sat─▒r aras─▒

Burun Dolgusu Zararlar─▒ Nelerdir?

Burun dolgusu zararlar─▒ kullan─▒lan ki┼čiye yap─▒lan dolgu maddesinin içeri─čine, yanl─▒┼č uygulama ve bireyin sa─čl─▒k durumuna göre ortaya ç─▒kabilir.

Burun ucu dolgusu estetik amaçl─▒ veya sa─čl─▒k sorunlar─▒na yönelik olarak kullan─▒lan bir medikal müdahaledir. Bu dolgu yöntemi ile burun bölgesindeki çe┼čitli estetik sorunlar─▒n düzeltilmesi amaçlan─▒r.

Bu i┼člemde içeri─činde hyaluronik asit, polimetilmetakrilat veya kalsiyum hidroksiapatit gibi maddeler bulunan dolgular kullan─▒larak burun ┼čekli ve görünümünde iyile┼čtirmeler yap─▒l─▒r. 

Hyaluronik asit vücutta do─čal olarak bulunan bir madde olup nemlendirici özelli─čiyle bilinir. Kalsiyum hidroksiapatit ise kemik ve di┼č yap─▒s─▒nda bulunan bir mineraldir ve dolgu maddesi olarak kullan─▒ld─▒─č─▒nda daha kal─▒c─▒ sonuçlar elde edilmesini sa─člar.

Burun dolgusu cerrahi müdahaleye alternatif olarak tercih edilen ve daha h─▒zl─▒ iyile┼čme sürecine sahip olmas─▒ nedeniyle burunda bulunan küçük sorunlar─▒ düzeltmek için tercih edilir. Burun dolgusu h─▒zl─▒ uygulanan ve az yan etkisi bulunan bir i┼člemdir.

Ancak istenen sonuçlara ula┼čmak, burun dolgusu zararlar─▒ ve yan etkilerinden korunmak için i┼člemi yapacak doktorun i┼činde uzman ve deneyim sahibi olmas─▒ ba┼čar─▒l─▒ bir sonuca ula┼čmak için kritik faktörlerden biridir. 

Burun Dolgusu Zararlar─▒ Var m─▒?  

Burun Dolgusu Zararları Var mı?  

Burun dolgusu zararlar─▒ kullan─▒lan dolgu maddesine, yanl─▒┼č uygulamaya ve ki┼činin sa─čl─▒k durumuna göre ortaya ç─▒kabilir.

Burun ucu dolgusu dolgu maddesinin zamanla vücut taraf─▒ndan emilmesi veya yer de─či┼čtirmesi sonucu kal─▒c─▒ düzensizliklere yol açabilir. 

Uygulama sonras─▒ ┼či┼člik ve morluklar yayg─▒n olarak görülen burun dolgusu yan etkileri mevcuttur.

Bu etkiler ço─čunlukla zaman içinde azalsa da baz─▒ durumlarda müdahale gerektirebilir. Bilinçsiz ve s─▒k tekrarlanan burun dolgusu burun yap─▒s─▒n─▒ bozabilir ve do─čal görünümü olumsuz bir ┼čekilde etkileyebilir.

Bu yüzden burun dolgusu yapt─▒rmay─▒ dü┼čünen bireylerin deneyimli ve uzman bir doktor ile görü┼čmeleri olu┼čabilecek risklerin önüne geçmek için önemlidir. 

Burun Dolgusu Zararlar─▒ Nelerdir?

Burun dolgusu zararl─▒ m─▒ sorusunu k─▒saca ┼ču ┼čekilde yan─▒tlayabiliriz: Burun dolgusu do─čru ┼čekilde uzman bir doktor taraf─▒ndan uyguland─▒─č─▒nda genellikle güvenli olarak kabul edilen bir i┼člemdir. Ancak her t─▒bbi müdahalede oldu─ču gibi bu i┼člem de çe┼čitli riskler içerir.

