sat─▒r aras─▒

Çarpık Bacak Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Çarp─▒k bacak, ayak bilekleri bir aradayken dizlerin birbirine de─čmemesi durumudur. Bu durum, bacaklar─▒n yay ┼čeklinde görünmesine neden olur.

Çarp─▒k bacak genetik problemler, vitamin ve mineral eksiklikleri veya yetersiz beslenme gibi nedenlerle ortaya ç─▒kabilir. Bununla birlikte bebeklerin anne karn─▒ndaki pozisyonlar─▒ nedeniyle de çarp─▒k bacak olu┼čumu gözlenebilir.

Çocuklar düzenli olarak yürümeye ba┼člad─▒─č─▒nda ise çarp─▒k bacak genellikle düzelir.

Çarp─▒k bacak deformitesi olan yeti┼čkinlerde artrit veya diz a─čr─▒s─▒ gibi sa─čl─▒k sorunlar─▒ ortaya ç─▒kabilir. Bu duruma sahip olan yeti┼čkinler için osteotomi (bir veya daha fazla kemi─čin kesildi─či bir tür ameliyat) i┼člemi uygulanabilir.

Bu yaz─▒n─▒n devam─▒nda ‘’çarp─▒k bacak ameliyat─▒ nedir?’’ sorusunun cevab─▒ detayland─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. Siz de çarp─▒k bacak ameliyat─▒ hakk─▒nda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan─▒z yaz─▒n─▒n devam─▒n─▒ okuyabilirsiniz.

Çocuklarda Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda çarp─▒k bacak 3 ya┼č─▒na kadar normal say─▒l─▒r. 3 ya┼č─▒ndan sonra çarp─▒k bacak görüntüsünün devam etmesi veya ilerlemesi daha ciddi bir sa─čl─▒k sorununu i┼čaret ediyor olabilir. Bu durumda, çarp─▒k bacak ameliyat─▒ gerekebilir.

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒, baca─č─▒n ┼čeklini düzeltmek için bir veya daha fazla kemi─čin kesildi─či bir tür ameliyatt─▒r. Ameliyat─▒n amac─▒, bacaklar─▒n normal bir aç─▒ya gelmesini sa─člamak ve diz a─čr─▒s─▒, artrit ve yürüme güçlü─čü gibi komplikasyonlar─▒ önlemeyi içerir.

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ çocu─čun ya┼č─▒na, çarp─▒k bacak derecesine ve altta yatan nedene ba─čl─▒ olarak farkl─▒ yöntemlerle yap─▒labilir. Çocuklarda çarp─▒k bacak ameliyat─▒ için kullan─▒lan yöntemlerden baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekildedir:

  • Rehberli Büyüme Plakas─▒ Ameliyat─▒: Baca─č─▒n büyüme plakas─▒na küçük bir kesi yap─▒lmas─▒ ile kemiklerin tek taraf─▒na titanyum plak ve vidalar takarak baca─č─▒n düzelmesini sa─člayan yöntemdir. Bu ameliyat çocu─čun geli┼čiminin devam etti─či dönemlerde uygulanabilir. Bacaklar olmas─▒ gereken görünüme kavu┼čtu─čunda titanyum plak ve vidalar ç─▒kar─▒labilir.
  • Eksternal Fiksatör: Baca─č─▒n d─▒┼č─▒na tak─▒lan eksternal fiksatör cihaz─▒ ile baca─č─▒n ┼čeklini düzeltmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem iyile┼čme sürecinde baca─č─▒ düzeltmeye ve desteklemeye yard─▒mc─▒ olur.

Çarp─▒k bacak ameliyat öncesi, çocu─čun bacaklar─▒n─▒n durumunu belirlemek için X-─▒┼č─▒n─▒ görüntüleme yap─▒l─▒r. Ameliyat süresi, kullan─▒lan yönteme ve çarp─▒k bacak derecesine göre de─či┼čiklik gösterebilir. Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ sonras─▒ çocu─čun baca─č─▒na alç─▒ veya atel tak─▒labilir. Çocuk, ameliyattan birkaç gün sonra yürümeye ba┼člayabilir. Tam iyile┼čme süresi, baca─č─▒n durumuna göre de─či┼čiklik gösterebilir.

Kad─▒nlarda Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda çarp─▒k bacak ameliyat─▒ çarp─▒k bacaklar─▒n nedenine, ┼čiddetine ve hastan─▒n ya┼č─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. 

Çarp─▒k bacak do─ču┼čtan gelen kemik ve eklem anomalileri, beslenme yetersizlikleri ve metabolik bozukluklar gibi çe┼čitli nedenlerden kaynaklanabilir.

