Dr. Öğr. ÜyesiÇağhan Pekşen

 • İlgi Alanları

Vücudun birçok bölgesinde gelişebilen hastalık ve travmalarda cerrahi operasyonlar, tedavi sürecinin bir parçası olabilir. Genel Cerrahi klinikleri, özellikle karın boşluğu içerisinde yer alan organlar başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerine ilişkin hastalık ve travmaların teşhisinin koyulabildiği, tedavi sürecinde gerekli olan cerrahi operasyonların gerçekleştirildiği tıbbi uzmanlık dalıdır. Gastrointestinal sisteme ilişkin organlar, karın travmaları, tiroid hastalıkları, meme hastalıkları ve daha birçok cerrahi uygulama gerektiren hastalık genel cerrahi kliniklerinin ilgi alanına girer. Hastalıklara göre farklı tıbbi birimlerle etkileşim halinde çalışabilen bu birimlerde tıp eğitiminin yanı sıra genel cerrahi alanında uzmanlık eğitimi almış hekimler görev alır.

Genel Cerrahi birimlerinde yapılan karın içi cerrahi operasyonları açık ameliyat şeklinde veya kapalı yöntem olarak da bilinen laparoskopi tekniğiyle uygulanabilir. Uygun operasyon türlerinin laparoskopik yöntemle yapılması, hastaların normal yaşantılarına hızlı bir şekilde dönüş yapabilmesi, normal beslenme düzenine çabuk geçebilmesi, küçük yaralar ve yara izleri oluşturması, iş yaşamına erken dönmesi gibi avantajları beraberinde getirir. İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi'nde yapılan operasyonlar mümkün mertebe laparoskopik cerrahi yöntemiyle yapılır, yalnızca laparoskopik cerrahinin yeterli olmayacağı özel durumlarda açık operasyonlara başvurulur.

Bir üniversite hastanesi olan İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi, güçlü akademik kadrosu ve girişimsel radyoloji kliniği barındıran merkezinde olası komplikasyonların yönetimi ve tedavisini multidisipliner bakış açısıyla gerçekleştirir. Genel Cerrahi alanında ileri tekniklere hakim ve son teknoloji tıbbi ekipmanları kullanma yetkinliğine sahip hekim kadrosu ile cerrahi operasyonlar minimum komplikasyon riski ile gerçekleştirilirken tedavi başarısı önemli ölçüde yükseltilebilir.

Dr. Öğretim Üyesi Çağhan Pekşen, 2011 yılında Çukurova Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamlamış ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak Genel Cerrahi uzmanı olmaya hak kazanmıştır. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 yıl hizmet verdikten sonra İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi bünyesinde hasta kabul etmeye başlamıştır. Pekşen, özellikle bölgede sık görülen mide ve özefagus kanseri ile ilgilenmiş ve bu konu hakkında çalışmalar yapmıştır. Tanı ve tedavi aşamalarında uyguladığı cerrahi operasyonlarını ise laparoskopik ve açık yöntemlerle gerçekleştirmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Çağhan Pekşen; Türk Cerrahi Derneği, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği ve Cerrahi Günleri Derneği'ne üyedir. Aynı zamanda kolorektal kanserler, gastrik bypass, gastrektomi, onkoplastik meme cerrahisi ve laparoskopik kolorektal cerrahi gibi uzmanlık dalına giren uygulamalar hakkında çok sayıda eğitim almıştır.

Eğitim ve Uzmanlık
2011: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2017: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi  – Uzmanlık

Deneyim
2011-2012:  Mersin Aydıncık Toplum Sağlığı Merkezi, Prt. Dr.
2012-2017: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D, Arş.Gör.Dr
2018-2019: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Uzman Dr.  

Mesleki Üyelik
Türk Cerrahi Derneği
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
Cerrahi Günleri Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurs ve Sertifikalar

 1. Kolorektal Kanserlerde Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi; Antalya, 30.11.2018
 2. The International Mini Gastric Bypass Surgeon of Excellence Bronze Certification Course; Adana, 21-22.06.2018
 3. Sleeve Gastrektomi Temel Eğitim Kursu; 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Antalya, 23-26.11.2017
 4. Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu; 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 13-17.04.2016
 5. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu; XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 19-23.05.2015
 6. Kolorektal Cerrahide Anastomoz Teknikleri ve Komplikasyonları Eğitimi; XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 19-23.05.2015
 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  A1.Yetkinel S, Pekşen Ç, Kızıltan R. Symptomatic Bochdalek Hernia in Pregnancy: A Rare Case Report. Case Rep Surg. 2017;2017:2862149. doi:10.1155/2017/2862149. Epub 2017 Oct 16.

