B, Sari E, Yesilkaya E, Storr HL, Clemente M, Fernandez-Cancio M,Camats N, Ram N, Achermann JC, Van Veldhoven PP, Guasti L, Braslavsky D, Guran T, Metherell LA. Sphingosine-1-phosphate lyase mutations cause primary adrenal insufficiency and steroid-resistant nephrotic syndrome. J Clin Invest. 2017;127:942-953.
 9. Ozgurhan G, Vermezoglu O, Ocal Topcu D, Karbuz A, Vehapoglu A, Hacihamdioglu B. Escherichia coli Meningitis after Rotavirus Gastroenteritis in an Infant. Case Rep Infect Dis. 2016;2016:1909260.
 10. Ozgurhan G, Vehapoglu A, Vermezoglu O, Temiz RN, Guney A, Hacihamdioglu B. Risk assessment of obstructive sleep apnea syndrome in pediatric patients with vitamin D deficiency: A questionnaire-based study. Medicine (Baltimore). 2016 Sep;95(39):e4632
 11. Akın O, Sarı E, Arslan M, Yeşilkaya E, Hacihamdioglu B, Yavuz ST. Association of wider neck circumference and asthma in obese children. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016;116:514-7.
 12. Övünç Hacıhamdioğlu D, Altun D, Hacıhamdioğlu B, Çekmez F, Aydemir G, Kul M, Müftüoğlu T, Süleymanoğlu S, Karademir F. The Association between Serum 25-Hydroxy Vitamin D Level and Urine Cathelicidin in Children with a Urinary Tract Infection. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016;8(3):325-9.
 13. Şıklar Z, Karataş D, Doğu F, Hacıhamdioğlu B, İkincioğulları A, Berberoğlu M. Investigation The Effects Of Functions Of Regulatory T Cells And Vitamin D In Children With Chronic Autoimmune Thyroiditis. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016;8(3):276-81
 14. Övünç Hacıhamdioğlu D, Hacıhamdioğlu B, Altun D, Müftüoğlu T, Karademir F, Süleymanoğlu S. A new biomarker for the early diagnosis of renal damage in obese children; urine netrin-1 level. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Sep 1;8(3):282-7.
 15. Savaş-Erdeve Ş, Şıklar Z, Hacıhamdioğlu B, Kocaay P, Çamtosun E, Öcal G, Berberoğlu M. Gonadotropin-Releasing Hormone Analogue Treatment in Females with Moderately Early Puberty: No Effect on Final Height. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016;8:211-7.
 16. Şıklar Z, Kocaay P, Çamtosun E, İsakoca M, Hacıhamdioğlu B, Savaş Erdeve Ş, Berberoğlu M. The Effect of Recombinant Growth Hormone Treatment in Children with Idiopathic Short Stature and Low Insulin-Like Growth Factor-1 Levels. J Clin Res  Pediatr Endocrinol. 2015;7:301-6.
 17. Delil K, Karabulut HG, Hacıhamdioğlu B, Şıklar Z, Berberoğlu M, Öçal G, Tükün  A, Ilgın Ruhi H. Investigation of SHOX Gene Mutations in Turkish Patients with Idiopathic Short Stature. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016;8(2):144-9
 18. Topcu V, Ilgin-Ruhi H, Siklar Z, Karabulut HG, Berberoglu M, Hacihamdioglu B, Savas-Erdeve S, Aycan Z, Peltek-Kendirci HN, Ocal G, Tukun FA. Investigation of androgen receptor gene mutations in a series of 21 patients with 46,XY disorders of sex development. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28:1257-63.
 19. Akın O, Yavuz ST, Hacıhamdioğlu B, Sarı E, Gürsel O, Yeşilkaya E. Anaphylaxis to gonadorelin acetate in a girl with central precocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Nov 1;28(11-12):1387-9.
 20. Hacihamdioglu B, Arslan M, Yeşilkaya E, Gok F, Yavuz ST. Wider neck, circumference is related to severe asthma in children. Pediatr Allergy Immunol. 2015;26(5):456-60. 
 21. Hacıhamdioğlu B, Hacıhamdioğlu D, Delil K. 22q11 deletion syndrome: current perspective. Appl Clin Genet. 2015 May 18;8:123-32.
 22. Hacıhamdioğlu B, Oçal G, Berberoğlu M, Savaş Erdeve S, Camtosun E, Kocaay P, Fitoz S, Ceyhan K, Dindar H, Yağmurlu A, Kır M, Unal E, Sıklar Z. The evaluation of thyroid carcinoma in childhood and concomitance of autoimmune thyroid disorders. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27:901-8.