Yeti┼čkinlerde çarp─▒k bacaklar, genellikle eklem a┼č─▒nmas─▒ ve artrit gibi ciddi sa─čl─▒k sorunlar─▒na yol açabilir. Cerrahi uygulamalar a─čr─▒y─▒ azaltmak, bacak hizas─▒n─▒ iyile┼čtirmek ve ya┼čam kalitesini art─▒rmak için tercih edilebilir.

Yeti┼čkinlerde çarp─▒k bacaklar─▒n cerrahi tedavisi, genellikle osteotomi olarak adland─▒r─▒lan bir i┼člemle yap─▒l─▒r.

Osteotomi tibia (kaval kemi─či), femur (uyluk kemi─či) veya her ikisinin de kesilerek ┼čekillendirilmesi anlam─▒na gelir.

Osteotomi, bacaklar─▒n do─čal e─črisini düzeltmek ve diz ekleminin yükünü e┼čit olarak da─č─▒tmak için yap─▒l─▒r. Baz─▒ durumlarda (eklem hasar─▒ çok ileri seviyede ise) diz protezi ameliyat─▒ da (diz artroplastisi) gerekebilir.

Erkeklerde Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde Çarpık Bacak Ameliyatı Nasıl Olur?

Yeti┼čkinlerde çarp─▒k bacaklar─▒n cerrahi olarak düzeltilmesi, a─čr─▒y─▒ gidermek, bacak hizalamas─▒n─▒ iyile┼čtirmek ve ya┼čam kalitesini art─▒rmak için tercih edilebilir. Erkek cinsiyete sahip yeti┼čkin bireylerde de çarp─▒k bacaklar─▒n tedavisi osteotomi ile yap─▒labilir.

Ya┼čl─▒larda Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼č─▒n ilerlemesi ile birlikte kemik deformiteleri veya eklemlerdeki problemlerden kaynakl─▒ olarak çarp─▒k bacak görünümü ortaya ç─▒kabilir.

Ya┼čl─▒larda çarp─▒k bacak ameliyat─▒, bu sorunlar─▒ düzeltmek ve hastalar─▒n ya┼čam kalitesini art─▒rmak için uygulanabilir. Ya┼čl─▒ bireylerde de yeti┼čkin kad─▒n ve erkekler çarp─▒k bacak tedavisinde kullan─▒lan osteotomi yöntemi ile çarp─▒k bacak ameliyat─▒ uygulanabilir.

Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ do─ču┼čtan veya sonradan bacaklarda e─črilik, k─▒sal─▒k veya ┼čekil bozuklu─ču olan hastalara uygulanan bir cerrahi i┼člemdir.

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒n─▒n amac─▒ bacaklar─▒n fonksiyonunu ve görünümünü iyile┼čtirmek, a─čr─▒y─▒ azaltmak ve hastan─▒n ya┼čam kalitesini art─▒rmakt─▒r.

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒nda farkl─▒ yöntemler kullan─▒labilir. Bu yöntemler hastan─▒n durumuna, ya┼č─▒na, beklentilerine ve doktorun tercihine göre de─či┼čebilir. Çarp─▒k bacak ameliyat─▒nda kullan─▒lan yöntemlerden baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekildedir:

  • Ponseti yöntemi: Bu yöntem, özellikle do─ču┼čtan çarp─▒k ayak (PEV) olan bebeklerde kullan─▒lan bir tedavi yöntemidir. Ponseti yönteminde doktor ayak bile─či, topuk ve ön ayakta düzeltici alç─▒lar uygular. Bu alç─▒lar, haftada bir de─či┼čtirilerek 5 ile 6 hafta aras─▒nda kullan─▒l─▒r. Alç─▒ tedavisinden sonra ayak bile─čindeki ekinus deformitesini düzeltmek için percutaneous achilles tenotomy ad─▒ verilen küçük bir kesi yap─▒l─▒r. Daha sonra ayaklar─▒n düzeltilmi┼č pozisyonunu korumak için ayak ay─▒rma ateli reçete edilir.
  • Eksternal Fiksatör: Bu yöntem özellikle ciddi veya karma┼č─▒k bacak deformiteleri olan hastalarda kullan─▒lan bir tedavi yöntemidir. Eksternal fiksatör yönteminde doktor baca─ča metal çubuklar, teller ve vidalar yerle┼čtirerek bacakta istenen ┼čekli olu┼čturur. Bu metal parçalar baca─č─▒n d─▒┼č─▒nda bir çerçeve olu┼čturur ve baca─č─▒n uzunlu─čunu, aç─▒s─▒n─▒ ve rotasyonunu ayarlar. Eksternal fiksatör yöntemi bacakta kademeli bir düzeltme sa─člar ve enfeksiyon, yara iyile┼čmesi ve kanama riskini azalt─▒r.
  • Osteotomi: Özellikle bacaklarda e─črilik veya k─▒sal─▒k olan hastalarda kullan─▒lan bir tedavi yöntemidir. Osteotomi yönteminde doktor bacak kemi─čini keserek istenen ┼čekli verir ve kemikleri plak, vida, çivi veya çubuk gibi metal implantlarla sabitler. Bu yöntem, bacaklarda h─▒zl─▒ ve kal─▒c─▒ bir düzeltme sa─člayabilir.

