• Uzmanlık Alanları: Sağlıklı çocuk ve yenidoğan takibi, Tüm çocukluk çağı hastalıkları, Enfeksiyon hastalıkları tanı ve tedavisi, Aşılar, Büyüme-Gelişme ve Beslenme

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
1. III. International Eurasian Hematology Congress, Antalya (2012)
2. İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi, Samsun (2013)
3. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği, Samsun, (2014)
4. 51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, (2015)
5. Yenidoğan Bakımı Güncelleme Kursu, (Mart 2015)
6. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu, (Kasım 2015)
7. 1. Karadeniz Paylaşım Günleri, Samsun, (2016)
 

1. Caliskan, B., Guzel, A., Celik, H., Caliskan, F., Acikgoz, M., Yavuz, Y. A rare complication of penetrating foreign body: Meningitis. J. Exp. Clin. Med., 2016; 33(2): 117-118. doi: 10.5835/jecm.omu.33.02.014.
2. Çalışkan, B., Güzel, A., Çelik, H., Çalışkan, F., Yavuz, Y., “A Rare Etiology Of Menengitis”, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2.Internatianol Critical Care and Emergency Madicine Congress, Antalya, 16 – 19 Nisan 2015, 137.
3. Yavuz, V., Çalışkan, B., “Peritoneal Dialysis Application Due To Persistent Metabolic Acidosis In An Infant: A Case Report”, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2. International Critical Care and Emergency Madicine Congress, Antalya, 16 – 19 Nisan 2015, 137.
4. Eroğlu B., Elli M., Ayyıldız S., Ceyhan M., Dağdemir A., “Toraksta Lenfomayı Taklit Eden Enterik Kist Olgusu”, XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bolu, 1 – 5 Mayıs 2012.