­čĹâ­čĆ╗ Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Nedir? Burun Esteti─či Fiyatlar─▒ 2024
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

­čĹâ­čĆ╗ Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Nedir? Burun Esteti─či Fiyatlar─▒ 2024

Yüz ilk bak─▒┼čta insan─▒n en çok göze çarpan bölgesi olmakla birlikte bu bölgede bulunan ┼čekil bozukluklar─▒n─▒n düzeltilmesi estetik ve psikolojik aç─▒dan oldukça önemlidir. T─▒p alan─▒nda uygulanan tekniklerin geli┼čmesi ve yenilikçi yöntemlerin bulunmas─▒ sayesinde yap─▒lan burun ameliyat─▒ (burun esteti─či) operasyonlar─▒, günümüz ko┼čullar─▒nda geçmi┼če oranla çok daha basit operasyonlar ┼čeklinde gerçekle┼čtirilebilir.

Burun esteti─či ameliyat─▒, burnun ┼čeklini ve boyutunu de─či┼čtirmek amac─▒yla yap─▒lan cerrahi bir i┼člemdir. Bu ameliyat, estetik kayg─▒lar veya nefes alma problemleri gibi i┼člevsel sorunlar nedeniyle tercih edilir. Bu ameliyat, yüzün genel görünümünü iyile┼čtirerek hastalar─▒n özgüvenini art─▒r─▒r. 

 

 

Rinoplasti (Burun Esteti─či) olarak adland─▒r─▒lan burun esteti─či uygulamalar─▒, hem estetik beklentilerle hem de sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan önemli bir gereklilik olabilir. Bölgedeki ┼čekilsel ya da burun yap─▒s─▒ ile ilgili bozukluklar─▒n ortadan kald─▒r─▒lmas─▒ sonucunda ki┼či hem daha sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde nefes al─▒p verebilir hem de istedi─či görünümdeki buruna sahip olabilir. 

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Nedir?

"Rinoplasti nedir?" sorusu pek çok ki┼či taraf─▒ndan ara┼čt─▒r─▒lmaktad─▒r. Burun esteti─či, burun ┼čeklinin bu yap─▒ içerisindeki kemik ve k─▒k─▒rdak yap─▒lar─▒nda de─či┼čiklikler yap─▒larak gerçekle┼čtirilen bir plastik cerrahi operasyonudur. "Rinoplasti nedir?", "Burun esteti─či fiyatlar─▒ nelerdir?", "Burun ameliyat─▒ sonras─▒ dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?" gibi sorular─▒n yan─▒tlar─▒n─▒ bulmak için makalemizin devam─▒n─▒ okuyabilirsiniz. 

Nazoplasti, rinoplasti (burun esteti─či) gibi isimlerle de adland─▒r─▒lan burun esteti─či, estetik operasyonlar içerisinde en s─▒k uygulananlar bir tanesidir. Burunda do─čumsal olarak var olan, sonradan olu┼čan veya travmalara ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒km─▒┼č olan ┼čekil bozukluklar─▒n─▒n giderilmesi amac─▒yla yap─▒l─▒r. ┼×ekil bozuklu─ču, baz─▒ durumlarda yaln─▒zca görsel aç─▒dan rahats─▒zl─▒k vermesi sebebiyle düzeltilirken ço─ču ki┼čide solunum bozuklu─ču gibi problemlere yol açmas─▒ nedeniyle de düzeltilmesi gerekli olabilir.

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Operasyonunda Doktor Seçimi Neden Önemli? 

Hangi nedenden dolay─▒ burun esteti─či operasyonu uygulanacak olursa olsun, öncelikli hedef, burundaki solunum yolunun operasyon sonunda en iyi ┼čekilde çal─▒┼čabilir hale getirilmesidir. Operasyon esnas─▒nda burnun yeniden ┼čekillendirilmesi (rekonstrüksiyon), ┼čekil bozukluklar─▒n─▒n giderilmesi veya bir bölümünün ┼čeklinin de─či┼čtirilmesi i┼člemlerinden biri veya birkaç─▒ uygulanabilir.

Rinoplasti uygulamas─▒ dü┼čünen ki┼čilerde burun dokular─▒n─▒n estetik operasyona uygun olup olmad─▒─č─▒ mutlaka cerrah taraf─▒ndan yap─▒lacak olan muayene esnas─▒nda kontrol edilmelidir. En ufak bir müdahalenin oldukça belirgin sonuçlar do─čurmas─▒ nedeniyle burun ameliyat─▒ mutlaka alan─▒nda uzman bir cerrah taraf─▒ndan yap─▒lmal─▒d─▒r. Cerrah─▒n uzmanl─▒─č─▒, bu alandaki deneyimi ve toplam operasyon say─▒s─▒ burun esteti─či fiyatlar─▒n─▒ de─či┼čtirebilir. 

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Ne Kadar Sürer?

