Dr. Öğr. ÜyesiCelal Özbek Çakır

  • İlgi Alanları
  • Omurga cerrahisi
  • Beyin tümörü cerrahisi
  • Beyin kanaması
  • Ağrı tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık:
1981-1986: Kuvayi Milliye İlkokulu, Uşak
1986-1993: Uşak Anadolu Lisesi,Uşak
1993-1999: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,İzmir
2002–2008: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim  Dalı, Malatya

Kurslar:
Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Grubu.Konjenital Spinal Malformasyonlar Kursu. Bursa. 2004
Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Grubu.Pediatrik Tümörler Kursu .Kayseri.  2005
Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Grubu.Pediatrik Travma, Vasküler Hastalıklar, Enfeksion ve Kraniosinositoz Kursu. Malatya.  2006
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Patolojik Omurga Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti Kursu. İstanbul, 2007
Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu. 2011
Türk Nöroşirürji Derneği.Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu. 2017


Konferanslar:
Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi.Antalya 2003
Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi.Antalya.28 Nisan-2 MayısTürk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal ve Periferik Sinir Yaralanmaları Sempozyumu.Antalya 2006
Türk Nöroşirürji Derneği.Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Servikal Travmalar Paneli.Adana. 2008
Türk Nöroşirürji Derneği XXII. Bilimsel Kongresi.Antalya.2008
Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu.Antalya.2008
Türk Nöroşirürji Derneği XXIV.Bilimsel Kongresi. Antalya 2010
Türk Nöroşirürji Derneği.Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu.Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri Sempozyumu. Dalaman. 2011
Turkish Spine Society 9.Uluslararası Türk Omurga Kongresi. İstanbul. 2011
Türk Nöroşirürji Derneği.Spinal ve Periferik sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu .İzmir. 2012
Türk Nöroşirürji Derneği XXVI. Bilimsel Kongresi. Antalya. 2012
Türk Nöroşirürji Derneği.Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri Sempozyumu. İzmir.2013
Türk Nöroşirürji Derneği XXVII.Bilimsel Kongresi. Antalya. 2013
Türk Nöroşirürji Derneği.Spinal ve Periferik sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu. İzmir. 2014
Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal Deformiteler Sempozyumu. Antalya.2015
Türk Nöroşirürji Derneği 29.Bilimsel Kongresi.Antalya. 2015

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.    Ates O, Cayli SR, Gurses I, Turkoz Y, Cakir CO, Tarım O, Kocak A. ’’Comperative neuroprotective effect of sodium channel blockers after experimental spinal cord injury.’’J Clin Neurosciences.2007;Jul;14(7):658-65.
2.    Ates O, Cayli SR, Gurses I, Karabulut AB, Yucel N, Kocak A, Cakir CO, Yologlu S.’’Do sodium channel blockers have neuroprotective effect after onset of ischemic insult? ‘’Neurological Research.2007;Apr;29(3):317-23.
3.    Ates O, Yücel N, Cayli SR, Yologlu S,  Kocak A, Cakir CO, Turkoz Y. ’’Neuroprotecyive effect of etomidate in the central nervous system of streptozotc in-induced diabetic rats.’’Neurochemical Research.2006 Jun;31(6):777-83
4.    Cayli SR, Ates O, Karadag N, Altınoz E, Yucel N, Kocak A, Cakir CO. ’’Neuroprotective effect of etomidate on functional recovery in experimantal spinal cord injury.’’İnternational journal of Developmental Neuroscience.2006 Jun;24(4):233-9.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 
1.    Celal Özbek ÇAKIR, Zeki Serdar ATAİZİ; Erdal YAYLA, Murat BALOĞLU, Dilek Ak SARAL.’’Right Sided Cavernoma Presenting With Cross Aphasia After Surgery.’’Turkish Journal of Neurological Sciences.28:(2) 27;000-000,2011.
2.    Ayşe Çıkım, Özkan Ateş, Lezzan Keskin, Celal Özbek Çakır, Kerim Çıkım, Özcan Tarım.’’Retrospective Analyses of 25 Patients with Pituitary Macroadenomas.’’İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.11(3) 135-141(2004).
3.    Lezzan Keskin, Celal Özbek Çakır, Kerim Çıkım, Özcan Tarım, Özkan Ateş, Ayşe Çıkım. ’’Retrospective Analyses of 25 Patients with Pituitary Macroadenomas.’’Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism.2004;Vol:8 No:1
4.    Celal Özbek ÇAKIR, Murat Baloğlu, Zeki Serdar Ataizi.’’Supratentorial Hemorrhage Following Spinal Tümor Surgery.’’Konuralp Tıp Dergisi.e-ISSN1309-3878.Celal Özbek Çakır,Süleyman Çaylı.’’Overview of Complications.’’Turkish Neurosurgery 2014,Vol:24,Supplement:1,115-121.
5.    Celal Özbek Çakır, Süleyman R.Çaylı.’’Congenital Scoliosis.’’Turkish Neurosurgery 2014,Vol:24,Supplement:1,29-37.
6.    Mehmet Taşkoparan, Celal Özbek Çakır.’’Thoracolumbar Spinal Fracture Misdiagnosed In Childhood:A Case Report.’’Türkish Spine 2016,Vol:27,Issue:2,107-110

