sat─▒r aras─▒

B├╝y├╝me Ataklar─▒ Nelerdir? Bebeklerde B├╝y├╝me Ataklar─▒ Ne Zaman?

Büyüme ataklar─▒, bebeklerin geli┼čim sürecinde ya┼čad─▒klar─▒ zihinsel ve fiziksel de─či┼čimlerdir.

Bebekler anne karn─▒nda girdikleri geli┼čim sürecine do─čumdan sonra da devam eder. Büyüme ataklar─▒ndaki bebekler çe┼čitli zihinsel ve bedensel de─či┼čim ya┼čar.

Belirli haftalarda görülme özelli─čine ra─čmen hemen her bebe─čin ya┼čad─▒─č─▒ büyüme ata─č─▒ bebekten bebe─če farkl─▒l─▒k gösterebilir.

Genellikle bebekler 2 ya┼č─▒na kadar 10 büyüme ata─č─▒ geçirir. 

Bebeklerde büyüme ataklar─▒ iki-dört gün kadar sürer. Büyüme ataklar─▒ bebeklerin geli┼čim sürecinin bir parças─▒d─▒r.

Rahats─▒zl─▒k ya da bir hastal─▒k belirtisi de─čildir. Bebek büyüme ataklar─▒ hemen her bebe─čin ya┼čad─▒─č─▒ do─čal bir süreçtir.

Büyüme ataklar─▒ ya┼čayan bebe─čin gündelik rutin davran─▒┼člar─▒nda de─či┼čim gözlemlenebilir.

Uykusuzluk, i┼čtahs─▒zl─▒k, a┼č─▒r─▒ i┼čtah, memeye dü┼čkünlük, meme reddi, huzursuzluk gibi belirtiler görülebilir. 

Büyüme ataklar─▒ genellikle iki ya da dört gün sonra kendili─činden hafifleyerek geçer.

Belirli haftalarda gözlemlenen büyüme ataklar─▒ bebe─čin zihinsel ve fiziksel geli┼čimi için büyük önem ta┼č─▒r.

Ebeveynler bebeklerde büyüme ataklar─▒ konusunda bili┼čsel yakla┼č─▒m kazanarak bu süreçte bebeklerine gereken deste─či verebilir.

Büyüme ataklar─▒ ya┼čayan bebeklerde ebeveynlerin sab─▒rl─▒ ve anlay─▒┼čl─▒ olmas─▒ bebe─čin geli┼čimini olumlu yönde etkiler.  

Bebeklerde Büyüme Ataklar─▒ 

Bebeklerde Büyüme Atakları 

Büyüme ataklar─▒, bebe─činizin daha h─▒zl─▒ zihinsel ve fiziksel geli┼čim gösterdi─či süreçtir.

Büyüme evresindeki bebekler için atak dönemleri haftal─▒k periyodlarla ölçülür.

Genellikle bebekler 1. haftada duyusal geli┼čime, seslere odaklan─▒r. As─▒l büyüme ataklar─▒ 4. haftadan itibaren kendini gösterir. 4. haftada bebeklerde büyüme ataklar─▒ h─▒zlan─▒r. 

Atak günlerinde bebekler daha s─▒k emme iste─či ya da emmeyi reddetme, uyku düzeninde de─či┼čiklik, huysuzluk, durduk yere a─člama nöbetleri gibi birçok farkl─▒ davran─▒┼č sergileyebilir.

Ebeveynler bebekteki bu ani davran─▒┼č de─či┼čikliklerinin nedenini anlamland─▒rmakta zorlanabilir.

Bebeklerindeki bu de─či┼čimin hastal─▒k belirtisi olabilece─či yönünde kayg─▒lanabilir. Ancak bu durum büyüme evresinin bir parças─▒d─▒r.

Bebekler büyüme ataklar─▒ sonras─▒nda yeni zihinsel ve bedensel kazan─▒mlar elde eder. Bebek d─▒┼č dünyaya uyumlanmak için yeni beceriler geli┼čtirir.  

Bebekler 20 ayl─▒k olana kadar yakla┼č─▒k olarak 10 büyüme ata─č─▒ geçirir.

Büyüme ataklar─▒, bebeklerin zihinsel ve fiziksel geli┼čim a┼čamas─▒ndaki s─▒çray─▒┼člar─▒n─▒n bir göstergesidir.

Bebeklerin büyüme ataklar─▒ haftal─▒k periyotlarla ölçülse de baz─▒ bebekler bu periyotlara göre bir hafta öncesi ya da sonras─▒nda büyüme ataklar─▒ ya┼čayabilir.