Erkeklerde de kad─▒nlarda da uygulanabilen rinoplasti, komplike bir operasyondur. Beklenen sonucun tam olarak elde edilmesi 6 ila 12 ay aral─▒─č─▒nda bir süreç gerektirir. Bu süreç burundaki operasyonun büyüklü─čüne, burundaki dokular─▒n yap─▒s─▒na veya sorunun ciddiyetine göre de─či┼čkenlik gösterir. Burun ameliyat─▒ sonras─▒nda hastalar─▒n bir k─▒sm─▒nda tam olarak istenilen ┼čeklin elde edilebilmesi için küçük düzeltme uygulamalar─▒ gerekli olabilir.

Burun ameliyat─▒ fiyatlar─▒ burun ameliyat─▒ konusunda en çok merak edilen konulardan biri olsa da hekimin deneyimi, operasyonun uyguland─▒─č─▒ sa─čl─▒k merkezinin deneyimi, hastan─▒n durumu gözetilmeden burun ameliyat─▒ fiyatlar─▒ konusunda net bir ┼čey söylemek mümkün de─čildir. Sadece rinoplasti ve burun ameliyat─▒ fiyatlar─▒ de─čil, burun dolgusu fiyatlar─▒ da dü┼čündürücüdür. Bütün bu operasyonlar için hastay─▒ muayene etmeden kesin bir ┼čey söylenemez. 

Burun Ucu Esteti─či Ameliyat─▒ Nedir?

Burnun görünümünü en çok etkileyen k─▒s─▒mlardan bir tanesi de burun ucunun ┼čeklidir. Burun ucu kald─▒rma gibi operasyonlar─▒n yap─▒lmas─▒na neden olan burnun uç k─▒sm─▒ndaki yayg─▒n ┼čekilde görülen ┼čekil bozukluklar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Burun ucunun olmas─▒ gerekenden geni┼č olmas─▒
 • S─▒k─▒┼čt─▒r─▒lm─▒┼č gibi görünen burun ucu
 • Burun deliklerinin birbiriyle simetrik olmamas─▒
 • Burun ucunda dü┼čüklük
 • Burun ucu kalk─▒kl─▒─č─▒
 • Sivri yap─▒l─▒ burun ucu

Yukar─▒da belirtilen sorunlar─▒n bulundu─ču hastalarda burun esteti─činin bir alt dal─▒ olan burun ucu esteti─či operasyonlar─▒ndan yararlan─▒l─▒r. Bu operasyonlarda burnun kemik k─▒sm─▒na dokunulmaz, yaln─▒zca burun ucunda yer alan yumu┼čak doku ve k─▒k─▒rdak k─▒s─▒mda i┼člem yap─▒l─▒r. Bu nedenle Rinoplasti'ye göre daha kolay burun ameliyat─▒d─▒r. Burun ucu kald─▒rma son y─▒llarda giderek tercih edilen bir metottur. Burun ucu kald─▒rma i┼člemi di─čer burun operasyonlar─▒ aras─▒nda kolay olanlardan biridir. 

Burun ameliyat─▒ öncesi ve sonras─▒nda yap─▒lan uygulamalar di─čer ameliyatlarla ile hemen hemen ayn─▒d─▒r. Ameliyat süresi daha k─▒sa olup tüm i┼člemler 30-60 dakika aral─▒─č─▒nda bir süreçte tamamlan─▒r. Burun ucu kald─▒rma operasyonu hastalar─▒ di─čer burun operasyonlar─▒nda oldu─čunu gibi genellikle ayn─▒ gün içerisinde taburcu edilir. Burun ucu kald─▒rma operasyonlar─▒n─▒n ─░yile┼čme süresi de Rinoplasti (Burun Esteti─či) ameliyatlar─▒na oranla daha k─▒sad─▒r.

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Neden Yap─▒l─▒r?

Burun esteti─či ameliyatlar─▒, fonksiyonel ya da kozmetik nedenler ile gerçekle┼čtirilebilir. Operasyonun yap─▒lma nedenlerinden ilki burunda bulunan do─čumsal veya sonradan geli┼čmi┼č bir ┼čekil bozuklu─ču nedeniyle nefes al─▒p vermeye ili┼čkin problemlerin görülmesidir. Solunum sorunlar─▒na neden olan ┼čekil bozuklu─ču gözle görülebilir bir bozukluk olabilece─či gibi, burnun iç k─▒sm─▒nda yer alan ve d─▒┼čar─▒dan fark edilemeyecek bir bozukluk da olabilir. ─░kinci neden ise ki┼činin burnunun görünümünden rahats─▒z olmas─▒ ve daha farkl─▒ görünen bir buruna sahip olmak istemesidir.

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Kimlere Yap─▒l─▒r?

