Dr. Öğr. ÜyesiCem Öz

  • İlgi Alanları
  • Rinoplasti
  • Meme estetiği cerrahisi
  • Liposuction
  • Jinekomasti
  • Göz kapağı estetik ameliyatları
  • Kepçe kulak estetik ameliyatları
  • Yüz boyun germe
  • Medikal estetik uygulamalar

Eğitim ve Uzmanlık
2005- 2011Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.,  Isparta
1998 - 2004 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

Deneyim
08.2004 - 05.2005 Acil Hekimi Özel İbn-i Sina Hastanesi, Osmaniye
05.2005 - 05.2011 Araş. Gör. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. , Isparta
09.2011 - 10.2011 Uzman Doktor Şırnak Cizre Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
11.2011 - 10.2012 Uzman Tabip Teğmen Ankara GATA Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
11.2012 - 01.2013Uzman Doktor Şırnak Cizre Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Uzman Doktor Şırnak Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Şırnak Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
04.2013 - 09.2013 Uzman Doktor Ankara Üniv. Tıp Fak. Ibni Sina Hast.  Ortopedi A.D. El Cerrahisi (Yandal Uzmanlık Eğitimi)
10.2013 - 07.2014 Uzman Doktor Şırnak Cizre Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
07.2014 - 01.2018 Uzman Doktor Adana Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
01.2018 - 11.2018 Uzman Doktor Adana Seyhan Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
12.2018 - 08.2020 Uzman Doktor Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
08.2020 - 10.2021 Uzman Doktor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
10.2021 - 04.2022 Uzman Doktor Özel İstanbul Medipol Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Kurs ve Sertifikalar
Lazer Kursu Sertifikası/ Eskişehir- Osmangazi Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., 2008
Yanık Çalıştayı/ Ankara- GATA Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi A.D., 2009
Rinoplasti Kursu Sertifikası/ İzmir- 9 Eylül Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., 2010
Deney Hayvanları Kursu Sertifikası/ Isparta- Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010
Yanık Merkezi Eğitim Belgesi/ Ankara- GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., 2012
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği , Ulusal Yeterlilik , 2016

Mesleki Üyelikler
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İstanbul Tabip Odası

Yayınlar
1-Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

Sarıaltın, Y., Ortak, T., Öz, C., Kuş, E., Yunusoğlu Uslu, G., Doğan, Ş., Çetin, M., Radiological assessment of the lateral osteotomy line–lacrimal system distance on three-dimensional models. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2019;47(10):1608-1616

2-Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Öz, C., Ortak, T., Aydın,M.A., Karagöz, M.A., Koçer, U.,”Patpat Kazaları”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 302, Ankara, 2006.
Öz, C., Aydın, MA., Baykul, T., Altuntaş, SH., Çına Aksoy, M. " Mandibula Subkondiler Yerleşimli Parotis Üzerinde Cilde Fistülize Olan Odontojenik Keratokist" 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 2006
Karagöz, M.A., Ortak, T., Özdemir, R., Öz, C., Evcil, E.H., Koçer, U.,”Farklı Anatomik Plan Yerleşimli Bir Sural Sinir Olgusu:Kadavra Çalışması”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 306, Ankara, 2006.
Karagöz, M.A., Ortak, T., Özdemir, R., Nasır, S., Öz, C., Koçer, U., “Benign Adenomdan Gelişen Nadir İnvaziv Apokrin Karsinom Olgusunun Klinik ve İmmünohistokimyasal Değerlendirmesi”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 298, Ankara, 2006.
Öz, C.  Hyperıcum Perforatum L. Ekstresinin Ratlarda Oluşturulan Deneysel Yanık Modelinde Epitelizasyon Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık tezi Isparta, 2011
Özkan, B., Markal Ertaş, N., Uysal A.Ç.,  Albayati, A., Öz, C.,  Akıncı K., ’’Deri Tümörlerindeki Bakteri Florası ve Mikrobiyotanın Deri Kanser İle İlişkisinin Araştırılması’’ 41. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, 137, Samsun, 2019
Akıncı, K., Özkan, B., Öz, C.,  Albayati, A., Uysal, A.Ç., Markal Ertaş N., ’’Farklı Derecelerde Malign Potansiyel Gösteren 3 Hemanjiyoendotelyoma Vakası: Olgu Sunumları’’ 41. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, 171, Samsun, 2019
Öz, C., Ertaş, N., Uysal, A.Ç.,  Özkan, B.,’’Torakoepigastik Flep ile Kompleks Karın Ön Duvarı Defektininin Onarımı’’  41. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, 334, Samsun, 2019
Öz, C., Ertaş, N., Uysal, A.Ç., Özkan, B.,Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Radyoterapi Zemininde Gelişen Anjiosarkom Tedavisi 42. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, 77, 2020
Öz, C., Özkan, B., Ertaş, N., Uysal, A.Ç.,’’İntrakranial Dev Menenjiom Eksizyonu Öncesinde Yapılan Preoperatif Embolizasyon Sonrası Gelişen Skalp Nekrozunun ve Kompleks Kranial Defektin Rekonstrüksiyonu’’ 42. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, 77, 2020
Öz, C., Ertaş, N., Uysal, A.Ç., Özkan, B., ’’Saçlı Derinin Nadir Görülen Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü’’ 42. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, 118, 2020
Öz, C., Ertaş, N., Uysal, A.Ç., Özkan, B., ’’Geniş Maksillektomi Sonrasında Oluşan Orbita Tabanı Defektlerinin Titanyum Mesh ile Onarımı’’42. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, 122, 2020
Öz, C., Özkan B., Ertaş, N., Uysal, A.Ç.,’’Sağ El 3. Parmakta Sirkumferansiyel Tutulumlu Skuamöz Hücreli Karsinom Tedavisi’’ 42. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, 143, 2020
Öz, C., Kapı, E., Erkan, S.O., Külahçı, Ö., ’’Parotiste  Nadir Görülen İntraglandüler Yabancı Cisim Etiyolojisi: Bitkisel Nidus 43. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, 195, Antalya, 2021