Özellikle prematüre bebeklerde büyüme ata─č─▒ süreci do─čumun gerçekle┼čti─či andan itibaren hesaplanmaz. Atak haftalar─▒, prematüre bebe─čin beklenen do─čum tarihi dikkate al─▒narak de─čerlendirilir.   

Bebeklerde Büyüme Ataklar─▒ Belirtileri Nelerdir? 

Büyüme ataklar─▒, bebeklerin anne karn─▒nda ba┼člayan geli┼čim süreçlerinin do─čumdan sonra devam eden büyüme evresidir.

Büyüme ataklar─▒ sonras─▒nda bebekte fiziksel ve zihinsel geli┼čim ya┼čand─▒─č─▒ gözlenir.

Bu ataklar genellikle haftal─▒k periyotlarla ölçülüp de─čerlendirilir. Bebek büyüme ataklar─▒ belirtileri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • ─░┼čtahs─▒zl─▒k 
 • Anneye ya da babaya a┼č─▒r─▒ dü┼čkünlük 
 • Meme emme iste─činde art─▒┼č 
 • Meme emme iste─činde azal─▒┼č, memeyi reddedi┼č 
 • A─člama nöbetleri 
 • Uykusuzluk, uyku düzeninde bozulma 
 • M─▒zm─▒zlanma
 • Normalde yapmaktan keyif ald─▒─č─▒ davran─▒┼člara kar┼č─▒ ilgisizlik 
 • Yaln─▒z kalamamak
 • ─░natla┼čma 
 • Yüksek ate┼č
 • ─░shal ya da kab─▒zl─▒k 
 • Baz─▒ bebeklerde büyüme ataklar─▒ s─▒ras─▒nda cilt döküntüsü gözlemlenebilir

Büyüme ataklar─▒, bebe─činizin karakteristik yap─▒s─▒na ve fiziksel özelliklerine göre farkl─▒l─▒k gösterebilir.

Bebe─činizin büyüme ataklar─▒ konusunda doktorunuza dan─▒┼čabilirsiniz. Doktorunuz, bebe─činizin büyüme a┼čamas─▒n─▒ haftal─▒k periyotlarla de─čerlendirir.

Sizi bu konuda daha net bilgilendirebilir. Bebe─činizin büyüme ataklar─▒ sürecini doktorunuzdan yard─▒m alarak daha sa─čl─▒kl─▒ ┼čekilde yönetebilirsiniz.  

Büyüme Ataklar─▒ Nedenleri Nelerdir? 

Büyüme Atakları Nedenleri Nelerdir? 

Büyüme ataklar─▒, bebeklerin beyinlerinin ve bedenlerinin h─▒zl─▒ bir ┼čekilde büyüdü─čü ve geli┼čti─či dönemleri i┼čaret eder.

Büyüme ataklar─▒n─▒n nedenleri kesin olarak bilinememektedir. Ancak buna yol açabilecek baz─▒ faktörleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • Beyin geli┼čimi; bebeklerde do─čumdan sonraki iki y─▒ll─▒k süreçte beyin en h─▒zl─▒ ┼čekilde büyüme ve geli┼čme gösterir. Beynin fiziksel geli┼čimiyle beraber bebekler yeni beceriler kazanabilir. 
 • Hormonlar; bebeklerde do─čumdan sonraki süreçte büyüme hormonlar─▒ salg─▒lan─▒r. Büyüme ataklar─▒ s─▒ras─▒nda hormonlarda belirgin bir art─▒┼č olu┼čur. Hormon art─▒┼č─▒, bebeklerde huzursuzlu─ča, a─člama nöbetlerine yol açabilir. 
 • Uyku düzeninde bozulma; uykudayken vücut beynin büyüme ve geli┼čmesi için gerekli olan proteinleri üretir. Büyüme ataklar─▒ s─▒ras─▒nda bebeklerin uyku düzeni bozukluklar beyin geli┼čimini etkileyen faktörler aras─▒nda yer alabilir. Ataklar─▒n süresinin uzunlu─čunda uyku düzeni önemli bir rol oynayabilir. 
 • Sa─čl─▒kl─▒ beslenme; bebeklerin büyüme ve geli┼čmesi için yeterli besin almas─▒ büyük önem ta┼č─▒r. Büyüme ataklar─▒ s─▒ras─▒nda bebeklerin i┼čtahs─▒zl─▒k ya┼čamas─▒, besin al─▒m─▒n─▒ etkileyebilir. ─░┼čtahs─▒zl─▒k büyüme ve geli┼čmeyi yava┼člatabilen bir faktör olabilir.
 • Çevresel etkenler; bebe─čin ya┼čad─▒─č─▒ ortamdaki de─či┼čiklikler büyüme ata─č─▒n─▒ tetikleyebilir. Örne─čin, yeni bir eve ta┼č─▒nmak, ailede yeni bir bireyin olmas─▒ ya da kre┼če ba┼člamak gibi de─či┼čiklikler bebekte stres yaratabilir. Bebe─čin ya┼čad─▒─č─▒ bu stres büyüme ata─č─▒n─▒ tetikleyen bir faktör olabilir.  