Burnun kemik k─▒sm─▒nda bir e─črilik veya ç─▒k─▒kl─▒─č─▒n olmas─▒, k─▒k─▒rdak yap─▒s─▒nda gözlenen ┼čekil bozukluklar─▒, burnun a┼č─▒r─▒ büyük olmas─▒, burun yap─▒s─▒nda asimetriklik olmas─▒ gibi durumlar, burun esteti─či ameliyat─▒n─▒ gerektiren nedenler aras─▒nda yer al─▒r. Estetik amaçlarla yap─▒lan operasyonlarda tamamen ki┼čisel tercihler rol oynar. Baz─▒ ki┼čiler çok büyük veya ç─▒k─▒nt─▒l─▒ bir burnu olmas─▒na kar┼č─▒l─▒k burnunun görünümünden gayet memnun iken, baz─▒ ki┼čiler normal görünümde bir burun yap─▒s─▒na sahip olmalar─▒na kar┼č─▒l─▒k farkl─▒ bir burun görüntüsünü tercih edebilir. Sonuç olarak rinoplasti operasyonlar─▒, sa─čl─▒k sorunlar─▒ veya ki┼čisel tercihler nedeniyle yap─▒labilen ve oldukça yayg─▒n ┼čekilde uygulanan ameliyatlard─▒r.

Cerrahi müdahale ile burun yap─▒s─▒nda birçok de─či┼čiklik gerçekle┼čtirilebilir:

 • Burun büyüklü─čünün de─či┼čtirilmesi
 • Burun aç─▒s─▒n─▒n de─či┼čtirilmesi
 • Burun köprüsünün düzle┼čtirilmesi
 • Burun ucunun yeniden ┼čekillendirilmesi
 • Burun deliklerinin düzenlenmesi

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Kaç Ya┼č─▒nda Yap─▒l─▒r?

Rinoplasti ameliyat─▒nda fonksiyonel sebepler olmadan sadece kozmetik kayg─▒ söz konusu ise ki┼činin burun k─▒k─▒rda─č─▒ geli┼čimini tamamlayana kadar beklenmesi önerilir. K─▒z çocuklar─▒nda bu geli┼čim için s─▒n─▒r ya┼č 15 iken erkek çocuklar─▒nda geli┼čme biraz daha uzun sürebilir. Nefes alma ile ilgili problemler söz konusu ise rinoplasti ameliyat─▒ daha küçük ya┼člarda da gerçekle┼čtirilebilir. Burun esteti─či kaç ya┼č─▒nda yap─▒l─▒r konusu herkes taraf─▒ndan merak edilmektedir, bu sorunun genel bir yan─▒t─▒ yoktur. Hastan─▒n durumuna göre uzman doktorla birlikte ameliyat─▒n kaç ya┼č─▒nda yap─▒laca─č─▒na karar verilir. 

Burun Ameliyat─▒ (Rinoplasti) Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Burun ameliyatlar─▒nda (Rinoplasti) operasyonun kendisi kadar ameliyat öncesi dönem de önem arz eder. Hekimle yap─▒lan görü┼čmelerde öncelikle hastan─▒n estetik operasyon için uygun bir aday olup olmad─▒─č─▒ de─čerlendirilir. Ayn─▒ zamanda hekim ile hasta kar┼č─▒l─▒kl─▒ fikir al─▒┼čveri┼čleri ile beklentilerini ve olas─▒ sonuçlar─▒ tam olarak anlatabilmelidir.

Hekim opere edilecek hastan─▒n t─▒bbi öyküsünü, rahats─▒zl─▒klar─▒n─▒ ve hali haz─▒rda kulland─▒─č─▒ ilaçlar─▒ de─čerlendirir. Hemofili gibi a┼č─▒r─▒ kanamaya neden olabilecek sa─čl─▒k problemleri varl─▒─č─▒nda kozmetik nedenli burun esteti─či ameliyat─▒n─▒n yap─▒lmas─▒ uygun olmayabilir.

T─▒bbi öykü al─▒m─▒ sonras─▒nda hekim taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen fizik muayenede hastan─▒n burun derisi, iç ve d─▒┼č yap─▒lar─▒ incelenir ve yap─▒lacak de─či┼čiklikler planlan─▒r. Hekimler ayn─▒ zamanda ameliyat öncesinde hastan─▒n uygunlu─čuna karar vermek ad─▒na çe┼čitli kan analizleri ve biyokimyasal laboratuvar tetkiklerine de ba┼čvurabilir.

Burun Esteti─či Operasyonuna Nas─▒l Haz─▒rlan─▒lmal─▒?

Burun esteti─či ameliyat─▒ olmas─▒ planlanan hastalar─▒n burun foto─čraflar─▒ çekilebilir. Bu foto─čraflar hem ameliyat sonras─▒ beklentilerin ayd─▒nlat─▒lmas─▒nda hem de hekime operasyon s─▒ras─▒nda yol göstermede etkili olabilir. Hastalar─▒n dikkat etmesi gereken bir di─čer husus da ibuprofen ve aspirin gibi non steroid antiinflamatuar ilaçlar─▒n ameliyattan 2 hafta öncesi ve sonras─▒nda kullan─▒lmamas─▒d─▒r. Bu ilaçlar p─▒ht─▒la┼čma i┼člevlerini olumsuz yönde etkileyerek kanamay─▒ artt─▒r─▒c─▒ etki gösterebilir. Hekimlerinizin kulland─▒─č─▒n─▒z ilaç ve takviye ürünlerin tamam─▒n─▒ bilmesinin sa─čl─▒─č─▒n─▒z ve iyile┼čmeniz aç─▒s─▒ndan ne derece önemli oldu─ču unutulmamal─▒d─▒r. 

