Prof. Dr.Bülent Ünal

  • İlgi Alanları
  • Karaciğer nakli
  • Böbrek nakli
  • Onkolojik cerrahi
  • Hepatopankreatikobilier cerrahi
  • Gastrointestinal sistem cerrahisi
  • Endokrin cerrahisi
  • Meme cerrahisi
  • Onkoplastik cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
Y. Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1996
Doktora/S.Yeterlik Genel Cerrahi    Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2001

Deneyim
Pratisyen Hekim    Rize,    Fındıklı Merkez Sağlık Ocağı    Uzman Dr    1996-1997
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi    Ankara    Genel Cerrahi     Asiatan doktor    1997-2001
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi    Ankara    Genel Cerrahi    Uzman Doktor    2001-2002
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi    Ankara    Genel Cerrahi    Başasistan    2002-2007
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi    Malatya    Genel Cerrahi    Yrd. Doç.    2007-2010
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi    Malatya    Cerrahi Onkoloji    Yan Dal Uzmanı    2012
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi    Malatya    Genel Cerrahi    Doçent    2010-2015
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi    Malatya    Genel Carrahi    Profesör    2015-2017
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi    Eskişehir    Genel Cerrahi-Cerrahi Onkoloji BD Başkanı    Profesör    2017-2021
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi    İstanbul    Genel Cerrahi – Organ Nakli    Prefesör    2021-

Yurtdışı Deneyim
1-Amerika Birleşik Devletleri’inde,  Surgical Oncology Clinic, Magee-Womens Hospital of University of Pittsburgh Medical Center de National Cancer Institute’un Research Scholarship Bursu ile National Cancer Institute Short-Term Scientist olarak 10 ay meme kanserinde sentinel nod uygulamaları ve ductoscopy eğitimi.2008 (10 ay)
2- Almanya, Giessen-Marburg Üniversitesinde Transplantasyon ve Onkoloji Cerrahisi Eğitimi 2010 (1 ay)

Ödüller
2003    Türk Cerrahi Derneği-Sanofi Pharma Tromboz Araştırma Vakfı 7. Araştırma Proje Yarışması teşvik ödülü.
“Meme kanseri lenf nodu metastazında İnsulin rezistansı ve VEGF-C`in önemi: Prospektif Klinik Çalışma”. 
2005    Sözel Bildiri “Üçüncülük ödülü”.Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya.
    “Fournier Gangreni olan yaşlı hastalarda mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler”.
2007    Sözel Bildiri “İkincilik Ödülü”.Ulusal Meme Kongresi,  Ankara.
“Vasküler endotelyal büyüme faktörleri; Postmastektomi lenfödeminde bir risk faktörü müdür?”.
2008    AACR (American Association for Cancer Research) Scholar-in-Training Award. San Antonio Breast Cancer Symposium, USA.
“The Predictive Probabilty of Four Different Breast Cancer Nomograms for Non Sentinel Axillary Lymph Node Metastasis in Positive Sentinel Node Biopsy”.
2009    Pilot Grant Award. 6th International Symposium on the Intraductal Approach to Breast Cancer, Santa Monica, California, USA.
“Autoflourescence Ductoscopy for the Early Detection of Breast Cancer”.
Profesörlük ve Doçentlik Süresince:
2013    1000. Karaciğer Nakli Üstün Başarı Belgesi. Nisan 2013.
2013    En iyi poster bildiri ödülü “Massive Hemorrhage fromRetropancreatic Portal Vein as a Complication of Thromboendovenectomy and Control with BalloonCatheterTamponade during Liver Transplantation.13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology” Bükreş, Romanya.

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Ankara Cerrahi Derneği
Ankara Meme Hastalıkları Derneği
Meme Dernekleri Federasyonu
Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği
Edoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
American Society of Breast Cancer
International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists
Cerrahi Onkoloji Derneği ( Yönetim Kurulu Üyeliği)

Kurs ve Sertifikalar
1. Cerrahi Günleri-7 (Meme –Endokrin) oturumunda panelistlik görevi, “Meme Kanserinde Non-Sentinel Lenf Nodu Pozitifliğinin Nomogram İle Tahmini”, 20 Aralık 2008, Dicle Üniversitesi.
2. Uludağ Üniversitesi 3. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı Meme Cerrahisi-1 nolu panelde panelistlik görevi, “Sentinel Nod Biyopsisinde Mikrometastaz ve İzole Tümör Hücre Varlığının Klinik Önemi ve Nomogram Kullanımı”, 06 Mart 2009, Bursa.
3. 17. Ulusal cerrahi kongresi “Meme Goruntuleme” Oturumunda panelistlik gorevi, 26-29 mayis 2010, Ankara
4. Her 2 portal “ Atipik duktal epitelyal hiperplazilere yaklaşım” 2011 Ankara. ( E-Kaynak)
5. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı, “ Laparoskopik Kolesistektominin Postoperatif Komplikasyonlarına Yaklaşım. Şanlıurfa 2011
6. Malatya Tiroid-Paratiroid Hastalıkları Sempozyumu. İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım.2011, Malatya
7. Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya, Sözlü Bildiri Oturumunda Oturum Başkanlığı.
8. Her 2 portal “Metastatik Meme Kanserinde Guncel Yaklasımlar” makale sunumu 2011 ( E-Kaynak).
9. 18.Ulusal cerrahi kongresi “Tiroid Cerrahisi” Oturumunda Re-operasyon, ne zaman, nasıl ?başlıklı konuda panelistlik gorevi, Mayis 2012, İzmir.
10. 19. Ulusal cerrahi kongresi “Meme Kanserinde Aksillaya Yaklaşım” Oturumunda Nomogram Uygulamaları başlıklı konuda panelistlik görevi, Nisan 2014, Antalya
11. 13. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve 6. Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayında “Nüks Multinodüler Guatra Yaklaşım Statejileri” başlıklı konuda panelistlik görevi.(2014).
12. Lokal ileri meme kanserine yaklaşım. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya (2016).
13. Meme Kanserine Cerrahi Yaklaşım Eskişehir (2018)
14. Özefagus Kanserinin Cerrahi Tedavisi Adana (2018)
15. Organ Naklinde Cerrah Gözüyle Sorunlar (2019)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

Doçentlik öncesi

A1. Kocer, B., A. Soran, S. Erdogan, T. Ertan, B. Unal, S. Erel, O. Cengiz, “Clinical value of MUC 2 expression in colorectal carcinoma,”Nagoya Medical Journal, 45,75-87 (2001).

 

A2. Bozkurt, B., A Soran, M.Karabeyoglu, B.Unal, F.Coşkun, O. Cengiz, “Follow-up problems and changes in obliteration of the residual cystic cavity after treatment for hepatic hydatidosis,”Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, 10, 441-5 (2003).

 

A3.Kocer, B., M.Ulas, Y.Ustundağ, S.Erdogan, M.Karabeyoglu, O.Yıldırım, B.Unal,O.Cengiz, A.Soran, “A confirmatory report for the the close interaction of helicobacter Pylori with Gastric epithelial MUC5AC expression,” Journal of Clinical Gastroenterology,38, 496-502 (2004).

 

A4. Cengiz, O., B. Bozkurt, B. Unal, O. Yıldırım, M. Karabeyoglu, A. Eroglu, B. Kocer, M. Ulas, “The Relationship Between Prognostic Factors of Breast Cancer and Thyroid Disorders in Turkish Women,” Journal of Surgical Oncology, 87, 19-25 (2004).

A5. Bozkurt, B., B.A. Ozdemir, B. Kocer, B. Unal, M. Dolapci, O. Cengiz, “Operative approach in traumatic injuries of duodenum,” Acta Chir Belg,106, 405-8 (2006).

 

A6.Yıldırım, O., C. Solak, B. Kocer, B.Unal, M. Karabeyoglu, B. Bozkurt, S. Aksaray, O. Cengiz, “The role of serum inflammatory markers in acute appendicitis and their success in preventing negative laparatomy,”J Invest Surg, 19, 345-52 (2006).

 

A7.Unal, B.,B.Kocer, E.Ozel, B.Altun, B.Bozkurt, O.Yıldırım, M. Dolapcı, O. Cengiz, “Fournier Gangrene:Approaches to diagnosis and treatment,” Saudi Med. Journal, 27, 1038-1043 (2006).

 

A8.Kocer, B, S. Surmeli, C. Solak, B. Unal, B. Bozkurt, O. Yıldırım, M. Dolapci, O. Cengiz, “Factors effecting mortality and morbidity in patients with peptic ulcer perforation,” J Gastroenterol Hepatol,22, 565-70(2007).

 

A9. Karabeyoglu, SM., E. Canbay, L. Albayrak, O. Yildirim, B. Unal, B. Bozkurt, O. Cengiz, “Concurrent ruptured ovaria follicle and appendicitis,” Chirgösche Gastroenteologie Inderdisziplinar, 23, 85-89 (2007).

 

A10. Comert, B., AT. Isik, S. Aydin, E. Bozoglu, B. Unal, S. Deveci, N. Mas, E. Çınar, M. Refik Mas, “Combination of allopurinol and hyperbaric oxygen therapy: A new treatment in experimental acute necrotizing pancreatitis,” World J Gastroenterol, 13, 6203-6207 (2007).

 

A11. Karabeyoglu, M., B. Unal, B. Bozkurt, I. Dolapci, A. Bilgihan, I. Karabeyoglu, O. Cengiz, “The effect of ethyl pyruvate on oxidative stres in intestine and bacterial translocation after thermal injury,” J Surg Res,144, 59-63 (2008).

 

A12. Karabeyoglu, SM.,B. Bozkurt, B. Unal,C. Yılmaz, A.Bilgihan, F.Atasay, H. Ustun, O. Cengiz, “Result of Ethyl Pyruvate Application İn An Experimental Colitis Model,” Chir Gastroenterol,24,162-166 (2008).

 

A13.Unal, B., M.Karabeyoglu, S. Erel, B. Bozkurt, B. Kocer, O. Cengız, “Primary Rectal Lymphoma: An Unusual Treatment For A Rare Case,” Postgrad Med J,84, 333-5(2008).

 

A14.Dirican, A.,B. Unal, C. Aydin, D. Unal, V. Kirimlioglu,“A giant retroperitoneal lipoma case with recurrent course,” Am J Case Rep,9, CR89-92 (2008).

 

A15.Dirican, A.,B. Unal, D. Ozgor, T. Piskin, V. Kirimlioğlu, “Proximal jejunojejunal intussusception secondary to submucosal lipoma in an adult,” Am J Case Rep,9, CR295-297 (2008).

 

A16. Yildirim, O., U. Turan, E. Menekse, B. Unal, B. Kocer, B. Bozkurt, M. Dolapci, O. Cengiz, “Ultrasonic harmonic scalpel in total thyroidectomies”. Adv Ther, 25, 260-5 (2008).
 
A17. Dirican, A.,B.Unal, C. Kayaalp, V. Kirimlioglu, “Subcutaneous hydatid cysts occurring in the palm and the thigh: two case reports,” J Med Case Reports,13, 273(2008).
 
A18.Unal, B., AS. Gur, O. Kayiran, R. Johnson, G. Ahrendt, M. Bonaventura, A. Soran, “Models for Predicting Non Sentinel Lymph Node Positivity in Sentinel Node Positive Breast Cancer: The Importance of Scoring System,” Int J Clin Practice,62, 1785-91(2008).
 

A19.Dirican, A.,B. Unal, D. Ozgor, T. Piskin, C. Aydin, F. Sumer, C. Kayaalp, “Perforated Hepatic Hydatid Cyst into the Peritoneum with Mild Symptoms,” Case Report in Gastroenterology, 2, 439-443(2008).

 

A20.Karabeyoglu, M., B. Unal, A. Dirican, B. Kocer, AS. Gur, B. Bozkurt, O. Cengiz, A. Soran, “The Relation between Preoperative Ultrasonographic Thyroid Volume Analysis And Thyroidectomy Complications,” Endocrine Regulations42, 83-87 (2008).

 

A21. Canbay, E., B. Bozkurt, BG. Dedeoglu, M. Karabeyoglu, B. Unal, O. Yıldırım, O. Cengiz, IG. Yulug, “Inhibition of focal adhesion kinase with HER-2 targeted antibody pertuzumab (omnitarg, 2C4) in breast cancer cells,” Gen-Therapy and Moleculer Biology, 12, 293-300 (2008).

 

A22. Gur, AS.,B. Unal, R. Johnson, G. Ahrendt, M. Bonaventura, P. Gordon, A. Soran, “The Predictive Probabilty of Four Different Breast Cancer Nomograms for Non Sentinel Axillary Lymph Node Metastasis in Positive Sentinel Node Biopsy,”Journal of the American College of Surgeons, 208, 229-235 (2009).

 

A23.Unal, B.,M. Karabeyoglu, T. Huner, E. Canbay, A. Eroglu, O.Yildirim, M. Dolapci, A. Bilgihan, O. Cengiz, “Ethyl pyruvate protects colonic anastomosis from ischemia repurfusion injury,” Surgical Innovatoin,16, 21-5 (2009).

 

A24.Dirican, A.,B. Unal, F. Tatlı, G. Sogutlu, D. Ozgor, T. Piskin, C. Kayaalp, V. Kirimlioglu, Surgical treatment of phytobezoars causes acute small intestinal obstruction,” Bratisl Lek Listy,110,158-161 (2009).

 

A25. GurAS.,B. Unal, O. Kayiran, ML. Gimbel, G. Ahrendt, R. Johnson, M. Bonaventura, A. Soran, “Risk Factors for Breast Cancer-Related Upper Extremity Lymphedema: Is Immediate Autologous Breast Reconstruction one of them?” Central European Journal of Medicine, 4, 65-70 (2009).

 

A26.Unal, B., AS. Gur, R. Bhargava, H. Edington, G.Ahrendt,A. Soran, “Intraductal Location of Sclerosing Adenosis of the Breast,” Bratisl Lek Listy, 110, 251-252 (2009).

A27.Unal, B.,AS. Gur, S. Beriwal, G. Tang, R. Johnson, G. Ahrendt, M. Bonaventura, A. Soran, “Predicting the Likelihood of Having Four or More Positive Nodes in Patient with Sentinel Lymph Node Positive Breast Cancer; Nomogram Validation Study,” International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics,15;75(4):1035-40 (2009).

A28.Unal, B., AS. Gur, G. Ahrendt, R. Johnson, M. Bonaventura, A. Soran, “Can Nomograms Predict Non-Sentinel Lymph Node Metastasis Following Neoadjuvant Chemotherapy in Sentinel Lymph Node Positive Breast Cancer Patients?” Clinical Breast Cancer, 9, 92- 95 (2009).

 

A29. Gur, AS.,B. Unal, H. Edington, AK. Shakir, A. Soran, “Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia (PASH) of the Breast: Intraductal appearance,” Journal of Obstetrics and Gyneacology Research, 35(4):816-8 (2009).

 

 

A30. Dirican, A., B. Isik, C. Ara, B. Unal, D. Ozgor, M. Meydanlı, “Tortion of Wandering Spleen: Report of Two cases,” Bratislava Medical Journal Bratisl  Lek  Listy 110 (11) (2009).

 

A31.Dirican, A.,B. Unal, N. Bassulu, C. Aydin, F. Tatli, C. Kayaalp, “Isolated Cecal Necrosis mimicking Acute Appendicitis: A Case Series”, Journal of Medical Case Report, 3, 1-4 (2009).

 

A32. Unal, B., B. Kocer, B. Altun, S. Surmeli, S. Aksaray, M. Balci, B. Ozlu, O. Cengiz, “Serum Neopterin as a Prognostic Indicator in Patients with Gastric Carcinoma,” J Invest Surg 22(6):419-25 (2009).

 

A33.Gür, AS, B. Unal, A. Soran, “Reply to a letter to the editor,” Journal of American College of Surgeons, 209, 152 (2009).

 

A34.Gur AS, Unal B, Ozbek U, Ozmen V, Aydogan F, Gokgoz S, Gulloglu BM, Aksaz E, Ozbas S, Baskan S, Koyuncu A, Soran A. Validation of Breast Cancer Nomograms for Predicting the Non Sentinel Lymph Node Metastases after a Positive Sentinel Lymph Node Biopsy in a Multicenter study: The Turkish Federation of Breast Disease Associations Protocol MF08-01. Eur J Surg Oncol , 36, 30-35 ( 2009).

 

A35. Yildirim O, Ayser F, Arikan S, Turan U, Menekse E, B Unal, Dolapci M, Cengiz O” The comparison of pulmonary functions in open versus laparoscopic cholecystectomy” J Pak Med Assoc, 59, 201-204 (2009).

 

A36. Dirican A, Yilmaz M, B Unal, Tatli F, Piksin T, Kayaalp C, “Ruptured Hydatid Cyst into  Peritoneum: A Case Series" European Journal of Trauma and Emergency Surgery 36, 4,375-379 (2010).

 

Profesörlük ve Doçentlik süresince

 

 

A37.Gur, AS.,B. Unal, C. Zhao, R. Johnson, H. Edington, A. Soran, “Lobular Carcinoma In Situ of the Breast and Ductoscopy,” Breast J. 2010 (MAYIS);16(3):318-20.

 

A38. Dirican A, B Unal, Bassulu N, Ozgor D, Kayaalp C, Yilmaz S. ” Screening og gastric cancer in liver transplantation patients: A case report and review of the literature” Pakistan Journal of medical 26, 3, 733-735 (2010,EYLÜL).

 

A39.Dirican A, M Yilmaz, B Unal, V. Ersan, T. Piskin, S. Yilmaz. “ Acute Traumatic Diaphragmatic Rupture: A Retrospective Study of 48 Cases”  Surgery Today 41, 1352-56 (2011).

 

A40. Ara C, A. Dirican, B. Ünal, A. Karabulut, T. Pişkin. “The Effect of Melatonin against FK506-induced Renal Oxidative Stress in Rats”. Surgical innovation 18, 1, 34-38 (2011).

 

A41. Unal, B.,Kutlu R, Aydin C, Kayaalp C."Preoperative Angiographic Guide-Wire Localization of the Bleeding Small Bowel Segment". Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 21,2,97-99, (2011).

 

A42.Kayaalp C, Aydin C, Unal B, Başkıran A, Ozgor D, Aydinli B, Yilmaz S. Upper Midline Incision for Liver Transplantation. Experimental and Clinical Transplantation 21, 92-99 (2011).

 

A43.Piskin T, Olmez A, Eren MA, Unal B, Aydın C, Kayaalp C. Orifice Location Guided Excision And Flap Procedures For Treatment Of Sacrococcygeal Pilonidal Disease, Advances in Clinical and Experimental Medicine 20, 4, 481-88 (2011).

 

A44. Yılmaz M, Olmez A, Piskin T, Unal B, Ersan V, Sarisi KB, Dirican A, Yılmaz S. Incidental appendectomy in donors undergoing hepatectomy for living donor liver transplantation.Transplantation Proc,44, 1630-1634 (2012).

 

A45. Yılmaz M, Unal B, Işık B, Ozgor D, Piskin T, Ersan V, Gonultaş F, Yılmaz S. Can extended right lobe be harvested from living donors with Gilbert’s syndrome for living donor liver transplantation? Case Report. Transplantation Proc,44, 1640-1643 (2012).(CORRESPONDED AUTHOR)

 

A46. Unal B, Piskin T, Koz S, Ulutas O, Yılmaz S. En Bloc And Dual Kıdney Transplantatıon: Two Inıtıal Cases Of A New Kıdney Transplantatıon CenterTransplantation Proc,44, 1700-1702 (2012).

 

A47.  Piskin T, Unal B , Koz S, Ulutas O, Yağmur J. A Kidney Transplant Centers’s Initial Experiences in Eastern TurkeyTransplantation Proc,44, 1685-1689 (2012).

 

A48.  Aydin S, Işık AT, Unal B, Comert B, Ozyurt M, Deveci S, Ozgur G, Cengiz O, Tasci I, Mas MR. Effect of infliximab on bacrerial translocation in experimental acute necrotizing pancreatitis. Indian J Med Res, 135, 656-661 (2012).

 

A49.Unal B, Ganultas F, Aydin C, Otan E, Kayaalp C, Yilmaz S. Hepatic Artery Thrombosis Related Risk Factors After Living Donor Liver Transplantation: Single-Center Experience from Turkey.Transplantation Proc, 45,974-77 (2013).

 

A50. Aydin C, Ersan V, Baskiran A, Unal B, Kayaalp C, Yilmaz S. Massive Hemorrhage fromRetropancreatic Portal Vein as a Complication of Thromboendovenectomy and Control with BalloonCatheter Tamponade during Liver Transplantation: How to Do it. Surgery Today,  (jun 2013).

 

A51. C. Aydin, C. Kayaalp, G. Nessar, N. Zengin, M. Balkan, B. Unal, T. Ozgurtas. Is Cetrimide/Chlorhexidine Risky for Secondary Sclerosing Cholangitis Advances in Clinical and Experimental Medicine 23,3 (2014). (CORRESPONDED AUTHOR)

 

A52. K.Kutluturk, V.Soyer, A.Dirican, B.Unal, C. Aydin, C.Kayaalp, S.Yilmaz. Emergency Liver Resection with Staplers for Spontaneus Liver Haemorrhage in a Patient Receiving Anticogulant Therapy. Hindawi Case Rep in Medicine Case Rep Med. 2013;2013:204046. doi: 10.1155/2013/204046. Epub 2013 Jul 14. ( volum 2013).

 

A53. B.Kayhan, E.L.Kurtoğlu, H.Taskapan, T.Piskin, I.Sahin, G.Otlu, B.Unal. HLA-A,-

B,-DRB1 Allele and Haplotype Frequencies and Comparison with Blood Group Antigens in Dialysis Patients in the East Anatolia Region of Turkey.Transplantation Proc, 45,2123-2128 (2013).

 

A54. Otan E, Usta S, Aydin C, Karakas S, Unal B, Mamedov R, Kayaalp C, Yilmaz S. Infections in the Intensive Care Unit Following Liver Transplantation: Profile of a Single Center.Bulletin Transplantation and Artificial Organs. 15,44-48 (2013).

 

A55.Yilmaz S, Kayaalp C, Ara C, Yilmaz M, Isik I, Aydin C, Ozgor O, Dirican A, Barut B, Unal B,Piskin T, Ates M, Kutlu R, Toprak HI, Bayindir Y, Kirimlioglu H, Aladag M, Harputluoglu M, Selimoglu A, Karabiber H, Yalcin K, KirimliogluV.Single-Center Analysis of the First 304 Living-Donor Liver Transplantations in 3 Years.Hepatogastroenterology. Jul-Aug;60(125):1105-9(2013).

 

A56.Otan E, Kutluturk K, Aydin C, Unal B,Kayaalp C, Yilmaz S. Surgical Management of Liver Traumas in a Liver Transplantation Center Analysis of 2 years Experience. Pak J Med Res, 52:3,92-94 (2013).

 

A57.Mamedov R, Unal B, , Ara C, Aydin C, Yetisir F,  Bayramov N, Kayaalp C, Yilmaz S. Temporary Portocaval Shunt By Piggyback Cava In Lıver Re-Transplantation: Report of a Case. British journal of Medicine&Research 4:3, (2014)

 

A58.Mamedov R,Noyruzov N, Baskiran A, Yetisir F, Unal B, Aydin C,  Bayramov N, Kayaalp C, Yilmaz S.Living donor liver transplantation with replacement of vena cava for Echinococcus alveolaris: A case report.International Journal of Surgery Case Reports 5: 169–171(2014).

 

A59. Usta S,Kutlutürk K, Unal B, Piskin T. Marginal Donors in Cadaveric Kidney Transplantation: A Single Center Experience. European Journal of Surgical Sciences. 2014.

 

A60. Piskin T, Unal B, Eroglu A. Preemotive Kidney Transplantation. The initial experience of a single center. Transplantation Proceeding 47,1382-84 (2015). ( CORRESPONDED AUTHOR)

 

A61.Yağcı M, Tardu A, Karagül S, İnce V, Ertuğrul İ, Kırmızı S, Unal B, Aydın C, Kayaalp C, Yılmaz S. Living Donor Liver Transplantation with Vena Cava Replacement.Transpantation Proceeding (2015).

 

A62. Dirican A, Soyer V, Koc S, Yagci MA, Sarici B, Onur A, Unal B, Yilmaz S. Liver Transplantation with Livers from Octogenarian and Nanogenarian.Transpantation Proceeding (2015).

 

A63. F.Yaylak, V.Ince, B.Barut, B. Unal, S.Yilmaz. Living Donor Liver Transplantation with Atrio-Caval Anastomosis of Inferior Vena Cava Graft Stored in Deep-Freeze for Budd-Chiari Syndrome. Int J Organ Transplantation Medicine 6 (1) (2015)

 

A64. Yağcı M, Tardu A, Karagül S, Ertuğrul İ, İnce V, , Kırmızı S, Ünal B,Işık B, Kayaalp C, Yılmaz S.The Influence of liver transplantation on neuropsychiatric manifestation of Wilson disease.Transpantation Proceeding (2015).

 

A65. Piskin T, Unal B, Kutluturk K, Yiddirim OI, Berkdas B, Dogan MS, Yagmur J, Coskun EI, Turkcuoglu I, Beytur A, Sanlı M, Colak YZ, Otlu G, Taskapan H,Sahin I, Tabel Y, Kayabas U, Sarac K, Toprak HI.Outcomes of the kidney transplantations from the deceased donor to two different recipients: Single center experience. Transplantation Proceeding (2017).

