• İlgi Alanları: Hipertansiyon, Erişkin tip diyabet hastalığı, Anemi, Tiroid hastalıkkları
Eğitim ve Uzmanlık
Anadolu Üniversitesi.Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi - Uzmanlık
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi - Doçentlik