Burun Esteti─či Ameliyat─▒ Öncesi Hangi Haz─▒rl─▒klar Yap─▒l─▒r?

Burun ameliyat─▒ (Rinoplasti) ço─čunlukla genel anestezi alt─▒nda yap─▒lan bir operasyon türüdür. Yaln─▒zca küçük dokunu┼člar gerektiren basit rinoplasti operasyonlar─▒nda ise cerrah─▒n tercihine göre lokal anestezi de uygulanabilir. Ameliyat ortalama olarak 2 saat sürerken ameliyat öncesi haz─▒rl─▒klar ve ameliyat sonras─▒nda yap─▒lan uygulamalar ve mü┼čahede süreleri ile birlikte bir rinoplasti (burun esteti─či) operasyonu genellikle 1 gününüzü al─▒r. 

Rinoplasti (Burun esteti─či) ameliyat─▒ öncesi hastan─▒n hangi ürünleri ya da ilaçlar─▒ tüketmemesi gerekti─čine ili┼čkin bilgiler operasyonu gerçekle┼čtirecek uzman doktor taraf─▒ndan detayl─▒ ┼čekilde anlat─▒l─▒r. Baz─▒ bitki çaylar─▒, kan suland─▒r─▒c─▒lar, ilaçlar, burun spreyleri kullan─▒m─▒na ili┼čkin özel bir prosedür gerekebilir. Alan─▒nda uzman rinoplasti cerrah─▒ ameliyat öncesi hastaya dü┼čen yükümlülükleri detayl─▒ ┼čekilde payla┼č─▒r. Bu süreç t─▒pk─▒ rinoplasti (burun esteti─či) operasyonu gibi ki┼čiseldir ve hastadan hastaya de─či┼čiklik gösterir. 

Burun Esteti─či Ameliyat─▒ Sonras─▒nda Nelere Dikkat Edilmeli?

Ameliyat─▒ ve ameliyat sonras─▒ dönemi olumsuz yönde etkileyebilecek bir di─čer davran─▒┼č da tütün kullan─▒m─▒d─▒r. Sigara duman─▒ hem iyile┼čme sürecini yava┼člat─▒r hem de içeri─činde nikotin ile kan damarlar─▒nda kas─▒lmaya neden olarak iyile┼čme dönemindeki dokuya gelen oksijen ve kan deste─činin azalmas─▒na neden olur. ─░yile┼čme sürecinin sa─čl─▒kl─▒ ┼čekilde geçirilmesi için ameliyat öncesi ve sonras─▒ dönemde tütün kullan─▒m─▒n─▒n sonland─▒r─▒lmas─▒ önerilir.

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Çe┼čitleri Nelerdir?

Yayg─▒n olarak tercih edilen 2 farkl─▒ burun esteti─či tekni─či vard─▒r. Bunlardan ilki olan aç─▒k rinoplastide burun delikleri aras─▒ndan küçük bir kesi aç─▒l─▒r ve bu kesi sayesinde cerrah─▒n görü┼č aç─▒s─▒ geni┼čletilir. Genellikle burundaki ┼čekil bozuklu─ču ileri düzeyde olan veya daha önceden farkl─▒ bir burun ameliyat─▒ geçirmi┼č olan ki┼čilerde aç─▒k rinoplasti tekni─či tercih edilir. Aç─▒k tekni─čin en büyük avantaj─▒ görü┼č aç─▒s─▒n─▒n daha geni┼č olmas─▒d─▒r. Fakat iyile┼čme süreci daha uzundur ve operasyon sonras─▒nda olu┼čan ödem, morluk gibi sorunlar daha büyük boyutludur.

Kapal─▒ Rinoplasti (Burun Esteti─či) Ameliyat─▒ Nedir? 

Bir di─čer teknik olan kapal─▒ rinoplastide (burun esteti─či) ise yap─▒lan kesi burun delikleri içerisinde kalacak ┼čekilde ayarlan─▒r. Aç─▒k rinoplasti (burun esteti─či) ile kapal─▒ rinoplasti aras─▒ndaki temel fark kesilerin yap─▒ld─▒─č─▒ yerdir. Cerrah─▒n görü┼č alan─▒ azd─▒r fakat iyile┼čme süresi daha k─▒sad─▒r ve operasyon sonras─▒nda burunda diki┼č izi kalmaz. Kapal─▒ rinoplasti tekni─či genellikle daha küçük boyuttaki ┼čekil bozukluklar─▒n─▒n düzeltilmesinde tercih edilir. 