Burun dolgusu zararlar─▒ ve yan etkilerinden korunmak için yap─▒lacak i┼člemleri dikkatle de─čerlendirmeli ve uzman bir doktorun görü┼člerini almak bu süreç için önemlidir. Burun dolgusu zararlar─▒ nelerdir ve hangi olas─▒ riskleri bar─▒nd─▒r─▒r detayl─▒ca ┼ču ┼čekilde aç─▒klayabiliriz: 

 • ─░lk olarak alerjik reaksiyonlar burun dolgusu uygulamalar─▒n─▒n riskleri aras─▒nda yer al─▒r. Kullan─▒lan dolgu maddesi bireyde duyarl─▒l─▒k geli┼čmesine neden olabilir. Bu durum sonucu ka┼č─▒nt─▒, k─▒zar─▒kl─▒k veya ┼či┼čme gibi alerjik tepkiler ortaya ç─▒kabilir. 
 • Uygulama s─▒ras─▒nda steril olmayan ko┼čullar söz konusuysa enfeksiyon riski bar─▒nd─▒r─▒r. Bu nedenle deneyimli ve hijyen kurallar─▒na uygun çal─▒┼čan bir sa─čl─▒k profesyoneli seçmek bu a┼čamada çok önemlidir.
 • Uygulama bölgesinde ┼či┼člik ve morluk olu┼čabilir. Bu durum genellikle geçicidir ancak bireyin sosyal ya┼čant─▒s─▒n─▒ olumsuz anlamada etkileyebilir. 
 • Dolgu maddesinin zaman içersinde emilmesi veya yer de─či┼čtirmesi de bir di─čer burun dolgusu zararlar─▒ ve yan etkileri aras─▒nda sayabilece─čimiz bir faktördür. Bu durum düzensizliklere ve asimetrinin bozulmas─▒ gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Uygulama s─▒ras─▒nda do─čru yap─▒lmayan burun dolgusu do─čal burun yap─▒s─▒n─▒ bozabilir ve geri dönü┼čü zor olabilecek sonuçlara neden olabilir. 
 • Fazla miktarda dolgu malzemesi kullan─▒lmas─▒ do─čal olmayan bir görünüme ve a┼č─▒r─▒ ┼či┼čliklere neden olabilir. Bu a┼č─▒r─▒ kullan─▒mda estetik beklentileri kar┼č─▒lamak yerine olumsuz bir durum olu┼čmas─▒na sebep olur. 

Burun Dolgusu Ne ─░┼če Yarar?

Burun Dolgusu Ne ─░┼če Yarar?

Burun ucu dolgusu, burun ucu kald─▒rma, burun köprüsünün düzeltilmesi, burun asimetrisinin düzeltilmesi veya burun s─▒rt─▒ndaki çöküntülerin giderilmesi gibi estetik amaçlar için tercih edilen bir yöntemdir.

Bu dolgu yöntemi ile burun profiline çok kolay bir ┼čekilde ┼čekil verilebilir. Burun dolgusu estetik düzeltmelerin ötesinde baz─▒ rekonstrüktif amaçlar için de kullan─▒labilir.

Baz─▒ durumlarda travma sonras─▒ deformasyonlar─▒n─▒n düzeltilmesi veya do─ču┼čtan gelen burun problemlerinin iyile┼čtirilmesi amac─▒yla kullan─▒labilir. Bu dolgu maddeleri sayesinde buruna belirli bir hacim ve ┼čekil kazand─▒r─▒larak burun esteti─činde iyile┼čtirmelere odaklan─▒l─▒r. 

Estetik amaçlarla yap─▒lan burun dolgular─▒ bireylerin burunlar─▒ndaki ho┼čnutsuzluklar─▒ gidermek ve yüzlerinin dengeli görünmesini sa─člamak istedikleri durumlarda tercih edilir. 

Rekonstrüktif amaçlarla yap─▒lan burun dolgusu ise burnun do─čal yap─▒s─▒n─▒ veya fonksiyonunu düzeltmeyi amaçlar.

Bu i┼člem ile do─ču┼čtan gelen anatomik sorunlar iyile┼čtirilir veya ameliyatlar─▒n sonuçlar─▒n─▒ düzeltmek için de kullan─▒labilir. Her iki durumda da burun dolgusu i┼člemi ihtiyaçlara yönelik olarak uzman bir sa─čl─▒k çal─▒┼čan─▒ taraf─▒ndan yap─▒lmal─▒d─▒r. 

Burun Dolgusu Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Burun Dolgusu Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Burun ucu dolgusu burun bölgesindeki estetik sorunlar─▒ düzeltmek veya rekonstrüktif nedenlerle burun yap─▒s─▒nda iyile┼čtirmeler yapmak amac─▒yla yap─▒l─▒r.

Uzman doktorlar taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen bu i┼člemler genellikle hyaluronik asit, polimetilmetakrilat veya kalsiyum hidroksiapatit gibi dolgu maddelerinin burunun belirlenen bölgelerine enjekte edilmesi ile yap─▒l─▒r. ─░┼člemler genellikle lokal anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r. 

