Dr. Öğr. ÜyesiBuse Çağla Arı

 • İlgi Alanları
 • Parkinson
 • Migren
 • Uyku bozuklukları
 • Hareket bozuklukları
 • Alzheimer
 • Epilepsi
 • Demans

Parkinson Hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, Migren ve diğer baş ağrıları, Uyku Bozuklukları, EEG, Polisomnografi, Demans ve Alzheimer Hastalığı, Epilepsi

Eğitim ve Uzmanlık
1993 - 1995 Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu, İstanbul
1996 - 2001 Bostancı Atatürk İlköğretim Okulu, İstanbul
2001 - 2005 Tuzla Behiye – Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi, İstanbul
2005 - 2011 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
2013 - 2019 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul,  Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
2011 - 2012 Borçka Devlet Hastanesi, Artvin (Pratisyen Doktor, Mecburi Hizmet)
2019 - 2021 Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Siirt (Uzman Doktor, Mecburi Hizmet)

Kurs ve Sertifikalar
Intensive Programme Primary Medical Health Care, University of Nottingham, UK
Basic Neuroscience of Movement Disorders, Karolinska Institutet, Stockholm, İsveç

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroloji Derneği
International Parkinson and Movement Disorder Society
Küresel Ağrı ve Migren Derneği
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğ
Türk Nöroloji Derneği, Nörorehabilitasyon Çalışma Grubu

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

 1. Kenangil G, Ari BC, Kaya FA, Demir M, Domac FM. Red cell distribution width levels in Parkinson’s disease patients. Acta Neurol Belg 2020;120(5),1147-50. doi:10.007/s13760-019-01197-1
 2. Ari BC. Diabetic chorea: A rare complication of poorly controlled diabetes mellitus. J Coll Physicians Surg Pak 2021; 31(02): 1-1. https://doi.org/10.29271/jcpsp.2021.02.248
 3. Ari BC, Mayda Domac F, Ozgen Kenangil G. A case of pregabalin-induced parkinsonism. Neurol India. 2020:68,1469-71. doi: 10.4103/0028-3886.304071
 4. Ari BC, Mayda Domac F, Ulutas S. Primary headache associated with sexual activity: a case series of 13 patients. J Clin Neurosci. 2020;(79),51-53. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2020.07.068

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Arı BÇ, Özdilek B, Kenangil G, Mayda Domaç F. Acute onset psychiatric symptoms in diabetic patient:  a case report. J Clin Psy. 2015;18(3):107–10.
 2. Arı BÇ, Domaç FM, Kenangil G, Özdilek B, Ulker M. (2015). Psikiyatrik Bulgularla Başvuran Multipl Skleroz Olguları. Nöropsikiyatri Bülteni, 1 (1), 10-13.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Ari BC, Karaci R, Mayda Domac F, et al. Transverse myelitis caused by varicella zoster virus: a case report. Infectious Diseases in Clinical Practice 2019;27(4):231-233. doi:10.1097/IPC.0000000000000747
 2. Ülker M, Arı BÇ. Evaluation of relationship between Alzheimer’s disease and red cell distribution volume (RDW). The Medical Journal Of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital. 2020;60(3):300-302. doi:10.14744/hnhj.2018.09821
 3. Arı BÇ, Atis N. “Neurosyphilis related acute transverse myelitis: a rare case and clinical evaluation” GMJ. 2020;31:209-210.(2). doi: http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2020.55

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Çıtak S, Kenangil G, Arı B. A case of conversion disorder, which was followed as multipl sclerosis. 6th International Congress on Pshycopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Pshycopharmacology, Antalya, Türkiye. Nisan 2014, no.24, pp.296-296
 2. Kenangil G, Ari BC, Altuntas F, Demir M, Domac FM. Red cell distribution width levels in Parkinson’s disease patients. 22nd International Congress of Movement Disorders Society, Hong Kong, China. October 8, 2018; P:1703.
 3. BC Ari, F Mayda Domac, G Ozgen Kenangil. A Case of Pregabalin induced Parkinsonism [abstract]. Mov Disord. 2019; 34 (suppl 2). https://www.mdsabstracts.org/abstract/a-case-of-pregabalin-induced-parkinsonism/. Accessed October 4, 2019.
 4. BC Ari, F Mayda Domac, G Ozgen Kenangil, N Imamova, A Cinar Kuskucu. The effect of ADORA2A gene polymorphism on the dyskinesia of Parkinson’s Disease [abstract]. Mov Disord. 2019; 34 (suppl 2). https://www.mdsabstracts.org/abstract/the-effect-of-adora2a-gene-polymorphism-on-the-dyskinesia-of-parkinsons-disease/.Accessed October 5, 2019.
 5. Ari BC, Mayda Domac F. Primary Headache Associated with Sexual Activity. 4th MENA Conference and 2nd Turkish African Headache and Pain Management Meeting, Antalya, Turkey. October 28-31 2020; Oral Presentation P:13