Kapal─▒ Rinoplasti Operasyonlar─▒n─▒ Kimler Tercih Etmeli?

Burun esteti─či yapt─▒rmak isteyen pek çok ki┼či ameliyat sonras─▒nda iz kalmas─▒ndan çekinebilir. Kapal─▒ rinoplasti ameliyatlar─▒ burun deliklerinden girilerek yap─▒ld─▒─č─▒ndan operasyon sonras─▒nda iz kalma riski yok denilecek kadar azd─▒r. Kapal─▒ rinoplasti sonras─▒nda revizyon genellikle gerekli olmaz. Ancak gerekli olmas─▒ halinde aç─▒k rinoplasti ameliyatlar─▒nda oldu─ču gibi kapal─▒ rinoplastide de revizyon uygulanabilir.

Ameliyats─▒z Burun Esteti─či (Likit Rinoplasti) Nedir?

Burundaki ┼čekil bozuklu─čunun çok ciddi boyutta olmad─▒─č─▒ durumlarda tercih edilen uygulamalar─▒ndan bir tanesi de ameliyats─▒z burun esteti─čidir. Burun dolgusu olarak da adland─▒r─▒lan piezo yönteminde burun köprüsüne dermal dolgu uygulamas─▒ yap─▒l─▒r. Burun dolgusu fiyatlar─▒ da  bu ameliyats─▒z yöntemin gerçekle┼čtirilece─či metoda ba─čl─▒ de─či┼čebilir. Burun dolgusu fiyat─▒n─▒ etkileyen pek çok faktör olmakla birlikte kli─činin deneyimi, hekimin tecrübesi ve uzmanl─▒─č─▒, kaç ba┼čar─▒l─▒ operasyon gerçekle┼čtirdi─či öne ç─▒kan faktörlerdendir. 

Burun ucu dü┼čüklü─čü, burunda kontür problemi, k─▒r─▒┼č─▒k burun görünümü ve burun bas─▒kl─▒─č─▒ gibi hafif problemlerin tedavisinde oldukça güvenilir bir seçenek olan ameliyats─▒z burun ameliyat─▒ uygulamalar─▒, oldukça basit operasyonlar olmakla birlikte dolgu için tercih edilen ürünler tamamen güvenilir yap─▒ya sahiptir. Hyaluronik asit en s─▒k olarak kullan─▒lan enjekte edilebilir jel benzeri dolgu maddesidir.

Hangi dolgu maddesinin tercih edilece─či de burun dolgusu fiyatlar─▒n─▒ belirlemektedir. Enjeksiyon sonras─▒nda o bölgedeki derin cilt katmanlar─▒na ula┼čan dermal dolgular istenilen ┼čekle ula┼čmay─▒ sa─člar. ─░┼člemden i┼čleme ve kullan─▒lan dolgu materyaline göre de─či┼čkenlik göstermekle birlikte elde edilen görünüm 4 aydan 3 y─▒la kadar etkili ┼čekilde mevcudiyetini koruyabilir. Her i┼člemde de─či┼čebilen dolgu materyali burun dolgusu fiyatlar─▒n─▒n da de─či┼čmesine yol açabilir. 

Likit rinoplasti (burun esteti─či) uygulamalar─▒ cerrahi rinoplasti giri┼čimlerine göre oldukça basit i┼člemlerdir. Bu yöntemle yap─▒lan estetik uygulamalarda buruna yeni bir görünüm kazand─▒rman─▒n yan─▒ s─▒ra do─ču┼čtan dü┼čük olan veya ya┼čla birlikte dü┼čen burun uçlar─▒nda istenen görüntü elde edilebilir. Burun ameliyat─▒ fiyatlar─▒na etki eden parametlerinin ba┼č─▒nda hekimin deneyimi, uzmanl─▒─č─▒ i┼člemin gerçekle┼čece─či klinik ya da hastanenin güvenilirli─či etki etmektedir. 

Burun Esteti─či Ameliyat─▒ Kimlere Yap─▒lamaz?

Rinoplasti için kontrendikasyon (uygulaman─▒n yap─▒lmamas─▒ gereken durumlar) olarak kabul edilen çe┼čitli sa─čl─▒k problemleri mevcuttur:

1. Beden Dismorfik Bozuklu─ču

Beden dismorfik bozuklu─ču bir psikiyatrik rahats─▒zl─▒k olup ki┼činin görüntüsü ile ilgili a┼č─▒r─▒ önyarg─▒l─▒ olmas─▒ halidir. Bu a┼č─▒r─▒ düzeydeki ön yarg─▒ kaynakl─▒ olarak ki┼či d─▒┼čar─▒dan fark edilmesi çok zor küçük kusurlar─▒n bile etkisinde kalarak sosyalle┼čme problemleri, dü┼čük ya┼čam kalitesi, depresyon ve intihara meyil gibi sosyolojik ve psikiyatrik durumlar─▒n olu┼čmas─▒n─▒ tetikleyebilir. Burun esteti─či yapacak hekimlerin operasyon sonras─▒ sonuçlardan memnun olmas─▒ imkans─▒z bu hastalar─▒ tan─▒mas─▒ ve gerekli psikiyatrik de─čerlendirmenin gerçekle┼čtirilmesine arac─▒l─▒k etmeleri uygundur.