 

A66.B47. Makay O, Ozcinar B, Simsek T, Arici C, Gungor B, Ozbas S, Akca T, Emre AU, Akcay M, Unal B, Girgin M, Girgin S, Gorgulu S, Sezer YA, Karatas A, Ozemir A, Aksakal N, Erel S, Ugurlu MU, Filis AI, Atalay C, Uzunkoy A, Deveci U, Kebudi A, Kotan C, Icoz G, Kurt Y, Canturk NZ, Erbil Y, Pandev R, Gulluoglu BM  and TURK-ECAG group,Turkey. Regional Clinical and Biochemical Differences amang Patients with Primary Hyperparathyroidism.Balkan Medical Journal.DOI: 10.5152/balkanmedj.2016.150865. (2016)

 

A67. Unal B, Kayabas U, Taskapan H, Piskin T, Baysal T, Kayhan B. Acute renal failure caused by blunt truma in a kidnet transplant recipient. Medicine science doi: 10.5455/medscience.2016.05.8407. (2016).

 

A68. Cakir T, Sabuncuoglu MZ, Soyer V, Sarici B, Koc S, Onur A, Unal B, Akbulut S, Yilmaz S. Use of right lobe graft with double hepatic arteries in living donor liver transplant.Experimental and clinical transplantation doi: 10i6002/ect.2015.018. (2016)

 

A69. S. Cetinkunar,  V. Ince, F.Ozdemir, F.Yaylak, B.Unal, S.Yilmaz. Living donor liver transplantation for bud-chiari syndrome- Resection and reconstruction of the suptahepatic inferior vena cava with the use of cadaveric aortic allograft: case report.Transplantation proceedings, 47,1537-39 (2015).

 

A70.C. Ara, S. Akbulut, V.Ince, C.Aydin, F.Gonultas, B.Unal, S.Yilmaz. Circumferential fence with use of polyethylene terephthalate (Dacron) vascular graft for all-in-one hepatic venous reconstruction in right lobe living donor liver transplant. Transplantation proceedings, 47,1458-61 (2015).

A71. V.Soyer, S.koc, A.Onur, B.Sarıcı, C.Kayaalp, B.Isik, B.Unal, S.Yilmaz. Futility versus acceptability of the use of grafts taken from end of line in the national organ-sharing network. Transplantation proceedings, 47,1257-61 (2015).

 

A72. I.Sahin, S.Koz, M.Atambay, U.Kayabas, T.Piskin, B.Unal. Arare case of diarrhea in a kidney transplant recipient: Dipylidium caninum. Transplantation proceedings, 47,2243-44 (2015).

 

A73. Cakir T, Sabuncuoglu MZ, Soyer V, Sarici B, Koc S, Onur A, Unal B, Akbulut S, Yilmaz S.

Use of the Right Lobe Graft With Double Hepatic Arteries in Living-Donor Liver Transplant.Exp Clin Transplant. 2016 Jan 14. doi: 10.6002/ect.2015.0108.

A74. Köroğlu R, Köksal İ, Şimşek FS, Gezer F, Kekilli E, Ünal B.Considering the Relationship between Quantitative Parameters and Prognostic Factors in Breast Cancer: Can Mean Standardized Uptake Value be an Alternative to Maximum Standardized Uptake Value? World J Nucl Med. 2017 Oct-Dec;16(4):275-280. doi: 10.4103/1450-1147.215485.

A75. Yilmaz S, Kayaalp C, Isik B, Ersan V, Otan E, Akbulut S, Dirican A, Kutlu R, Kahraman AS, Ara C, Yilmaz M, Unal B, Aydin C, Piskin T, Ozgor D, Ates M, Ozdemir F, Ince V, Koc C, Baskiran A, Dogan SM, Barut B, Sumer F, Karakas S, Kutluturk K, Yologlu S, Gozukara H. Reconstruction of Anomalous Portal Venous Branching in Right Lobe Living Donor Liver Transplantation: Malatya Approach. Liver Transpl. 2017 Jun;23(6):751-761. doi: 10.1002/lt.24753.

A76. Piskin T, Unal B, Kutluturk K, Yildirim IO, Berktas B, Dogan SM, Yagmur J, Coskun EI, Turkcuoglu I, Beytur A, Sanli M, Colak YZ, Otlu G, Taskapan H, Sahin I, Tabel Y, Kayabas U, Sarac K, Toprak HI.Outcomes of Kidney Transplantations From the Same Deceased Donor to Two Different Recipients: A Single-Center Experience. Transplant Proc. 2017 Apr;49(3):460-463. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.01.007.

A77. Soran A, Ozmen V, Ozbas S, Karanlik H, Muslumanoglu M, Igci A, Canturk Z, Utkan Z, Ozaslan C, Evrensel T, Uras C, Aksaz E, Soyder A, Ugurlu U, Col C, Cabioglu N, Bozkurt B, Uzunkoy A, Koksal N, Gulluoglu BM, Unal B, Atalay C, Yıldırım E, Erdem E, Salimoglu S, Sezer A, Koyuncu A, Gurleyik G, Alagol H, Ulufi N, Berberoglu U, Dulger M, Cengiz O, Sezgin E, Randomized Trial Comparing Resection of Primary Tumor with No Surgery in Stage IV Breast Cancer at Presentation: Protocol MF07-01. Johnson R.Ann Surg Oncol. 2018 Oct;25(11):3141-3149. doi: 10.1245/s10434-018-6494-6. Epub 2018.

A78. Kutluturk K, Sahin TT, Karakas S, Unal B, Gozukara Bag HG, Akbulut S, Aydin C, Yilmaz S. Early Hepatic Artery Thrombosis After Pediatric Living Donor Liver Transplantation. Transplant Proc. 2019 May;51(4):1162-1168. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.104. Epub 2019 Feb 8.

A79. Kutluturk K, Simsek A, Comak A, Gonultas F, Unal B, Kekilli E.Factors affecting the accuracy of 18F-FDG PET/CT in evaluating axillary metastases in invasive breast cancer.Niger J Clin Pract. 2019 Jan;22(1):63-68. doi: 10.4103/njcp.njcp19818.

 

A80. Şimşek A, Kılcı MB, Karabulut E, Sansal M, Ünal B.Vacuum-assisted closure in the treatment of biliary leakage following gunshot injury to the liver.Turk J Gastroenterol. 2019 Jul;30(7):658-659. doi: 10.5152/tjg.2018.18373.

A81.Kutlutürk K., Şahin T. T. , Çimen S., Dalda Y., Gönültaş F., Doğan S. M. , Et Al. Is Peritoneal Dialysis Prior To Kidney Transplantation Arisk Factor For Ureteral Stenosis After Adult To Adult Livekidney Transplantation Turkishjournal Of Surgery , Cilt.36, Sa.1, Ss.33-38, 2020

 

A82. Simsek A., Doğan S. M. , Gurbuz H., Ulutas O., Toplu S., Turgut A., Et Al Why Potential Donors And Recipients Not Proceed To Live Kidney Transplantation, Malatya Algorithm Por Qué Los Donantes Vivos Y Los Receptores Potenciales No Proceden Al Trasplante De Riñón, Algoritmo De Malatya. Revista De Nefrologia, Dialisis Y Trasplante , Cilt.40, Sa.4, Ss.304-310, 2020

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            Profesörlük ve  Doçentlik öncesi:

B1. Unal B., A. Soran, B.Kocer, M.Ulas, M. Karabeyoglu, B. Bozkurt, Ö. Cengiz, “The relation of thyroid volume with thyroidectomy complications”, 4th Annual Meeting European Society of Surgery,PP319, Krakow, Poland. December 3rd – 6th 2000.

 

B2. Kocer, B, B.Bozkurt, B. Unal, M. Karabeyoglu, O.Yıldırım, A.Eroglu, Ö. Cengiz, “60 yasın üzerindeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Klinikopatolojik Parametreler ve Prognoz Farklılık Gösteriyor mu?” Joint Meeting of M.S.C.P and T.A.C.S and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, PP54, Antalya,Turkey, 9-13 September, 2001.

 

B3.Kocer, B., B.Bozkurt, B. Unal, O.Yıldırım, M. Karabeyoglu, A Eroglu, Ö. Cengiz, “Kolorektal Kanserli Hastalarımızda Nüks ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler,” Joint Meeting of M.S. C.P and T.A.C.S and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, PP37, Antalya,Turkey, 9–13 September 2001.

 

B4- Bozkurt B, Ünal B., Yıldırım O., Karabeyoğlu M., Eroğlu A., Koçer B., Cengiz Ö.The Relationships Between Thyroid Disorders and Breast Cancer Eurosurgery  Lizboa, Portugal, 2002

B5. Erel, S.,B.Kocer, O.Yıldırım, B.Bozkurt, M.Karabeyoglu, A.Eroglu, B.Unal, Ö.Cengiz, “Nonoperative treatment of Traumatic pancreatic pseudocyst: Unusual Soccer Injury,” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 5 th European Congress ofTrauma and Emergency Surgery, Ulusal Travma Dergisi 2002; Supplement 8(4): OP410, İstanbul, 1 Ekim, 2002.

 

B6. Bozkurt B, B. Ozdemir, B. Kocer, B. Unal, O. Yildirim, O.Cengiz, “The Operative Approach Traumatic Injuries of duodenum,” 14th World Congress of International Association of Surgeon, Gastroenterologist, PP29.5, Zurich, September 9–12, 2004.

 

B7. B. Koçer, C. Solak, E. Özel, B. Bozkurt, B. Ünal, O. Yıldırım, O. Cengiz, “Predicting Mortality And Morbidity of Patients Operated on for Perforated Peptic Ulcus”, 14th World Congress of International Association of Surgeon&Gastroenterology November, Zurich, 2004.

B8. Yıldırım, O., C. Solak, B. Kocer,B. Unal, B. Bozkurt, S. Aksaray,  Ö. Cengiz, “The role of serum inflammatory markers in acute appendicitis and success at preventing negative laparotomy”, 14th World Congress of the International Association of Surgeon, Gastroenterologist, PP34, Zurich, September 9–12, 2004.

 

B9. Unal, B., B.Koçer, B.Bozkurt, O.Yıldırım, E.Ozel, B.Altun, M.Dolapci, Ö.Cengiz. “Fournier Gangrene: A review of 26 cases approaches to diagnosis and treatment”. International Surgical Week, PP2877, Durban, South Africa, 21–25 August 2005.

 

B10. Bozkurt,B., E. Ozel, T. Huner, M. Karabeyoglu, B. Unal, M. Dolapci, Ö. Cengiz, “The Changing approach of traumatic injury of duodenum: comparing two decades results, effecting factors on morbidity and mortality,” International Surgical Week, PP2663, Durban, South Africa, 21–25 August 2005.

 

B11. Kocer, B., B.Altun, M.Balci, S. Surmeli, B. Unal, M.Karabeyoglu, A.Eroglu, Ö.Cengiz, “Serum C-reactive protein and interleukin–6 reflect disease status of gastric cancer,”  15th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologist (and Oncologist), Hepato-Gastroenterology. Suppl. I, 52, T05-PP14. Praque, September 7–10, 2005.

 

B12. M. Karabeyoğlu, B. Koçer, B. Bozkurt, B. Ünal, M. Dolapçı, Ö. Cengiz, “Quality of life in patients undergoing inguinal hernia repair: Non-mesh suture repaire vs. Lichtestein procedure”, International Surgical Week  Durban, South Africa 21-25 August 2005

B13. B.Kocer, N. Yazihan, S. Surmeli, B. Unal, S. Aksaray, O. Cengiz, H. Ataoglu, A. Soran,”VEGF- C/D ratio is an important predictive factor to determine lymph node metastasis in breast cancer”, Annals of Oncology Vol 17,Supp. 9: ESMO Kongress Istanbul 29 Semp-3 Oct 2006

B14. S.Aydin, A.T. Isik, B. Unal, E. Ozel, C. Gonlusen, R. Mas, O. Cengiz. Is there ant difference in thyroidectomy result and complications between elderly and the younger age groups? European Union Geriatric Medicine Society ,The Journal of Nutrition, Health&Aging Volume 10,4,2006.

B15.Kocer, B., N. Yazihan, S. Sürmeli, B. Unal, S.Aksaray, O. Cengiz, H. Ataoglu, A. Soran,“The importance of sera IGF-I and VEGF-C/D ratio in lymph node metastasis. Breast Cancer Research and Treatment,”29th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, December 14-17, volume 100 (1), P1012,2006.

B16. Gur, AS.,B. Unal, R. Johnson, G. Ahrendt, M. Bonaventura, A.Soran, “The predictive probability of four different breast cancer nomograms for non-sentinel axillary lymph node metastasis in positive sentinel lymph node biopsy”. 31. San Antonio Breast Cancer Symposium, OP204 San Antonio, USA, 2008.

B17.Unal, B., M. Karabeyoglu, T. Huner, E. Canbay, A. Eroglu, O.Yildirim, M. Dolapci, A. Bilgihan, O. Cengiz, “Ethyl pyruvate protects colonic anastomosis from ischemia repurfusion injury,” 18.World Congress of the International Association of Surgeon, Gastroenrerologists and Oncologists, Hepato-Gastroenterology 55 Supplement I, October 08-11, İstanbul/Turkey, 2008.

