Prof. Dr.Can Keçe

  • İlgi Alanları
  • Gastroenteroloji cerrahisi
  • Minimal invaziv
  • Laparoskopik cerrahi
  • Reflü cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Genel Cerrahi Uzmanlığı - 2003
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanlığı - 2007
Doçentlik - 2011
Cerrahi Onkoloji Uzmanlığı - 2013

Eğitimler
• Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu-Reflü Cerrahisi, GATA, Ankara, Türkiye (30,Nisanl-1-2 Mayıs 2007)
• Pratik Uygulamalı Deneysel Cerrahi Kursu,GATA,Ankara,Türkiye (29-30,Kasım 2007)
• ESPEN Kılavuzlarına Göre Oral Enteral Nütrüsyon Kursu,Ankara,Türkiye (22,Kasım 2009)
• Kanserli Hastalarda Nütrüsyonel Destek, ESPEN,Ankara,Türkiye (22,Kasım 2009)
• ERCP CKursu -Hamburg Üniversitesi,Hamburg,Almanya (2010)
• Bariyatrik Cerrahi (Obezite) Kursu,Lyon,Fransa (17-18,Mart 2012)
• Cerrahi Stapler Eğitimi Kursu, Yöneticilik,Trabzon,Türkiye (2012)
• Bariyatrik Cerrahi (Obezite)Kursu(Laparoscopic Gastric Bypass-Sleeve Gastrectomy), Brugge,Belçika (2013)
• Laparoskopik Gastroözefageal (Reflü) Cerrahi Kursu 1-2, Kurs Yöneticiliği, Trabzon,Türkiye (2013-2014)
• Laparoskopik Cerrahide Temel Prensipler Kursu,Hasta Pozisyonları, Trokar Yerleştirilmesi,Pnömoperitoneum ve Ameliyat Odası Düzeni,Kurs Hocalığı, 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,Bodrum,Türkiye(2-6 Ekim 2013)
• Laparoskopik Obezite Cerrahisi, Kış Okulu,Cerrahpasa Universitesi Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği,İstanbul,Türkiye,(Ocak,2015)

Mesleki Üyelikler
• Türk Tabipler Birliği
• Türk Cerrahi Derneği
• Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
• Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği
• Trabzon Tabip Odası
• Trabzon Kanuni E.A.H, Etik Kurul Üyeliği