2. Obstrüktif Uyku Apnesi

Uyku s─▒ras─▒nda tekrarlayan solunum yollar─▒n─▒n t─▒kanmas─▒ ile nefesin kesilmesi obstrüktif uyku apnesi olarak tan─▒mlan─▒r. Bu rahats─▒zl─▒─ča sahip hastalarda ameliyat öncesi istenmeyen durumlar─▒n geli┼čme ihtimalinin yüksek olmas─▒ nedeniyle hekimler daha dikkatli davranmal─▒d─▒r. Burun esteti─či yap─▒lmas─▒ gereken hastalarda bu rahats─▒zl─▒─č─▒n mevcut olmas─▒ halinde riskin en aza indirilmesi için CPAP gibi cihazlar ile hastan─▒n solunumunun desteklenmesi gerekir.

3. Kanama Bozukluklar─▒

Kan─▒n p─▒ht─▒la┼čmas─▒n─▒n olumsuz yönde etkilendi─či ki┼čilerde ameliyat sonras─▒ çe┼čitli istenmeyen durumlar olu┼čabilece─či için dikkatli olunmal─▒d─▒r. Bu durumun önüne geçmek amac─▒yla operasyon öncesi hasta ile görü┼čme s─▒ras─▒nda herhangi bir a┼č─▒r─▒ kanama veya morluk olu┼čumu ya da p─▒ht─▒ olu┼čumuna etkili takviye ürün ve vitaminlerin kullan─▒m─▒ sorgulanmas─▒ gereklidir.

Burun kanamas─▒, rinoplasti sonras─▒ en s─▒k olarak kar┼č─▒la┼č─▒lan komplikasyonlar─▒n ba┼č─▒nda gelir. Kanama bozuklu─ču olan ki┼čilerde burun kanamas─▒ a┼č─▒r─▒ düzeyde olabilir ve endoskopik ya da anjiografik yöntemler ile kanayan damara müdahale edilmesi gerekli olabilir.

Genel bir yakla┼č─▒m olarak daha önce rinoplasti ameliyat─▒ geçirmi┼č ve sonuçlar─▒ndan memnun kalmam─▒┼č ki┼čilerde yeni bir de─čerlendirme yapmadan önce en az 1 y─▒l beklenmelidir. Bu süre zarf─▒ sonunda önceki operasyonun kesin sonuçlar─▒ de─čerlendirilir ve gerekli durumlarda ikinci bir düzeltme ameliyat─▒na ba┼čvurulabilir.

Erkek Burun Esteti─či Hakk─▒nda ─░puçlar─▒

Burun esteti─či operasyonlar─▒ kad─▒nlar ve erkekler için de d─▒┼č görüntüyü ve/veya burnun nefes ile ilgili fonksiyonunu düzeltmek için yap─▒lan bir operasyondur. Burundaki bir bozuklu─ča ba─čl─▒ olarak nefes alma problemi ya┼čayan ki┼čiler, günlük hayattaki i┼člerini yaparken de s─▒k─▒nt─▒ çekebilirler.

Bu ki┼čiler yürürken, yemek yerken, konu┼čurken, uyurken k─▒sacas─▒ günlük i┼člerini yaparken nefes almakta zorluk ya┼čad─▒klar─▒ için hayattan zevk alamaz hale gelebilirler. Erkek burun esteti─činin önemli motivasyonlar─▒ndan biri bu olsa da estetik nedenler de son y─▒llarda giderek artmaktad─▒r. Ba┼čar─▒l─▒ geçen bir rinoplasti operasyonundan sonra ki┼čilerin nefes almas─▒ daha kolay olaca─č─▒ için ya┼čam konforlar─▒ önemli oranda iyile┼čir.

burun esteti─či

Kad─▒n Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒  Hakk─▒nda ─░puçlar─▒

Bunun yan─▒nda, burun esteti─či operasyonundan sonra ki┼činin istedi─či görünüme kavu┼čmas─▒ ile birlikte kendine olan güveni geri gelir ve böylece kendisini daha mutlu hissedebilir. Bu nedenle erkeklerde de burun ameliyatlar─▒ kad─▒nlarda oldu─ču gibi yayg─▒nd─▒r. Sadece kad─▒n hastalar adet dönemlerinde daha stresli ve ac─▒ya kar┼č─▒ daha duyarl─▒ olabilirler.

Bu durum operasyonun ba┼čar─▒s─▒n─▒ etkileyebilir. Dolay─▒s─▒yla kad─▒n hastalar─▒n adet dönemlerini hekimlerine bildirmeleri, kendilerine uygun operasyon tarihinin ayarlanabilmesi aç─▒s─▒ndan önemli olabilir.