 

B18. A S Gur, B Unal, R Johnson, M Bonaventura, G Ahrendt, A Soran”Can nomograms predict non-sentinel lymph node (NSLN) metastasis following neoadjuvant chemotherapy for breast cancer (BC)? “Breast Cancer Symposium: Integrating Emerging Science into Clinical Practice September 5-7, Washington, DC, 2008.

 

B19. Unal, B., AS. Gur, S. Beriwal, R. Johnson, G. Ahrendt, M. Bonaventura, A. Soran,Predicting the burden of axillary disease in breast cancer patients with a positive sentinel node”, 31. San Antonio Breast Cancer Symposium, PP1010, San Antonio, USA, 2008.

 

B20. Comert, B., AT. Isik, S. Aydin, E. Bozoglu, B. Unal, S. Deveci, N. Mas, E. Çınar, M. Refik Mas, “Combination of allopurinol and hyperbaric oxygen therapy: A new treatment in experimental acute necrotizing pancreatitis,” 39th Annual Meeting of the American Pancreatic Association, PP466, Chicago, USA, 2008.

 

B21. Soran, A., J. McKolanis, B. Unal, AS. Gür, OJ. Finn, “The importance of MUC1 and Cyclin B1 antibodies in nipple aspiration fluid (NAF): Preliminary results,” Dr. Susan Love Research Foundation 6th International Symposium on The Intraductal Approach to Breast Cancer, P62, Santa Monica, USA, 2009.

 

B22. Soran, A., AS. Gür, B. Unal, H. Edington, “Autofluorescence ductoscopy for the early detection of breast cancer”. Dr. Susan Love Research Foundation 6th International Symposium on The Intraductal Approach to Breast Cancer, P48, Santa Monica, USA, 2009.

 

B23. Gur, AS.,B. Unal, U. Ozbek, V. Ozmen, F. Aydogan, S. Gokgoz, B. Gulluoglu, E. Aksaz, S. Ozbas, S. Baskan, A. Koyuncu, A. Soran, “Validation of Breast Cancer Nomograms for Predicting the Non-Sentinel Lymph Node after a Positive Sentiel Lymph Node Biopsy in a Multicenter Study: Protocol MF08-01,” American Society of Breast Disease, 33rd Annual Symposium, OP8, Chicago, USA, 2009.

 

B24. Kirimlioglu V, Yilmaz S, Yilmaz M, Kayaalp C, Isik B, Unal B, Krimlioglu H”Early Biliary Complications In 128 Consecutive Living Donor Liver Transplant Recipients Performed In One Year: A New Surgical Technique”15th Annual Congress of the International-Liver-Transplantation-Society New York, NY, JUL 08-11, 2009.

               

 

 

 

 

 

 

Profesörlük ve Doçentlik süresince

 

B25.B. Unal, C.Aydin, A.Olmez, F.Sumer, E.Otan, C.Kayaalp. Nasogastric decompression in patients with peptic ulser perforation. ESS 2012 İstanbul.

 

B26. E.Otan, S. Usta, C. Aydin, S. Karakaş, B. Unal, C. Kayaalp, S. Yilmaz. Infectious profile in inonu university institute of liver transplantation intensive care unit. ESS 2012 İstanbul

 

B27. E.Otan, K. Kutlutürk, C. Aydin, B. Unal, C. Kayaalp, S. Yilmaz. Surgical management of liver traumas in high volume liver transplantation center. ESS 2012 İstanbul.

 

B28. V. Ince, B. Unal, V.Soyer, M. Yilmaz, S. Yilmaz. Extrahepatic biliary tract trauma: Avulsion of the left hepatic duct at bifurcation. ESS 2012 İstanbul.

 

B29. E.Otan, C. Aydin, A. Olmez, B. Unal, H. Yonder, C. Kayaalp. Infected sacrococcygeal pilonidal disease: Modified limberg transplantation flap versus crytallized phenol application. ESS 2012 İstanbul.

 

B30. Unal B, Piskin T, Mamedov R, Sahin İ, Yılmaz S. Initial Experiences Of Post Transplantation Ureteral Stenosis  Of Single Transplanation Center. ESOT 2013 Vienna.

 

B31.Unal B, Mamedov R, Ara C, Aydin C, Bayramov N, Kayaalp C, Yilmaz S. Temporary Portocaval Shunt By Piggyback Cava In Lıver Re-Transplantation.ESOT 2013 Vienna.

 

B32. Soyer V, Kutluturk K, Kayaalp C, Hamit Alam A, Unal B, Yilmaz S. Use of anal canal for specimen retrival during the laparoscopic colon resection: Video presentation. 13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.

 

B33.K.Kutluturk, V.Soyer, A.Dirican, B.Unal, C. Aydin, C.Kayaalp, S.Yilmaz. Emergency Liver Resection with Staplers for Spontaneus Liver Haemorrhage in a Patient Receiving Anticogulant Therapy. 13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.

 

B34. Kayaalp C, Aydin C, Unal B, Başkıran A, Ozgor D, Aydinli B, Yilmaz S. Liver Transplantation From Upper Midline Incision. 13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.

 

B35. Aydin C, Karakas S, Unal B, Kayaalp C, Yetkin O, Yilmaz S. Postoperative pulmonary complications following liver transplantation. 13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.

 

B36.Aydin C, Kayaalp C,Karabulut E, Unal B, , Ara C, Yilmaz S. Living Donor Liver Transplantation for Budd Chiari Syndrome. 13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.

 

B37.Aydin C, Ersan V, Baskiran A, Unal B, Kayaalp C, Yilmaz S. Massive Hemorrhage fromRetropancreatic Portal Vein as a Complication of Thromboendovenectomy and Control with BalloonCatheter Tamponade during Liver Transplantation. 13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.  

 

B38. Yetisir F, Salman A.E, Ozdemir F, Mamedov R, Unal B, Kayaalp C, Kılıc M. Modified Application of Dynamic Wound Closure System in The Management of Septic Open Abdomen.13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.

 

B39.Unal, B., Kutlu R, Aydin C, Kayaalp C.Identification of Bleeding of the Small Intestine During Surgery with the Help of a  Guide-Wire. 13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.

 

B40. Soyer V, Sarıcı B, Kayaalp C, Unal B, Yilmaz S. Laparascopic Transvaginal Incisional Hernia Repair: Video Presentation. 13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku,12-15 sep, 2013.

 

B41. Evrensel T, Uras C,  Aksaz E, Soyder A, Ugurlu U, Col C, Cabioğlu N, Bozkurt B, Dagoglu T, Uzunkoy A, Dulger M, Koksal N, Cengiz O, Gulluoglu B, Unal B, Atalay C, Yıldırım E, Erdem E, Salimoglu S, Sezer A, Koyuncu A, Gurleyik G, Alagol H, Ulufi N, Berberoğlu U, Kennard ED, Kelsey S, Lembersky B. On behalf of the Turkish Federation of Societies for Breast Diseases. ClinicalTrials.gov identifier number:NCT00557986.Early follow up of a randomized trial evaluating resection of the primary breast tumor in women presenting with de novo stage IV breast cancer;Turkish Study (Protocol MF07-01). San Antonio Breast Cancer Symposium - Cancer Therapy and Research Center at UT Health Science Center – December 10-14, 2013, USA

 

B42.Ozer Makay, Beyza Ozcinar, Turgay Simsek, Cumhur Arici, Bulent Gungor, Serdar Ozbas, Tamer Akca, Ali Ugur Emre, Mufide Akcay, Bulent Unal, Mustafa Girgin, Sadullah Girgin, Semih Gorgulu, Y. Atakan Sezer, Adem Karatas, Ibrahim Ali Ozemir, Nihat Aksakal, Serap Erel, M. Umit Ugurlu, Ali Ilker Filiz, Can Atalay, Ali Uzunkoy, Abut Kebudi, Cetin Kotan, Gokhan Icoz, N. Zafer Canturk, Yesim Erbil, Rumen Pandev, Bahadir M. Gulluoglu and TURK-ECAG group.Clinical and Biochemical Changes in Primary Hyperparathyroidism: Regional Comparative Study. Cardiff may 2014.

 

B43.Faik Yaylak, Volkan İnce, Bora Barut, Bulent Unal, Mehmet Kilic, Sezai Yılmaz. Living Rekated Donor Liver Transplantation with Atrio-Caval Anastomosis of Inferior Vena Cava Graft Stored in Deep-Freeze for Budd-Chiari Syndrome. A Case Raport. ILTS, June  4-7 2014, London.

 

B44.Emrah Otan, Serdar Karakas, Ozkan Yetkın, Cemalettın Aydın,Bulent Unal, Sezai Yilmaz, Pulmonary Complications Following Liver Transplantation: Assessment Of Risk Factors And Outcome. ILTS, June  4-7 2014, London

 

B45.S Ozbas, H Karanlık, A Soran, V Ozmen, M Muslumanoglu, A Igci, Z Canturk, Z Utkan, C Ozaslan, T Evrensel, C Uras, E Aksaz, A Soyder, U Ugurlu, C  Col, N Cabioğlu, B Bozkurt, T Dagoglu, A Uzunkoy, M Dulger, N Koksal, O Cengiz, B Gulluoglu, B Unal, C Atalay, E Yıldırım, E Erdem, S Salimoglu, A Sezer, A Koyuncu, G Gurleyik, H Alagol, N Ulufi, U Berberoğlu.Survıval analysıs of estrogen reseptor posıtıve (er+) patıents wıth bone metastasıs (bm); subgroup analysıs of randomızed trıal protocol mf07-01. (PP0919) 18th sıs  world congress on breast healthcare in orlando, florida, october 16-19, 2014 .

 

B46.Ozer Makay, Beyza Ozcinar, Aykut Soyder, N. Zafer Canturk, Umit Ugurlu,  Atakan Sezer, Semih Gorgulu, Mustafa Girgin, A İbrahim Ozemir, Serdar Ozbas, Bulent Unal, Rumen Pandev, Serap Erel,Ali Ugur Emre, Ali Ilker Filiz, Mufide Akcay,Salih Demircioğlu, S Ata Guler, Erkan Ozturk, Ramazan Yıldız, Guldeniz K Çakmak, Yavuz Kurt, Yesim Erbil, Bahadir M. Gulluoglu. Whizh Biochemical and clinical parameters do correlate with parathyroid adenoma weight? A regional comparative Study. 14. National Congres of Surgery with International Partipication 23-26 Oct. 2014 Sofia.

B47.B. Özçınar, Ö. Makay, A. Soyder, N.Z. Cantürk, Ü. Uğurlu, A. Sezer, S. Görgülü, M. Girgin, A.I. Özemir, S. Özbaş, B. Ünal, R. Pandev, S. Erel, A.U. Emre, A.I. Filiz, M.N. Akçay, S. Demircioğlu, S.A. Güler, E. Öztürk, R. Yıldız, G. Karadeniz Çakmak, Y. Kurt, Y. Erbil, B. Güllüoğlu.6th ESES Workshop Hyperparathyroidism due multiple gland disease: An evidence-based perspectiveMay 28 – 30, 2015, Varna, Bulgaria

 

B48. Kutlutürk K., Şimşek A., Gönültaş F., Ünal B. The Effıcacy Of 18f-Fdg Pet/Ct In Detectıonof Thyroıd Cancer In Patıents Wıth Breastcancer International Istanbul Breast Cancer Conference - Breastanbul 11 - 13 Ekim 2018.

B49. Dirican A., Yılmaz M., Başkıran A., Özgör D., Ateş M., Koç S., Et Al. Living Donor Liver Transplantatıon For Mushroom Intoxıcatıon Caused Acute Lıver Faılure Internatıonal Liver Transplantatıon Socıety, 24 - 27 Mayıs 2017

B50. Topaloğlu Ö., Evren B., Şahin İ., Ünal B. A Case Of İntrathyroidal Parathyroid Adenoma Presented With Severe25(Oh)D3 Deficiency, Bone Pain And High Pth European Congress Of Endocrinology, Lizbon, Portekiz, 20 - 23 Mayıs 2017

B51. Özmen V., Güllüoğlu M. B. , Yoloğlu S., Özbaş S., Müslümanoğlu M. E. , İğci A., Et Al. The İmportance Of Loco-Regional Tumor Burden And Surgery On Survival İn Patients With De Novo Stage Iv Breast Cancer Post-Hoc Analyses Of Protocol Mf07-01 San Antanio Breast Symposium, 6 - 10 Aralık 2016

 

C. KİTAPLARYazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 Alanında yurtdışında yayımlanan özgün kitap bölümü yazarlığı.

Profesörlük ve Doçentlik Süresince:

C3.1.A.S Gur, Unal, B, A.Soran, H. Edington. “Nonmelanoma Skin Cancer”,Chapter in Textbook of Surgical Oncology of The University of Pittsburgh Medical Center, ed. Davit Bartlett, Jaypee Publications, USA, Chapter 16, 2011.