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒, bacaklarda ┼čekil bozuklu─ču olan hastalar için etkili ve güvenli bir tedavi seçene─čidir. Ancak her cerrahi i┼člemde oldu─ču gibi çarp─▒k bacak ameliyat─▒nda da baz─▒ komplikasyonlar olabilir.

Bunlar aras─▒nda enfeksiyon, kanama, sinir veya damar hasar─▒, kemik kayb─▒, alerjik reaksiyon, nüks, atel veya implant sorunlar─▒ yer alabilir.

Bu nedenle çarp─▒k bacak ameliyat─▒ olacak hastalar─▒n doktorlar─▒yla i┼člemin avantaj ve dezavantajlar─▒n─▒, alternatif tedavi yöntemlerini ve çarp─▒k bacak ameliyat─▒ sonras─▒ yap─▒lmas─▒ gerekenleri konu┼čmalar─▒ gerekir.

Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Çarpık Bacak Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒, bacaklarda do─ču┼čtan veya sonradan geli┼čen ┼čekil bozuklu─ču olan hastalara uygulanan bir cerrahi i┼člemdir.

Bu i┼člem, bacaklarda h─▒zl─▒ ve kal─▒c─▒ bir düzeltme sa─člayabilir. Bununla birlikte her cerrahi i┼člemde oldu─ču gibi çarp─▒k bacak ameliyat─▒nda da baz─▒ riskler ve komplikasyonlar olabilir.

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ riskleri aras─▒nda enfeksiyon, kanama, sinir ve doku hasar─▒ ve kemik kayb─▒ gibi durumlar yer alabilir.

Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ sonras─▒ dönem iyile┼čmenin etkili bir ┼čekilde tamamlanmas─▒nda oldukça önemlidir. Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ sonras─▒ doktorunuzun verdi─či talimatlara uyulmas─▒ gerekir.

Ameliyat yaras─▒n─▒n temiz ve kuru tutmas─▒, enfeksiyon belirtilerine dikkat edilmesi, a─čr─▒ kesici ve antibiyotik ilaçlar─▒n düzenli olarak al─▒nmas─▒, atel veya implantlar─▒n korumas─▒, fizik tedavi egzersizlerinin düzenli yap─▒lmas─▒ ve doktor kontrollerinin aksat─▒lmamas─▒ ameliyat sonras─▒ dönemde oldukça önemlidir.

Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

├çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒n─▒n iyile┼čme süresi hastan─▒n durumuna, ameliyat yöntemine ve komplikasyon olup olmad─▒─č─▒na göre de─či┼čebilir.

Genellikle ameliyat sonras─▒ ilk 6 hafta alç─▒ veya atel ile hareketsiz kalman─▒z, daha sonra 6 ile 12 hafta aras─▒ yürüme deste─či ile hareket etmeniz gerekir. Tam iyile┼čme ise 6 ay ile 1 y─▒l aras─▒nda de─či┼čiklik gösterebilir.

S─▒k Sorulan Sorular

Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ ile ilgili s─▒k sorulan sorulardan baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekildedir:

Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Zor mu?

‘’Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ zor mu?’’ sorusunun cevab─▒ hastan─▒n durumuna, ameliyat yöntemine, doktorun tecrübesine ve ameliyat sonras─▒ bak─▒ma ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Baz─▒ hastalarda, basit bir alç─▒ veya atel uygulamas─▒ yeterli olabilirken baz─▒ hastalarda, karma┼č─▒k bir eksternal fiksatör veya osteotomi yöntemi gerekebilir.

Çarp─▒k Bacak Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

‘’Çarp─▒k bacak ameliyat─▒ kaç saat sürer?’’ sorusunun cevab─▒ ameliyat uygulamas─▒na ve bireysel farkl─▒l─▒klara göre de─či┼čiklik gösterir. Bununla birlikte genellikle ameliyat yakla┼č─▒k bir saat sürer. Ço─ču hasta hastanede bir gece kal─▒r ve ertesi sabah taburcu edilir.

Yeti┼čkinlik döneminde devam çarp─▒k bacak görünümü ciddi bir sa─čl─▒k sorununu i┼čaret ediyor olabilir. Bu nedenle çarp─▒k bacak görüntüsü için erken dönemde bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmak oldukça önemlidir. Erken dönemde tedavi edilen çarp─▒k bacak farkl─▒ sa─čl─▒k problemlerinin olu┼čmas─▒n─▒ önlemeye yard─▒mc─▒ olabilir.

Do├ž. Dr.
Musa Kemal Kele┼č
Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi
Medical Park Gebze
140

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.