Prof. Dr.Cafer Adıgüzel

  • Hematoloji
  • BAU Medical Park Göztepe
  • İlgi Alanları: Multipl Myelom, Lösemiler, Lenfoma, Kemik iliği nakli, Kök hücre nakli, Myelodisplastik Sendromlar, Transfüzyon Tıbbı, Hematoloji

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Doçentlik