 

C3.2Unal, B, A.SGur,A.Soran, H. Edington. “Melanoma”,Chapter in Textbook of Surgical Oncology of The University of Pittsburgh Medical Center, ed. Davit Bartlett, Jaypee Publications, USA, Chapter 17, 2011.

 

C3.3. Soran, A, A.SGur,B. Unal, M. Bonaventura,“Noninvasive and Benign Breast Tumors”, Chapter in Textbook of Surgical Oncology of The University of Pittsburgh Medical Center,ed. Davit Bartlett, Jaypee Publications, USA, Chapter 19, 2011.

 

C3.4. Atilla Soran, Bulent Unal, Tara Grahovac. Surgical Management of Inflamatry Breast Cancer. Chapter in Breast Disease management and therapies. Springer,USA, Chapter 19,2016.

 

 

C4- Alanında yurtiçinde Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanmış kitap bölümü yazarlığı.

 

C4.1.Bülent Ünal, Meme sağlığı ve Meme kanserinden korunma, Bölüm 73, 300-303 2012

C4.2.Bülent Ünal, Özefagus Varis Kanaması (Ulusal Cerrahi Derneği E-Kitap, 2013).

C4.3. Bülent Ünal, Asitli Hastaya Yaklaşım (Ulusal Cerrahi Derneği E-Kitap,2013).

 

ÇEVİRİ  

 

 Alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makale ya da  kitap bölümü çevirisi.

 

1Bülent Ünal, Turgut Pişkin. Taylor Aile Hekimliği El Kitabı.In.Memenin benign Lezyonları ve Hastalıkları. Ed.Okay Başak, Serpil Aydın Demirağ.2011; 484-493.

 

2 Turgut Pişkin, Bülent Ünal. Schwartz Cerrahinin İlkeleri. In. Transplantasyon. Ed. Burinicardi, Ozmen.2016.334-340.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

Doçentlik öncesi

D1.Bozkurt, B.,B. Ünal, Ö. Cengiz,“Meme Kanseri ve Tiroid Patolojileri Arasında İlişki Var mı?”,Ankara Cerrahi Dergisi, 18, 62 – 69(2003).

 

D2.Bozkurt, B., B. Sülü, B. Ünal, B. Koçer, O. Yıldırım, M.Karabeyoğlu, A. Eroğlu, Ö. Cengiz, “Erken Evre Meme Kanserli Hastaların SF-36 ile Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi: Ameliyat Tipi Yaşam Kalitesini Etkiliyor mu?”, Klinik Bilimler ve Doktor,10, 286–291 (2004).

 

                        D3.Koçer, B.,B. Ünal, S. Aydın, B. Bozkurt, O. Yıldırım, A. Eroğlu, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz, “Yaşlı hastalarda gözlenen tiroid patolojileri, cerrahi prosedür seçimi ve komplikasyon oranları”, Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık Dergisi, 16, 41–47 (2005).

                       

        D4.Ünal, B., B.Bozkurt, B. Koçer, M. Karabeyoğlu, E. Özel, C. Yılmaz, L. Albayrak, Ö. Cengiz, “Acil tiroidektomi gerektiren obstruktif, hipertiroidili dev amiloid guatr: Olgu sunumu”, Klinik Bilimler ve Doktor,11, 151–154 (2005).

       

                D5.Ünal, B., A.Eroğlu, B.Bozkurt, B.Koçer, O.Yıldırım, M.Karabeyoğlu, M.Arkçı, M.Dolapçı, Ö.Cengiz, “Meme kanseri hastalarında preoperatif serum CA15–3 ve CEA konsantrasyonlarının konvansiyonel prognostik kriterler üzerine etkisi”, Ankara Cerrahi Dergisi, 7, 79–86 (2005).

                       

                D6. Karabeyoğlu, M.,B.Ünal, B.Koçer, B.Bozkurt, O. Yıldırım, A.Eroğlu, M.Dolapçı, Ö.Cengiz,                “Hipertiroidi nedeni ile ameliyat edilen hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: Ameliyat tipi yaşam kalitesini etkiliyor mu?”, Ankara Cerrahi Dergisi, 7, 87–92,  (2005).

               

D7. Ünal, B.,M. Karabeyoğglu, D. Ünal, B. Bozkurt, O.Yıldırım, B. Koçer, M. Dolapcı, O. Cengiz, ”Quality of life in patients undergoing, inguinal hernia repair: Non- mesh suture repair vs. Lichtenstein procedure”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası,60,134-136 (2007).

 

D8. Soran, A., B. Koçer, N. Yazıhan, S. Sürmeli, H. Ataoğlu, B. Ünal, Ö. Cengiz, “Meme Kanseri Lenf Nodu Metastazında Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörleri C,D Ve C/D Oranının Önemi: Prospektif Klinik Çalışma”, Meme Sağlığı Dergisi,3,125-130(2007).

 

D9. Ünal, B., B. Bozkurt, M. Karabeyoglu, B. Koçer, B. Ozlu, D. Ünal, Ömer Cengiz, “Tiroid Cerrahisinde Komplikasyonları Etkileyen Faktörler: 1022 Olgunun Analizi”,Endokrinolojide Diyalog, 2, 38-43(2008).

 

D10. Dirican, A.,B. Ünal, D. Özgör, D. Ünal, B. Işık, T. Pişkin, V. Kırımlıoğlu, “Rektus Abdominus Kasında Endometriozis: Olgu sunumu”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,15,55-57 (2008).

 

D11. Yıldırım, O., U. Turan, B.Ünal, E. Menekşe, “Ilginc Bir Diyafragma Yaralanmasi: Olgu Sunumu”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 24, 42-45(2008).

 

D12.Yıldırım, O., OB. Namdaroğlu, B. Ünal, “Diyabetik Ayak Tedavisinde Temel Prensipler”, Diyabet Bilimi Dergisi,6, 58-64(2008).

 

D13. Yıldırım, O., Ü. Turan, B. Ünal, V. Kırımlıoğlu, “Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüs”, İnönüÜniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 299-305 (2008).

 

D14.Gür, AS., M. Bonaventura, B.Ünal, A. Soran, “The Importance of Ductal Eveluation and Biomarkers in Ductal Fluid in Breast Cancer”, Meme Sağliği Dergisi, 4,138-142(2008).

 

D15.Gür AS.,B. Ünal, R. Johnson, G. Ahrendt, M. Bonaventura, T. Evrensel, A. Soran, “The Predictive Probabilty of Two Different Breast Cancer Nomograms for Non Sentinel Axillary Lymph Node Metastasis in Positive Sentinel Node Biopsy”, Meme Sağliğı Dergisi, 4, 169-173(2008).

 

D16. Dirican, A.,B.Ünal, B.Işık, F. Sümer, C. Kayaalp, I. Aslan, “Mide Kanserinde Preoperatif Serum CEA, CA 19-9, AFP Düzeylerinin Klinikopatolojik faktörlerle Korelasyonu”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 233-237 (2008).

 

D17. Ünal, B,., B. Işık,  B. Bozkurt, A. Dirican, M. Karabeyoğlu, L.Kahraman, C.Aydın, Ömer Cengiz, “Tiroid Hastalıklarında Sık Kullanılan Preoperatif Testlerin Patolojik İnceleme İle Korelasyonu”, Endokrinolojide Diyalog, 6, 25 -28,(2009).

 

D18. Dirican, A.,B. Ünal, F. Sümer, N. Başsüllü, D. Ozgor, V. Kırımlıoğlu, ”Dev Soliter Jejunal Divertikül Perforasyonu”, İnünü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,16, 53-55 (2009).

 

D19.Dirican, A.,B. Ünal, F. Sümer, P. Doğan, C. Aydın, V. Ersan,C Kayaalp, “Fitobezoara Bağlı İnce Barsak Obstruksiyonunun Laparoskopik Tedavisi”, Izmir Ataturk Egitim ve Arastırma Hastanesi Dergisi, 47, 41-44(2009).

 

D20.Ünal, B.,AS. Gür, A. Soran, ”Sentinel Nod Pozitif Meme Kanserli Hastalarda Non Sentinel Lenf Nodu Tutulumunu Belirlemede Nomogram Kullanımının Önemi”, Meme Hastalıkları Dergisi,16, 47-58 (2009).

 

D21. Dirican, A., C. Ara, B. Ünal, D. Özgor, “Travma Yüzünden Fıtık Kesesi İcinde İntestinal Perforasyon: Olgu Sunumu”, G. Antep Tıp Dergisi, 15,38-40 ( 2009).

 

D22.Piskin T, C. Ara, A. Dirican, D. Ozgor, B. Unal, S. Yilmaz. Perforated hytatid cyst into peritoneum presented with urticaria: A case report. Dicle Tip Dergisi, 37,71-74 (2010).

 

Profesörlük ve Doçentlik süresince

 

D23. Dirican A., M. Ateş., B. Ünal., M.Yılmaz., D. Özgör., S. Yılmazö, “ Delici-Kesici alete bağlı diyafragma yaralanmaları: 18 olgunun analizi.” Ulusal Cerrahi Dergisi, 26, 99-102 ( 2010).

D24. Dirican, A.,F. Sümer, B. Ünal, B. Barut, B. Işık, S. Yılmaz, Aynı ailede iki primer kas içi kist hidatit olgusu, Dicle Tıp Dergisi 38; 486-88 (2011).

 

D25.Dirican, A.,Yılmaz M, Ünal B,Ateş M, KırımlıoğluH, Yılmaz S. Von Reclinghausen hastalığı olan bir olguda çekal ganglionöromatozis, Türkiye Klinikleri Dergisi,32, 4, 1105-1108 2012.

 

D26. İnce V, Gözeneli O, Usta S, Pişkin T, Ünal B. Lokal Anestezi Altında Strangüle Femoral Littre Hernisi Onarımı: Olgu sunumu, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2010;43:75-78.

 

D27. Ölmez A, Aydın C, Pişkin T, Tercan M, Ünal B, Kayaalp C. Akut Karın Bulgularını Taklit Eden Mezenterik Kist: Olgu Sunumu. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi,2010;43,112-114.

 

D28.Ölmez A, Aydın C, Pişkin T, Ünal B. Abdominal Koza: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.Izmir Ataturk Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 49, 29-31(2011).

 

D29. Sumer F, Gozeneli O, Piskin T, Unal B.Memede Metilen Mavisi Enjeksiyonuna Bağlı Gelişen Cilt Nekrozu. Meme Sağlığı Dergisi,8,150-151 (2012).

 

D30. Volkan İnce, Sertaç Usta, Bülent Ünal, Mehmet Yılmaz. Safra taşı ileusu ve Meckel divertikülünün tek aşamalı cerrahi ile başarılı tedavisi. Ulusal Cerrahi Dergisi ,28 222-4, (2012).

 

D31.V İnce, S Koç, F S Akgün, T Pişkin, B Ünal, C Aydın, C Kayaalp. Tavuk kemiği yutulmasına bağlı özofagus perforasyonu. Izmir Ataturk Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi 49,1,23-26 (2011).

 

D32:Bulent Unal, Ayfer Kamalı Polat, Oya Andacoglu, Marguerite Bonaventura, Serhat Gur, Atilla Soran. Clinical and Pathologic Features Associated with Removal of Fewer than 10 Lymph Nodes in Axillary Lymph Node Dissection for Breast Cancer. Meme Sağlığı Dergisi 7,4, 221-25 (2011).

 

D33. Aydemir Ölmez, Bülent Ünal, Cemalettin Aydın, Turgut Pişkin. Total Tiroidektomi Yapılan Hastalarda Gland Ağırlığı Ve Komplikasyonlar Arasındaki İlişki S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 43,90-93(2011).

 

D34.Bulent Unal, Atilla Soran. Olgu Tartışması: 56 yaşında meme kanserli olguya yaklaşım.  Meme Sağlığı Dergisi,8,160-162 (2012).

 

D35. Bulent Unal, Turgut Pişkin, Sezai Yılmaz.Open Donor Nephrectomy Is A Safe Approach For Starting Kidney Transplantation.İnonu Universitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20, 4-7 (2013).

 

D36. Bulent Unal, Atilla Soran. Olgu Tartışması: Duktal karsinoma insutu olgusuna yaklaşım.  Meme Sağlığı Dergisi,8,210-212 (2012)

 

D37. Volkan İnce, Bülent Ünal, Vural Soyer, Mehmet Yılmaz, Sezai Yılmaz, Travmatik ekstrahepatik safra yaralanması: Ortak hepatik kanal bifurkasyonunda kopma. Causapedia, 1,129 (2012).

 

D38.Sertaç Usta, Bülent Ünal, Cemalettin Aydin, Koray Kutlutürk, Adil Başkıran.Adrenal bezde Nadir Bir Tümör Ganglionöroma: Olgu Sunumu.Causapedia 1,127 (2012).

