Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Gökhun Özmerdiven

  • İlgi Alanları: Üroloji, Üroonkoloji, Laparoskopik cerrahi, Üriner sistem cerrahisi, İnfertilite, Çocuk ürolojisi, Kadın ürolojisi, Rekonstrüktif üroloji

Eğitim ve Uzmanlık
2002-2008: Lisans/Y. Lisans, Tıp, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009-2015: Tıpta Uzmanlık, Üroloji, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2008-2009: Çerkezköy 112  Acil Sağlık Hizmetleri (Dr.)   
2008-2009: Çerkezköy Merkez 4 No’lu Sağlık Ocağı (Dr.)  
2009-2015: Arş.Göv Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Arş.Gör. )
2015-2017: Uz. Dr. Beylikdüzü Devlet Hastanesi (Uzm. Dr.)

Mesleki Üyelikler
European Association of Urology (EAU)
Türk Tabipleri Birliği
Türk Üroloji Derneği, Genç Ürologlar Komitesi
Ürolojik Cerrahi Derneği
 

Araştırma ve Yayınlar
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1)Kaygısız O, Coşkun B, Kılıçarslan H, Kordan Y, Vuruşkan H, Özmerdiven G, Yavaşcaoğlu İ. Comparison of ureteroscopic laser lithotripsy with laparoscopic ureterolithotomy for large proximal and mid-ureter stones. Urol Int. 2015;94(2):205-9
2)Ozmerdiven G, Coskun B, Kaygisiz O, Vuruskan BA, Asiltas B, Kilicarslan H. The protective effect of L-arginine, Tadalafil and their combination in rat testes after ischemia and reperfusion injury. Can Urol Assoc 2017;11:19-25
3)Ozmerdiven G, Vuruskan BA, Kaygisiz O, Vuruskan H.Protective effects of diltiazem and tadalafil on shock wave-induced kidney injury in rats.Bratisl Lek Listy 2017;4 doi:10.4149/BLL_2017_45
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1)Yakup Kordan, Hakan Vuruşkan, Gökhun Özmerdiven, Hakan Kılıçarslan, Hasan Serkan Doğan, İsmet Yavaşcaoğlu. Laparoscopic Stone Surgery: Uludag University Experience. Video presentation 30th World Congress of Endourology & SWL 2012 
2)Gökhun Özmerdiven, Yakup Kordan, Hakan Vuruşkan, Hasan Serkan Doğan, Kaan Gökçen, İsmet Yavaşcaoğlu. Laparoscopic Adrenalectomy: Uludag University Experience. Video presentation 30th World Congress of Endourology & SWL 2012 
3)Yakup Kordan, Gokhun Ozmerdiven, Burhan Coskun, Onur Kaygisiz, Hakan Vuruskan, Hakan Kilicarslan, Ismet Yavascaoglu. Laparoscopic pyelolithotomy using a flexibl antegradlly. Video presentation 30th World Congress of Endourology & SWL 2013 
4)Hakan Vuruskan, Berna Aytac, Gokhun Ozmerdiven, Mahmut Danisoglu, Hakan Kıilicarslan. Effect of Tadalafil and diltiazem on ESWL induced kidney injury in rats. Poster presentation 28. EAU Congress 2013 (best poster)
5)Onur Kaygisiz, Gokhun Ozmerdiven, Yakup Kordan, Burhan Coskun, Hakan Vuruskan, Ismet Yavascaoglu. Role of Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET/CT) in the evalution of the metastatic adrenal masses. Poster presentation 29th EAU Congress 2014 
6)Yakup Kordan, Gokhun Ozmerdiven, Onur Kaygisiz, Hakan Vuruskan, Ismet Yavascaoglu Laparoscopic transperitoneal heminephrectomy in adults with duplicated renal collecting systems. Video presentation 25th World Congress on Videourology & Advances in Clinical Urology 2014
7)Gokhun Ozmerdiven, Onur Kaygisiz, Hakan Vuruskan, Ismet Yavascaoglu. Laparoscopic partial cystectomy in urachal disease. Video presentation 25th World Congress on Videourology & Advances in Clinical Urology 2014
8)Gokhun Ozmerdiven, Onur Kaygisiz, Hakan Vuruskan, Ismet Yavascaoglu. Laparoscopic Prostate-sparing Radical Cystectomy; Case Report. Video presentation 25th World Congress on Videourology & Advances in Clinical Urology 2014
9)Onur Kaygısız, Kadir Ömür Günseren, Çağdaş Gökhun Özmerdiven, Hakan Vuruşkan, İsmet Yavaşçaoğlu. Laparoscopic Simple Prostatectomy: 8 years experience. Video presentation 25th World Congress on Videourology & Advances in Clinical Urology 2014

