sat─▒r aras─▒

­čĹę­čĆ╗ÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Bypass Nedir? Bypass Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Günümüzde kalp ve koroner damar hastal─▒klar─▒n─▒n görülme s─▒kl─▒─č─▒ art─▒yor. Buna paralel olarak kalbi besleyen atardamarlar─▒n daralmas─▒ veya t─▒kanmas─▒ durumunda yap─▒lan cerrahi giri┼čimler yani bypass ameliyat─▒ da s─▒kl─▒kla kullan─▒l─▒yor. Medical Park Gaziosmanpa┼ča Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman─▒ Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdo─čan bilgilendiriyor. 

Bypass Nedir?

Bypass kelime anlam─▒ köprüleme olarak tan─▒mlanabilir. Bypass ameliyat─▒ bir atardamar─▒n belli bir bölgesinde meydana gelen daralma ya da t─▒kanma sonucunda bu atardamar─▒n besledi─či bölgenin canl─▒l─▒─č─▒n─▒ korumak için uygulanan cerrahi bir yöntemdir.

Atardamar─▒n t─▒kal─▒ olan bölgesinin ilerisine vücudun ba┼čka bir bölgesinden haz─▒rlanan damarlar vas─▒tas─▒yla gerçekle┼čtirilir by pass ile atardamar─▒n beslendi─či bölgeye yeterli miktarda kan ula┼čt─▒r─▒l─▒r. Koroner bypass ameliyat─▒ ise kalbi besleyen koroner damar ad─▒ verilen atardamarlar─▒n t─▒kanmas─▒ sonucunda yap─▒lan bypass ameliyatlar─▒d─▒r.

Bypass Ameliyat─▒ Hangi Ya┼č Aral─▒─č─▒nda Uygulanabilir?

Son y─▒llarda ülkemizde de koroner bypass ameliyatlar─▒n─▒n ya┼č aral─▒─č─▒ oldukça geni┼čledi. Art─▒k oldukça ileri ya┼člarda da ameliyatlar güvenle ve bat─▒ standartlar─▒na paralel olarak uygulanabiliyor.

Bypass Ameliyat─▒nda Risk Faktörleri Nelerdir?

Risk faktörleri hastan─▒n ameliyat öncesi durumuna, ya┼č─▒na, cinsiyetine ve e┼člik eden di─čer hastal─▒klar─▒n bulunmas─▒na göre de─či┼čkenlik gösteriyor. Kad─▒nlarda ve 70 ya┼č üzerindeki hasta gruplar─▒nda risk faktörleri daha yüksek.

Bunun yan─▒ s─▒ra ┼čeker hastal─▒─č─▒, obezite, herhangi bir di─čer organ hastal─▒─č─▒n─▒n (böbrek veya akci─čer hastal─▒klar─▒ gibi) bulunmas─▒, geçirilmi┼č kalp krizi yahut inme, e┼člik eden kalp kapa─č─▒ ve/veya ritim bozukluklar─▒n─▒n bulunmas─▒, önceden geçirilmi┼č kalp ameliyat─▒ en önemli risk faktörleri aras─▒nda yer al─▒yor.

Bypass Ameliyat─▒ Süresi Nedir?

Gerçekle┼čtirilen ameliyat─▒n ┼čekline, yap─▒lacak bypass say─▒s─▒na, ayn─▒ seansta kalbe yönelik di─čer bir cerrahi giri┼čimin bulunup bulunmamas─▒na ve daha önce herhangi bir kalp ameliyat─▒ geçirmi┼č olup olmamas─▒na göre de─či┼čmektedir. Örne─čin; iki yahut üç damara bypass yap─▒lacak bir hastada ameliyat 2,5-3 saat sürebilirken, seansta kapak de─či┼čtirilmesi gereken durumlarda bu süre 4-5 saati bulabiliyor.

Bypass Ameliyat─▒ Yöntemleri Nelerdir?

Geli┼čen teknolojiye paralel olarak günümüzde bypass ameliyatlar─▒nda farkl─▒ teknikler uygulama alan─▒ bulmu┼čtur. Geçmi┼č y─▒llarda bu ameliyatlar tek tip olarak gö─čüs kafesinin önden boylu boyunca aç─▒lmas─▒ ile gerçekle┼čtirilirken bugün uygun hastalarda bu ameliyatlar küçük kesiler ile (minimal invaziv) robot kullan─▒m─▒ ile yap─▒labilmektedir. (hastan─▒n demografik ve hastal─▒─č─▒n derecesine göre)

Bypass Ameliyat─▒nda Nas─▒l Anestezi Uygulanabilir?

Bypass ve kalp kapak ameliyat─▒ olacak hastalara genellikle genel anestezi uygulanmaktad─▒r. Kalp ameliyat─▒ olmas─▒ gereken hastalar─▒n ço─čunda kalp yetmezli─či, önceden geçirilmi┼č kalp krizi, yüksek tansiyon, ┼čeker hastal─▒─č─▒, sigara kullan─▒m─▒ ve ileri ya┼ča ba─čl─▒ akci─čer hastal─▒─č─▒yla böbrek fonksiyonu bozukluklar─▒ daha yüksek oranda görülmektedir. Bu nedenle bu hastalar─▒n anestezisi farkl─▒ bir yakla┼č─▒m gerektirmektedir. Ameliyata al─▒nacak hastalar en geç bir gün önceden anestezi doktoru taraf─▒ndan de─čerlendirilerek en uygun anestezi yöntemi planlan─▒r.

