Dr. Öğr. ÜyesiBurak Kankaya

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2009 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi     
2008 - Universita Degli Studi di Napoli Federico II,Medicina e Chirurgia ,Napoli,İtalya         
2016 - Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi    

Deneyim
2009 - 2010 - Gaziantep İstasyon Sağlık Ocağı - Dr.
2010 - 2016 - Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği - As.Dr.
2014 - Cleveland Clinic Foundation, Endocrine and Metabolism Institute, Center for Endocrine Surgery, Cleveland, A.B.D. - Gözlemci Dr.
2016 - 2018 - Op.Dr. Kilis Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Two Different Methods for Appendiceal Stump Closure: Metal Clip and Hem-o-lok Clip. Bozkurt MA, Unsal MG, Kapan S, Kankaya B, Kalayci MU, Alis H. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, Volume: 24 Issue 8: July 25, 2014

 

  1. Minimal invasive endoscopic management of synchronous granular cell tumors in the colon and posterior mediastinum. Kocatas A, Dural C, Sever N, Kankaya B, Dogan M, Yegen G, Gonenc M, Bilgic B, Bedirhan MA, Alis H. J Minim Access Surg. 2014;10(1):34-3

 

A3. Endoscopic balloon dilatation as an effective treatment for lower and upper benign gastrointestinal system anastomotic stenosis. Akarsu C, Unsal MG, Dural C, Kones O, Kocatas A, Karabulut M, Kankaya B, Ates M, Alis H. Surg Laparosc Endosc PercutanTech. 2015;25(2):138-42

 

A4. Peker K.D, Cikot M., Bozkurt M.A., Ilhan B., Kankaya B, Binboga S., Seyit H., H. Alış, Colonoscopic decompression should be used before neostigmine in the treatment of Ogilvie’s syndrome” Eur J Trauma Emerg Surg. 2017;43(4):557-66

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Minimal invasive management of synchronous granular cell tumors in the colon and posterior mediastinum. Kocatas A, Dural C, Sever N, Kankaya B, Yegen G, Gonenc M, Bilgic B, Alis H. XVIth Annual Meeting of the European Society of Surgery 2012; 22-24 Kasım, Istanbul – Türkiye

 

B2. Acute abdomen in pregnancy: Results from a training hospital. Celik MF, Dural C, Aras A, Kankaya B, Dilege ME, Guzey D, Cankaya A, Alis H. XVIth Annual Meeting of the European Society of Surgery 2012; 22-24 Kasım, Istanbul – Türkiye

 

B3. Acute abdomen caused by through and through small bowel perforation due to clinically unsuspected fish bone: Laparoscopic resection and anastomosis. Dural C, Dogan M, Kankaya B, Yigitbas H, Kones O, Celik MF, Akarsu C, Dogan Y, Alis H. 21st International Congress of the EAES. 2013; 19 – 22 Haziran, Viyana – Avusturya

 

 

  1. Mixed and simultaneous occurrence of medullary and papillary carcinoma of the thyroid gland: A report of three cases. Dural C, Akarsu C, Kankaya B,Bozkurt MA, Celik MF, Baytekin HF, Mert M, Kalayci MU, Alis H. 2nd World Congress on Thyroid Cancer. 2013; 10 – 14 Temmuz, Toronto – Kanada

 

  1. .Characteristics features of breast carcinoma in women younger than 35 years. Oran E, Seyit H, Bozkurt MA, Kankaya B, Celik MF, Kapan S, Alis H. International Istanbul Breast Cancer Conference. 2014;30 Eylül-2 Ekim,İstanbul - Türkiye

 

B6. Comparison of histopathologic features of gastrointestinal lesions with magnifying endoscopy findings: Preliminary report of two techniques from a surgical endoscopy unit. Akarsu C, Dural C, Ercetin C, Unsal MG, Seyit H, Karabulut M, Kankaya B, Bozkurt MA, Alis H. European Association for Endoscopic Surgery, 23rd International Congress, 2015; 3 – 6 Haziran, Bükreş – Romanya  

 

B7.Effectiveness of Endoscopic Over-The-Scope Clip Closure:Experience of Bakirkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital. Ercetin C, Buyukasik S, Kankaya B, Kones O, Seyit H, Cikot H, Alis H. European Association for Endoscopic Surgery, 23rd International Congress, 2015; 3 – 6 Haziran, Bükreş – Romanya  

 

B8.Endoscopic Treatment of Duodenal Tubuler Adenoma with Ampullectomy:A Case Report. Kocatas A, Ercetin C, Kankaya B, Kalayci MU, Kones O, Karabulut M, Alis H. European Association for Endoscopic Surgery, 23rd International Congress, 2015; 3 – 6 Haziran, Bükreş – Romanya  

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.  Robotik adrenalektomide başlangıç deneyim ve ilk sonuçlarımız. Akarsu C, Dural C, Kankaya B, Çelik MF, Köneş O, Mert M, Kalaycı MU, Alış H. Ulusal Cerrahi Derg. 2014;30:28-33

D2. Kronik konstipasyonun etyolojik incelemesinde defekografinin önemi: 630 vakanın incelenmesi. Bozkurt MA, Kocatas A, Surek A, Kankaya B, Kalaycı MU, Alış H. Ulusal Cerrahi Derg.2014;30:183-185

D3. Kolorektal kanserin onkolojik takibinde insidental saptanan metastatik multisentrik papiller tiroid kanseri. Gümüşoğlu AY, Dural AC, Akarsu C, Tuna S,  Karabulut M, Kankaya B, Sever N, Çelik MF, Alış H. Endokrinolojide Diyalog 2016, 13(1): 13-16