  A2. Aras A, Karaman E, Pekşen Ç, Kızıltan R, Kotan MÇ; The diagnosis of acute appendicitis in pregnant versus non-pregnant women: A comparative study. Rev Assoc Med Bras. 2016 Oct;62(7):622-627.  doi: 10.1590/1806-9282.62.07.622

  A3. Kiziltan R, Yilmaz O, Almali N, Peksen C; Inflammatory myofibroblastic tumor:

  A rare cause of invagination in adults. Pak J Med Sci. 2016 Jan-Feb;32(1):260-2. doi: 10.12669/pjms.321.9326.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
  B1. Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, M. Çetin Kotan; Pankreasın Kistik Neoplazmlarında Kist Aspiratında Glikojen, Musin, Karbonhidrat Antijen 19-9 Ve Karsinoembiryojenik Antijen Parametrelerinin Tanısal Değeri. 3rdInternational Gastrointestinal Cancers Conference December 13 - 15, 2013 - Antalya, Turkey

  B2. Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Mahmut Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy; Torakolaparoskopik Ozofajektomi: Yuksek Volumlu Merkezden İlk 5 Olgu. 3rdInternational Gastrointestinal Cancers Conference December 13 - 15, 2013 - Antalya, Turkey

  B3. Şehmuz Ölmez, Ali Demir, Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen; Özofagus Kanserli Hastalarda Özofajektomi ve Servikal Özofagogastrik Anastomozu Takiben Gelişen Önemli Bir Morbidite Nedeni: Anastomoz Darlığı. 3rdInternational Gastrointestinal Cancers Conference December 13 - 15, 2013 - Antalya, Turkey

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  C1. Aziz Sümer, Sebahattin Çelik, Habib Emre, Hüseyin Beğenik, Yasemin Soyoral, Uğur Göktaş, Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Nurettin Yüzkat, Osman Toktaş, Çağhan Pekşen, İbrahim Berber, Alihan Gürkan, Özgür Kemik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yapılan İlk Beş Böbrek Nakli Deneyimi. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2016: 14(1):42-47

  C2. Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy, M. Çetin Kotan, Alper Can; Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu. Van Tıp Derg 23(1): 40-45, 2016


  D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  D1. Çağhan Pekşen, Remzi Kızıltan, Remzi Erten, Özkan Yılmaz, Mehmet Çetin Kotan; Mide Kanserli Olgularda Neoadjuvan Kemoterapinin Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 11-15.04.2018

  D2. Osman Toktas, Murat Atmaca, Çetin Kotan, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen; Minimal İnvazif / Fokus Paratirodektomide Tek Merkez Deneyimi: Son Bir Buçuk Yılın Değerlendirmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20.04.2014

  E. Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılmış bildiri

  E1. Çağhan Pekşen, Remzi Kızıltan, Mehmet Çetin Kotan, Ercp Sonrası Perforasyonlarda Cerrahi Mi, Konservatif Yaklaşım Mı?  1. Gasrtointestinal Araştırma Kongresi, Malatya 10.03.2018

  E2. Osman Toktaş, Nurettin Yüzkat, Çağhan Pekşen, Sadi Elasan, Öztekin Çıkman; Laparoskopik Kolesistektomi’de Kesenin Dışarı Alınması Sırasında Oluşan Komplikasyonların Azaltılması. 9. Cerrahi Araştırma Kongresi, Kocaeli. 10-12.11.2017

  E3. Sebahattin Çelik, Recep Dursun, Hayriye Gönüllü, Cihan Adanaş, Abdurrah Aycan, Çağhan Pekşen, Sait Aktan, Mehmet Melek, Edip Gönüllü, Mehmet Eryılmaz; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Yüksek Kinetik Enerjili Silah Yaralanmalarının Analizi Çalışmasının, Erken Dönem Sonuçları. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 13-17.04.2016

  E4. Abbas Aras, Erbil Karaman, Çağhan Peksen, Turgut Anuk; Gebe Kadınlarda Yapılan Laparaskopik ve Açık Apendektomi Sonrası Maternal Ve Fetal Sonuçlar: İki Referans Merkezin Deneyimi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 13-17.04.2016