Bypass Kullan─▒lan Damarlar Nereden Al─▒n─▒yor? Mutlaka Hastan─▒n Kendisinden mi Al─▒nmal─▒?

Evet mutlaka hastan─▒n kendisinden al─▒nmaktad─▒r. Yabanc─▒ bir doku veya sentetik damarlar─▒n koroner bypass cerrahisinde yeri yoktur. Bu ameliyatlar, sa─č ve sol meme atardamarlar─▒, kol atardamarlar─▒ ile bacaktan toplardamar haz─▒rlanarak gerçekle┼čtirilmektedir. Uzun vadedeki sonuçlar bak─▒m─▒ndan uygun olan  her hastada mümkünse sadece atardamar kullanmay─▒ tercih ediyoruz. 

Bypass Ameliyat─▒ndan Sonra Hastanede Kalma Süresi Ne Kadard─▒r?

Bypass ameliyat─▒ndan sonra normla seyir gösteren dü┼čük risk grubundaki bir hastan─▒n hastanede kal─▒┼č süresi 4-6 gün aras─▒nda de─či┼čmektedir. Klini─čimizde her hasta taburcu olduktan bir hafta sonra poliklinik kontrolüne ça─č─▒r─▒lmakta, ilaçlar─▒ düzenlenerek uzun döneme ait takipleri ve de─či┼čtirilebilir risk faktörlerinin (yüksek tansiyon, obezite, kolesterol düzeyleri, kan ┼čekeri regülasyonu, stres, tütün kullan─▒m─▒ gibi) kontrol alt─▒na al─▒nabilmesi için kardiyoloji bölümüne yönlendirilmektedir. Hastalar─▒n bypass sonras─▒ normal günlük ya┼čama dönmesi ameliyat öncesi klinik durumlar─▒na göre 2-4 hafta aras─▒nda de─či┼čmektedir.

Bypass Ameliyat Sonras─▒ Nefes Egzersizleri

Bypass ameliyatlar─▒ndan hemen sonra hasta yo─čun bak─▒m ünitesine al─▒n─▒p burada devaml─▒ ┼čekilde hayati bulgular─▒ takip edilir. Yo─čun bak─▒m ünitesine al─▒nd─▒ktan sonra tüm bulgular─▒n normal bir seyir gösterdi─či hastalar birkaç saat içerisinde uyand─▒r─▒lmakta ve solunum cihaz─▒ndan ayr─▒lmaktad─▒r.

─░┼čte bu andan itibaren yo─čun bak─▒m ünitesinde solunum fizyoterapistleri taraf─▒ndan belli aral─▒klarla egzersiz yapt─▒r─▒lmaktad─▒r. Genel anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilen tüm cerrahi giri┼čimlerden sonra bron┼člar içerisinde ifrazat art─▒┼č─▒ görülmekle birlikte bu duruma kalp ameliyatlar─▒ndan sonra çok daha s─▒kl─▒kla rastlanmaktad─▒r.

Solunum cihaz─▒na ba─čl─▒ bir hastada artm─▒┼č olan bu aspiratör yard─▒m─▒yla mekanik olarak temizlenmesi mümkün iken cihazdan ayr─▒ld─▒ktan sonra kendi kendine solunum yapan hastada hava yollar─▒nda biriken ifrazat─▒n temizlenmesi ancak solunum egzersizleriyle sa─članabilmektedir. Aksi durumda hava yollar─▒nda ifrazat zamanla sertle┼čir ve t─▒kaç halini alarak hastan─▒n solunumunda bozulmalara, kan oksijen de─čerlerinde dü┼čmelere yol açar. 

Bypass’l─▒ Hastalara Ameliyattan Sonra Nas─▒l Bir Ya┼čam Önerirsiniz?

Bypass ameliyatlar─▒n─▒n temel felsefesi, hastay─▒ ani ölüm tehlikesi ve kalp krizinden kurtarmak, ilaca ba─č─▒ml─▒, k─▒s─▒tlanm─▒┼č ya┼čam tarz─▒ndan uzakla┼čt─▒rmak ve bunun sonucunda ya┼čam kalitesini düzeltmektir.

Dolay─▒s─▒yla hastan─▒n güvenli biçimde normal ya┼čam─▒na dönmesine imkan sa─člayan bu ameliyatlardan sonra en önemli husus damar hastal─▒─č─▒n─▒n olu┼čmas─▒ ve ilerlemesinde rol oynayan yukar─▒da belirtti─čimiz de─či┼čtirilebilir risk faktörlerinin kontrol alt─▒na al─▒nmas─▒d─▒r. Bunun yan─▒ s─▒ra di─čer önemli bir husus da hastan─▒n belli aral─▒klarla kontrolünü yaparak hastal─▒─č─▒n seyrinin takip edilmesidir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Mustafa Bilge Erdo─čan
Kalp ve Damar Cerrahisi
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
507038

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.