• Uzmanlık Alanları: Genel nöroşirurji, Spinal cerrahi, Kranial cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi –Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD – Uzmanlık
 
Katıldığı Kurslar
Pediatrik Nöroşirurji Kursu
Spinal Cerrahi Kursu
Ağrı Tedavisi Kursu