Psk.Burcu Arslan

  • İlgi Alanları
  • Depresyon
  • Panik bozukluk
  • Kaygı bozuklukları
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Travmatoloji
  • Bireysel psikoterapi
  • Kısa süreli çözüm odaklı terapi

Eğitim ve Uzmanlık
2015 - 2020 - Cyprus International University (Tam burslu-%100 İngilizce) Psikoloji
2020 - : Near East University Klinik Psikoloji Yüksek Lisans(Tezli)

Uygulanan testler
Projektif Testler Eğitimi -Enneagram Kişilik Testi
Hacettepe Kişilik Envanteri
MMPI: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
D2 Dikkat testi
Burdon Dikkat Testi
Frankfurter Dikkat Testi
Catell 2A-3A Zeka Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Gessell Gelişim Testi
Metrapolitan Okul Olgunluğu Testi
Koppitz İnsan Çizim Testi- Aile Çiz Testi-Ağaç Testi Bahçe Testi
Goodenough- Harris Bir İnsan Çiz Testi Ψ Temel Kabiliyet Testi (TKT)
Draw a Person
Bender Gestalt
Okula Hazırlık Testi
Peabody Kelime Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Ruhsal Belirti Tarama Ölçeği (SCL -90- R)
Luisa Düss Psikoanalitik Hikayeler Testi
Sınav Tutum Envanteri Ψ Çocuklar için Depresyon Ölçeği
Çocuklar için Anksiyete Testi Ψ Çocuklar için Sosyal Fobi Ölçeği
Çocuklar için DEHB ölçeği
Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi
Beck Depresyon Ölçeği
Beck Anksiyete Envanteri
Beck Umutsuzluk Ölçeği
Hamilton Depresyon Ölçeği
Tematik Algı Testi(TAT)
Stroop  Testi
İz Sürme Testi
Raven Standart Progresif Matrisler Testi(Rspm)
Kısa Kognitif Muayene Ölçeği(Kkm)
Standart Mini Mental Test

Deneyim
Near East University Hospital-Staj
Pempe Köşk Psikiyatri Hastanesi-Gönüllü Staj

Kurs ve Sertifikalar
MMPI: Sarı Psikoloji(2021)
Psikolojik Testler Eğitimi:Sarı Psikoloji(2020)
Çocuk Testleri:Artemis Psikolojik Danışmanlık(2021)
Geçmiş Travmalarımızın Günümüze Etkisi  Katılım Sertifikası:Etkin Kampüs(04/04/2021)-Dr.Gülseren Budayıcıoğlu
Özgüven ve Motivasyon Katılım Sertifikası: Etkin Kampüs(2021)
Geçmiş ilişkilerimizin Etkileri Katılım Sertifikası: : Etkin Kampüs(2021)-Psk.Esra Ezmeci
Güçlü İletişim Yöntemleri Eğitimi: : Etkin Kampüs(2021)-Psk.Esra Ezmeci
Sınav Kaygısında Hipnoz Kullanımı :Psikoloji Balat(2021)-Uzm.Klnk.Psk.Harun Asan
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi :Artemis Psikolojik Danışmanlık(2021)
Bilişsel Davranışçı Terapi ile Kaygı Terapisi Atölye Çalışması: Artemis Psikolojik Danışmanlık(2020)
Uluslararası Travma Sempozyumu :Sarı Psikoloji(19 Mart 2021-30 Mart2021)
Psikoterapide Gestalt Terapi Yaklaşımı:Sarı Psikoloji(25 Kasım 2020)
Dikkat Eksikliği Kavramına Farklı Bakış;Tanı ve Tedavi Algoritmaları Eğitimi:Sarı Psikoloji(2020)
Çift Terapisinde Cinsel İstek Eksikliği ve Müdahele Teknikleri Eğitimi:Sarı Psikoloji(2020)
Anksiyete Bozuklukları ve OKB Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar Eğitimi:Sarı Psikoloji(2020)
Kayıp ve Yas Terapisi Eğitimi:Sarı Psikoloji(2020)
Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi:Alfa Etkinlik(2020)
İlişkilerde Duygu Düzenleme Atölye Çalışması:Marjınal Psikoloji(2020)
Çözüm Odaklı Terapi İle Danışanda Fark Yaratan Teknikler Eğitimi:PMK Akademi(2021)
Uluslararası Cinsel Terapi Sempozyumu:Sarı Psikoloji(2020)
Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi Eğitimi:Eğitim Kariyer Günleri(2021)
Uluslararası Psikoterapi Zirveleri:Sarı Psikoloji(2020)