Büyüme ataklar─▒ nedenleri her bebek için farkl─▒l─▒k gösterebilir. E─čer bebe─činizde büyüme ata─č─▒ belirtileri gözlemlerseniz doktorunuza bu konuda dan─▒┼čabilirsiniz.

Bebe─činizin atak haftalar─▒ konusunda doktorunuzdan destek alabilirsiniz. 

Bebeklerde Büyüme Ataklar─▒ Ne Zaman Ba┼člar?

Bebeklerde B├╝y├╝me Ataklar─▒ Ne Zaman Ba┼člar?

Büyüme ataklar─▒, bebeklerde haftal─▒k periyotlarla ölçümlenip alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan de─čerlendirilir.

Ancak prematüre bebeklerde do─čumun gerçekle┼čti─či hafta ile büyüme ataklar─▒ de─čerlendirilmez.

Bebe─čin do─čmas─▒n─▒n beklendi─či dönem dikkate al─▒n─▒r. Bebeklerde büyüme ataklar─▒ ne zaman olur ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • 1. hafta; bebekte duyusal geli┼čim ya┼čan─▒r. Bu evredeki bebeklerde daha fazla ses ç─▒karma, yüz tan─▒maya yönelik geli┼čimler gözlemlenir.    
 • 5. hafta; bebekte duygusal dönem ba┼člar. Bu evredeki bebeklerde a─člama nöbetleri, uyku düzeninde bozulmalar, huzursuzluk gözlemlenebilir.
 • 8. hafta; bebekte tepkiler dönemi kendini gösterir. Bu evredeki bebeklerde ebeveyni görünce tan─▒ma, gülümseme, nesneleri takip etme, seslere yan─▒t verme davran─▒┼člar─▒ gözlemlenebilir. 
 • 12. hafta; bebekte taklit dönemi olu┼čur. Bu evredeki bebekler kafalar─▒n─▒ dik tutabilir, yerde yuvarlanmaya ba┼člar ve i┼čitti─či sesleri taklit edebilir. Ayn─▒ zamanda bebekte dil geli┼čimi ve ifade kazan─▒m─▒ ya┼čan─▒r.  
 • 19. hafta; bebekte eyleme geçme süreci ba┼člar. Bu evredeki bebekler nesnelere uzan─▒r, nesneleri tutar, kavrar, basit kelimeleri anlar. 
 • 26. hafta; bebek çevresiyle ili┼čki kurmaya haz─▒rlan─▒r. Bu evredeki bebekler anne ve baba kelimelerini söyleyebilir. Oyun oynamaya ba┼člar. Yabanc─▒lar─▒ ay─▒rt edebilir. Çekingenlik davran─▒┼člar─▒ gösterebilir.  
 • 37. hafta; bebek ilk ad─▒m─▒n─▒ atmaya haz─▒rlan─▒r. Bu evredeki bebekler vücutlar─▒n─▒ dik konumda tutabilir, ayakta durabilir ve yürümeye ba┼člayabilir. 
 • 46. hafta; bebekte dilsel geli┼čimin izleri gözlemlenir. Bu evredeki bebekler yeni kelimeler ö─črenebilir, basit cümleler kurabilir. Motor becerileri geli┼čir. Nesneleri tutma, kavrama yetene─čini geli┼čtirir. Kendi kendine yemek yiyebilir. 
 • 55. hafta; bebekte problem çözme yetileri olu┼čmaya ba┼člar. Bu evredeki bebekler kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒ basit problemleri çözer. Kendi kendine merdiven ç─▒kabilir. Daha karma┼č─▒k oyunlar oynayabilir. 
 • 64. hafta; bebekte özgürle┼čme dönemi kendini gösterir. Bu evredeki bebeklerde ba─č─▒ms─▒zl─▒k duygusu geli┼čir. Bebek kendi ba┼č─▒na giyinebilir, ellerini y─▒kayabilir, tuvalet al─▒┼čkanl─▒─č─▒ edinebilir. 
 • 75. hafta; bebekte yarat─▒c─▒l─▒k belirtileri geli┼čmeye ba┼člar. Bu evredeki bebekler resim çizebilir, ┼čark─▒ söyleyebilir ve hayal gücünü kullanabilir.  