 23. Öcal G, Berberoğlu M, Sıklar Z, Aycan Z, Hacıhamdioglu B, Erdeve ŞS, Çamtosun E, Kocaay P, Ruhi HI, Kılıç BG, Tukun A. Clinical review of 95 patients with 46,XX disorders of sex development based on the new Chicago classification. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2015;28:6-11.
 24. Hacıhamdioğlu B, Öçal G, Berberoğlu M, Sıklar Z, Fitöz S, Tutar E, Nergisoglu G, Savaş Erdeve S, Çamtosun E. Preperitoneal fat tissue may be associated with arterial stiffness in obese adolescents. Ultrasound Med Biol. 2014;40(5):871-6.
 25. Funda Erol Cipe, Figen Dogu, Zeynep Siklar, Bulent Hacihamdioglu, Aydan Ikinciogullari Analysis Of Allergic Diseases in Obese Children December 2013;10: 12
 26. Hacihamdioglu B, Kendirli T, Ocal G, Siklar,Z, Erdeve,SS  Ince E, Berberoğlu M, Pathophysiology of critical illness hyperglycemia in children. J Pediatr Endocr Met 2013;26(7-8):715-20.
 27. Hacihamdioglu B, M. Arslan, E. Sari, K. Kurtcu, E. Yesilkaya. Brachydactyly mental retardation syndrome in differential diagnosis of pseudopseudohypoparathyroidism. J Pediatr Endocr Met 2013;26(7-8):793-5 .
 28. N. Abseyi, Z. Sıklar, M. Berberoğlu, B. Hacihamdioglu, S.S. Erdeve, G. Oçal. Relationships between osteocalcin, glucose metabolism, and adiponectin in obese children: is there crosstalk between bone tissue and glucose metabolism? J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012 ;4(4):182-8.
 29. Z. Şiklar, M. Berberoğlu, A. Yagmurlu, B. Hacihamdioglu, S.S. Erdeve, S. Fitöz, M. Kır, G. Ocal. Synchronous occurrence of papillary carcinoma in the thyroid gland and thyroglossal duct in an adolescent with congenital hypothyroidism. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012 ;4(1):30-3.
 30. G. Ocal, M. Berberoglu, Z. Siklar, H.I. Ruhi, A. Tükün, E. Çamtosun, S. S. Erdeve, B. Hacihamdioglu, S. Fitöz. The clinical and genetic heterogeneity of mixed gonadal dysgenesis: does ‘disorders of sexual development (DSD)’ classification based on new Chicago consensus cover all sex chromosome DSD? Eur J Pediatr 2012;171: 1497-1502.
 31. S.S. Erdeve, G. Ocal, M. Berberoglu, Z. Siklar, B. Hacihamdioglu, O. Evliyaoglu, S. Fitöz. The endocrine spectrum of intracranial cysts in childhood and review of the literature. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(11-12): 867-875.
 32.  S.S. Erdeve, M. Berberoglu, N. Yurur-Kutlay, Z. Siklar, B. Hacihamdioglu, A. Tukun, G. Ocal. Characteristics and prevalence of non-classical congenital adrenal hyperplasia with a V281l mutation in patients with premature pubarche. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(11-12): 965-970.
 33. G. Ocal, S.E. Flanagan, B. Hacihamdioglu, M. Berberoglu, Z. Siklar, S. Ellard, . S.S. Erdeve, E. Okulu, I. M. Akın, B. Atasay, S. Arsan, A. Yagmurlu. Clinical characteristics of recessive and dominant congenital hyperinsulinism due to mutation(s) in the ABCC8/KCNJ11 genes encoding the ATP-sensitive potasium channel in the pancreatic beta cell. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(11-12): 1019-1023.
 34. Z. Sıklar, M. Berberoglu, S.S. Erdeve, B. Hacihamdioglu, G. Ocal, Y. Egin, N. Akar. Contribution of clinical, metabolic, and genetic factors on hypertension in obese children and adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(1-2): 21-24.
 35. Z. Sıklar, G. Ocal, M. Berberoglu, B. Hacihamdioglu, S.S. Erdeve, Y. Egin, N. Akar. Evaluation of hypercoagulability in obese children with thrombin generation test and microparticle release: Effect of metabolic parameters. Clin Appl Thromb Hemost 2011;17(6):585-9
 36. Z. Sıklar, S. Ellard, E. Okulu, M. Berberoglu, E. Young, S.S. Erdeve, I. Mungan Akın, B. Hacihamdioglu, O. Erdeve, S. Arsan, G. Ocal. Transient neonatal diabetes with two novel mutations in the KCNJ11 gene and response to sulfonylurea treatment in a preterm infant. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(11-12): 1077-1080.
