Prof. Dr.Cafer Adıgüzel

  • İlgi Alanları
  • Lösemi
  • Lenfoma
  • Kemik iliği nakli
  • Kök hücre tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Doçentlik