2 ya┼č sonras─▒ büyüme ataklar─▒, daha az s─▒kl─▒kla ve hafif belirtilerle görülür. Haftal─▒k periyodlarla gelen büyüme ataklar─▒ art─▒k 3-4 ayda bir görülmeye ba┼člar.

Bebe─činizin atak haftalar─▒ ve belirtileri di─čer bebeklerden farkl─▒l─▒k gösterebilece─čini unutmay─▒n.

Bebe─činizin atak döneminde sab─▒rl─▒ ve anlay─▒┼čl─▒ olman─▒z ve ona destek olman─▒z geli┼čimi aç─▒s─▒ndan büyük önem ta┼č─▒r. 

Büyüme Ataklar─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Büyüme Ataklar─▒ Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Büyüme ataklar─▒, geli┼čim evresindeki hemen her bebe─čin ya┼čayabilece─či tür, ola─čan ataklard─▒r. Bir hastal─▒k belirtisi ya da sa─čl─▒k problemi de─čildir. Doktorunuz haftal─▒k periyotlarla bebe─činizin geli┼čimini yak─▒ndan takip ederek sizi süreçle ilgili bilgilendirir. Büyüme ataklar─▒ tan─▒s─▒, bebe─činizin geli┼čim gösterdi─či haftalara göre doktorunuz taraf─▒ndan belirlenir. Büyüme ataklar─▒ genellikle iki ya┼č─▒na kadar sürer. Bebe─činiz bu süreçte yakla┼č─▒k olarak 10 büyüme ata─č─▒ atlat─▒r. ─░ki ya┼č─▒ndan sonra ataklarda azalma ve hafifleme görülür. ─░ki ya┼č─▒ndan sonra bebe─činiz üç dört ayda bir büyüme ata─č─▒ ya┼čayabilir. Bu büyüme ataklar─▒ bebeklik evresindeki gibi uzun sürmez. Genellikle bir ya da iki gün sonra geçer.     

Büyüme Ataklar─▒ için Neler Yap─▒labilir? 

Büyüme ataklar─▒ baz─▒ bebeklerde zorlu geçen bir süreç olabilir. Ebeveynler aç─▒s─▒ndan katlan─▒lmas─▒ güç dönemler olabilir. Baz─▒ bebekler büyüme esnas─▒nda farkl─▒ tepkiler gösterebilir. Bebe─činizin büyüme ata─č─▒ ya┼čad─▒─č─▒ s─▒rada bu sürecini atlatman─▒zda yard─▒mc─▒ olabilecek unsurlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • Büyüme ataklar─▒ ya┼čarken bebe─činizin daha fazla ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyabilir. Onunla bol bol konu┼čun, kucaklay─▒n ve sevginizi gösterin. Sevginiz bebe─činizin rahatlamas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. 
 • Bebe─činizin gün içinde belirli bir rutine sahip olmas─▒, onun kendisini daha güvende hissetmesini sa─člayabilir. Beslenme, uyku ve oyun saatlerini belirli bir düzene oturtabilirsiniz. Böylece bebe─činizin güven duymas─▒na yard─▒mc─▒ olabilirsiniz. 
 • Bebe─činizin yeterince uyumas─▒, büyüme ve geli┼čmesi için en az beslenme kadar önem duydu─ču bir ihtiyaçt─▒r. Bebe─činizin odas─▒n─▒ yatmadan önce havaland─▒r─▒n, odada sakin bir atmosfer olu┼čturun. Bebe─činizin huzurlu bir uyku uyumas─▒na yard─▒m ederek büyüme ataklar─▒n─▒ hafif geçirmesini sa─člayabilirsiniz. 
 • Bebe─činizin sa─čl─▒kl─▒ beslenmesine özen göstererek bu süreçte vücudunun ihtiyaç duydu─ču vitamin ve mineralleri kar┼č─▒lamas─▒na yard─▒mc─▒ olabilirsiniz. 
 • Büyüme ataklar─▒ ya┼čarken bebe─činiz a┼č─▒r─▒ huzursuzluk hissedebilir. Bebe─činizle ten temas─▒ kurarak onun bu huzursuzlu─čunu giderebilirsiniz. 
 • Bebekler anneleriyle güçlü ba─č kurar, sizin yüksek stres ya┼čad─▒─č─▒n─▒z─▒ hisseden bebe─činizin ataklar─▒ ┼čiddetlenebilir. Büyüme ataklar─▒nda bebe─činizi sakinle┼čtirmek için öncelikle kendi stres seviyenizi kontrol alt─▒na alarak ona yard─▒mc─▒ olabilirsiniz.      

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Ali Alkan
├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
2641

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.