• Uzmanlık Alanları: Estetik Diş tedavileri

Eğitim ve Uzmanlık 
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

İş Deneyimi ve Eğitimleri
TDB Kocaeli Diş Hekimleri Odası 24 Kasım 2012 tarihli etkinlik
I- Sistemik Hatalık ile Periodontal Hastalık İlişkisi ve Tedavi Yaklaşımları
II- Dental Simanların Proteti Diş Tedavisindeki Önemi
III- Panoramik Radyografilerde Yorumlama ve Değerlendirme Prensipleri
IV- Endodontik Tedavide Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri

TDB Kocaeli Diş Hekimleri Odası 23 Kasım 2013 tarihli etkinlik
I- Periodontal Geçmişi Olan Hastalarda İmplant Uygulamaları
II- Diş Hekimliğinde Dental Volumetrik Tomografi Okuma Teknikleri
III- Lamina Veneer (Preparasyondan Simantasyona)