 

D39. Koray KUTLUTÜRK, Emrah OTAN, Ertugrul KARABULUT, Bülent ÜNAL, Cemalettin AYDIN, Ayşegül S KAHRAMAN.İdiopatik Portal Ven Trombozuna Bağlı Mezenterik Venöz İskemi: Olgu Sunumu. Causapedia, 2:270 (2012).

 

D40.Usta S, Kutlutürk K, Ünal B, Karabulut E, Otan E, Aydın C, Kayaalp C, Yılmaz S.Karaciğer Transplantasyonunda Supraçölyak Aorta Anastomozu: Olgu Sunumu. Causapedia 2:280 (2013).

D41.Bulent Unal, Atilla Soran. Olgu Tartışması: Tubuler Kanserli Olguya Yaklaşım.  Meme Sağlığı Dergisi,9,107-110 (2013).

 

D42. Bulent Unal. Atipik Hiperplazi, Lobuler Neoplazi, Radyal Scar, Papilloma, Duktal Karsinoma İnsutu, Tanı, Tedavi, Takibi.Türkiye Klinikleri Dergisi, Meme Kanseri Özel Sayısı, 6, 2, 41 (2013).

 

D43.MS.Aydoğan, YZ. Çolak, T.Pişkin, B. Ünal, Hİ. Toprak, M.Durmuş. Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Anestezi Yönetimi. İnonu Universitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20, 318-21 (2013).

 

D44. B.Barut, V.İnce, H. Bayraktar, C.Koç, B.Ünal. Karaciğer laserasyonlarında hasar kontrol cerrahisi bazen obsesyon mudur?. Causapedia, 3:749 (2014).

 

D45.  Koç C, Şimşek G, İnve V, Esen E, Ünal B. Scar Endometriozis: A Rare Cause of Pain at Ceserean Scar. J Turgut Ozal Med Cent, 21:2 (2014).

 

D46. Kutlutürk K, Otan E, Yağcı MA, Aydin C, Unal B. “Primer hiperparatiroidiye eşlik eden tiroid patolojileri: yüksek tiroid papiller mikrokarsinom oranı". Ulusal Cerrahi Dergisi 30:  2014

 

D47. Vural Soyer, Bülent Ünal, Barış Sarıcı, Turgut Pişkin, Bora Barut. Böbrek Nakli Sonrası Üreteral Striktürü Etkileyen Faktörler: 3 Olgunun Değerlendirilmesi. Causapedia 3:811 (2014).

 

D48. Adil Başkıran, Bora Barut, Bülent Ünal. Kolon Adenokarsinomuna eşlik eden eş zamanlı liposarkom. Causapedia 3:794 (2014).

 

D49. Bora Barut, Volkan İnce, Cemalettin Koç, Serdar Karakaş, Bülent Ünal. Subcutaneous Emphysema Following a Gun Shot Abdominal Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Ciltaltı Amfizem. J Turgut Ozal Med Cent 4;21(3) (2014).

D50.V. Soyer, B. Sarıcı, A. Dirican, B. Ünal. Hipertiroidi ile Birlikte Seyreden Agresif Tiroid Papiller Kanseri: Olgu Sunumu. Causapedia 3:963 (2014).

 

D51. V. Soyer, S. Karakaş, B. Sarıcı, B. Işık, B. Ünal. Dev Meme Kanseri: Olgu Sunumu.Causapedia 3:986 (2014).

 

D52. Piskin T, Unal B, Barut B, Usta S, Gonultas F, Kayabas U. Kidney Transplantation From Living Related Elderly Donors. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 47:20-24 (2014). ( CORRESPONDED AUTHOR)

 

D53. S.Hatipoğlu, B. Ünal. Eksizyonel Meme biyopsisi sonrası ender görülen ve sebebi açıklanamayan meme ekimozu.  Causapedia 3:106 (2014).

 

D54. S.Usta, V.Soyer, B.Sarıcı, T.Piskin, B.Unal. Böbrek naklinde çoklu arter.Yeni bir böbrek nakli merkezinin başlangış deneyimi. Fırat Üniversitesi Tıp Dergisi 20 (1) 2015.

 

D55.Dirican A, Yönder H, Karakaş S, Ateş M,  Soyer M, Özgür D, Ünal B,Şahin İ. Paratiroid adenomlarında klinik ve cerrahi deneyimimiz Endokrinolojide Diyalog 2014, 11(1): 61-65.

 

D56. K. Kutlutürk, S. Usta, B. Ünal, N. Karadağ, AN.Akatlı. Pseudoanomatous Stromal Hyperplasia os the Breast Presenting as a Giant Breast Tumor: A Case Perort.J Breast Health 2015; 11:30-41.

 

D57.B. Sarıcı, V. Soyer, B. Ünal, S. Koç, A.Onur, A. Dirican. İntratimik Paratiroid Adenomu Kaynaklı  Persistan Hiperparatiroidi: Olgu Sunumu. CausaPedia 2015;4:1073

 

D58.B.Unal, K. Kutlutürk, T.Pişkin, E. Otan, C. Aydın, S.Yılmaz. Current Approaches Esophageal Variceal Bleeding. J Turgut Ozal Med Cent 2015:22 (1).

 

D59. Sarıcı B, Soyer V, Onur A, Dirican A, Unal B. Dev Peritoneal mezotelyal kist: Literatür Eşliğinde Olgu Sunumu. Causapedia 2015;4:1124.

 

D60.F Gonultas, K Kutluturk, B Barut, Y Dalda, S Alan, B Unal. The predictivity of thyroid fine-needle aspiration biopsy varies depending on the radiologist experience: A retrospective cohort study.Annals of Medical Research 26 (6), 1100-3.

 

D61.Ertuğrul Karabulut1 , Hüsamettin Bayraktar1 , Ceyhun Erdem1 , Burhan Hakan Kanat2 , Bülent Ünal. Memede Nekrotizan Fasiit. CausaPedia 2017; 6(1): 40-45

 

D62. Kanat B. H. , Ünal B. Doğan S. Paratiroid Bezi Ve Tarihçesi Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 1-5. 2021

 

D63. Ünal B. , Karayiğit A. Paratiroid Bezi Sayı Ve Lokalizasyon Anomalilertürkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi , Ss.12-15, 2021

 

  1.  

 

 

Doçentlik öncesi:

 

E1. Ö. Cengiz, F. Coşkun, B. Bozkurt, B. Koçer, T. Bulut, B. Ünal “Mast Hücrelerinin abdominal adezyon oluşumundaki rolü ve Disodyumkromoglikat’ın (DSKG) adezyon oluşumuna etkisi”Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir, 1998

 

E2.O.Yıldırım, D.Şimşek, E.Mert, S.Erel, B.Koçer, B.Bozkurt, B.Ünal, M.Karabeyoğlu”İlginç bir diafragma rüptürü olgusu” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,Ekim, İstanbul, 2002.

 

E3.Koçer, B., M. Karabeyoğlu, C. Solak, B. Ünal, A. Soran, Ö. Cengiz, “Kolorektal kanserli hastalarda tedavi öncesi serum albumin ve kolesterol düzeyinin prognostik önemi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, SB046, 15–19 Haziran, Antalya, 2002.

 

E4. Yıldırım O., İ.Yılmaz, B. Koçer, B.Bozkurt, S.Erel, B.Ünal, O.Cengiz, “Pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde kullanılan kapalı tekniklerin sonuçlarının karşılaştırılması”,Ulusal Cerrahi Kongresi, SB180, 15–19 Haziran, Antalya, 2002.

 

E5. Altun, B.,B.Koçer, B.Ünal, E. Özel, M.Karabeyoğlu, A.Eroğlu, Ö.Cengiz, “Kolon Travmalarına Yaklaşımımız”, X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, SB16,7-11 eylül, Antalya, 2003.

 

E6.Bozkurt, B.,B.Ünal, B.Koçer, Ö.Cengiz, “Meme koruyucu cerrahi sonrası izlemde kozmesiz değişiklikleri ve kozmezisi   etkileyen faktörler”, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, PB88, 16-19 Ekim, Antalya, 2003.

 

E7.Bozkurt, B., B.Sülü, B.Ünal, B.Koçer, O.Yıldırım, M.Karabeyoğlu, A.Eroğlu, Ö. Cengiz, “Erken evre meme kanserli hastaların SF–36 ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: ameliyat tipi yaşam kalitesini etkiliyor mu?”, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, SB17, 16–19 Ekim, Antalya,2003.

 

E8.Ünal B., B. Koçer, S. Aydın, OC. Yılmaz, AT. Işık, O. Cengiz, “Nodüler Guatr Geriatrik Hastalarda Malignite Yönünden Daha Fazla Risk Taşır mı?”,IV. Ulusal Geriatri Kongresi, SB5, 1-5 Eylül, Marmaris, 2004.

 

E9. Yılmazer, M., O.Yıldırım, A.Balkanlı, B.Bozkurt, B.Koçer,B.Ünal, M.Karabeyoglu, Ö.Cengiz, N.Aslan, M.Tümöz, “Meme CA tanısı almış hastalardaki psikiyatrik semptomların değerlendirmesi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, SB–108, 26–30 Mayıs, Antalya, 2004.

 

E10. Bozkurt, B., B. Altun, B.Koçer, B. Ünal, O.Yıldırım, Ö.Cengiz, “Penetran Duodenum Yaralanmalı Olgularda Mortalite Ve Morbidite Nedenleri”, Ulusal Cerrahi Kongresi, PB50, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.

 

E11.B.Ünal, S. Aydın, B. Koçer, B. Bozkurt, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz “Tiroid Hastalıklarında Preoperatif Tanı Yöntemlerinin Postoperatif Spesimen Patolojisi İle Karşılaştırılması” Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Belek/ Antalya

 

E12- M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, B. Koçer, B. Bozkurt, B.Ünal, A. Eroğlu,S. Aydın, Ö. Cengiz “Hipertiroidinin Cerrahi Tedavisinde Farklı Yöntemlerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri”Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Belek/ Antalya

 

E13. B.Ünal, B. Koçer, S.Aydın, A.Soran, M.Karabeyoğlu, B.Bozkurt, Ö. Cengiz ”Tiroid Hacminin Tiroid Cerrahisi Sonrası Komplikasyonlara Etkisi” Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Belek/ Antalya.

 

E14, B. Koçer, C. Solak, E. Özel, B.Ünal, O. Yıldırım, B. Bozkurt, Ö. Cengiz “Peptik Ülser Perforasyonlu Hastalarda Mortalite ve Morbiditeye Etkili Faktörler” Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Belek/ Antalya

E15. M.S. Arkçı, A.Eroğlu, B. Ünal, Ö. Cengiz “Preoperatif Serum CEA ve CA 15.3 Düzeylerinin Meme Kanserli Hastalarda Prognoza Etkisi” Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Belek/ Antalya

E16. C.Solak, O.Yıldırım, M. Karabeyoğlu, B. Ünal, B.Koçer, B.Bozkurt, A. Eroğlu,S. Aydoğmuş, Ö. Cengiz “Akut Apandisit Tanısı Almış Hastalarda Bazı Serum İnflamatuar Belirteçlerinin Rolü Ve Negatif Laparatomileri Önlemedeki Başarıları” Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Belek/ Antalya

E17.B.Koçer, B.Ünal, S.Aydın, A.Eroğlu, O.Yıldırım, Ö.Cengiz “Yaşlı Hastalarda Gözlenen Tiroid Patolojileri, Cerrahi Prosedür Seçimi Ve Postoperatif Komplikasyon Oranları” Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Belek/ Antalya

 

E18. B.Ünal, B. Koçer, S. Aydın, O. Yıldırım, A.Eroğlu, Ö. Cengiz” Tiroid Hastalıklarında Cerrahi: 721 Vakanın Analizi Ve Komplikasyonları Etkileyen Faktörler, Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs 2004 Belek/ Antalya

E19. B.Ünal, C. Solak, B. Koçer, B.Bozkurt, M.Karabeyoğlu, O.C.Yılmaz, Ö. Cengiz “Primer Rektal Lenfoma: Nadir Görülen bir olguda tanı ve tedavi yaklaşımları” Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi 14-17 Nisan 2005, Izmir.

E20. Koçer, B.,B. Ünal, B. Altun, S. Sürmeli, M. Balcı, S. Aksaray, E. Güvener, Ö. Cengiz, “Yaşlı mide kanserli hastalarda preoperatif IL–6, CRP ve Neopterin düzeylerinin prognostik önemi”, IV. Ulusal Geriatri Kongresi, SB22,  31 Ağustos–4 Eylül, Antalya, 2005.

        B.Bozkurt, S.Aydın, B.Koçer, O.Yıldırım, Ö.Cengiz.        Meme kanseri hastalarımızda lokal nüks ve metasta         zı etkileyen faktörler

E21. Işık, AT., S. Aydın, MR. Mas, B. Ünal, S. Deveci, M. Özyurt, B. Cömert, N. Mas, Ö Cengiz, “Deneysel Akut Nekrotizan Pankreatitte TNFα Reseptör Blokörünün (İnfliximab) Bakteriyel Translokasyon ve Pankreatit Üzerine Etkileri”, 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, SB.03/04, 30 Ağustos- 4 Eylül, Malatya, 2005.