 37. S.S. Erdeve, M. Berberoglu, Z. Siklar, B. Hacihamdioglu, G. Ocal, M. Ertem, T. İleri, E. Unal İnce, Z. Uysal. Primary adrenal insufficiency in a child after busulfan and cyclophosphamide-based conditioning for hematopoietic stem cell transplantation. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(9-10): 853-855.
 38. S.S. Erdeve, M. Berberoglu, P. Oygar, Z. Siklar, T. Kendirli, B. Hacihamdioglu, P. Bilir, G. Ocal. Efficiency of fluid treatments with different sodium concentration in children with Type 1 Diabetic Ketoacidosis. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2011;3(3):149-53.
 39. B. Hacihamdioglu, M. Berberoglu, Z. Siklar, F. Dogu, P. Bilir, S.S. Erdeve, A. İkinciogulları, G. Ocal. Case report: Two patients with partial DiGeorge Syndrome presenting with attention disorder and learning difficulties. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2011; 3(2):95-97.
 40. B Hacihamdioglu, V. Okutan, Y. Yozgat, D. Yildirim, M. Kocaoglu, M.K. Lenk, O. Ozcan. Abdominal obesity is an independent risk factor for increased carotid intima- media thickness in obese children. Turk J Pediatr. 2011;53(1):48-54.
 41. S.S. Erdeve, G. Ocal, M. Berberoglu, Z. Siklar, B. Hacihamdioglu. Is adrenocorticotropic hormone deficiency really rare in patients with idiopathic growth hormone deficiency and normal thyroid function tests? Horm Res Paediatr 2011;75:200-205.
 42. S.S. Erdeve, Z. Aycan, M. Berberoglu, Z. Siklar, B. Hacihamdioglu, K. Sipahi, N. Akar, G. Ocal. A novel mutation of 5α-steroid reductase 2 deficiency (CD 65 ALA-PRO) with severe virilization defect in a Turkish family and difficulty in gender assignment. Eur J Pediatr 2010;169:991-995.
 43. B. Hacihamdioglu, M. Berberoglu, Z. Siklar, S.S. Erdeve, G. Ocal, E. Tutar, S. Atalay. Amiodarone-induced thyrotoxicosis in children and adolescents is a possible outcome in patients with low iodine intake. J Pediatr Endocrinol Metab 2010;23:363-368.
 44. Z. Sıklar, M. Berberoglu, M. Legendre, S. Amselem, O. Evliyaoglu, B. Hacihamdioglu, S.S. Erdeve, G. Ocal. Two siblings with isolated GH deficiency due to loss-of-function mutation in the GHRHR gene: successful treatment with growth hormone despite late admission and severe growth retardation. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2010;2(4):164-167.
 45. B. Hacihamdioglu, Z. Sıklar, S.S. Erdeve, M. Berberoglu, G. Deda, S. Teber Tıras, S. Fitöz, G. Ocal. Genoa Syndrome and central diabetes insipidus: a case report. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2010;2(2): 89-91.
 46. F. Gok, L.M. Crettol, Y. Alanay, B. Hacihamdioglu, M. Kocaoglu, L. Bonafe, S. Ozen. Clinical and radiographic findings in two brothers affected with a novel mutation in matrix metalloproteinase 2 gene. Eur J Pediatr. 2010;169(3):363-7.
 47. B. Hacihamdioglu, B. Unay, D.O. Hacihamdioğlu, S. Vurucu, D. Gül D, R. Akin. Goldenhar syndrome with duodenal atresia: a new finding. Clin Dysmorphol. 2008;17(2):141-2.
 48. O. Sakallioglu, B. Hacihamdioglu, N. Balamtekin, S. Kalman, F. Gok. Idiopathic infantile hypercalcemia and renal involvement. Int Urol Nephrol. 2008;40(2):535-7.
 49. B. Hacihamdioglu, A. Ozcan, S. Kalman. Subcutaneous granuloma annulare in a child: a case report. Clin Pediatr (Phila). 2008;47(3):306-8.
 50. T. Kendirli, B. Unay, F. Tosun, B. Hacihamdioglu, R. Akin, Y. Ozkaptan, E. Gokcay. Recurrent Streptococcus pneumoniae meningitis in a child with traumatic anterior cranial base defect. Pediatr Int. 2006;48(1):91-3.