D4. İdiopatic spontan pnömoperitoneumun sıklığı: 2.36%. Peker KD, Çikot M, Bozkurt MA, İlhan B, Kankaya B, Şahbaz NA, Alış H. Bakırköy Tıp Derg.2017; 13(2):77-82


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Peptik ülser perforasyon cerrahisinde nazogastrik drenaj ne kadar sürmeli?. Köneş O, Dural C, Kankaya B, Akarsu C, Gemici E, İlhan M, Karakaya MA, Alış H. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012; 23 – 27 Mayıs, İzmir

 

E2. Üst özofagus darlığının sıradışı bir yöntemle endoskopik tedavisi. Köneş O, Hoş G, Dural C, Kankaya B, Kalaycı MU, Alış HA. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012; 23 – 27 Mayıs, İzmir

 

E3. Safra kesesi poliplerinde tedavi. Akarsu C, Gönenç M, Başoğlu İ, Karabulut M, Kocataş A, Kankaya B, Dural C, Turhan AN, Alış H. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012; 23 – 27 Mayıs, İzmir

 

E4. Meme kanseri tanılı olguda posterior mediasten ve hepatik fleksura yerleşimli senkron granüler hücreli tumor:Olgu sunumu. Kocataş A, Dural C, Sever N, Kankaya B, Doğan M, Yeğen G, Gönenç M,Alış H. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012; 23 – 27 Mayıs, İzmir

 

E5. Acil kasık fıtığı onarımı yapılan hastalarda morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler. Bademler S, Sürek A, Kankaya B, Karabulut M, Gönenç M, Kalaycı MU, Alış H, Doğan Y. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.2013;19-23 Nisan, Antalya

 

E6. Diyafram fıtıklarının akut komplikasyonlarına yaklaşım. Köneş O, Akarsu C, Karabulut M, Kankaya B,Gönenç M, Kocataş A, Alış H. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.2013;19-23 Nisan, Antalya

 

E7. Robotik adrenalektomide ilk sonuçlarımız. Akarsu C, Dural C, Kankaya B, Köneş O, Mert M, Bademler S, Doğan Y, Kalaycı MU, Doğan Y, Alış H. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 2013; 25 – 28 Nisan, Antalya

 

E8. Açık ve laparoskopik yapılan komplike apandisitlerin maliyet analizi. Bozkurt MA, Kocataş A, Kankaya B, Dural C, Köneş O, Kalaycı MU, Alış H. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 2013; 15 – 19 Mayıs, Antalya

 

E9. Anastomoz takibinde plasma calprotectin değerinin önemi. Çikot M, Köneş O, Karabulut M, Kocataş A, Dural C, Kankaya B, Şahin N, Alış H. 7. Cerrahi Araştırma Kongresi. 2013; 7 – 9 Kasım, Ankara

 

E10. Rektum anastomoz darlıklarının tedavisinde etkili bir yöntem: Endoskopik balon dilatasyonu. Akarsu C, Dural C, Köneş O, Karabulut M, Ünsal MG, Kocataş A, Aras A, Kankaya B, Kalaycı MU, Alış H. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 2014; 16 – 20 Nisan, Antalya

 

E11. Kolorektal kanserin onkolojik takibinde insidental saptanan metastatik multisentrik papiller tiroid kanseri: Olgu sunumu. Dural C, Akarsu A, Tuna S, Karabulut M, Kankaya B, Sever N, Çelik MF, Alış H. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 2014; 16 – 20 Nisan, Antalya

 

E12. Üst GİS hastalıklarında stentleme deneyimlerimiz. Köneş O, Kankaya B, Akarsu C, Çikot M ,Seyit H ,Oran E ,Alış H. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 2014; 16 – 20 Nisan, Antalya

 

E13.Gastrointestinal kanama ile başvuran hastaların Rockall Skorlama Sistemi ile değerlendirilmesi:280 hastanın 3 yıllık takip sonuçları. Bozkurt MA, Kocataş A, Köneş O, Kankaya B, Kahraman İ, Alış H. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 2014; 16 – 20 Nisan, Antalya

 

E14.Kabızlığın etyolojik incelemesinde defekografinin önemi: 630 vakanın incelenmesi.Bozkurt MA, Kocataş A, Sürek A ,Seyit H, Kankaya B, Şahin N, Alış H. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 2014; 16 – 20 Nisan, Antalya

 

E15. Multiple myelom ve memede plazmositom birlikteliği:Olgu Sunumu. Tanık C, Kabukçuoğlu F, Oran E, Seyit H, Kankaya B, Alış H. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 2014; 16 – 20 Nisan, Antalya

 

E16. Büyük adrenal kitlelerde laparoskopik cerrahi. Kankaya B, Akarsu C, Dural C, Ünsal MG, Bozkurt MA, Seyit H, Mert M, Alış H. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 2015; 23 – 26 Nisan, Antalya

 

E17. Kolon kanseri olan hastaların başvuru şikayetleri. 304 kanser hastasının geriye dönük analizi. Bozkurt MA, Peker KD, Kankaya B, Dural C, Akarsu C, Alış H. 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 2015; 19 – 23 Mayıs, Antalya

 

E18. Rektosel oluşumunda anal sfinkter basıncının rolü. Büyükaşık S, Bozkurt MA, Kankaya B ,Seyit H, Karabulut M ,Alış H. 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 2015; 19 – 23 Mayıs, Antalya

 

F. Kitap bölüm çevirileri:

G. Görev alınan kurs/kongre organizasyonları:

 

 

H. Katılınan Uluslararası Kurslar:

 

H1. 2nd Emergency Surgery Course (ESTES – ESC). 27-29 Kasım 2011, İstanbul

 

 

I. Katılınan Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları:

 

I1. 13. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 6 – 9  Kasım 2014, Antalya