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.    A.Koçak, K.Saraç ,S.Çaylı, Ö.Ateş, C.Çakır, A.Karayol, E.Duran, M.Durak ‘’Perkutan Balon Anjioplasti’’.Türk Nöroşirürji Derneği XVII.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2003.
2.    S.Çaylı, A.Koçak, Ö.Ateş, C.Özbek Çakır ,M.Şener, B.Şahinbeyoğlu, B.Orzan, Ö.Tarım.’’Minör Kafa Travması Sonrası Geç Dönem Subgaleal Beyin_Omurilik Sıvısı Fistülü’’ Türk Nöroşirürji Derneği XVII.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2003.
3.    A.Koçak S.Çaylı, Ö.Ateş, K.Saraç, N.Aydın, B.Şahinbeyoğlu, C.Özbek Çakır, A.Karayol, M.Şener. ’’Bir Mikotik Anevrizma Olgusu’’. Türk Nöroşirürji Derneği XVII.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2003.
4.    A.Koçak, K.Saraç, S.Çaylı, Ö.Ateş, C.Özbek Çakır, Ç.Önal, B.Şahinbeyoğlu, Ö.Tarım, B.Orzan.’’Bilateral Karotiko-Oftalmik Kissing Anevrizmalar’’. Türk Nöroşirürji Derneği XVII.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2003.
5.    A.Koçak, S.Çaylı, Ö.Ateş, K.Saraç, B.Şahinbeyoğlu, C.Özbek Çakır, A.Karayol, Ö.Tarım.’’ProksimalA1 nevrizması: Konvansiyonel Anjiyonun Yetersizliği’’. Türk Nöroşirürji Derneği XVII.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2003.
6.    A.Koçak, S.R.Çaylı, Ö.Ateş, K.Saraç, C.Özbek Çakır, Ç.Önal, Ö.Tarım, B.Şahinbeyoğlu, M.Durak, A.Aladağ. ’’Anevrizma Rüptürüne Bağlı Gelişen Akut Subdural Hematomlar’’. Türk Nöroşirürji Derneği XVII.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2003.
7.    A.Koçak, S.R.Çaylı, Ö.Ateş, N.Karadağ, K.Saraç, Ç.Önal, B.Şahinbeyoğlu, Ö.Tarım, C.Özbek Çakır, A.Karayol. ’’Surgiceloma:Nadir Görülen Bir İntrakraniyal Yabancı Cisim Olgusu’’. Türk Nöroşirürji Derneği XVII.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2003.     
8.    Önal C, Tatım Ö, Tevfik MR, Çakır CÖ, Saraç K. ’’Doğumsal Siyanotik Kap Hastalığı Olan Erişkin Bir Hastada Ölümcül Seyreden Nörobruselloz’’. Türk Nöroşirürji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi,Mayıs 27-31,Antalya.2005.
9.    Önal Selami Çağatay, Çakır Celal Özbek, Saraç Kaya, Özışık Karaman Handan, Özcan Cemal, Altınayar Sibel. ’’Behçet Hastalığı ve Non-Anevrizmatik Serebellar Hematom’’. Türk Nöroşirürji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2006.
10.    Koçak Ayhan,Saraç Kaya ,Ateş Özkan, Çaylı Süleyman Rüştü, Kutlu Ramazan, Çakır Celal Özbek. ’’İzole İnternal Auditor Arter Anevrizması’’. Türk Nöroşirürji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2006.
11.    Ateş Özkan, Altınayar Sibel, Çaylı Süleyman R, Koçak Ayhan, Özışık Karaman Handan, Çakır Celal Özbek, Ateş Tucay, Yücel Neslihan.’’Spontan Serebellar Hematomlarda Tedavi Dizgesi’’. Türk Nöroşirürji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi,Mayıs 20-24,Antalya.2006.
12.    Ateş Özkan, Çaylı Süleyman Rüştü, Çakır Celal Özbek, Durak Mehmet Akif, Ateş Tuncay, Koçak Ayhan, Öztürk Erdoğan.’’Konjenital Torakolomber Kifotik Deformitelerde Posterior Kama Osteotomi Cerrahi tekniğinin Sonuçları’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007.
