• Uzmanlık Alanları: Anestezi ve reanimasyon
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı