• İlgi Alanları: Ortopedi ve travmatoloji
Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
 
Mesleki Üyelikler
TOTBİD
 
Mesleki Eğitimler
VII.TEMEL ILİZAROV KURSU(19-20 NİSAN 2001)
VII.İLERİ ILİZAROV KURSU(13-14 NİSAN 2002)
TEMEL ARTROSKOPİ VE ARTROSKOPİK CERRAHİ(1994-2000)
KİFOPLASTİ(2004)

1)THE PREVALENCE OF İNSTESTINAL PARASITES IN THE PRIMARY SCHOOL STUDENT'S TRABZON AND IMPORTANCE OF EDUCATION (İftihar KÖKSAL ,Çağatay Han MALKOÇ,Osman ÖZERGİN) MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ 155-162.1992 2)TÜBERKÜLOZ ORİJİNLİ PSOAS ABSESİNİN BT REHBERLİĞİNDE DRENAJ(G.YÜLUĞ,A.AYDIN,H.DİNÇ,A.U.TURHAN,Ç.H.MALKOÇ) V.KARADENİZ TIP GÜNLERİ (1996) 3)AYAK BİLEĞİ EKLEMİ DEGENERATİF OSTEOARTRİTİNİN TENDON KIZAĞI İLE TEDAVİSİ (Ahmet Uğur TURHAN,Hafız AYDIN,Osman AYNACI,Mehmet YILDIZ,Çağatay Han MALKOÇ) KARADENİZ TIP DERGİSİ 9:3.1996 4)GASTROKNEMIUS FLEPLERİ(Mehmet YILDIZ,Çağatay Han MALKOÇ,Celal BAKİ,Osman AYNACI.) XVI.ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ KONGRE KİTABI SÖZEL SUNUM. 5)DİZİN LOKALİZE PİGMENTE VİLLONODULER SİNOVİTİ(Olgu Sunumu) 5.TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ(2000) 6)VARUS GONARTROZUNDA YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ UYGULAMALARIMIZ(O.AYNACI,A.ERKUT,H.AYDIN,Ç.H.MALKOÇ,A.U.TURHAN) 5.TÜRK SPOR YARALANMALARI VE ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ(2000) 7)LİGAMENTUM CRUCİATUM POSTERIOR'A YAPIŞIK LATERAL DICCOID MENISCUS(Ahmet KALAYCIOĞLU,Zeliha KURTOĞLU,Çağatay Han MALKOÇ.(İBNİ SİNA TIP DERGİSİ ISSN:1302-1923 8)ASEPTİK GEVŞEMELERDE REVİZYON KALÇA ARTROPLASTİSİ SONUÇLARI M.ŞENER,H.AYDIN,A.PİŞKİN,Ç.H.MALKOÇ) XVII.ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ CİLT 1.(2001) 9)İZOLE BİLATERAL REKTUS FEMORİS KONTRAKTÜRÜ(Olgu sunumu) (Osman AYNACI,M.Akif ALTAY,Çağatay Han MALKOÇ,Atilla ÇITLAK,Ahmet U.TURHAN.XVII.ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ CİLT 2(2001) 10)KIRIK İYİLEŞMESİNE NİTRİK OKSİDİN ETKİSİ(Çağatay Han MALKOÇ,Celal BAKİ,Osman AYNACI,Ümit ÇOBANOĞLU,Asım ÖREM,XVII.ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ CİLT 1 (SÖZEL SUNUM 2001) 11)OKRONOTİK ARTROPATİ İÇİN TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ(S.KERİMOĞLU,O.AYNACI,Ç.ÖNDER,Ç.H.MALKOÇ,A.ÇITLAK) ARTROPLASTİ ARTROSKOPİK CERRAHİ VOL.15 NO.2 2004