Burun Esteti─či Ameliyat─▒ (Rinoplasti) Sonras─▒ Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat sonras─▒nda genellikle a─čr─▒ olu┼čur ve bu nedenle anestezinin etkisinin geçmesi beklenmeden hastaya a─čr─▒ kesici uygulamalar─▒ yap─▒l─▒r. Burun ameliyat─▒ operasyonu sonras─▒nda doktorunuzun önerdi─či ilaçlar aksat─▒lmadan kullan─▒lmal─▒d─▒r. Ameliyat sonras─▒nda genellikle 4-6 saatlik bir süre boyunca aya─ča kalkmak önerilmez. Aya─ča ilk kalk─▒┼č─▒n─▒zda ba┼č dönmesi, göz kararmas─▒ gibi sorunlar gözlenmesi normaldir. Bu nedenle bir yak─▒n─▒n─▒zdan yard─▒m alman─▒z önerilir.

Hem burun ameliyat─▒ esnas─▒nda hem de sonras─▒nda genizden kan s─▒z─▒nt─▒s─▒ gerçekle┼čmesi normaldir. Bu kanama fark─▒nda olmadan yutularak bulant─▒ ve kusmaya neden olabilir. Bu nedenle kanl─▒ kusma veya ertesi gün kandan kaynakl─▒ olarak siyah renkli d─▒┼čk─▒ gözlenebilir. Ameliyattan 6 saat sonra e─čer mide bulant─▒s─▒ yok ise su içilebilir. Çorba ve ayran gibi sulu g─▒dalar azar azar tüketilmeye ba┼članabilir.

Burun Esteti─či Ameliyat─▒ Sonras─▒ Nas─▒l Beslenilmeli?

Burun ameliyat─▒ sonras─▒nda beslenme düzeninde bir tak─▒m de─či┼čiklikler olabilir ama bu kal─▒c─▒ bir süreç de─čildir. ─░lk birkaç gün genellikle s─▒v─▒ g─▒dalarla beslenme önerilir. Göz altlar─▒nda, burun etraf─▒nda ve yüzün belirli k─▒s─▒mlar─▒nda ┼či┼člik ve morluklar olu┼čmas─▒ normaldir ve gün geçtikçe hafifleyerek yok olacakt─▒r. Kanaman─▒n önlenmesi için yast─▒k yüksek tutulmal─▒d─▒r ve ilk 15 gün burna su çekilmemeli, sümkürülmemelidir. Bu süreçte burnun t─▒kal─▒ kalmas─▒ normaldir.

Hedeflenen ┼čeklin tam olarak elde edilebilmesi için birkaç ay (baz─▒ durumlarda 6 ay) gözlük tak─▒lmas─▒ önerilmez. Ko┼ču gibi yüksek efor gerektiren fiziksel aktiviteler, yüzme, a┼č─▒r─▒ kuvvetli çi─čneme, fazla say─▒da yüz kas─▒n─▒n kat─▒l─▒m─▒ ile gerçekle┼čen kahkaha, gülümseme ya da di─čer mimikleri yapma ve kuvvetlice di┼č f─▒rçalama hastalar─▒n ameliyat sonras─▒ kaç─▒nmas─▒ gereken di─čer davran─▒┼člara örnek te┼čkil eder.

Burun Esteti─či Rinoplasti

Burun Esteti─či Ameliyat─▒ Sonras─▒nda Güne┼č I┼č─▒nlar─▒na Maruz Kalmak Tehlikeli midir?

Operasyon sonras─▒ ki┼čilerin dikkat etmesi gereken bir di─čer önemli husus güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒na maruziyettir. A┼č─▒r─▒ güne┼č ─▒┼č─▒n─▒ temas─▒ sonras─▒nda burun cildi ve çevresinde kal─▒c─▒ renk de─či┼čiklikleri meydana gelebilece─či için dikkatli olunmal─▒d─▒r. Ba┼č─▒n yüksekte tutulmas─▒ kanamaya oldu─ču kadar olu┼čan ödeme de etkili bir uygulamad─▒r. Operasyon s─▒ras─▒nda kullan─▒lan sütür materyalinin emilebilir ya da emilmeyen türde olu┼čuna göre diki┼člerin al─▒nmas─▒ için operasyondan 1 hafta sonra hekiminize tekrar ba┼čvurman─▒z gerekli olabilir.

