Bütüncül Tıp Uygulamaları

Oluşturma Tarihi: 11.03.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:46

Bütüncül Tıp Uygulamaları, adından da anlaşılacağı gibi sağlığın bütününü kapsayan bir sağlık yaklaşımıdır. Holistik tıp adıyla da bilinen uygulamalar kişinin hastalığından çok, hastalığa sebep olan etkenlerle ilgilenir ve onlara, doğal dengeler üzerine kurulmuş çalışmalarıyla yaklaşır. Bu uygulamalar, kişiyi bir bütün olarak ele alıp onları; sosyal, kültürel, çevresel gibi kişiyi etkileyen birçok faktörlerin tüm yönleriyle değerlendirilmesidir. Belli bir hastalık üzerinden değil, tüm olasılıklar üzerinden inceleyip, hastanın daha çok kendisine önem verilen bir tedavi yöntemidir. Bütüncül tıp uygulamaları, modern tıbbın ve geleneksel tıp yöntemlerinin harmanlanarak birlikte kullanılması esasına dayanır. Holistik tıp tedavi yöntemlerini uygulayan hekimler, öncesinde rutin tahlil, tetkik, laboratuvar yöntemlerinden destek alır ve hastaya bütüncül bir tedavi yaklaşımı sunar. Bütüncül Tıp Uygulamaları genel olarak, hastaya bir yaşam şekli, bir hayat planı sunar. Onların beslenmesinden, alacağı takviyelerden, sosyal ve iş çevrelerine, özel yaşamından, psikolojik durumuna kadar ilginir ve bir yaşam değişikliği planı sunar.

Holistik Tıp Nedir?

Holistik tıp, kelime anlamı "doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı" olan ve bunu benimseyen bir tedavi yaklaşımıdır. Kişinin hastalığından çok, onu hasta eden etkenlerin köküne iner. Kişinin ruhsal durumu, hastanın daha önceden yaşadığı psikolojik travmalar, beslenme düzeni, çevresel faktörleri ve  genetik yatkınlıklarını göz önünde bulunduran, bunlardan hangisinin tedavi edilmesini saptayıp oraya iyileştirmeyi sağlayan bir tıp felsefesidir. Özellikle, kalıcı hastalık olarak bilinen kronik hastalıklarda daimi iyileşme durumu, holistik tıp sayesinde sağlanabilir. Kanser gibi iyileşmesi zor ve uzun tedavilerde, hastalığa sebep olabilecek etkileri araştırıp onları tedavi etmeye çalışır. Holistik tıp genel olarak hasta kişilerin, sağlığına giden yolda onlara rehberlik etme esasına dayanır. Bu sebeple, holistik tıpla uğraşan hekimler, birden çok tıp dalıyla da işbirliği içinde çalışır ve gerekli hallerde hastalara uygun yönlendirme yaparlar.

Bütüncül Tıpta Uygulanan Tedavi Yaklaşımları

Modern tıp yaklaşımının alışılagelmiş, sadece belli hastalıklara tanı koyma, onları çeşitli yöntemlerle (ilaç tedavileri, yatarak tedavi, cerrahi müdahale vb.) tedavi etme uygulamalarıdır. Bütüncül tıp ise, tüm bu uygulamaları kapsamanın yanında, kişiyi sadece beden sağlığı ile değerlendirmeyip, onun ruhsal hayatını ve özel hayatını nasıl yaşadığı gibi kişiyi etkileyen bütün faktörleri değerlendirir ve sorgular. Bu detayları elde ettikten sonra, hangi konularda problem olduğunu, nelerin düzeltilmesi gerektiği belirlenir. Ortaya çıkan tabloda, hekimler hastalarla ortak hareket edip, onları sağlığa götüren yolda birlikte yol alırlar. Hasta kişiler, bütüncül tıpla ilgilenen hekimlere başvurduklarında, çoğu zaman tek muayene yeterli olmaz. Belli aralıklar, seanslar yada uygulanan tedavi yöntemleri uzun zaman alabilir. Bütüncül tıpta en çok başvurulan tedavi yöntemleri ise şöyledir:

Ozon Terapisi; Çoğu hastalıkta başvuran ve bilinen bir yan etkisinin olmadığı ozon tedavisi , hastalığın şiddetinin azalmasına yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendiren en güçlü yöntemlerden olan tedavi, enfeksiyonel hastalıklara karşı direnç kazandırır ve antienflamatuar, antiviral etkileri sayesinde vücuttaki ağrılara bağlı dejenarosyonu giderir ve. Ozon terapisi en çok; solunum güçlüğü, geçmeyen ağrı şikayetleri, perfüzyon-dolaşım bozuklukları, yara tedavileri, vücuttaki toksik maddeleri atma, halsizlik ve sürekli yorgunluk şikayetlerinde olumlu sonuçlar verebilir.

Glutatyon Uygulaması; Önemli aminoasitlerden oluşan glutatyon, vücutta bulunan bir moleküldür. Ancak dışarıdan takviye etmek ve eksiğini gidermek, birçok şikayet için önem taşır. Düzenli olarak yapılması tavsiye edilen bu uygulama belli periyotlarda ve damar yolu ile uygulanır. Güçlü bir antioksidan özelliği olan glutatyon tedavisi, vücudu zararlı maddelerden korur, bakterilere karşı savaşır.

 

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Bütüncül Tıp Uygulamaları - Medical Park Birimi Olan Hastaneler

Hekimlerimiz
Filtreleyin: