Uzm. Dr.Çağlar Deniz

  • Radyoloji
  • VM Medical Park Kocaeli
  • İlgi Alanları: Radyoloji, Nöroradyoloji, Ultrasonografi, Doppler US, Girişimsel Radyoloji, Tiroid İnce İğne Biyopsi, Meme Biyopsi, Akciğer biyopsisi, Karaciğer Tru-Cut Biyopsi, Abdominal Radyoloji

Eğitim ve Uzmanlık
Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2001: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi/Eskişehir
2008: Türk radyoloji derneği asistan yönetim kurulu genel sekreterlik
2008-2013: Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Tıp Fakültesi/Radyoloji/Tokat
2013-2015: Sorgun Devlet Hastanesi/Yozgat
2015-2018: Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi


Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği
Türk Tabipler Birliği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.    Yüksekkaya R, Çelikyay F, Yılmaz A, Deniz Ç, Gökçe E, Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografi bulguları:iki olgu sunumu, Dicle tıp dergisi 2012;39(3):437-439
2.    -Celikyay F, Yuksekkaya R, Inanir A, Deniz C. Multidetector computed tomography      findings of the sternoclavicular joint in patients with rheumatoid arthritis. Clin Imaging. 2013 Nov-Dec;37(6):1104-8. Epub 2013 Aug 9.
3.    -Celikyay ZR, Koner AE, Celikyay F, Denız C, Acu B, Firat MM. Frequency and imaging findings of variations in human aortic arch anatomy based on multidetector computed tomography data.Clin Imaging. 2013 Nov-Dec;37(6):1011-9. Epub 2013 Aug 9.
4.    -Yüksekkaya R, Celikyay F, Yilmaz A, Arslan S, Inanir A, Inonu H, Deniz C. Pulmonary  involvement in rheumatoid arthritis: multidetector computed tomography findings. Acta Radiol. 2013 Dec 1;54(10):1138-49. 2013 Jul 19.
5.    Cakmak B, Yıldızhan Cakmak F,Deniz Ç,Metin F. Z. A case of parapagus dıcephalus conjoined twins dıagnosed at 12th week of gestatıon  Yeditepe Medical Journal 2013;7(28): 701-704
6.    - Celikyay F, Yüksekkaya R,  Deniz C.Inal S,Gokce E,Acu B Locations of lesser tuberosity cysts and their association with subscapularis, Supraspinatus, and long head of the biceps tendon disordersActa Radiologica 56 (12), 1494-1500
7.    Yüksekkaya R, Celikyay F, , Deniz C. Acu B Poland syndrome and renal cell cancer Clinical Cancer Investigation Journal 1 (2), 77
8.    Okan İ, Tali S, Özsoy Z, Deniz C. Acu B, Yenidoğan E,  Kayaoğlu H.A, Şahin M The development of pneumobilia after blunt trauma Turkish Journal of Surgery/Ulusal cerrahi dergisi 32 (3), 224
9.    R Yüksekkaya, F Celikyay, F Koc, Deniz C,E Gökçe, MM Firat, J Yüksek An Assessment of Flow-Mediated Dilatation in Behçet's Disease. Turkish Journal of Rheumatology 27 (3)
10.    Çoşğun İG,  Güven S, Deniz C Sol Hiler Kitle Görünümü Oluşturan İdiyopatik Pulmoner Arter Anevrizması. Respiratory Case Reports 4 (2)
11.    Y Çelikyay, Z Ruken, Deniz C, A Yılmaz, F Çelikyay, Önalan O Right Pulmonary Artery Interruption: A Case Report 2013/8/1Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 
12.    Çoşğun İG,  Güven S, Deniz C Sol Hiler Kitle Görünümü Oluşturan İdiyopatik Pulmoner Arter Anevrizması. Respiratory Case Reports 4 (2)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.    Pınarbaşılı T, Acu B, Topaloğlu Aşçı S, Deniz Ç, Fırat M, Submandibüler bez yerleşimli dermoid kist: radyolojik bulgular 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009
2.    Çoraklı M, Berat A, Deniz Ç, Sade R, Beyhan M,, Bochdalek Hernisi İle Birliktelik Gösteren İskelet Anomalileri :Prenatal US Ve MRG Bulguları, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010 
3.    Okan i, Tali S,  Özsoy Z, Deniz Ç, Acu B, Yenidoğan E, Kayaoğlu H, Şahin M Künt karın travması sonucu gelişen pnömobilia:olgu sunumu Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 16 Eylül 2011 p-205 
4.    Yüksekkaya R, Deniz Ç, Çelikyay F, Sade R, Berat A,, Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Olgusu Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Bulguları31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
5.    Çelikyay F, Yüksekkaya R, Deniz Ç, Bronşial Atrezi Olgusunun Çok Kesitli Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları., 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
6.    Yüksekkaya R, Çelikyay F, Deniz Ç, Önalan O,Yılmaz A, İzole Sağ Pulmoner Arter Agenezisi Olgusunun PA Akciğer Grafisi ve Pulmoner Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Bulguları., 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
7.    Deniz Ç, Yüksekkaya R, Koç S, Beyhan M, Çelikyay F, ,Dental Enfeksiyon Sonrası Gelişen Nekrotizan Desenden Mediastinit Ve Mediasten Absesi Olgusunun BT Bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
8.    Yüksekkaya R, Deniz Ç, Çelikyay F, Berat A, Fırat, M, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Arkus Aorta Varyasyonlarının Sıklığı. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
9.    Çoraklı M, Berat A, Deniz Ç, Sade R, Tanatoforik Displazi: Prenatal US ve MRG Bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
10.    Çoraklı M, Berat A, Deniz Ç, Sade R, Beyhan M,, Arnold Chiari- II ve Bochdalek Hernisi Birlikteliği: Prenatal US ve MRG Bulguları, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
11.    Deniz Ç, Yüksekkaya R,  Koç F, Önalan O, Çelikyay F,Altunkaş A, Berat A,  Özbe K, Obez Olgularda Karotis İntima Media Kalınlığı Ve Brakial Arter Akım Aracılıklı Vazodilatasyonunun Değerlendirilmesi. 31.Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
12.    Yüksekkaya R, Deniz Ç, Çelikyay F, Önalan O, Koç F, Altunkaş A, Berat A, Yüksek J,, Behçet Hastalarında Brakial Artelerde Akım Aracılıklı Vazodilatasyonunun Değerlendirilmesi. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
13.    Deniz Ç, Acu B, Altunkaş A, Beyhan M, Çoraklı M, Gökçe E, Yüksekkaya R. Parsiyel ve komplet dorsal pankreatik agenezili olgularda BT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
14.    Sade R, Acu B, Deniz Ç, Gökçe E, Çelikyay F, Almus F. Kolonoskopi sonrası oluşan sessiz kolon perforasyonun BT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
15.    Sade R, Acu B, Deniz Ç, Almus F, Gökçe E, Yüksekkaya R. Situs ambigusun (Heterotaksi sendromu) BT ve MRG bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
16.    Acu B, Sade R, Deniz Ç, Almus F, Gökçe E, Çelikyay F. Meckel divertikülü içeren strangüle inguinal herniye (Littre hernisi) bağlı gelişen intestinal obstrüksiyon : BT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
17.    Acu B,, Beyhan M, Çoraklı M, Deniz Ç, Sade R, Gökçe E. Paraumblikal insizyonel herni içinde gelişen primer epiploik apendajit : BT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
18.    Acu B,, Deniz Ç, Sade R, Almus F, Çelikyay F, Gökçe E. Künt batın travması sonrası gelişen pnömobilia. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
19.    Acu B, Çoraklı M, Deniz Ç, Beyhan M, Sade R, Almus F. Pankreatik lipom : US, BT ve MRG bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
20.    Çoraklı M, Acu B, Deniz Ç, Gökçe E, Çelikyay F, Yüksekkaya R. Makrokistik tipte konjenital kistik adenoid malformasyonun prenatal US ve MRG bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
21.    Çoraklı M, Acu B, Deniz Ç, Sade R, Gökçe E, Çelikyay F. İkizden ikize transfüzyon sendromu: Prenatal MRG bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
22.    Beyhan M, Acu B, Deniz Ç, Sade R, Gökçe E, Çelikyay F. Korpus spongiozum paraüretral kisti: Olgu sunumu. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
23.    Acu B, Çoraklı M, Deniz Ç, Sade R, Gökçe E, Çelikyay F. Antikoagülan kullanımı sırasında böbrek toplayıcı sistemde gelişen intramural hematom. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