Burun Esteti─či Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Burun ameliyat─▒ yap─▒lan hastalarda iyile┼čme süresi operasyonun boyutuna göre de─či┼čmekle birlikte hastalar genellikle 4-6 saat içerisinde aya─ča kalkarak dola┼čmaya, 6 saat sonra bulant─▒ ve kusma yok ise yemek yemeye ba┼člayabilir. Pek çok hasta burun ameliyat─▒ kaç günde iyile┼čir? Kaç günde normal ya┼čant─▒ya geri dönülebilir gibi sorular─▒n yan─▒t─▒n─▒ merak etmektedir. Hastalar baz─▒ durumlarda ayn─▒ gün taburcu edilirken bazen de 1 gece mü┼čahede (gözlem) alt─▒nda tutulduktan sonra ertesi gün taburcu edilir. Ameliyat bitiminde genellikle buruna tamponlar yerle┼čtirilir. Bu tamponlar 1-2 gün sonra, burun s─▒rt─▒na yerle┼čtirilen kal─▒p ise ameliyattan yakla┼č─▒k olarak 1 hafta sonra ç─▒kart─▒l─▒r.

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Kal─▒c─▒ M─▒d─▒r?

Burun esteti─či yapt─▒rd─▒ktan sonra hastalar─▒n en çok merak etti─či konulardan biri de burun ameliyat─▒n─▒n ne kadar kal─▒c─▒ oldu─čudur. Kal─▒c─▒ bir estetik görünüme ne kadar sürede ula┼č─▒laca─č─▒ da di─čer merak edilen konular aras─▒nda yer al─▒r. Burun esteti─činin yüz ile uyumunun yakalanmas─▒ bir kaç ay ile bir kaç y─▒l aras─▒nda de─či┼čen bir süreci kapsayabilir. Özellikle burun görünümünden operasyonun ard─▒ndan bir kaç y─▒l geçmesine ra─čmen memnun kalmayan hastalar, revizyon rinoplasti ya da revizyon burun esteti─či operasyonlar─▒n─▒ tercih edebilir.

Do─čru doktor seçimi revizyon rinoplasti operasyonlar─▒na ba┼čvurma seçene─čini azaltmak anlam─▒nda da i┼če yarar. Revizyon rinoplasti (burun esteti─či) operasyonlar─▒na s─▒kl─▒kla ba┼čvurma nedeni aras─▒nda hastalar─▒n ilk rinoplasti operasyonunun ard─▒ndan hastalar─▒n, istedikleri kal─▒c─▒l─▒kta ve ┼čekilde, yüz hatlar─▒yla uyumlu bir görünümü yakalayamam─▒┼č olmalar─▒ yer alabilir. 

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Sonuçlar─▒ 

Ameliyat sonras─▒nda hastalar herhangi bir komplikasyonun gerçekle┼čmemesi durumunda genellikle 1 hafta ile 10 gün aras─▒ bir süre içerisinde i┼č ya┼čant─▒s─▒na geri dönebilir. Operasyon sonras─▒ ┼či┼člik ve morluklar─▒n olu┼čmas─▒ normaldir ve zamanla hafifleyerek 1 hafta-10 gün içerisinde makyajla kapat─▒lacak düzeye kadar azal─▒r. Burun ameliyat─▒ sonuçlar─▒ üzerinde en çok etkili olan ö─čelerden biri hastalar─▒n iyile┼čme ve ┼či┼člik sürecinin ard─▒ndan ya┼čad─▒─č─▒ deneyim olabilir. Burun esteti─či sonuçlar─▒n─▒ en iyi ┼čekilde elde edebilmek için alan─▒nda uzman hekimle ve hastan─▒n beklentileri üzerine konu┼čarak karar verilebilir. 

Ameliyat─▒n üzerinden 1 ay geçtikten sonra olu┼čan ödemin %75-80'lik k─▒sm─▒ yok olur. Hedeflenen ┼čekil ve tam iyile┼čmeye ise ameliyattan bir y─▒l sonra ula┼č─▒l─▒r. Bu süreç içerisinde burun bölgesinde sabahlar─▒ olu┼čan ve ilerleyen saatlerde kaybolan ödem sorunu görülmesi normaldir. Burun esteti─či sonuçlar─▒ bir kaç sene içerisinde yüzle daha uyumlu ve ki┼čilerin en memnun oldu─ču hali alabilir. 

Burun Esteti─či (Rinoplasti) Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Pek çok ki┼či burun esteti─či fiyatlar─▒n─▒n güncel durumunu merak etmektedir. Uzman bir doktora dan─▒┼č─▒p hastan─▒n operasyon için uygun olup olmad─▒─č─▒na ve t─▒bbi gereklili─čine bak─▒lmadan burun esteti─či fiyatlar─▒ hakk─▒nda kesin bir ┼čey söylemek mümkün de─čildir. Burun esteti─či fiyatlar─▒ operasyonun yap─▒ld─▒─č─▒ t─▒bbi merkeze ve doktorun bu alandaki tecrübesine göre de─či┼čmektedir. E─čer siz de burnunuzun görünümünden rahats─▒zsan─▒z, nefes alma ile ilgili problem ya┼č─▒yorsan─▒z veya burnunuzda yap─▒sal bir bozukluk oldu─čunu dü┼čünüyorsan─▒z, uzman hekimlere ba┼čvurarak süreçle ilgili detayl─▒ bilgi alabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Hasan Karata┼č
Kulak Burun Bo─čaz
Medical Park Antalya
340272

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.