13.    Çaylı Süleyman Rüştü, Ateş Özkan, Çakır Celal, Durak Akif, Koçak Ayhan.’’Osteoporotik Kompresyon Kırıklarında Radyolojik Ödem Bulgusu Olması Kifoplasti/Vertebroplastinin Ağrı Kontrolü Sağlamasında Belirleyici midir?’’ Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007.
14.    Çakır Celal Özbek, Reşitoğlu Gökhan, Gölçek Cengiz, Çaylı Süleyman Rüştü. ’’Rekürren Spinal Kist Hidatik’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007.
15.    Çaylı Süleyman Rüştü, Ateş Özkan, Çakır Celal, Koçak Ayhan.’’Dinamik Lomber Stabilizasyon’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007.
16.    Çakır Celal Özbek, Ateş Tuncay,  Gölçek Cengiz, Çaylı Süleyman Rüştü.’’Frontal Kemiğin Benign Osteoblastomu’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007.
17.    Önal Selami Çağatay, Çakır Celal Özbek, Özcan Cemal, Harma Ahmet, Esenkaya İrfan.’’Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Siyatik Sinir Basısı’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007.
18.    Çakır Celal Özbek, Durak Mehmet Akif, Ateş Özkan,Reşitoğlu Gökhan,Çaylı Süleyman Rüştü.’’Penetran İntrakranial Kemik Fragman’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007. 
19.    Süleyman Rüştü Çaylı, Celal Özbek Çakır, Namık Öztanır, Cengiz Gölçek,Ahmet Yardım.’’Konjenital Deformitelerde Olgu Yönetimi:40 Olgu Deneyimi’’. Türk Nöroşirürji Derneği XXVI. Bilimsel Kongresi, Nisan 20-26,Antalya.2012.
20.    Süleyman Rüştü Çaylı, Celal Özbek Çakır, Namık Öztanır, Gökhan Reşitoğlu, Yener Akyuva .’’İdiopatik Adolesan Skolyoz:2 Yıllık Klinik Deneyim’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007. 
21.    Celal Özbek Çakır, Süleyman Rüştü Çaylı, Ayhan Koçak, Selami Çağatay Önal, Ahmet Yardım,Yener Akyuva, Murat Baloğlu, Zeki Serdar Ataizi, Cengiz Gölçek. ’’Spinal Tümör Cerrahisine Bağlı Gelişen Supra Tentoryal Kanama’’.  Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Nisan 20-24,Antalya.2007. 
22.    Celal Özbek Çakır, Süleyman Rüştü Çaylı, Ayhan Koçak, Gökhan Reşitoğlu, Ramazan Paşahan,Yener Akyuva.’’Sakral Kist Hidatik’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Nisan 20-24,Antalya.2007. 
23.    Celal Özbek Çakır, Süleyman Rüştü Çaylı, Ahmet Yardım, Murat Baloğlu, Zeki Serdar Ataizi.’’Lomber Kanalda Unutulan Spinal İğne Ucu’’. Türk Nöroşirürji Derneği XX.Bilimsel Kongresi,Nisan 20-24,Antalya.2007.

D.Kitaplar
1.    Celal Özbek Çakır, Süleyman R.Çaylı. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik  sinir   Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:11.’’Alt Servikal Patlama ve Kompresyon Kırıklarında Cerrahi Tedavi S:85-93’’
2.    Celal Özbek Çakır, Süleyman R.Çaylı. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik inir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları .Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar.’’Servikal Posterior Laminoforaminotomi S:93-101’No:11.’’
3.    Celal Özbek Çakır, Süleyman Rüştü Çaylı. Temel Spinal Cerrahi. ’’Fizyolojik Omurga Büyümesi S:47-52’’
4.    4-Mehmet Taşkoparan, Celal Özbek Çakır, İ.Teoman Benli.Türk Omurga Derneği Yayınları-7,2016.’’Bileşke Kifozu S:185-193’’