24.    Çoraklı M, Acu B, Almus F, Gökçe E, Deniz Ç, Sade R. Chiari-III malformasyonu ve eşlik eden parsiyel korpus kallozum agenezisinin prenatal US ve MRG bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
25.    Deniz Ç, Yüksekkaya R, Çelikyay F, Acu B, Pınarbaşı T. Meme ağrısı yakınması ile başvuran olguların ultrasonografi ve mamografi bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
26.    Deniz Ç, Çelikyay F, Yüksekkaya R, Fırat MM, Acu B.Bronkojenik kist olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
27.    Deniz Ç, Yüksekkaya R, Çelikyay F, Gökçe E, Almus F. "Rastlantısal olarak tanı konulan Poland Sendromu olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, P:1052, 28 Ekim-02 Kasım, Antalya, 2011. (Poster Sunum)
28.    Beyhan M, Yüksekkaya R, Çelikyay F, Deniz Ç, Gökçe E. "Memede filloides tümörü olgusunun US ve MRG bulguları" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, P:0738, 28 Ekim-02 Kasım, Antalya, 2011. (Poster Sunum)
29.    Çelikyay F, Yüksekkaya R, Deniz Ç, Acu B. Aberan sağ subklavian arteri mevcut olan subklavian arter stenozlu bolgunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
30.     Deniz Ç, Yüksekkaya R, Çelikyay F, Acu B, Yılmaz A. Behçet hastalığı mevcut akciğer tutulumu olgusunun ÇKBT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
31.    Gökçe E, Deniz Ç, Acu B, Çelikyay R. Mediastinal Dev Lipom Olgusunun MRG bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
32.    Çelikyay F, Yüksekkaya R, Acu B, Gökçe E, Deniz Ç, Fırat MM. Romatoid Artritli olgularda sternoklaviküler eklemin Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile değerlendirilmesi. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Sözlü Sunum)
33.    Yüksekkaya R, Çelikyay F, Markoç F, Köseoğlu D, Okan İ, Yenidoğan E, Altunkaş A, Deniz Ç. Meme MR incelemelerinin bilgisayarlı destekli tanı (CAD) ile değerlendirilmesi. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011(Sözlü Sunum)
34.    Deniz Ç, Çelikyay F , Yüksekkaya R , Acu B, Gökçe E, Patellada kistik- litik lezyon ile karışan varyasyonel dorsal patellar defekt olgusunun direk grafi , bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012
35.    Deniz Ç, Çelikyay F,Yüksekkaya R,  Sade R,  Donat E, Kuadriceps yağ yastıkçığı sıkışma sendromu manyetik rezonans görüntüleme bulguları 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012
36.    Deniz Ç,Gökçe E, Acu B,Kuyucu YE Dural Venöz Sinüslerde 2B TOF MRV’de Saptanan Flow Gap Artefaktının 3B SPGR MRV ile Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (sözlü sunum).
37.    Deniz Ç,Gökçe E, Acu B,Kuyucu YE Dural Venöz Sinüsler ile Majör Kortikal Ven Çaplarının 3B SPGR MRV ve 2B TOF MRV ile Değerlendirilmesi 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (sözlü sunum).
38.    Deniz Ç,Gökçe E, Acu B,Kuyucu YE Dural Venöz Sinüs ve Kortikal Venlerdeki Araknoid Granülasyonlar ile İnternal Septaların 3B SPGR MRV ile Değerlendirilmesi 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (sözlü sunum).
39.    Gökçe E, Deniz Ç,Aktaş F Bilateral lakrimal gland tutlumu gösteren sarkoidozlu bir olgunun orbita MRG bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (e poster).
40.    Deniz Ç,Gökçe E Unilateral izole rizomeli olgusunun obstetrik US bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (e poster).
41.    Gökçe E, Deniz Ç,Aktaş F Olgu sunumu: Enfekte brakiyal kleft kistinin US ve MRG bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (e poster).
42.    Gökçe E, Deniz Çİntratestiküler varikoselli iki olgunun ultrasonografi bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (e poster).
43.    

E. Diğer yayınlar : 
ÇEVİRDİĞİ KİTAP:
1-    Probleme Dayalı Obstetrik Ultrasonografi (Dünya Tıp Kitap Evi 2013)
2-    AİLE HEKİMLİĞİ’NDE ACİLLER (CERRAHİ ACİLLER-ACİL RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME) (SELEN YAYINCILIK 2016)