E22. Koçer, B., S. Sürmeli, S. Aksaray, B. Altun, B. Ünal, F. Aksaray, E. Güvener, Ö. Cengiz, “Meme kanserinde serum neopterin seviyesinin belirlenmesi”. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, SB1–1, 21–24 Eylül, İstanbul,2005.

E23. Ünal, B., B. Koçer, B. Bozkurt, M. Dolapçı, E. Özel, B. Altun, S. Aydın, Ö. Cengiz, “Fournier gangreni olan yaşlı hastalarda mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler”, IV. Ulusal Geriatri Kongresi, SB5, 31 Ağustos- 4 Eylül, Antalya,2005.

       

E24. Bozkurt, B., T. Hüner, E. Özel, B. Koçer, B. Ünal, Ö. Cengiz, “Meme kanserli hastalarının risk saptama sistemlerine göre değerlendirilmesi”, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, PB110, 21–24 Eylül,  İstanbul, 2005.

 

E25. Karabeyoglu, M.,B.Ünal, B.Bozkurt, İ. Dolapçı, A. Bilgihan, I. Karabeyoglu, Ö. Cengiz, “Yanıkta İntestinal Bütünlüğün Korunmasında Etil Pürivat Tedavisinin Yeri”, Ulusal Cerrahi Kongresi,SB32, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

 

E26. Koçer, B., N. Yazıhan, S. Sürmeli, B. Ünal, Ö. Cengiz, H. Ataoğlu, A. Soran, “Meme Kanserli Hastalarda Serum IGF-I, İnsülin Düzeyi ve İnsülin Rezistansının Önemi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, SB195, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

 

E27. Yıldırım O., B. Koçer, B. Ünal, B. Bozkurt, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz, M. Dolapçı,Ü.Turan, “Açık ve Laparoskopik Kolesistektomilerde solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, PB336, 24–28 Mayıs, Antalya, 2006.

 

E28.Bozkurt B.,, B. Gür, E. Canbay, M. Karabeyoğlu, B.Ünal, O.Yıldırım, Ö. Cengiz, I. Yuluğ,“Meme Kanseri Hücrelerinde HER-2 Antikoru Pertuzumab (2C4) ile Fokal Adezyon Kinaz İnhibisyonu”, Ulusal Cerrahi Kongresi, SB193, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

 

E29. Yıldırım O., B. Koçer, Ü. Turan, B. Ünal, B. Bozkurt, Ö. Cengiz, A. Eroğlu, M. Dolapçı, “Total Tiroidektomilerde Ultrasonik Dissektör Tekniği ile Konvansiyonel Tekniğin Karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, SB209, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.

 

E30. Ünal, B., B. Bozkurt, B. Kocer, M. Karabeyoğlu, O.Yıldırım, E. Özel, B. Özlu, M. Dolapçı, Ö.Cengiz, “Hipokalsemi icin risk faktorleri; 887 tiroidektomi olgusunun analizi”,Ulusal Cerrahi Kongresi, PB451, 24–28 Mayıs, Antalya, 2006.

 

E31. Ünal, B., M. Karabeyoglu, B. Kocer, B. Bozkurt, O. Yıldırım, A. Eroğlu, U. Aydın, B. Özlu, Ö. Cengiz, “Hipertiroidi nedeni ile opere edilen hastalarda erken dönem komplikasyonları etkileyen faktörler”, Ulusal Cerrahi Kongresi, PB485, 24–28 Mayıs, Antalya,2006.

 

E32. Koçer, B.,B. Ünal, N. Yazıhan, S. Sürmeli, H. Ataoğlu, Ö. Cengiz, A. Soran, “Vasküler endotelyal büyüme faktörleri; Postmastektomi lenfödeminde bir risk faktörü müdür?”, Ulusal Meme Kongresi,SB57, 5-9 Eylül, Ankara, 2007.

 

E33. Kayaalp, C., T.Pişkin, B. Ünal, A. Dirican, D. Özgör, M. Yılmaz, V. İnce, C. Aydın, V. Kırımlıoğlu, S. Yılmaz, “Karaciger Retransplantasyonu”, Ulusal Cerrahi Kongresi, SB8, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

 

E34. Kayaalp, C., C. Ara, C. Aydın, T. Pişkin, F. Gönültaş, B. Ünal, V. Kırımlıoglu, S. Yılmaz, “Recipient Hepatektomisinde Intraoperatif Sorunlar”, Ulusal Cerrahi Kongresi, SB6, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

 

E35. Söğütlü, G., A. Ölmez, C. Aydın, C. Kayaalp, B. Ünal, “Safra Kesesinde Ektopik Pankreas”, Ulusal Cerrahi Kongresi, PB48, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

 

E36.Ünal, B., B. Işık, B. Bozkurt, D. Ünal, A. Dirican, M. Karabeyoğlu, L. Kahraman, C. Aydın, Ö. Cengiz. “ Tiroid Hastalıklarında Sık Kullanılan Preoperatif Testlerin Patolojik İnceleme ile Korelasyonu”, PB7, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

 

E37. Pişkin, T., C. Ara, A. Dirican, D. Özgör, B. Ünal, S.Yılmaz,              “Karın Ağrısı ve Ürtikeryal Döküntülerle Gelen Spontan Karaciğer Kist Hidatik Rüptürü” Ulusal Cerrahi Kongresi, PB92, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

 

E38. Karabeyoglu M.,B. Ünal, B. Koçer, A. Dirican, B.Bozkurt, Ö. Cengiz, A. Soran, “Preoperatif Ultrsonografik Volüm Analizi ve Tiroidektomi Komplikasyonları Arasındaki İlişki”, PB8, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

 

E39. Dirican, A.,B. Ünal, I. Cakır, N. Başsülü, C. Kayaalp, S.Yılmaz, “Karaciğer Transplantasyonu sonrası gelişen Mide Kanseri”, Ulusal Cerrahi Kongresi, PB16, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

 

E40.Gür, AS.,B. Ünal, R. Johnson, G. Ahrendt, M. Bonaventura, T. Evrensel, A. Soran, “The Predictive Probabilty of Two Different Breast Cancer Nomograms for non Sentinel Axillary Lymph Node Metastasis in Positive Sentinel Node Biopsy”, Ulusal Cerrahi Kongresi, PB55, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008.

 

E41. B.Altun, B. Unal, B. Kocer, B. Ozlu, S. Surmeli, S. Aksaray, M. Balci, O. Cengiz

„Serum Neopterin Duzeyi Mide Kanserinde Prognostik Bir Belirtec mi dir?“ Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs,  Antalya, 2008.

 

E42. B.Unal, B. Bozkurt, A.Dirican, D. Unal, B. Kocer, O. Cengiz “Tiroid Cerrahisinde Komplikasyonlari Etkileyen Faktorler: 1022 Olgunun Analizi” Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs, Antalya, 2008

E43.Bozkurt B, Soran A, Özbaş S, Aksaz E, Dağoğlu T, Cengiz Ö, Özaslan C, Çöl C, Köksal N, Cantürk Z, Yıldırım E, Atalay C, Alagöl H, Cabioğlu N, Ünal B, Utkan B, Berberoğlu K,Evrensel T, Atahan K, Ulufi N, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M.Tanı Sırasında Sadece Kemik Metastazı Olan Meme Kanserli Hastalarda Primer Cerrahi Tedavinin Sagkalım Üzerine Etkisi –MF07-01 Protokolu Ön Sonuçları (FAZ III Randomize Çalışma). X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,30 Eylül–4Ekim Çeşme 2009.

 

Profesörlük ve Doçentlik süresince

 

E44. B. Ünal, A.Ölmez, C. Aydın, T.Pişkin. Total tiroidektomi yapılan hastalarda gland ağırlığı ve komplikasyonlar arasındaki ilişki. 9. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2-5 Aralık Antalya 2010.

E45.  A. Dirican, M. Yılmaz, B. Ünal, V. Ersan, T. Pişkin, S. Yılmaz. “Travmatik diyafragma rupturlerinde sagkalimi etkileyen faktorler” Ulusal Cerrahi Kongresi,SB 169, 26-29 mayis, Ankara. 2010.

E46. Yılmaz, S., M. Yılmaz, B. Işık, A. Dirican, B. Unal, Hİ. Toprak, V. Kırımlıoğlu, “Bir yılda gerçekleştirilen 109 ardışık sağ lob canlı vericili karacşğer nakli olgularında görülen hepatik ven rekonstrüksiyonları“, Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 8. Kongresi, SB24, 14-17 Ekim, Eskişehir, 2010.

 

E47. Yılmaz, S., C. Kayaalp, C. Ara, M. Yılmaz, B. Işık, C. Aydın, D. Özgör, A. Dirican, B. Barut, B. Ünal, T. P,şkin, M. Ateş, R. Kutlu, Hİ. Toprak, Y. Bayındır, H. Kırımlıoğlu, A. Selimoğlu, M. Aladağ, K. Yalçın, V. Kırımlıoğlu, “Üç yılda yapılan ardışık 304 canlı vericili karaciğer nakli olgusunun değerlendirilmesi“, Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 8. Kongresi, SB19, 14-17 Ekim, Eskişehir, 2010.

 

E48. Kayaalp C, Aydın C, Ünal B, Başkıran A, Ozgör D, Aydınlı B, Yilmaz S. Karaciğer Transplantasyonu İçin Üst Orta Hat İnsizyon. Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 8. Kongresi, PB57, 14-17 Ekim, Eskişehir, 2010.

 

E49. Dirican, A., M. Yılmaz, B. Ünal, F. Sümer, H. Kirimlioğlu, S. Yılmaz, “Von Reclinnghausen hastalığı olan hastada gelişen diffüz çekal ganglionöromatozis“, 18. Ulusal cerrahi kongresi, P478, 26-29 Mayıs, Ankara, 2010.

 

E50. B. Kayhan,E. Kurtoğlu, T. Piskin, B. Ünal, H. Taskapan, İ. Sahin, Y. Tabel, Y. Bayindir, Hİ. Toprak. Diyaliz Hastalarında Panel Reaktif Antikor İncelemesi:İki yöntem ve iki analizin karşılaştırılması. 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Marmaris,2011.

 

E51.Sumer F, Gozeneli O, Piskin T, Unal B.Memede Metilen Mavisi Enjeksiyonuna Bağlı Gelişen Cilt Nekrozu. 11 Ulusal Meme kongresi Antalya 2011.

 

E52. Piskin T, Unal B, Ulutas O, Koz S, Yılmaz S. Böbrek Nakline Başlarken Açık Donor Nefrektomi Guvenli Bir Yontemdir. Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya.

 

E53. Yılmaz M, Olmez A, Piskin T, Unal B, Yılmaz S. Canlı Vericili Karaciğer Nakli İçin Hepatektomi Yapılan 338 Ardışık Donorun 126 tanesine yapılan İnsidental Appendektomi Sonuçları, Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya.

 

E54.Unal B, Piskin T, Koz S, Ulutas O, Yılmaz S. En Blok Böbrek Nakli: Yeni Bir Böbrek Nakli Merkezinin Başlangıç deneyimleri, Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya.

 

E55. Yılmaz M, Ünal B, Işık B, Gonultaş F, Yılmaz S. Gilbert Sendromlu Donorlerde Karaciğer Nakli İçin Genişletilmiş Sağ Hepatektomi Yapılabilir mi? Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya.

E56.  Piskin T, Unal B , Koz S, Ulutas O, Yağmur J. Türkiyenin Doğusundaki Bir Nakil Merkezinin İlk Deneyimleri, Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya.

 

E57.Volkan İnce, Sertaç Usta, Bülent Ünal, Mehmet Yılmaz. Safra taşı ileusu ve Meckel divertikülünün tek aşamalı cerrahi ile başarılı tedavisi. Ulusal travma Kongresi 2011.

 

E58.Volkan İnce, Süleyman Koç, Feride Sinem Akgün, Turgut Pişkin, Bülent Ünal, Cemalettin Aydın, Cüneyt Kayaalp. Tavuk kemiği yutulmasına bağlı özofagus perforasyonu. Ulusal travma Kongresi 2011.

 

E59. Erdil N, Şahin İ, Köz S, Çolak C, Dönmez K, Pişkin T, Unal B, Battaloglu B. Renal transplant alıcısında akur Stanfort tip A dissekan aort anevrizması: Olgu Sunumu. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kogresi, P48, Bursa 2012.

 

E60. Gonultas F, Unal B, Aydin C, Kayaalp C, Yilmaz S. Canlı Vericili Karaciğer nakli sonrasında hepatik arter trombozu ile ilişkili faktörler. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kogresi, S10, Bursa 2012.