Bu i┼člem sürecinin hangi a┼čamalar─▒ içerdi─čini bilmek i┼člemi yapt─▒racak ki┼čilerin nas─▒l bir süreçle kar┼č─▒la┼čacaklar─▒n─▒ anlamalar─▒na ve beklentilerini ne yöne do─čru çevirmeleri gerekti─čine karar vermeleri ve kafalar─▒nda dola┼čan burun dolgusu zararl─▒ m─▒ gibi sorulara cevap verebilmeleri için önemli bir ad─▒md─▒r. Burun dolgusunun nas─▒l yap─▒ld─▒─č─▒ndan k─▒saca ┼ču ┼čekilde bahsedebiliriz:

 • ─░lk ad─▒m, bireyin ihtiyaçlar─▒n─▒ belirlemek amac─▒yla uzman bir doktor ile dan─▒┼čma ve de─čerlendirme sürecini yürütmektir. Bireyin t─▒bbi ihtiyaçlar─▒n─▒ anlamak, sa─čl─▒k geçmi┼čini belirlemek ve i┼člemin uygunlu─čunu de─čerlendirmek için detayl─▒ bir ön görü┼čme yap─▒l─▒r. 
 • De─čerlendirme sonras─▒nda bireyin ihtiyac─▒na göre i┼člem için uygun dolgu maddesi belirlenir. Malzeme seçimi ihtiyaca, beklentilere ve i┼člemin amac─▒na göre uzman doktor taraf─▒ndan belirlenir. 
 • ─░┼člemler genellikle lokal anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. Uygulama alan─▒ steril bir ortamda haz─▒rlan─▒r ve i┼člemlere ba┼člamadan önce bireyin yüzü temizlenir.
 • Uygulama seçilen dolgu malzemesinin enjeksiyon edilmesiyle yap─▒l─▒r. Uzman doktor belirlenen bölgelere enjeksiyon yaparak önceden belirlenen sorunlar─▒ düzeltir. 
 • Enjeksiyon sonras─▒nda doktor burun üzerinde gerekli ayarlamalar─▒ yaparak ┼čekil verme i┼člemini tamamlar ve hedeflenen sonuca ula┼čmak için dikkatlice i┼člemleri gerçekle┼čtir. 
 • ─░┼člem sonras─▒nda bireyin yüzünde hafif bir morluk ve ┼či┼člik görülebilir. Ancak bu tip burun dolgusu yan etkileri genellikle birkaç gün içinde geçer. 

Burun Dolgusunun Zararlar─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Burun dolgusu ne kadar süreyle etkili olur?

Burun dolgusunun etkisi kullan─▒lan dolgu maddesine, bireyin vücut yap─▒s─▒na ve uygulama tekni─čine ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Burun dolgusu geçici bir i┼člemdir. Etkisi birkaç aydan birkaç y─▒la kadar sürebilir.

Hyaluronik asit gibi maddeler vücut taraf─▒ndan zamanla emilir ve etkisi kaybolur. Bu tip dolgular─▒n kal─▒c─▒l─▒─č─▒ 6 aydan 18 aya kadar sürebilir. Daha kal─▒c─▒ sonuçlar için polimetilmetakrilat veya kalsiyum hidroksiapatit adl─▒ maddeleri uygulamak tercih edilebilir. 

Dolgular─▒n cilt alt─▒nda hissedilme riski var m─▒d─▒r?

Dolgu maddeleri ço─čunlukla do─čal bile┼čenler olu┼čtu─ču için cilt alt─▒nda do─čal bir hissiyat sa─člar. Ancak buna ra─čmen baz─▒ durumlarda birey bu dolgular─▒n varl─▒─č─▒n─▒ hissedebilir. Uygun bir ┼čekilde uyguland─▒─č─▒nda bu tip dolgular cilt alt─▒nda homojen bir biçimde da─č─▒l─▒r ve dokunuldu─čunda do─čal bir hisse sahiptir. Fakat bazen uygulama s─▒ras─▒nda olu┼čan hatalar veya sonras─▒nda geli┼čen süreçler yüzünden dolgu maddesi cilt alt─▒nda toplanabilir veya düzensiz bir ┼čekilde da─č─▒labilir. Bu durumda burun üzerinde küçük nodüller olu┼čur ve bu hissedilebilir.  

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Ali Can Gunenc
Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi
─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
1798

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.