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)Coskun B, Ozmerdiven G, Mert A, Kaygisiz O, Vuruskan BA, Vuruskan H. Laparoscopic management of an obturator schwannoma mimicking a lymph node metastasis in a patient with Renal Cell Carcinoma: case report. Acta Medica Anatolia 2016;4(4):167-9
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1)İsmet Yavaşcaoğlu, Yakup Kordan, Hakan Vuruşkan, Gökhun Özmerdiven, Çağatay Çiçek, Bülent Oktay. Laparoskopik Adrenalektomi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Video sunum 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010 
2)Hakan Vuruşkan, Hasan Serkan Doğan, Yakup Kordan, Gökhun Özmerdiven, Hakan Kılıçarslan, İsmet Yavaşcaoğlu, Bülent Oktay. Laparoskopik Taş Cerrahisi: Transperitoneal mi? Retroperitoneal mi?. Poster sunum 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010 
3)Yakup Kordan, Çağatay Çiçek, Gökhun Özmerdiven, Hakan Kılıçarslan, Bülent Oktay. Üreter taşlarının tedavisinde başarısız Retrograd üreterorenoskopi sonrası Fleksibl Antegrad Üreterorenoskopi. Video sunum 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 2010 
4)Yakup Kordan, Hakan Vuruşkan, Gökhun Özmerdiven, Hakan Kılıçarslan, İsmet Yavaşcaoğlu, Bülent Oktay, Hasan Serkan Doğan. Laparoskopik Taş Cerrahisi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Video sunum 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 2011 
5)Yakup Kordan, Hakan Vuruşkan, İsmet Yavaşcaoğlu, Hasan Serkan Doğan, Gökhun Özmerdiven, Bülent Oktay. Laparoskopik Adrenalektomi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Video sunum Ulusal Endoüroloji Kongresi, 2011 
6)Yakup Kordan, Hakan Vuruşkan, İsmet Yavaşcaoğlu, Hasan Serkan Doğan, Gökhun Özmerdiven, Bülent Oktay. Laparoskopik Adrenalektomi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Video sunum 10. Üroonkoloji Kongresi, 2011
7)Gökhun Özmerdiven, Yakup Kordan, Hakan Vuruşkan, Hasan Serkan Doğan, Kaan Gökçen, İsmet Yavaşcaoğlu. Laparoskopik Adrenalektomi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Video sunum 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2012 
8)Hakan Kılıçarslan, Kaan Gökçen, Gökhun Özmerdiven, Yakup Kordan, İsmet Yavaşcaoğlu,  Hakan Vuruşkan. Olgu Sunum: Non-iskemik priapizmde Bikalutamide tedavisi.  Sözel sunum 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2012 
9)Yakup Kordan, Hakan Vuruşkan, Gökhun Özmerdiven, Hakan Kılıçarslan, Hasan Serkan Doğan, İsmet Yavaşcaoğlu. Laparoskopik Taş Cerrahisi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Video sunum 1. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2012 (en iyi video)
10)Yakup Kordan, Gökhun Özmerdiven, Onur Kaygısız, Hakan Vuruşkan, İsmet Yavaşcaoğlu. Çift Toplayıcı Sistemi olan Erişkinlerde Laparoskopik Transperitoneal Heminefrektomi. Video Sunum 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 2014
11)Gökhun Özmerdiven, Onur Kaygısız, Hakan Vuruşkan, İsmet Yavaşcaoğlu. Benign Urakal Kitlelerin Tedavisinde Laparoskopik Parsiyel Sistektomi. Video Sunum 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 2014
12)Gökhun Özmerdiven, Onur Kaygısız, Hakan Vuruşkan, İsmet Yavaşcaoğlu. Prostat Koruyucu Laparoskoik Radikal Sistektomi ; Olgu Sunumu. Video Sunum 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 2014
Diğer yayınlar
1)Kordan Y, Özmerdiven G, Yavaşcaoğlu İ. Mesane Kanserinde Laparoskopik Radikal Sistektomi. Üroonkoloji. Habitat Yayıncılık, 2014; 421-429