 

E61. Dirican A, Ates M, Unal B, Isık B, Yılmaz M, Yılmaz S. Gebelik Esnasında Hepatitis A ve B nedeni ile gelişen Karaciğer yetmezliğinde canlı vericili karaciğer nakli: 3 Olgu sunumu. Ulusal travma Kongresi 2011.

 

E62. Şahin İ, Köz S, İspir M, Piskin T, Unal B, Otlu G, Kırımlıoğlu H, Kırımlıoğlu V. Böbrek Nakli Sonrası İmmunsupressif Tedavi ile Remisyona Giren Otoimmun Hepatit. 2. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, 2013, Antalya.

 

E63.Ö. Makay, B. Özçınar, T. Şimşek, C. Arıcı, B. Güngör, S. Özbaş, T. Akça, A. Emre, M. Akçay, B. Ünal, M. Girgin, S.Görgülü, A. Sezer, A. Karataş, İ. Özdemir, N. Aksakal, S. Erel, M. Uğurlu, A. Filiz, C. Atalay, A. Uzunköy, A. Kebudi, Ç. Kotan, G. İçöz, N. Cantürk, Y. Erbil, R. Pandev, BM. Güllüoğlu, ve TURK-EACG grubu.Türkiye’de Primer HPT Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri Coğragi Bölgelere Göre Değişiklik Gösteriyor mu? 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya 2013.

 

E64.D. Özgör, H. Yönder, S.Karakaş, M. Ateş, A. Dirican, B. Ünal, B. Evren, İ. Şahin. Primer Hiperparatiroidizmde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya 2013.

 

E65.Koray Kutlutürk, Sertaç Usta, Mehmet Ali Yağcı, Bülent Ünal, Cemalettin Aydın, Turgut Pişkin. Primer hiperparatiroidi (PHPT) nedeni ile opere edilen hastalarda eşlik eden tiroid patolojileri: yüksek tiroid papiller mikrokarsinom oranı, Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014, Antalya.


E66. Koray Kutlutürk, Sertaç Usta, Bülent Ünal, Neşe Karadağ, Ayşenur Akatlı. Dev meme tümörü olarak prezente olan memenin psödoanjiyomatöz stromal hiperplazisi: Olgu sunumu. Ulusal Cerraki Kongresi, 2014, Antalya.

 

E67. Ruslan Mamadov, Namık Navruzov, Adil Başkıran, Fahri Yetişir, Bülent Ünal, Cemalettin Aydın, Nuru Bayromov, Cüneyt Kayaalp, Sezai Yılmaz. İleri Evre Ekinokokus Alveolariste Vena Kava Replasmanı İle Birlikte Canlı Vericili Karaciğer Nakli. Ulusal Cerraki Kongresi, 2014, Antalya

 

E68. Sertaç Usta, Koray Kutlutürk, Bülent Ünal, Turgut Pişkin. Kadaverik Marjinal Donörlerden Böbrek Nakilleri: Tek Merkez Deneyimlerimiz. Ulusal Cerraki Kongresi, 2014, Antalya

E69. Bora Barut, Volkan İnce, Serdar Karakaş, Cemalettin Koç, Bülent Ünal. Abdominal Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Cilt Altı Amfizem: Olgu Sunumu. Ulusal Cerraki Kongresi, 2014, Antalya

 

E70. Cemalettin Koç, Gürcan Şimşek, Volkan İnce, Ebru Esen, Bülent Ünal. Sezeryan Skarında Ağrının Nadir Bir Sebebi: Scar Endometriozis. Ulusal Cerraki Kongresi, 2014, Antalya.

 

E71. Dirican A, Soyer V, Koş S, Sarici B, Unal B, Yilmaz S. Kadaverik Karaciğer Naklinde Geriatrik Donorlerin Kullanımı. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P153, Bodrum 2014.

 

E72. Ara C, Akbulut S, İnce V, Aydin C, Kayaalp C, Unal B, Yılmaz S. Hepatik venöz rekonstrüksiyon için polyethylene terephthalate (Dacron) ile fence conduit oluşturulması uygunmudur. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P194, Bodrum 2014.

 

E73. Yağcı M, Tardu A, Karagül S, İnce V, Ertuğrul İ, Kırmızı S, Ünal B, Aydın C, Kayaalp C, Yılmaz S. Canlı vericili karaciğer naklinde inferior vena cava replasmanı. Malatya Deneyimi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P189, Bodrum 2014.

 

E74. Yağcı M, Tardu A, Karagül S, Ertuğrul İ, İnce V, , Kırmızı S, Ünal B,Işık B, Kayaalp C, Yılmaz S. Nöropsikiyatrik semptomlu Wilson hastalarında karaciğer nakli sonuçları. Tek Merkez Deneyimi.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P187, Bodrum 2014.

 

E75. Soyer V, Sarici B, Ünal B, Kayaalp C, Yilmaz S. Karaciğer naklinde marjinal kadavra donorlerden alınan gerftlerin kullanımı ve recipient yaşam süresi üzerine etkisi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P183, Bodrum 2014.

 

E76. İnce V, Koç C, Yağcı M, Ünal B, Toprak H, Yılmaz S. Pediatrik canlı vericili karaciğer naklinde recipient hepatektomi spesimeninin portal veninden alınan yama ile inferioe vena cava ile rekonstrüksiyonu. Olgu Sunumu. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P163, Bodrum 2014.

 

E77. Karagül S, Akbulut S, Otan E, Yönder H, Aydin C, Ünal B, Çolak C, Yılmaz S.Hepatorenal sendromlu hastalarda karaciğer nakli.Hayatta kalma için önemli risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P136, Bodrum 2014.

 

E78. Soyer V, Sarici B, Pişkin T, Ünal B. Böbrek Naklinde Multşple Sayıda Renal Arter Anastomozu. Yeni Bir Merkezin Başlangıç Deneyimleri.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P, Bodrum 2014.

 

E79. Pişkin T, Ünal B, Eroğlu A. Peemptive Böbrek Nakli. Tek Merkez Başlangıç Deneyimleri.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P67, Bodrum 2014.

 

E80. Pişkin T, Ünal B, Tabel Y. Çocuk Hastalarda yaptığımız böbrek nakilleri ile ilgili ilk deneyimlerimiz ve sonuçlarımız. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kogresi, P66, Bodrum 2014.

 

E81. Cüneyt Kayaalp, Kerem Tolan, Bülent Ünal, Fatih Sümer, Servet Karagül.

Laparoskopik Cerrahi Esnasında Oluşan Hepatik Ven Yaralanmalarında Laparoskopik Onarım.12. Türk HPB Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015.

 

E82.Koç.C, İnce V, Barut B, Aydın C, Ünal B, Yilmaz S. Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Hepatik Arter Anastamozunda Yeni bir Teknik.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kogresi, S62, Konya 2016.

 

E83.Piskin T, Unal B, Kutluturk K, Yiddirim OI, Berkdas B, Dogan MS, Yagmur J, Coskun EI, Turkcuoglu I, Beytur A, Sanlı M, Colak YZ, Otlu G, Taskapan H,Sahin I, Tabel Y, Kayabas U, Sarac K, Toprak HI. Aynı Kadaverik Donorden İki Alıcıya Yapılan Böbrek Nakilleri Sonuçları. Tek Merkez Deneyimi.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kogresi, P26, Konya 2016.

 

E84. Koç C, Kutlutürk K, Başkıran A, Güngör Ş, Kahraman A, Ünal B, Yılmaz S. Progressif Familyal İntrahepatik Kolestazlı Çocuk Hastalarda Kaşıntının Semptomatik Tedavisi: Cholecystoileocolonic Anastomoz.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kogresi, P98, Konya 2016

 

E.85. Barut B., Kutlutürk K., Gönültaş F., İnce V., Ünal B. , Yılmaz S. Pediatrik Bir Hastada Canlı Vericili Karaciğer Nakli Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Diyafragma Hernisi – Olgu Sunumu 14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2017

 

E86. Kutlutürk K., Gönültaş F., Ünal B.Tiroid İiab İnceleme Sonuçlarının Tiroidektomi Materyallerinin Histopatolojik İnceleme Sonuçları İle Korelasyonu16.Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017

 

E87. Barut B., Çiçek E., İnce V., Başkıran A., Sarıcı K. B. , Akbulut A. S. , Et Al Nadir Bir Karaciğer Transplantasyon Nedeni: Orak Hücrelianemi 9. Cerrahiaraştırma Kongresi, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

E88. Gökçe H., Tecellioğlu F. S. , Şamdancı E., Ünal B.Dev Paratıroıd Kıstı: Olgu Sunumu 27. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017.

E89.Şalış M., Ulaş M. , Ünal B. , Özer İ. , Karataş İ. G. , Yılmaz A. Ş. , Et Al.Perianal Bölgenin Paget Hastalığı, Eliptik Rotasyonel Flep Tekniği İle Cerrahi Tedavisi 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

E90.Şimşek A., Kutlutürk K., Çomak A., Gönültaş F., Kekilli E., Ünal B. Meme Kanserinde Multifokalite Ve Multisentrisitenin Tespitinde 18f-Fdg Pet/Bt’xxnin Yeri 21.Ulusalcerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

E91.Kutlutürk K., Şimşek A., Çomak A., Kekilli E., Gönültaş F., Ünal B.Meme Kanserinde Aksiller Metastazın Saptanmasında 18f-Fdg Pet/Ct’xxnin Güvenilirliğini Etkileyen Faktörler 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

E92.Özdemir Ü. , Öztaş E. , Karayiğit A., Ünal B., Özer İ. Mide-Duodenum Nöroendokrin Tümörlerine Kombine Endoskopik Laparaskopik Cerrahi Deneyimimiz 36.Ugh Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Ve 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

E93.Karayiğit A., Karakaya İ. B. , Özdemir D. B. , Yılmaz E., Ulaş M. , Ünal B. Pankreatikoduodenektomi Spesimeninde İnsidental Saptanan Mide Kanseri Olgusu 36.Ugh 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Ve 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi , Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019.

E94.Karakaya İ. B. , Karayiğit A., Yılmaz A. Ş. , Ulaş M. , Ünal B. Hepatolithiasis Nedeniyle Ameliyat Ettiğimiz 5 Hastanın Postoperatif Erken Dönem Sonuçları 36.Ugh 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Ve 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019.

E95.Karayiğit A., Dizen H., Özdemir Ü., Karakaya İ. B. , Ulaş M. , Özer İ. , Et Al.  Pankreatikoduodenektomili Hastadauzun Dönem Takiplerinde Metakronözefagogastrik Bileşke Tümörü 36.Ugh 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Ve7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019.

E96. Özdemir D. B. , Dizen H., Özdemir Ü., Ünal B. , Özer İ. , Ulaş M. Periampüller Tümör Nedeni İle Whippleprosedürü Ve Portal Ven Rekostrüksiyonuuyguladığımız 5 Olgunun Erkenpostoperatif Dönem Sonuçları 36.Ugh 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Ve7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

E97.Karakaya İ. B. , Karayiğit A., Yılmaz A. Ş. , Ulaş M. , Ünal B.Hepatolithiasis Nedeniyle Ameliyatettiğimiz 5 Hastanın Postoperatif Erkendönem Sonuçlar 36.Ugh 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Ve7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

E98. Karakaya İ. B. , Özdemir Ü., Akyüz C., Özer İ. , Ünal B. , Ulaş M.Özefajektomi Sonrası Gastrik Tüp Kanserigelişen Midenin İntraoperatif İndosiyaningreen Spy Anjiografi İle Parsiyelrezeksiyonu 37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Ve8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2020,

E99. Türker B., Özdemir D. B. , Ulaş M. , Özer İ. , Ünal B.Pankreas Ca Hastasında Kadavradanvasküler Greft İle Parsiyel Smv rekonstruksiyonlu Rezeksiyon37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Ve8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, ., Türkiye, 25 - 29 Kasım 2020, Sa.15

E100.Karayiğit A., Dizen H., Ünal B. , Özer İ. , Ulaş M.Sitoredüktif Cerrahi Ve Hipertermikintraperitoneal Kemoterapi Uygulamasıdeneyim Ve Kısa Dönem Sonuçları 37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Ve8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, ., Türkiye, 25 - 29 Kasım 2020

BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ, Editörlük ve Hakemlikler

1.12. Ulusal memehastalıkları kongresi, bilimsel kurul (2013)

2. Breast Case Dergisi Hakemliği (2010-2017)

3. Breast Case Editöriyal Board (2010-2017)

4. Meme kanseri tedavi algoritmalarının oluşturulması bilimsel komite üyeliği (2012).

5. Causapedia dergisi hakemliği (2012 yılından beri)

6. The journal of breast health, Editör asistanlığı. (2012-2015)

7. The journal of breast health, hakemlik (2012 yılından beri)

8. 1.Cerrahi Onkoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Adana (2018)

9. 3. Gastrointestinal Cerrahi Kongresi, Bilimsel Kurul Malatya (2019)

10. Ulusal Cerrahi Dergisi Hakemlik (2018-)

11. Türkiye Klinikleri Paratiroid Hatalıkları özel sayı editörlüğü (2020-2021)